Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak být zdravým a šťastným

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak být zdravým a šťastným"— Transkript prezentace:

1 Jak být zdravým a šťastným
Jozef Bajusz Jak být zdravým a šťastným Mohu chválit Boha svým tělem ?

2 „… a setře jim každou slzu z očí
„… a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude…“ Zjev 21,4 „Nikdo z obyvatel neřekne:‘Jsem nemocen.‘ “ Iz 33,24

3 Co si ceníme v životě nejvíce?
Bible dává naději jen do budoucna? Já ale žiji teď! Chci něco pro dnešek! „…Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10,10 Co si ceníme v životě nejvíce?

4 Co to je? V první polovině svého života vynakládáme peníze na to, abychom své zničili a ve druhé polovině svého života jsme ochotni vynaložit všechny své prostředky, abychom své zase získali zpět. zdraví zdraví

5 To nejdůležitější: „Hlavně zdraví“
Co to je zdraví? Náhoda? Štěstí? Nemocnice? Lékárna? Geny?

6 „Zdraví není jen nepřítomnost nemoci.
Bůh vložil do našich orgánů, buněk a tkání podivuhodné zákony. Zdraví není věcí náhody. „Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody člověka.“ WHO

7 Zdraví není věcí náhody
20% biologická dědičnost 50% životní styl 10% lékařská péče 20 % životní prostředí

8 Na co umírali staří Egypťané?
„…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemoci, kterou jsem postihl Egypt.“ Moj 15,26 Mezinárodní lékařská skupina výzkumníků prozkoumala mumie z roku 1900 před Kr.

9 Nemoci ve starém Egyptě
1. Srdeční choroby 2. Mrtvice 3. Rakovina 4. Cukrovka 5. Zánět kloubů 6. Stres

10 Úmrtnost v ČR podle příčin smrti
55,5% KVO 24,1% rakovina 7,3% poranění 3,9% dýchací s. 3,8% trávící s. 5,4% ostatní

11 Varovná statistika „Kardiovaskulární choroby jsou v současnosti příčinou 56% všech úmrtí. Na nádorové onemocnění umírá v české republice 21% lidí… Vzhledem k vysoké úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, která se od roku 1950 do 1986 zvýšila podle jeho slov o 71,4% jsou tato onemocnění označována za největší epidemii neinfekčních chronických onemocnění. …umírají v důsledku onemocnění srdce a krevního oběhu stále mladší a mladší lidé…“

12 Můžeš si vybrat! Návod k použití
Buď budeš respektovat Boží návod k životu a budeš šťastný, nebo budeš zeslabený nemocemi a předčasně zemřeš. Můžeš si vybrat!

13 RŮZNÉ DRUHY ZÁKONŮ V BIBLI (I)
1. OBŘADNÍ ZÁKON Stínové zákony a svatyně, která ukazovala na Ježíše Krista. 2. OBČANSKÝ ZÁKON Platil pro izraelský národ. Ztratil platnost r. 70 po Kr., kdy Izrael přestal existovat jako stát. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi. 3. ZDRAVOTNÍ ZÁKONY Jsou pro dobro člověka, pokud žije na zemi. 4. MRAVNÍ ZÁKON Věčné Boží zásady, důležité pro šťastný život člověka.

14 Jaká je souvislost mezi mým tělem a mým Bohem?
Jaký je vztah mezí tělem a náboženstvím? Jaká je souvislost mezi mým tělem a mým Bohem?

15 Jak se dívám na svoje tělo ?
„Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 1.Tes 5,23 Jak se dívám na svoje tělo ?

16 Jak mohu svým tělem oslavovat Boha?
„ Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“1.Kor 6,19.20 Jak mohu svým tělem oslavovat Boha?

17 Uctívat Stvořitele mohu také tím, že neničím své tělo, které vytvořil
„…Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ Zj 14,7 Uctívat Stvořitele mohu také tím, že neničím své tělo, které vytvořil

18 Tabák Alkohol Kofein Jídlo Úcta k životu „Nezabiješ.“ 2.Moj 20,13
Sebevražda na splátky?

19 V souvislosti s kouřením umírá asi 50 % pravidelných kuřáků.
Tabák Kuřáci žijí průměrně o 8 let méně. Jedna krabička cigaret = 2 hodiny života! V souvislosti s kouřením umírá asi 50 % pravidelných kuřáků.

20 Alkohol „Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun;
kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“ Přísl 20,1

21 Kofein DR.Olsby Paul /universita Northwestrn: „Šest šálků kávy denně vyprovokuje srdce na nejvyšší míru a důsledku zatížení může dojít ke srdečnímu záchvatu.“

22 Záleží na tom, co jím a piji?
„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ Kor 10,31 Vyšetřeno na 200 egyptských mumií! Pořízeno na 1000 RTG snímků!

23 Boží jídelníček pro člověka:
„Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ b1 Moj 1,29 „…a budeš jíst polní byliny.“ 1 Moj 3,18

24 Užitečnost vegetariánské stravy
nízká hladina cholesterolu 1/3 rizika onemocnění srdce menší nebezpečí vysokého krevního tlaku omezení nadváhy vyšší příjem vláknin méně zažívacích potíží menší riziko osteoporózy

25 Po potopě Bůh dovolil jíst maso.
„Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce a samici, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. 1 Moj 7,2 Jaký je rozdíl mezi čistým a nečistým?

26 Biblická definice „čisté“ a „nečisté“ (3 Moj 11.kp.)
Zvířata která jsou čistá: (kráva, ovce, koza,jelen) a/ mají rozdělena kopyta b/ jsou přežvýkavci Zvířata, čistá ve vodě: (kapr, losos, tuňák) a/ mají ploutve b/ mají šupiny Ptáci, kteří jsou čistí: (slepice, husa, holub) a/ mají dvojí trávení

27 Konkrétní informace „ Z přežvýkavců, z těch, co mají kopyta rozdělená rozpolcením, nesmíte však jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale kopyta nemají úplně rozdělená; budou pro vás nečistí.

28 Konkrétní informace Ani vepře, má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst…“ 5 Moj 14,7.8 Moderní výzkumy dokazují pravdivost těchto slov.

29 Živočišný tuk a krev: „To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: ‚Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev.‘ “ 3 Moj 3,17

30 cholesterol Cholesterol

31 Nutrition Výživa Exercise Cvičení Water Voda Sunlight Sluneční svit Temperance Střídmost Air Vzduch Rest Odpočinek Trust in God Důvěra

32 Dnešní věda potvrzuje staré biblické zásady
Zdravotní studie kalifornských ASD přinesly tyto výsledky: muži žijí průměrně o 6 let déle ženy žijí průměrně o 9 let déle Podobné výsledky byly zjištěny při vědeckých studiích v Holandsku, Dánsku, Norsku, atd.

33 „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé Řím 12,1.2

34 Poslušnost Bohu se vždy vyplácí!
„Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy.“ 1 Kor 3,17

35 Mne se to ale nezdá.... „...tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.“ 2.Kor 10,12 „... bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“ 1K 1,25

36 „... Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84,12

37 Dnes můžeš začít žít zdravě!
Chci Boha oslavovat také svým tělem!

38 Mluví Bůh ještě dnes k lidem?
Následující téma: Mluví Bůh ještě dnes k lidem? Bibličtí proroci a proroci dneška


Stáhnout ppt "Jak být zdravým a šťastným"

Podobné prezentace


Reklamy Google