Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktické testy z biochemie 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktické testy z biochemie 2"— Transkript prezentace:

1 Didaktické testy z biochemie 2
Metabolismus V prezentaci se vyskytují tři typy animačních tlačítek: „Řešení“, „Zpět k otázkám“ a „Zpět na začátek testu“. Po kliknutí na animační tlačítko „Řešení“, dochází k automatickému překliknutí na snímek poskytující řešení dané testové úlohy (např. ze snímku č. 4 na snímek č. 30). Po kliknutí na animační tlačítko „Zpět k otázkám“, dochází k automatickému překliknutí na snímek s testovou úlohou o jedno číslo výš. Např. ze snímku č. 30 (snímek s řešením úlohy č. 1) dochází k překliknutí na snímek č. 5 (úloha č. 2). Po kliknutí na animační tlačítko „Zpět na začátek testu“, dochází k automatickému překliknutí na snímek č. 2. Milada Roštejnská Helena Klímová

2 Obr. 1. Schéma metabolismu
Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány v pojivové tkáni Ukládány jako tuk v tukové tkáni Trávení Trávení Trávení Monosacharidy Aminokyseliny Mastné kyseliny Metabolismus Pyruvát AcetylCoA Deaminace Citrátový cyklus Amoniak Energie, oxid uhličitý a voda Moč

3 Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B C D E

4 1 Mezi katabolické děje nepatří: přeměna monosacharidu na pyruvát.
odbourání karboxylových kyselin na acetylkoenzym A. oxidační dekarboxylace pyruvátu. syntéza glukosy z laktátu. alkoholové kvašení. Řešení

5 2 Z následujících možností vyberte vzorec kyseliny pyrohroznové:
Řešení

6 3 Z následujících možností vyberte vzorec kyseliny mléčné: Řešení

7 4 Uvedený vzorec je vzorcem: ATP (adenosintrifosfát)
   ATP (adenosintrifosfát) NADH (nikotinamidadenindinukleotid) FADH2 (flavinadenindinukleotid) ADP (adenosindifosfát) GTP (guanosintrifosfát) Řešení

8 5 Mezi 20 základních α-aminokyselin (tzv. kódovaných) nepatří: Řešení

9 Rubrika B Ke každé otázce existují dvě nebo více správných odpovědí z nabízejících alternativ označených písmeny i, ii, iii a iv. Rozhodněte, které z možných odpovědí jsou správné a podle tabulky přiřaďte k otázce písmeno A-E. A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Např. zvolíte-li, že správné odpovědi jsou označené písmeny ii a iii, poté podle tabulky přiřadíte k otázce písmeno D.

10 6 Rychlost metabolismu závisí na: věku pohlaví fyzickém stavu
psychickém stavu A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Řešení

11 7 Mezi metabolické procesy patří: citrátový cyklus
syntéza mastných kyselin močovinový cyklus glykolýza A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Řešení

12 8 Konečnými odpadními látkami lidského metabolismu jsou: i. albumin
ii. močovina iii. metabolická voda iv. oxid uhličitý A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Řešení

13 9 Meziprodukty β-oxidace jsou: iii. ethanol i. enoylkoenzym A
iii. ethanol i. enoylkoenzym A ii. ketoacylkoenzym A iv. glycerol A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Řešení

14 glyceraldehyd-3-fosfát
10 Meziprodukty glykolýzy nejsou: i. močovina ii. D-ribosa-5-fosfát iii. D-fruktosa-6-fosfát iv. glyceraldehyd-3-fosfát (NH2)2CO A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Řešení

15 Rubrika C Jedna z nabízejících alternativ A-E je nesprávná. Vyberte písmeno A-E odpovídající nesprávné odpovědi.

16 Obr. 2. Fyzická zátěž (Sport)
Převzato z: Domácí lékař od A do Z. Překlad: Ulrich, A. Praha: IMP s. r. o. 11 Při intenzivním cvičení: (Vyberte nesprávné tvrzení) roste rychlost metabolismu. vzniká kyslíkový dluh. dochází k syntéze glykogenu. dochází ke tvorbě laktátu, který se ukládá do svalů. probíhá anaerobní odbourávání pyruvátu. Řešení

17 12 Acetylkoenzym A: je jiný název pro aktivní kyselinu octovou.
(Vyberte nesprávné tvrzení) je jiný název pro aktivní kyselinu octovou. je výchozí látkou citrátového cyklu. je výsledným produktem β-oxidace. je výsledným produktem anaerobního odbourávání pyruvátu. má vzorec: Řešení

18 13 Mezi dusíkaté báze, které jsou složkou kyseliny deoxyribonukleové (DNA) patří: (Vyberte nesprávné tvrzení) Řešení

19 14 Meziprodukty citrátového cyklu jsou: (Vyberte nesprávné tvrzení)
Meziprodukty citrátového cyklu jsou: (Vyberte nesprávné tvrzení) A. Citrát B. Fumarát C. Isocitrát D. Malát E. Tartarát (vinan) Řešení

20 15 Dýchací řetězec: (Vyberte nesprávné tvrzení) Probíhá zde přenos vodíku z redukovaných koenzymů (NADH, FADH2). Probíhá zde redukce oxidovaných koenzymů (NAD+, FAD) na redukované koenzymy (NADH, FADH2). Je souborem reakcí, které ukončují energetické odbourávání sacharidů, bílkovin a lipidů. Na jeho konci jsou produkty s nejnižším obsahem energie (H2O), tedy v oxidované formě. Je lokalizován na lipidové dvojvrstvě vnitřní membrány mitochondrie. Řešení

21 Rubrika D V zadání jsou vždy dvě tvrzení spojená spojkou PROTOŽE. Nejprve se rozhodněte, zda je každé tvrzení pravdivé (P) či nepravdivé (N). Pokud budou obě tvrzení pravdivá rozhodněte, zda druhé tvrzení správně vysvětluje první tvrzení. K otázce přiřaďte písmeno A-E podle následující tabulky: první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E

22 první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 16 Syntéza glykogenu, který se ukládá ve svalech a játrech, patří mezi katabolické děje, PROTOŽE katabolické děje zahrnují tu část metabolismu, při níž jsou syntetizovány chemicky složitější látky. Řešení

23 Aminokyseliny mají vysoké teploty tání,
první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 17 Aminokyseliny mají vysoké teploty tání, PROTOŽE Mezi karboxylem a aminoskupinou dochází k acidobazické reakci za vzniku iontové struktury. Řešení

24 první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 18 Při nedostatku kyslíku dochází v lidském těle k tzv. alkoholovému kvašení, kdy z pyruvátu vzniká methanol, PROTOŽE při odbourávání pyruvátu za nedostatku kyslíku nemůže probíhat oxidační dekarboxylace (aerobní odbourávání), neboť by došlo k nahromadění redukovaných koenzymů (NADH, FADH2). Řešení

25 Při β-oxidaci dochází k tvorbě redukovaných koenzymů (NADH, FADH2),
první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 19 Při β-oxidaci dochází k tvorbě redukovaných koenzymů (NADH, FADH2), PROTOŽE redukované koenzymy (NADH, FADH2) přecházejí do citrátového cyklu, kde předávají vodík na kyslík a vzniká tím voda. Řešení

26 první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 20 Bílkoviny se dají v potravě nahradit lipidy či sacharidy, čehož se využívá při sestavování řady diet pro štíhlou linii, PROTOŽE hydrolýzou lipidů i sacharidů vznikají aminokyseliny, ze kterých proteosyntézou vznikají příslušné bílkoviny. Řešení

27 Rubrika E K pěti tvrzením č přiřaďte správně pět odpovědí (A-E) tak, aby přiřazený pojem odpovídal co nejlépe tvrzením č

28 21-25 Citrátový cyklus Glykolýza Močovinový (ornithinový) cyklus
β-oxidace Ethanolové kvašení Proces v sobě zahrnuje odbourávání D-glukosy na pyruvát. V procesu dochází k odbourávání mastných kyselin. V procesu dochází k odbourávání pyruvátu na ethanol. Proces probíhá při nedostatku kyslíku. V procesu dochází k přeměně amoniaku na močovinu. Proces zahajuje oxalacetát, který se v posledním stupni opět regeneruje. Probíhá pouze ve spojení s dýchacím řetězcem. Řešení

29 Řešení Zpět na začátek testu

30 Jedná se o děj anabolický.
1 Mezi katabolické děje nepatří: přeměna monosacharidu na pyruvát. odbourání karboxylových kyselin na acetylkoenzym A. oxidační dekarboxylace pyruvátu. syntéza glukosy z laktátu. alkoholové kvašení. Jedná se o děj anabolický. Zpět k otázkám

31 Kyselina pyrohroznová Kyselina 2-oxopropanová
Z následujících možností vyberte vzorec kyseliny pyrohroznové: Kyselina pyrohroznová = Kyselina 2-oxopropanová Kyselina mléčná Propanal Kyselina propanová 2,3-dihydroxypropanal Zpět k otázkám

32 Kyselina 2-hydroxypropanová Kyselina pyrohroznová
3 Z následujících možností vyberte vzorec kyseliny mléčné: Kyselina mléčná = Kyselina 2-hydroxypropanová Kyselina pyrohroznová Kyselina propan-1,2-diová Kyselina propanová Kyselina 2-methylpropanová Zpět k otázkám

33 4 Uvedený vzorec je vzorcem: Adenosin Trifosfát
   ATP (adenosintrifosfát) NADH (nikotinamidadenindinukleotid) FADH2 (flavinadenindinukleotid) ADP (adenosindifosfát) GTP (guanosintrifosfát) Zpět k otázkám

34 5 Mezi 20 základních α-aminokyselin (tzv. kódovaných) nepatří:
Jedná se o β-aminokyselinu. Zpět k otázkám

35 6 Rychlost metabolismu závisí na: E věku pohlaví fyzickém stavu
psychickém stavu E A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Zpět k otázkám

36 7 Mezi metabolické procesy patří: E citrátový cyklus
syntéza mastných kyselin močovinový cyklus glykolýza E A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Zpět k otázkám

37 8 Konečnými odpadními látkami lidského metabolismu jsou: C i. albumin
ii. močovina iii. metabolická voda iv. oxid uhličitý C A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Zpět k otázkám

38 9 Meziprodukty β-oxidace jsou: B iii. ethanol i. enoylkoenzym A
ii. ketoacylkoenzym A iv. glycerol A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Zpět k otázkám

39 glyceraldehyd-3-fosfát
10 Meziprodukty glykolýzy nejsou: B i. močovina ii. D-ribosa-5-fosfát iii. D-fruktosa-6-fosfát iv. glyceraldehyd-3-fosfát (NH2)2CO A B C D E i,iii,iv i,ii ii,iii,iv ii,iii i,ii,iii,iv Zpět k otázkám

40 Obr. 2. Fyzická zátěž (Sport)
Převzato z: Domácí lékař od A do Z. Překlad: Ulrich, A. Praha: IMP s. r. o. 11 Při intenzivním cvičení: (Vyberte nesprávné tvrzení) roste rychlost metabolismu. vzniká kyslíkový dluh. dochází k syntéze glykogenu. dochází ke tvorbě laktátu, který se ukládá do svalů. probíhá anaerobní odbourávání pyruvátu. Zpět k otázkám

41 12 Acetylkoenzym A: je jiný název pro aktivní kyselinu octovou.
(Vyberte nesprávné tvrzení) je jiný název pro aktivní kyselinu octovou. je výchozí látkou citrátového cyklu. je výsledným produktem β-oxidace. je výsledným produktem anaerobního odbourávání pyruvátu. má vzorec: Zpět k otázkám

42 13 Mezi dusíkaté báze, které jsou složkou kyseliny deoxyribonukleové (DNA) patří: (Vyberte nesprávné tvrzení) Zpět k otázkám

43 14 Meziprodukty citrátového cyklu jsou: (Vyberte nesprávné tvrzení)
Meziprodukty citrátového cyklu jsou: (Vyberte nesprávné tvrzení) A. Citrát B. Fumarát C. Isocitrát D. Malát E. Tartarát (vinan) Není meziproduktem citrátového cyklu Zpět k otázkám

44 15 Dýchací řetězec: (Vyberte nesprávné tvrzení) Probíhá zde přenos vodíku z redukovaných koenzymů (NADH, FADH2). Probíhá zde redukce oxidovaných koenzymů (NAD+, FAD) na redukované koenzymy (NADH, FADH2). Je souborem reakcí, které ukončují energetické odbourávání sacharidů, bílkovin a lipidů. Na jeho konci jsou produkty s nejnižším obsahem energie (H2O), tedy v oxidované formě. Je lokalizován na lipidové dvojvrstvě vnitřní membrány mitochondrie. Naopak Zpět k otázkám

45 první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 16 E Syntéza glykogenu, který se ukládá ve svalech a játrech, patří mezi katabolické děje, PROTOŽE katabolické děje zahrnují tu část metabolismu, při níž jsou syntetizovány chemicky složitější látky. Nepravda – patří mezi anabolické děje. Nepravda – u katabolických dějů dochází k postupnému odbourávání látek na chemicky jednodušší sloučeniny. Zpět k otázkám

46 Aminokyseliny mají vysoké teploty tání,
první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 17 A Aminokyseliny mají vysoké teploty tání, PROTOŽE Mezi karboxylem a aminoskupinou dochází k acidobazické reakci za vzniku iontové struktury. Pravda Pravda Zpět k otázkám

47 první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 18 D Při nedostatku kyslíku dochází v lidském těle k tzv. alkoholovému kvašení, kdy z pyruvátu vzniká methanol, PROTOŽE při odbourávání pyruvátu za nedostatku kyslíku nemůže probíhat oxidační dekarboxylace (aerobní odbourávání), neboť by došlo k nahromadění redukovaných koenzymů (NADH, FADH2). Nepravda Pravda Zpět k otázkám

48 Při β-oxidaci dochází k tvorbě redukovaných koenzymů (NADH, FADH2),
první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 19 C Při β-oxidaci dochází k tvorbě redukovaných koenzymů (NADH, FADH2), Pravda PROTOŽE redukované koenzymy (NADH, FADH2) přecházejí do citrátového cyklu, kde předávají vodík na kyslík a vzniká tím voda. Nepravda Zpět k otázkám

49 první tvrzení druhé tvrzení odůvodnění A P Druhé tvrzení vysvětluje správnost prvního tvrzení. B Druhé tvrzení nevysvětluje správnost prvního tvrzení. C N D E 20 E Bílkoviny se dají v potravě nahradit lipidy či sacharidy, čehož se využívá při sestavování řady diet pro štíhlou linii, Nepravda PROTOŽE hydrolýzou lipidů i sacharidů vznikají aminokyseliny, ze kterých proteosyntézou vznikají příslušné bílkoviny. Nepravda Zpět k otázkám

50 21-25 B D E C A Citrátový cyklus Glykolýza
Močovinový (ornithinový) cyklus β-oxidace Ethanolové kvašení Proces v sobě zahrnuje odbourávání D-glukosy na pyruvát. V procesu dochází k odbourávání mastných kyselin. V procesu dochází k odbourávání pyruvátu na ethanol. Proces probíhá při nedostatku kyslíku. V procesu dochází k přeměně amoniaku na močovinu. Cyklus zahajuje oxalacetát, který se v posledním stupni opět regeneruje. Probíhá pouze ve spojení s dýchacím řetězcem. B D E C A Zpět na začátek testu

51 Řešení 1 D 14 E 2 A 15 B 3 16 4 17 5 C 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 Zpět na začátek testu


Stáhnout ppt "Didaktické testy z biochemie 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google