Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak být zdravým a šťastným Mohu chválit Boha svým tělem ? Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak být zdravým a šťastným Mohu chválit Boha svým tělem ? Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Jak být zdravým a šťastným Mohu chválit Boha svým tělem ? Jozef Bajusz

3 n „… a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude…“ Zjev 21,4 n „Nikdo z obyvatel neřekne:‘Jsem nemocen.‘ “ Iz 33,24

4 n„n„n„n„…Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10,10 Bible dává naději jen do budoucna? Já ale žiji teď! Chci něco pro dnešek! Co si ceníme v životě nejvíce?

5 Co to je? V první polovině svého života vynakládáme peníze na to, abychom své........... zničili a ve druhé polovině svého života jsme ochotni vynaložit všechny své prostředky, abychom své.......... zase získali zpět. V první polovině svého života vynakládáme peníze na to, abychom své........... zničili a ve druhé polovině svého života jsme ochotni vynaložit všechny své prostředky, abychom své.......... zase získali zpět. zdraví zdraví

6 To nejdůležitější: „Hlavně zdraví“ Co to je zdraví? Náhoda? Štěstí? Nemocnice? Lékárna? Geny?

7 Bůh vložil do našich orgánů, buněk a tkání podivuhodné zákony. Zdraví není věcí náhody. „Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Zdraví je stav úplné fyzické, psychické Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody člověka.“ WHO a sociální pohody člověka.“ WHO

8 50% životní styl 20% biologická dědičnost 20 % životní prostředí 10% lékařská péče Zdraví není věcí náhody

9 Na co umírali staří Egypťané? n„n„n„n„…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ 2.Moj 15,26 Mezinárodní lékařská skupina výzkumníků prozkoumala mumie z roku 1900 před Kr.

10 Nemoci ve starém Egyptě n 1. Srdeční choroby n 2. Mrtvice n 3. Rakovina n 4. Cukrovka n 5. Zánět kloubů n 6. Stres

11 55,5% KVO 24,1% rakovina 7,3% poranění 7,3% poranění 3,9% dýchací s. 3,9% dýchací s. 3,8% trávící s. 3,8% trávící s. 5,4% ostatní 5,4% ostatní Úmrtnost v ČR podle příčin smrti

12 Varovná statistika n „Kardiovaskulární choroby jsou v současnosti příčinou 56% všech úmrtí. Na nádorové onemocnění umírá v české republice 21% lidí… Vzhledem k vysoké úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, která se od roku 1950 do 1986 zvýšila podle jeho slov o 71,4% jsou tato onemocnění označována za největší epidemii neinfekčních chronických onemocnění. …umírají v důsledku onemocnění srdce a krevního oběhu stále mladší a mladší lidé…“

13 Návod k použití n Buď budeš respektovat Boží návod k životu a budeš šťastný, nebo budeš zeslabený nemocemi a předčasně zemřeš. Můžeš si vybrat!

14 RŮZNÉ DRUHY ZÁKONŮ V BIBLI (I) 1. OBŘADNÍ ZÁKON Stínové zákony a svatyně, která ukazovala na Ježíše Krista. 2. OBČANSKÝ ZÁKON Platil pro izraelský národ. Ztratil platnost r. 70 po Kr., kdy Izrael přestal existovat jako stát. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi. 4. MRAVNÍ ZÁKON Věčné Boží zásady, důležité pro šťastný život člověka. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi.

15 Jaká je souvislost mezi mým tělem a mým Bohem? Jaký je vztah mezí tělem a náboženstvím?

16 n„n„n„n„Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 1.Tes 5,23 Jak se dívám na svoje tělo ?

17 Jak mohu svým tělem oslavovat Boha? n „ Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? nBnBnBnBylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“1.Kor 6,19.20

18 n „…Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ Zj 14,7 Uctívat Stvořitele mohu také tím, že neničím své tělo, které vytvořil

19 Úcta k životu n „Nezabiješ.“ 2.Moj 20,13 TabákAlkoholKofeinJídlo Sebevražda na splátky?

20 Tabák n V souvislosti s kouřením umírá asi 50 % pravidelných kuřáků. Kuřáci žijí průměrně o 8 let méně. Jedna krabička cigaret = 2 hodiny života!

21 Alkohol „Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“ Přísl 20,1

22 Kofein DR.Olsby Paul /universita Northwestrn: „Šest šálků kávy denně vyprovokuje srdce na nejvyšší míru a důsledku zatížení může dojít ke srdečnímu záchvatu.“

23 Záleží na tom, co jím a piji? n„n„n„n„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ 1 Kor 10,31 Vyšetřeno na 200 egyptských mumií! Pořízeno na 1000 RTG snímků!

24 Boží jídelníček pro člověka: n „Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ b 1 Moj 1,29 „…a budeš jíst polní byliny.“ 1 Moj 3,18

25 n nízká hladina cholesterolu n 1/3 rizika onemocnění srdce n menší nebezpečí vysokého krevního tlaku n omezení nadváhy n vyšší příjem vláknin n méně zažívacích potíží n menší riziko osteoporózy Užitečnost vegetariánské stravy

26 Po potopě Bůh dovolil jíst maso. n „Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce a samici, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 1 Moj 7,2 Jaký je rozdíl mezi čistým a nečistým?

27 Biblická definice „čisté“ a „nečisté“ Biblická definice „čisté“ a „nečisté“ (3 Moj 11.kp.) nZnZnZnZvířata která jsou čistá: (kráva, ovce, koza,jelen) nananana/ mají rozdělena kopyta nbnbnbnb/ jsou přežvýkavci nZnZnZnZvířata, čistá ve vodě: (kapr, losos, tuňák) nananana/ mají ploutve nbnbnbnb/ mají šupiny nPnPnPnPtáci, kteří jsou čistí: (slepice, husa, holub) nananana/ mají dvojí trávení

28 Konkrétní informace n„n„n„n„ Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí.

29 Ani vepře, má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst…“ 5 Moj 14,7.8 Moderní výzkumy dokazují pravdivost těchto slov. Konkrétní informace

30 Živočišný tuk a krev: n „To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: ‚Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev.‘ “ 3 Moj 3,17

31 Cholesterol cholesterol

32 N utrition - Výživa E xercise - Cvičení W ater - Voda S unlight - Sluneční svit T emperance - Střídmost A ir - Vzduch R est - Odpočinek T rust in God - Důvěra

33 Dnešní věda potvrzuje staré biblické zásady n Zdravotní studie 50 000 kalifornských ASD přinesly tyto výsledky: n muži žijí průměrně o 6 let déle n ženy žijí průměrně o 9 let déle n Podobné výsledky byly zjištěny při vědeckých studiích v Holandsku, Dánsku, Norsku, atd.

34 n „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Řím 12,1.2

35 Poslušnost Bohu se vždy vyplácí! n „Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy.“ 1 Kor 3,17

36 Mne se to ale nezdá.... „... bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé 1K 1,25 „... bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“ 1K 1,25 „...tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“ 2.Kor 10,12 „...tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“ 2.Kor 10,12

37 „... Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84,12 „... Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84,12

38 Dnes můžeš začít žít zdravě! Chci Boha oslavovat také svým tělem!

39 Mluví Bůh ještě dnes k lidem? Bibličtí proroci a proroci dneška Následující téma:


Stáhnout ppt "Jak být zdravým a šťastným Mohu chválit Boha svým tělem ? Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google