Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Práce s mikroregiony, mikroregiony se představují Prezentace mikroregionu 24. - 25. května 2011 Sokolov Multifunkční centrum (MFC) – Březová Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Práce s mikroregiony, mikroregiony se představují Prezentace mikroregionu 24. - 25. května 2011 Sokolov Multifunkční centrum (MFC) – Březová Ing."— Transkript prezentace:

1 Seminář Práce s mikroregiony, mikroregiony se představují Prezentace mikroregionu 24. - 25. května 2011 Sokolov Multifunkční centrum (MFC) – Březová Ing. Josef Švajgl, vedoucí manažer Dolní Žandov Drmoul Lázně Kynžvart Stará Voda Trstěnice Tři Sekery Valy Velká Hleďsebe Vlkovice

2 Dolní Žandov Drmoul Lázně Kynžvart Stará Voda Trstěnice Tři Sekery Valy Velká Hleďsebe Vlkovice

3 Charakteristika - Svazek založen v roce 2003 - 9 venkovských obcí v okolí Mariánských Lázní bez dominantní obce - celkem cca 8 000 obyvatel - nejmenší obec 130 obyvatel (Vlkovice), největší 2 200 (Velká Hleďsebe) - v roce 2010 se ke Svazku připojila Obec Trstěnice

4 Činnosti Převažující činnosti: získávání zdrojů pro rozvojové projekty mikroregionu - přibližně 80% práce pro jednotlivé obce - přibližně 20% společné projekty a ostatní (komunitní) aktivity - plný servis pro obce … stále více (…od korespondence – sepsání žádosti - výběrová řízení – vyúčtování projektu…)

5 + + …trocha čísel Rok2007200820092010 k datu31.12.200731.12.200831.12.200931.12.2010 Počet podaných žádostí18273548 projektů obcí10202740 projektů Svazku8788 Počet schválených žádostí13211833 projektů obcí6161430 projektů Svazku7543 Úspěšnost72,22%77,78%51,43%68,75% Počet nerozhodnutých = schvalovaných0382 projektů obcí 261 projektů Svazku 121 Schválené projekty *) (mil. Kč)0,3172430 *) u položky Schválené projekty je uveden kumulativní zaokrouhlený údaj za projekty v realizaci (tj. bez dokončených projektů)

6 …struktura projektů 2010 Podáno 48 žádostí Schváleno 33 Zaregistrováno 2 Ze schválených: 11 projektů z Evropských zdrojů: 9 x Program rozvoje venkova ČR (Strategický plán Leader pro období 2009 - 2013) 2 x OP Životní prostředí 18 projektů z národních zdrojů 8 x MMR Program obnovy venkova a obnova bývalých vojenských areálů 10 x Karlovarský kraj

7 … projekty v roce 2010 v současné době v různé fázi rozpracováno 42 projektů: (…od stavu zaregistrováno až po závěrečné vyúčtování…) (…uváděny pouze projekty Svazku a projekty obcí ve spolupráci se Svazkem…) 23 projektů z Evropských zdrojů: 4 x Regionální operační program Severozápad 12 x Program rozvoje venkova ČR (Strategický plán Leader pro období 2009 - 2013) 7 x OP Životní prostředí 19 projektů z národních zdrojů: 13 x MMR Program obnovy venkova a obnova bývalých vojenských areálů 6 x Karlovarský kraj

8 …počet podaných žádostí

9 …pár slov k počtu podaných žádostí - stagnace v počtu společných projektů - nárůst počtu individuálních žádostí obcí důvody: 1. charakter projektů – převažuje infrastruktura 2. reálnost času pro schvalování / řešení majetkoprávních záležitostí 3. průchodnost při schvalování …zatím „základní“ stupeň spolupráce v rámci svazku, převažují opakované a individuální projekty nad společnými

10 …počet schválených žádostí

11 Zabezpečení činnosti 2 manažeři na plný úvazek 1 externista (ekonom) zdroje na činnosti 2010 Příspěvky členských obcí (50 %) Odměny za zpracované žádosti pro obce Svazku (23 %) Podpora kraje (27 %)

12 Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska Představení projektu

13 Základní údaje o projektu Podání žádosti: Rok 2008 Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Severozápad, oblast podpory 2.1 Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Stav projektu: Ukončena realizace I. etapy projektu (ukončení 30. 6. 2010), běží II. etapa Celkové náklady: 5 016 966,14 Kč Celkové způsobilé výdaje: 4 990 189,33 Kč Dotace: 4 615 925,13 Kč (92,5%) Vlastní zdroje: 374 264,00 Kč Podpora Karlovarského kraje 199 000,00 Kč Realizace do 30. 6. 2011

14 Nejvýznamnější společný projekt Svazku zaměření: podpora schopnosti regionu připravovat a realizovat rozvojové projekty hlavní aktivity: podpora přípravy studií, podkladových dokumentů a technické dokumentace integrovaných projektů pro jejich následnou realizaci doplňkové aktivity: podnícení místních subjektů a zvyšování zapojení veřejnosti do integrované podpory místního rozvoje

15 Současný stav Nejvýznamnější aktivita - realizace projektové dokumentace na místní komunikace a související infrastrukturu v 8 obcích svazku Hlavní téma – komunikace, veřejná prostranství a související infrastruktura

16 Práce s veřejností – střednědobé plánování Forma kulatých stolů, diskusí, jednání s občany… Základní principy -tématický přístup  Cyklodoprava  Výměna zkušeností  Spolupráce škol  Ochrana přírody -územní přístup  Rozvojové plány obcí / svazku  Spolupráce mikroregionů

17 Partneři projektu Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov, spol. s r.o. AGRO & IGN, s.r.o. D-PRODUKT, s.r.o. EUTIT s.r.o. Chráněné dílny Joker o.s. Kotec o.s. MAS 21, o.p.s. Město Mariánské Lázně MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. Městské muzeum Mariánské Lázně Sdružení Krušné Hory – západ Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní organizace Mariánské Lázně Svazek obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří – Poohří Svazek obcí Kamenné Vrchy ZO ČSOP Kladská

18 Co znamená podpora kraje pro svazek? - stabilizaci manažerů pracujících dlouhodobě a systematicky na územním principu ve prospěch konkrétního mikroregionu či obce - možnost věnovat se dlouhodobým / víceletým projektům - možnost věnovat se projektům, které nepřináší okamžitý finanční efekt, ale z dlouhodobého hlediska jsou velmi důležité, např.: posílení regionální identity, ochrana přírody a krajiny, posílení místních tradic… - částečné odstranění handicapu malých obcí, jejich finanční a personální kapacity

19 Co znamená podpora kraje pro kraj? - dokáže zajistit pomoc i nejmenším obcím, aby byly schopny realizovat rozvojové projekty nejen z krajských zdrojů - podporu dobrovolné spolupráce obcí jako jeden ze základních ekonomických předpokladů dalšího rozvoje a přežití - stabilizaci stávající sídelní struktury

20 Plány a vize 2011 + Maximálně využít zbývající zdroje tohoto programového období Zapracovat na kvalitě procesů uvnitř Svazku Zahájit vlastní vzdělávání manažerů Svazku Zapojit se do přípravy dalšího programového období Připravit se na další programové období (znalostně, organizačně, projektovou připraveností…) Podpora společných projektů (posunout se na vyšší stupeň spolupráce) Prohloubit spolupráci s Mariánskými Lázněmi a se sousedními regiony

21 Děkujeme za pozornost Ing. Josef Švajgl Michaela Jankovská Mariánskolázeňsko Sídlo a pracoviště Průmyslová zóna Tři Sekery 354 73 Tři Sekery 157 Korespondenční adresa Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32 354 71 Velká Hleďsebe marianskolazensko@seznam.cz, marianskolazensko.hlinova@seznam.cz http://www.marianskolazensko.org


Stáhnout ppt "Seminář Práce s mikroregiony, mikroregiony se představují Prezentace mikroregionu 24. - 25. května 2011 Sokolov Multifunkční centrum (MFC) – Březová Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google