Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní blízké a vzdálené okolí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní blízké a vzdálené okolí"— Transkript prezentace:

1 Vnitřní blízké a vzdálené okolí

2 Mikroprostředí DODAVATELÉ VEŘEJNOST ZÁKAZNÍCI FIRMA KONKURENCE
MARKETINGOVÍ ZPROTŘEDKOVATELÉ

3 DODAVATELÉ Jsou obchodní firmy nebo jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné zdroje pro společnost Dodávají nejen suroviny nutné pro výrobu, ale suroviny nutné pro distribuci a prodej výrobků Některé zdroje si může společnost zajišťovat sama – energii, některé musí nakupovat Je důležité, aby zásobovací oddělení rozhodlo, které suroviny nakoupí, které je lepší vyrábět Dodavatele vybírá podle ceny, spolehlivosti, rychlosti, platebních podmínek, záruční doby Firmy dávají přednost širšímu portfoliu dodavatelů, aby se tak vyhnuli problémům v situaci, kdy některý z dodavatelů nesplní své závazky Plánování dodávek – důležitá součást marketingu – závisí na tom ziskovost firmy Materiál se v současné době nekupuje na sklad, z důvodu minimalizace nákladů – o to větší důraz je kladen na spolehlivost dodavatelů V současnosti se preferuje dodávání typu „just in time“ - JIT

4 ZÁKAZNÍCI Zákaznické trhy mohou být reprezentovány některým z následujících typů trhů: Spotřebitelské trhy – jednotlivci a domácnosti, které nakupují zboží pro svoji osobní potřebu Průmyslové trhy – organizace, které nakupují zboží a služby za účelem jejich přeměnu na další výrobky nebo pro zajištění jiných služeb za účelem dosažení zisku Překupnické trhy – organizace, které nakupují zboží za účelem jejich dalšího prodeje Vládní a nevýdělečné trhy – vládní a nevýdělečné agentury, nakupují statky a služby, zabezpečují veřejné služby Mezinárodní trhy – zahraniční spotřebitelé, výrobci, překupníci, vlády

5 Marketingoví zprostředkovatelé
Firmy, které pomáhají společnosti při propagaci, prodeji a distribuci zboží k cílovým zákazníkům Rozdělení: Zprostředkovatelé – obchodní firmy – pomáhají najít zákazníky a uzavřít obchod Agenti – makléři, firemní zástupci – vyhledání zákazníka, vyjednání prodeje, nenesou odpovědnost za prodávané zboží Obchodníci – velkoobchod, maloobchod – nákup zboží, vyhledání zákazníka, vyjednání prodeje, nesou odpovědnost za prodávané zboží

6 Proč firma využívá zprostředkovatelů:
Firma se věnuje výrobě Nedokáže sama efektivně dosáhnout správné distribuce výrobků Zprostředkovatel eliminuje nesoulad v množství, místě, času Co vytváří zprostředkovatel UŽITNOST MÍSTA – umístí výrobek tam, kde ho zákazník požaduje UŽITNOST ČASU – dodá zboží na místo v čase, kdy to zákazník očekává a požaduje UŽITNOST SORTIMENTU – umožňuje zákazníkovi nakoupit vše co požaduje na jednom místě

7 Marketingoví zprostředkovatelé
2) Firmy pro fyzickou distribuci Přeprava a distribuce zboží Skladovací firmy Přepravní firmy – železnice, kamióny, letecké společnosti, plavební společnosti

8 Marketingoví zprostředkovatelé
3) Agentury marketingových služeb Marketingový výzkum, reklamní agentury, sdělovací prostředky, poradenské firmy Pomáhají při vyhledávání nových trhů Při zavádění a propagaci nového výrobku na trhu

9 Marketingoví zprostředkovatelé
4) Finanční zprostředkovatelé - banky, pojišťovny

10 Konkurence Firma identifikuje konkurenty
Konkurence se chápe z pohledu kupujícího: Konkurence přání – zákazník chce utratit peníze – rozhoduje se za co – dovolená, elektronika, … Konkurence druhů – rozhodne se pro jídlo – otázka – jaké jídlo – konkurence druhů Konkurence forem – rozhodne se pro určité jídlo – maso – rozhoduje se v jaké podobě si ho koupí Konkurence značek – rozhoduje se od jaké firmy si maso koupí Tak si firma určí všechny své konkurenty Snahou by mělo být rozšiřovat své dosavadní trhy Chyba je usilovat o zvětšení svého podílu ve stávajícím trhu

11 Veřejnost Skupina, která má zájem a vliv na schopnost společnosti dosahovat cílů Finanční veřejnost – banky, investiční společnosti – ovlivňují schopnost společnosti získat finanční prostředky Sdělovací prostředky – dobré jméno u sdělovacích prostředků Vládní veřejnost – vláda, legislativa Občanská sdružení – spotřebitelské organizace, ochránci přírody – firma nechává volný průběh, nebo vyzdvihuje přednosti svých výrobků Občanská veřejnost – postoj veřejnosti k jejím výrobkům a obchodním praktikám – charita, veřejně – prospěšná činnost Interní veřejnost – info pro interní zaměstnance – interní zpravodaje – sounáležitost zaměstnanců s cílem firmy

12 Makroprostředí Faktory makroprostředí lze shrnout do akronymu STEP:
Sociální Technické a technologické Ekonomické Politicko-legislativní

13 Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA POLITICKÉ
KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ

14 Demografické prostředí
Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní program Firmy se soustředí na současný stav populace, na podíl jednotlivých věkových skupin, jejich časový vývoj a na trend v poptávce jednotlivých sociálních a věkových skupin Postupně dochází ke stárnutí populace vlivem prodlužování věku obyvatel a stárnutím silných populačních ročníků Děti – v současné době dochází k porodnímu boomu – pozitivní pro firmy nabízející dětské zboží

15 Ekonomické prostředí Zahrnuje činitele, kteří ovlivňují kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho výdajů Kupní síla závisí na příjmech, cenách, úsporách, dostupnosti úvěrů. Kupní síla je ovlivňována také inflací, daňovou soustavou, nárůstem nutných výdajů – energie, zdravotnictví, školství, bydlení Hlavní položka jsou potraviny a služby Pokud dochází ke zdražování základních potřeb, výrobce ostatního zboží na to reaguje snižováním cen, nebo nabízením levnějšího zboží Stále více dochází k „rozevírání nůžek“ v případě příjmů – někteří výrobci se tak mohou zaměřovat na tuto skupinu obyvatel – značkové prodejny

16 Struktura spotřebitelských výdajů
Potraviny, bydlení, provoz domácnosti a doprava spotřebují 2/3 příjmů domácnosti Výdaje za stravování, ošacení a osobní péči relativně klesají Výdaje za ubytování, dopravu, lékařskou péči relativně rostou Ernest Engel – pokud příjem rodiny roste, dochází k relativnímu snížení výdajů za stravu, podíl výdajů připadající na bydlení a provoz domácností zůstává konstantní a podíl výdajů za rekreaci, volný čas, úspory, zdraví relativně roste

17 Přírodní prostředí Zhoršující se přírodní podmínky a především snaha odvrátit tento trend přimělo firmy zabývat se ekologií a ekologičností vlastní výroby a výrobků Vytváří se velký prostor pro firmy vyrábějící odlučovače, recyklační zařízení, solární panely, firmy provozující skládky, spalovny Někteří zákazníci nakupují výhradně zboží označené jako ekologicky neškodné, případě ekologicky prospěšné Pepsi – Cola – nevratná láhev, která se později rozloží bez dalších následků Prací prášky – bez fosfátů American Oil – jako první bezolovnatý benzín

18 Technologické prostředí
Zdokonalující se technologie umožňuje stále lepší výrobky a možnosti – vakuová bomba, operace mozku, srdce, počítače, mikročipy Hospodářský růst znamená, že jedno odvětví vytěsní odvětví jiné – auta – železnice, DVD – kino Rozvoj internetu způsobuje možnost práce z domova – snižují se náklady na dopravu, zlepšuje se životní prostředí Nové marketingové příležitosti – nové technologie umožňují stále modernější postupy ve výrobě a úplně nové možnosti výrobků – počítače, přehrávače, pilulky na hubnutí, jídlo po kterém se netloustne,… - budoucnost

19 Kulturní prostředí Základní kulturní hodnoty - na lidi a spotřebitele působí ve společnosti stále stejné názory a zvyklosti, které formují jejich názor – nutnost práce, manželství, víra, sport, fandovství – tyto názory se dědí a jsou většinou neměnné. Druhotné kulturní hodnoty – jsou proměnlivější a mohou být ovlivňovány marketingovými metodami – např. styly oblékání, účesů, filmoví hrdinové, hudební žánry Marketingoví pracovníci se snaží včas postihnout kulturní a módní trendy a dobře je komerčně zhodnotit. Za účelem zjištění trendů provádí specializovaní firma průzkumy veřejnosti, ve kterých se sledují postoje různých skupin lidí Například: stoupá podíl lidí, kteří dbají na fyzickou kondici – marketing se jim snaží nabídnout vhodnou službu

20 Politické prostředí Marketingová rozhodnutí jsou silně ovlivňována vývojem v politickém prostředí Toto prostředí zahrnuje zákony, nátlakové skupiny Vzájemná ochrana společností – kartelové dohody, antimonopolní zákony Ochrana spotřebitele – zákon na ochranu spotřebitele: Norsko – zákaz soutěží, prémií, kupónů Thajsko – domácí potravinářské výrobky levnější než dovoz Indie – firma musí mít souhlas, pokud na trh uvádí již existující typ výrobku Ochrana zájmů společnosti – firmy jsou zatěžovány sociálními náklady – sociální a zdravotní pojištění


Stáhnout ppt "Vnitřní blízké a vzdálené okolí"

Podobné prezentace


Reklamy Google