Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přirozená čísla Opakování 5.ročník. Znázornění přirozených čísel Co jsou přirozená čísla? Co jsou přirozená čísla? Řadíme nulu mezi přirozená čísla? Řadíme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přirozená čísla Opakování 5.ročník. Znázornění přirozených čísel Co jsou přirozená čísla? Co jsou přirozená čísla? Řadíme nulu mezi přirozená čísla? Řadíme."— Transkript prezentace:

1 Přirozená čísla Opakování 5.ročník

2 Znázornění přirozených čísel Co jsou přirozená čísla? Co jsou přirozená čísla? Řadíme nulu mezi přirozená čísla? Řadíme nulu mezi přirozená čísla? 0102030405060708090100110120130140150 1 82 140 127 15 NULA NEPATŘÍ MEZI PŘIROZENÁ ČÍSLA

3 Odpověz na otázky. 1. Mezi níže seřazenými přirozenými čísly jsou tři vynechány, která to jsou? 208,, 210, 211, 212,, 214,,216 208,, 210, 211, 212,, 214,,216 209213215 2. Zakresli na číselnou osu chybějící přirozená čísla, která jsou označena barevnými tečkami. 6365676872 ???

4 Rychle odpovídej. 1.Které přirozené číslo následuje hned za číslem 169? 2.Které přirozené číslo je hned před číslem 158? 3.Které přirozené číslo je mezi čísly 167 a 169? 4.Vyjmenuj všechna přirozená čísla, která jsou mezi čísly 160 a 166?

5 Zakresli číselnou osu, vyznač a napiš. 1. Narýsuj číst číselné osy s obrazy čísel 22, 23, …. až 33, jednotku zvol 1cm. Vyznač obrazy čísel 23, 27 a 30. 2. Zapiš přirozené číslo a) které následuje hned za číslem 30 _____ b) které, je hned před číslem 23 ______ c) Všechna přirozená čísla mezi čísly 23 a 27 __________________ __________________

6 Příklady na procvičení měřítka číselné osy Pracovní sešit str. 5 / A-13 Pracovní sešit str. 5 / A-13 Pracovní sešit str. 7 / B-21 Pracovní sešit str. 7 / B-21 Pracovní sešit str. 9 / C-30 Pracovní sešit str. 9 / C-30

7 Zápis přirozených čísel

8 Zápis přirozených čísel – příklady 1 1. Poloměr Země je asi šest miliónů tři sta sedmdesát tisíc dvě stě dvacet pět metrů. Zapiš tuto délku pomocí číslic pomocí zkráceného i rozvinutého zápisu. ________________________________________ ________________________________________ 2. Víš, jak se nazývá tisíc miliónů? 3. Napiš zkrácený zápis těchto čísel a) 7. 100 + 3. 10 + 6. 1 = _____________ b) 9. 1 000 + 0. 100 + 4. 10 + 5. 1 = _________ c) 3. 10 000 + 2. 100 + 8. 1 = ______________

9 Zápis přirozených čísel – příklady 2 Zapisuj přirozená čísla: Zapisuj přirozená čísla: a)91 b)1099 c)100999 d) 1 000 9 999 e) 99 999 10 000 a)největšínejmenší Jednociferné číslo b)nejmenšínejvětší Dvojciferné číslo c)nejmenšínejvětší Trojciferné číslo d)nejmenšínejvětší Čtyřciferné číslo e)největšínejmenší Pěticiferné číslo a)b) c) d) e)

10 Zápis přirozených čísel – příklady 3 1. Práce ve skupinách, hledání správných přirozených čísel - Vyhrává skupina, která první najde a správně přiřadí přirozené číslo ke svému zápisu v desítkové soustavě. 2. Slovní úloha, nalep do sešitu a vyřeš.

11 Porovnávání přirozených čísel Menší, větší, menší nebo rovno, …. Menší, větší, menší nebo rovno, …. 123456789101112 X < 5 1, 2, 3, 4 X < 5 1, 2, 3, 4 X 5 1, 2, 3, 4, 5 X 5 1, 2, 3, 4, 5 X 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …… X 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …… X > 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, …… X > 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, …… < = = >

12 Porovnávání přirozených čísel Podle velikosti (o stejném počtu číslic) Podle velikosti (o stejném počtu číslic) 1 5 2 1 4 3 1 5 2 1 4 3 1 5 2 1 4 3 Počet stovek : STEJNÝ Počet desítek: 5 > 4 Proto 152 > 143

13 Porovnávání přirozených čísel – příklady 1 1. Anička dostala za úkol vypsat všechna přirozená čísla, pro která platí: x > 24 a zároveň x 29, čili 24 24 a zároveň x 29, čili 24 < x 29 = < < = 2. Košíková je hra „dlouhánek“, Vlasta hraje za oddíl šestých tříd, ve kterém nejmenší hráčka měří 160 cm a největší 172 cm. a) Může být v tomto oddíle hráčka, která měří 169 cm? b) Jitka měří 153 cm. Hraje ve stejném oddílu košíkové jako Vlasta? c) Co můžeš říci o výšce Vlasty

14 Porovnávání přirozených čísel – příklady 2 3. Rozdělte se do skupin. Každý ve skupině dostane číslo. Úkolem je seřazení členů skupiny vzestupně dle rozdělených čísel. Vítězí rychlejší skupina, která se postaví ve správném pořadí. 4. Pepa kupuje provaz. Na jednom klubku provazu je napsána délka 3m, na druhém 200 cm. „potřebuji ten provaz co nejdelší“, povídá Pepa, „vezmu si 200 cm. Přece 200 je víc než 3.“ Souhlasíš s Pepou? Je to správně?

15 Zaokrouhlování

16 Zaokrouhlování přirozených čísel Jak zaokrouhlíte číslo 314 900? Na tisíce:3 1 4 9 0 0 = 315 000 Na tisíce:3 1 4 9 0 0 = 315 000 Na desetitisíce:3 1 4 9 0 0 = 310 000 Na desetitisíce:3 1 4 9 0 0 = 310 000 Na statisíce:3 1 4 9 0 0 = 300 000 Na statisíce:3 1 4 9 0 0 = 300 000... Zaokrouhli: a) na desítky 326 = ______ 532 = _____ b) na stovky 7 284 = ______ 2 178 = ______ c) na tisíce23 555 = ______ 71 469 = ______ d) na desítky 999 = ______ 297 = ______ e) na stovky 5 975 = ______ 3 968 = _______..........


Stáhnout ppt "Přirozená čísla Opakování 5.ročník. Znázornění přirozených čísel Co jsou přirozená čísla? Co jsou přirozená čísla? Řadíme nulu mezi přirozená čísla? Řadíme."

Podobné prezentace


Reklamy Google