Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazník na téma život v Lounech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazník na téma život v Lounech"— Transkript prezentace:

1 Dotazník na téma život v Lounech
Náš projekt je reakcí na článek již dvakrát uvedený v MF Dnes, kde bylo město Louny zhodnoceno jako nejhorší. Průzkum posuzoval průměrné výše platu, životní úroveň občanů, úroveň služeb ve městě a možnost kulturního vyžití. Článek v Lounech vyvolal mnoho ohlasů, dokonce vedení města podalo žalobu na deník MF Dnes. Co si však myslí o životě ve městě samotní občané? Rozhodli jsme se uskutečnit projekt (anketu), který by vyjadřoval opravdové názory občanů Loun. Jako cílovou skupinu jsme si vybrali středoškolské studenty, kteří ještě nemohou vyjádřit svůj názor v komunálních volbách. Také si myslíme, že lidé ve věku let mají jistě co říct k životu v Lounech a vlastně na nich závisí budoucnost města. Anketa proběhla na konci září a zúčastnilo se jí 121 respondentů ze 3 středních škol (Gymnázium Václava Hlavatého, Obchodní akademie a Střední integrovaná škola). Otázky se týkaly kulturního a sportovního vyžití, života ve městě a také plánů studentů do budoucna. Výsledky posuďte sami:

2 Co si myslíme o životě v Lounech ?
Celkem tento dotazník vyplnilo 121 studentů ve věkovém rozmezí 15 – 22 let, studující střední školy v Lounech. Dotazník byl vyplňován anonymně. Poměr studentů jednotlivých škol je patrný z grafu. Vyšší zastoupení měla obchodní akademie a integrovaná škola.

3 Věkové složení dotazovaných
Největší skupinou byli studenti ve věku 17 – 18 let. V těchto skupinách se nejvíce odrážel zájem o dění ve městě. Nejmenší zastoupení je ve vyšších věkových skupinách. Výsledky mohly být ovlivněny i způsobem distribuce dotazníku.

4 KULTURNÍ VYŽITÍ V LOUNECH
Navštívil/a jsem lounské divadlo mimo školní představení: Jak jsem spokojen/a s nabídkou divadelních představení: Relativně nízký zájem o divadlo je překvapivý, protože se jedná o nové zařízení. Může souviset s cenou vstupenek. I když graf spokojenosti s nabídkou představení neukazuje vyslovenou nespokojenost, mohou chybět i představení, která zajímají věkovou skupinu teenagerů. Lounské divadlo nejeví přílišnou snahu zaujmout mladé publikum.

5 Navštěvuji pravidelně kino Svět:
Jak jsem spokojen/a s výběrem filmů: Lounské kino pravidelně nenavštěvuje většina dotázaných. Nízká návštěvnost může být způsobena relativně vyšší cenou vstupenek, výběrem filmů, ale také i prostředím kina.

6 Chodím do hudebních klubů nebo na diskotéky:
Jak jsem spokojen/a s množstvím těchto míst: Z výsledků vyplývá, že diskotéky a hudební kluby jsou nejnavštěvovanějším kulturním zařízením. Je také vysoká spokojenost s množstvím těchto míst. Tato kulturní zařízení zpravidla nejpružněji reagují na potřeby mladých.

7 Návštěvnost knihovny je průměrná.
Navštěvuji lounskou knihovnu: Jak jsem spokojen/a s nabídkou titulů: Návštěvnost knihovny je průměrná. Není zřejmá nespokojenost s nabídkou titulů v knihovně. Průměrná návštěvnost může být způsobena konkurencí jiných zdrojů informací (internet, teletext apod.), a také menší oblibou knihy jako prostředku pro trávení času.

8 Návštěvnost koncertů pořádaných je vyšší než návštěvnost kina,
Zúčastňuji se koncertů nebo hudebních festivalů: Jak jsem spokojen/a s jejich kvalitou: Jaký typ festivalu nebo koncert mi v Lounech chybí: Návštěvnost koncertů pořádaných je vyšší než návštěvnost kina, ale nižší než návštěvnost divadelních představení. Kvalitu pozitivně hodnotí jen cca 31 % dotázaných. Typy koncertů (rock, hip-hop, techno), které zajímají mladou generaci, nejsou v Lounech příliš často.

9 Jaká je moje nejoblíbenější lounská restaurace / hospoda ?
Černý kůň 12% Union 4% U Kalicha Zlatý lev U Žida 10% Getition 3% Minigolf 8% U Pramene U Somolů U Tří lip Kino 7% Formanka 2% Daliborka 5% Imperium Kozel Na Hradbách Na Růžku Stromovka Gala Shark 1% Z grafu je překvapivá rozsáhlá zkušenost mladých (47 % respondentů bylo nezletilých) s restauračními zařízeními. Není jednoznačná preference pro některou z restaurací. Preferovány jsou spíše hospody. Svoji roli při výběru restaurace či hospody má patrně blízkost místa bydliště.

10 Navštěvujete sportovní utkání v Lounech ?
SPORT V LOUNECH Sportuji aktivně: Navštěvujete sportovní utkání v Lounech ? Návštěvnost ( aktivní i pasivní ) sportovišť je zvláště s ohledem na věk dotázaných velmi nízká.

11 Jak jste spokojen/a s rozmanitostí sportovních středisek v Lounech ?
Důvodem pro nezájem o sport je rozmanitost a nízká koncentrace sportovních středisek, počet a jejich nízká vybavenost. Je nutné více investovat do sportovních zařízení a učinit střediska více atraktivními pro mladou generaci (prevence před negativními vlivy působícími na mladé). Co by podpořilo rozvoj sportu v Lounech ?

12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MĚSTA
Jak hodnotím čistotu a upravenost města: Obtěžuje Vás kouř, hluk či zápach v místě kde žijete: Životní prostředí města je vnímáno spíše neutrálně. Tento pocit je patrně v rozporu s prostředky města vydávanými na upravenost okolí. Úklid města by měl být lepší v porovnání s okolními lokalitami. Ve městě je spousta odpadků. Vybudování silničního obchvatu se odráží i v pocitech mladých, že nejsou příliš obtěžováni kouřem, hlukem či zápachem.

13 Vlastníte-li psa, používáte bedýnku na psí hovínka ?
Třídíte odpad ? Oslovení nemají pocit, že by měli sami přispět k lepší úrovni životního prostředí. Odstraňování psích výkalů by mělo být samozřejmostí. Rovněž počet bedýnek je zcela nedostatečný a jsou umístěny mimo obvyklé vycházkové trasy. Městská policie problém ignoruje. Tzv. „plochy pro venčení psů“ nebyly prodiskutovány s občany v sousedství. Jsou rovněž nevhodně umístěny. Téměř polovina dotázaných a jejich rodiny netřídí odpady.

14 ŽIVOT VE MĚSTĚ Jak jste spokojen/a s nabídkou zboží v Lounech ? Cítíte se ve večerních hodinách na ulici bezpečně ? Většina dotázaných se necítí bezpečně a pouliční tlupy obtěžují dokonce i v denních hodinách. Jsou špatné zkušenosti s kradením aut a vykrádáním bytů. Strážníci městské policie při obchůzkách budí dojem, že jsou na procházce a o okolí se nezajímají. Městská policie prakticky nefunguje. Citelně chybí větší nákupní centra se specializovanými obchody. Řada mladých jezdí nakupovat zboží do Žatce, Mostu, Teplic a Prahy.

15 odkud mladí dojíždějí a snaha o rušení železniční dopravy.
Jak jste spokojen/a s městskou a meziměstskou dopravou: Máte možnost sehnat v Lounech brigádu: Městská doprava je vcelku na slušné úrovni. Horší je dopravní obsluha přilehlých vesnic odkud mladí dojíždějí a snaha o rušení železniční dopravy. Špatná situace v zaměstnanosti se také odráží v možnosti sehnat brigádu. Řada mladých by ráda finančně ulevila rodičům, ale není kde. Chybí aktivní politika města k vytváření pracovních příležitostí pro mladé (například v souvislosti s turistickým ruchem ve městě).

16 Jste spokojen/a se střední školou, kterou navštěvujete:
Navštěvujete školní jídelnu: Z průzkumu vyplývá, že mladí jsou spokojeni s výběrem školy. Toto je velmi pozitivní prvek pro školy samotné a zároveň oceněním snahy vyučujících. Nižší počet strávníků školních jídelen může souviset s finančními možnosti rodin oslovených studentů. Více strávníků však může zlevnit provoz jídelen.

17 BUDOUCNOST Chcete po dokončení studia zůstat v Lounech: Odůvodněte svou odpověď na předchozí otázku: Podstatná většina mladých nemá zájem zůstat po skončení studia v rodném městě. Atraktivita a dostupnost jiných měst, které si poradily s nezaměstnaností a s jinými záležitostmi zlepšující život svých občanů může způsobit postupné vylidnění města. Mladé patrně neoslovuje maloměstské prostředí zdůrazňující Louny jako tzv. „perlu na Ohři“s vysokou mírou nezaměstnanosti, kriminalitou, s nízkým průměrným platovým ohodnocením a nízkou úrovní zábavy. Mladí rovněž uváděli nepříjemnosti v rodinách v důsledku špatné dostupnosti kvalitní nemocniční péče.

18 Více než polovina dnešní mládeže nevěří v uplatnění svého vzdělání.
Myslíte si, že naleznete uplatnění v oboru po skončení studia: Uvažuji o vysoké škole : Více než polovina dnešní mládeže nevěří v uplatnění svého vzdělání. Zároveň více než polovina z nich uvažuje o vysoké škole.

19 V našem dotazníku tvořili největší skupinu studenti ve věku 17 – 18 let. V dotazníku byl překvapivý nízký zájem studentů o divadlo (55 % studentů mimo školní představení divadlo nenavštívilo). Stejně také 75 % dotázaných nechodí pravidelně do kina a více než polovina studentů nechodí pravidelně do knihovny. V tomto případě můžeme říci, že kulturní nabídka města mladé příliš neláká, či je pro ně cenově nedostupná. Překvapivé bylo, že ačkoliv v anketě vyjádřilo svůj názor pouze 47 % zletilých studentů, téměř všichni dotazovaní měli zkušenosti se zařízeními jako jsou hospody či restaurace. Mladí studenti ve městě překvapivě téměř nesportují a nenavštěvují sportovní utkání. Stěžují si také na nízkou koncentraci sportovních středisek a malou finanční podporu (ze strany města i firem) rozvoje sportu. Ačkoliv město vydává značné prostředky na upravenost okolí Loun, životní prostředí je vnímáno neutrálně, mladí se sami nechtějí aktivně podílet na zlepšení úrovně ŽP města (při venčení svých pejsků nepoužívají bedýnky k tomu určené a netřídí odpad). Další významný fakt, který vyplynul z naší ankety je, že 71 % dotázaných se necítí ve svém městě bezpečně. Chybí atraktivní nabídka zboží (49 % respondentů není s nabídkou spokojeno), dále 63 % dotázaných nemá možnost sehnat v létě brigádu. Chybí aktivní politika města k vytváření pracovních příležitostí pro mladé. Celkem pozitivním výsledkem je fakt, že mladí jsou spokojeni s výběrem své školy. 74 % mladých nemá zájem po skončení studia zůstat v Lounech. Tento výsledek je alarmující a měl by podnítit  aktivní vylepšování společného prostředí města Loun. Jako důvody jsou uváděny nejčastěji vysoká nezaměstnanost či vysvětlení, že se v Lounech „nic neděje“. 65 % studentů také neočekává, že po dokončení studia nalezne v oboru uplatnění. Účelem našeho dotazníku nebylo v žádném případě vznášet kritiku na vedení města, chtěli jsme pouze upozornit na problémy, které se týkají nás studentů a bude nutné je dříve či později řešit.

20 Příloha č. 1 – dotazník, který byl dodán studentům
CO SI MYSLÍŠ O ŽIVOTĚ V LOUNECH? Svou odpověď zaškrtněte, popř. doplňte. Pokud nevíte, otázku vynechejte. Hodnocení 1 je nejlepší, naopak známka 5 je nejhorší. Škola (obor): Věk: Bydlím v Lounech: ANO / NE Kulturní vyžití v Lounech 1. Byl/a jsem někdy v lounském divadle(mimo školní představení): 2. Jak jsem spokojen/a s nabídkou divadelních představení: 3. Jaký typ představení by mne zajímal: ………………………………… 4. Navštěvuji pravidelně kino Svět v Lounech: 5. Jak jsem spokojen/a s výběrem filmů: 6. Chodím na diskotéky nebo do hudebních klubů: 7. Jak jsem spokojen/a s množstvím těchto míst: 8. Navštěvuji knihovnu v Lounech: 9. Jak jsem spokojen/a s nabídkou titulů v knihovně: 10. Zúčastňuji se koncertů nebo hudebních festivalů pořádaných v Lounech: 11. Jak jsem spokojen s jejich kvalitou: 12. Jaký typ festivalu nebo koncert mi v Lounech chybí: 13. Jaká je má nejoblíbenější lounská hospoda/restaurace:

21 Sport v Lounech Sportuji aktivně: ANO / NE 2. Navštěvuji sportovní utkání v Lounech: 3. Jak jsem spokojen/a s rozmanitostí sportovních středisek v Lounech: 4. Co by podpořilo rozvoj sportu v Lounech: ………………………………… Životní prostředí Jak hodnotím čistotu a upravenost města: 2. Obtěžuje mě kouř, hluk či zápach v místě, kde žiji: 3. Vlastníte-li psa, používáte bedýnku na psí hovínka: 4. Třídíte odpad? Život ve městě Cítím se ve večerních hodinách na ulici bezpečně: ANO / NE. 2. Jak jsem spokojen/a s nabídkou zboží v Lounech: 3. Jak jsem spokojen/a s městskou a meziměstskou dopravou: 4. Mam možnost sehnat v Lounech brigádu: 5. Jsem spokojen/a s střední školou, kterou navštěvuji: 6. Navštěvuji školní jídelny: Budoucnost Chci po dokončení studia zůstat v Lounech: 2. Proč? 3. Myslím si, že naleznu uplatnění v oboru po skončení studia: 4. Uvažuji o vysoké škole:


Stáhnout ppt "Dotazník na téma život v Lounech"

Podobné prezentace


Reklamy Google