Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI

2 - Do určitého místa elektrického pole s intenzitou E vložíme náboj Q.
+ - + Na náboj působí elektrická síla Fe, která ho uvede do pohybu ve směru siločáry elektrického pole.

3 - Při přemístění náboje v homogenním poli elektrická
síla koná práci W. + - + + Vykonaná práce je rovna součinu velikosti náboje Q, intenzity elektrického pole E a vzdálenosti d.

4 - Při přemístění náboje v homogenním poli elektrická
síla koná práci W. + - + + + Vykonaná práce nezávisí na trajektorii, ale jen na rozdílu vzdáleností d od uzemněné desky.

5 Energie bodového náboje v elektrickém poli
Analogie s tíhovým polem Země + práce elektrických sil = změna el. potenciální energie

6 Energie bodového náboje v elektrickém poli
+ Pro určení Ep v daném místě pole je třeba zvolit tzv. nulovou hladinu potenciální energie.

7 Energie bodového náboje v elektrickém poli
+ Za nulovou hladinu potenciální energie zpravidla volíme povrch Země nebo povrch vodiče spojeného se Zemí.

8 Energie bodového náboje v elektrickém poli
+ V případě radiálního pole bodového náboje volíme nulovou hladinu potenciální energie v nekonečnu.

9 Energie bodového náboje v elektrickém poli
+ Elektrická potenciální energie Ep náboje Q v určitém místě elektrického pole je určena prací, kterou vykoná elektrická síla při přemístění náboje z daného místa na nulovou hladinu potenciální energie (nezávisle na trajektorii).

10 Potenciální gravitační energie Ep se vztahuje na systém
dvou těles (Země, těleso). Potenciální elektrická energie Ep se vztahuje na systém dvou nábojů: náboje, který pole utváří a náboje, který se v tomto poli pohybuje.

11 Řešte úlohu: Jakou velkou práci vykoná síla, která přemístí částici s kladným elektrickým nábojem 20 mC v homogenním elektrickém poli s intenzitou 104 V.m-1 podél siločáry po dráze 10 cm? W = 0,02 J

12 Řešte úlohu: Určete velikost intenzity elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami vzdálenými od sebe 20 cm, má-li náboj 5 mC přenesený na kladně nabitou desku vzhledem k uzemněné desce potenciální energii 1 J. E = 106 V.m-1

13 Test 1 Vložíme-li do homogenního elektrického pole
kladný bodový elektrický náboj: a) začne na něj působit elektrická síla, b) bude se pohybovat ve směru siločáry, c) elektrické pole jeho pohybový stav neovlivní, bude se pohybovat proti směru siločáry. 1

14 Test 2 Práce vykonána působením sil elektrického pole na
bodový elektrický náboj je dána vztahem: a) W = QEd, b) W = QFd, c) W = FEd, d) W = FQE. 2

15 Test 3 Elektrická potenciální energie Ep náboje Q v určitém
místě elektrického pole je určena: a) prací, kterou vykoná elektrická síla při přemístění náboje z daného místa na povrch Země, b) prací, kterou vykoná elektrická síla při přemístění náboje z daného místa na zápornou desku, c) elektrickou silou, která na něj působí při přemístění z daného místa na zápornou desku, d) elektrickou silou, která na něj působí při přemístění z daného místa na povrch Země. 3


Stáhnout ppt "PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI."

Podobné prezentace


Reklamy Google