Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI. + - Do určitého místa elektrického pole s intenzitou E vložíme náboj Q. Na náboj působí elektrická síla F e, která.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI. + - Do určitého místa elektrického pole s intenzitou E vložíme náboj Q. Na náboj působí elektrická síla F e, která."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI

2 + - Do určitého místa elektrického pole s intenzitou E vložíme náboj Q. Na náboj působí elektrická síla F e, která ho uvede do pohybu ve směru siločáry elektrického pole. +

3 + - Při přemístění náboje v homogenním poli elektrická síla koná práci W. Vykonaná práce je rovna součinu velikosti náboje Q, intenzity elektrického pole E a vzdálenosti d. + +

4 + - Při přemístění náboje v homogenním poli elektrická síla koná práci W. Vykonaná práce nezávisí na trajektorii, ale jen na rozdílu vzdáleností d od uzemněné desky. + + +

5 práce elektrických sil = změna el. potenciální energie Energie bodového náboje v elektrickém poli + Analogie s tíhovým polem Země

6 Pro určení E p v daném místě pole je třeba zvolit tzv. nulovou hladinu potenciální energie. Energie bodového náboje v elektrickém poli +

7 Za nulovou hladinu potenciální energie zpravidla volíme povrch Země nebo povrch vodiče spojeného se Zemí. Energie bodového náboje v elektrickém poli +

8 V případě radiálního pole bodového náboje volíme nulovou hladinu potenciální energie v nekonečnu. Energie bodového náboje v elektrickém poli +

9 + Elektrická potenciální energie E p náboje Q v určitém místě elektrického pole je určena prací, kterou vykoná elektrická síla při přemístění náboje z daného místa na nulovou hladinu potenciální energie (nezávisle na trajektorii).

10 Potenciální gravitační energie E p se vztahuje na systém dvou těles (Země, těleso). Potenciální elektrická energie E p se vztahuje na systém dvou nábojů: náboje, který pole utváří a náboje, který se v tomto poli pohybuje.

11 Jakou velkou práci vykoná síla, která přemístí částici s kladným elektrickým nábojem 20  C v homogenním elektrickém poli s intenzitou 10 4 V.m -1 podél siločáry po dráze 10 cm? W = 0,02 J Řešte úlohu:

12 Určete velikost intenzity elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami vzdálenými od sebe 20 cm, má-li náboj 5  C přenesený na kladně nabitou desku vzhledem k uzemněné desce potenciální energii 1 J. E = 10 6 V.m -1 Řešte úlohu:

13 Vložíme-li do homogenního elektrického pole kladný bodový elektrický náboj: a) začne na něj působit elektrická síla, b) bude se pohybovat ve směru siločáry, c) elektrické pole jeho pohybový stav neovlivní, d)bude se pohybovat proti směru siločáry. Test 1

14 Práce vykonána působením sil elektrického pole na bodový elektrický náboj je dána vztahem: a) W = QEd, b) W = QFd, c) W = FEd, d) W = FQE. Test 2

15 Elektrická potenciální energie E p náboje Q v určitém místě elektrického pole je určena: a) prací, kterou vykoná elektrická síla při přemístění náboje z daného místa na povrch Země, b) prací, kterou vykoná elektrická síla při přemístění náboje z daného místa na zápornou desku, c) elektrickou silou, která na něj působí při přemístění z daného místa na zápornou desku, d) elektrickou silou, která na něj působí při přemístění z daného místa na povrch Země. Test 3


Stáhnout ppt "PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI. + - Do určitého místa elektrického pole s intenzitou E vložíme náboj Q. Na náboj působí elektrická síla F e, která."

Podobné prezentace


Reklamy Google