Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIV/ZIS cvičení 2 Tomáš Potužák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIV/ZIS cvičení 2 Tomáš Potužák."— Transkript prezentace:

1 KIV/ZIS cvičení 2 Tomáš Potužák

2 Příklad 1 – Jednoduchá databáze
Vytvořte jednoduchou databázi, která bude obsahovat informace o studentech na vysoké škole. Každý student bude mít atributy id, jméno, příjmení, pohlaví, rodné číslo, číslo občanského průkazu, ročník, adresu (ulice, č.p., PSČ, město), datum nástupu na školu. U všech atributů vhodně nastavte typ, rozsah/počet znaků, titulek a upozornění při zadání nevhodné hodnoty.

3 Příklad 1 – Jednoduchá databáze
Do tabulky zadejte několik záznamů (alespoň dva). Zkuste si zadat hodnoty, které neodpovídají požadovaným parametrům (vyšší ročník, špatné číslo OP apod.).

4 Příklad 2 – Vytvoření formuláře
Vytvořte formulář zobrazující data z tabulky studenti. Pro vytvoření formuláře použijte průvodce Otevřete formulář v návrhovém zobrazení a upravte pozice textových polí tak, aby se nepřekrývaly Přidejte/upravte nadpis formuláře do záhlaví a dále přidejte podnadpis Zadejte do formuláře další záznam

5 Příklad 3 – Vytvoření sestavy
Vytvořte tiskovou sestavu se seznamem studentů. Studenti budou uspořádáni tabulkově (jeden student jedna řádka). Studenti budou seřazeni podle příjmení, jména, rodného čísla. V záhlaví sestavy bude nadpis „Seznam studentů“.

6 Příklad 4 – Řazení Stáhněte si soubor studenti_db.mdb ze stránek Otevřete ho v MS Access Zkuste si řazení podle jednotlivých sloupců vzestupně i sestupně v tabulce Zkuste si řazení podle jednotlivých sloupců vzestupně i sestupně ve formuláři

7 Příklad 5 – Filtry Otevřete si formulář studenti_form a vyzkoušejte filtrování záznamů Vyzkoušejte jednoduché filtrování Vyzkoušejte filtrování podle výběru (nejprve jedné a pak více položek) Vyzkoušejte filtrování podle formuláře Totéž vyzkoušejte i na tabulce studenti

8 Pokyny k semestrální práci I
Proveďte datovou analýzu a navrhněte strukturu vícetabulkové databáze, v níž se bude vyskytovat alespoň jedna vazba typu M:N. Databázi vytvořte v prostředí MS Access. Navrženou databázi naplňte skutečnými nebo fiktivními daty.

9 Pokyny k semestrální práci II
Vytvořte v SQL kolekci výběrových dotazů nad databází zahrnující nejméně dotaz nad jednou tabulkou, s kritériem složeným alespoň ze dvou podmínek dotaz s parametrem dotaz nad více tabulkami s jednoduchým kritériem dotaz s využitím klauzule GROUP BY, příp. HAVING a souhrnné funkce

10 Pokyny k semestrální práci III
Připravte krátkou (cca 3 minuty) prezentaci projektu v prostředí MS PowerPoint obsahující: formulaci problému 2 x navržený E-R-A model (před rozkladem i po rozkladu vazby M:N) popis tabulek příklad výběrových dotazů v SQL zhodnocení

11 Pokyny k semestrální práci IV
Důrazně se doporučuje nechat si překontrolovat navržený ERA model před samotnou prací v MS Access v průběhu semestru Odevzdání práce ideálně ještě během semestru Mezní termín odevzdání

12 Témata semestrálních prací
Můžete si vybrat jedno z několika témat Vlastní zadání srovnatelné obtížnosti je rovněž možné

13 1. Volnočasové aktivity Firma zabezpečuje volnočasové aktivity různého typu (např. pohybové, jazykové atd.) určené pro různé kategorie zákazníků (děti, dospělí atd.). Zákazník se může přihlásit na několik aktivit a zároveň na jednu aktivitu se může přihlásit více zákazníků. Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Zákazník, Kategorie, Aktivita, Typ aktivity

14 2. Letáky Zaměstnanci firmy roznášejí reklamní letáky od různých smluvních firem na stanované adresy (bez specifikovaného jména osoby), kde je vhazují do poštovních schránek. Na jedné adrese tak může být více poštovních schránek. Každý zaměstnanec má přidělené adresy, na které letáky doručuje. Do jedné schránky typicky vhazuje více různých letáků a každý leták typicky skončí v mnoha schránkách. Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Leták, Zaměstnanec, Adresa, Schránka

15 3. Kino s jedním sálem Malé kino má pouze jeden promítací sál, ve kterém se promítají různé filmy (každý jindy). Diváci si mohou rezervovat místo na více promítání a na každé promítání si může lístek rezervovat více diváků. U každého promítání je uvedena přístupnost (přístupný, od 13 let, atd.) a znění (původní znění, český dabing atd.). Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Promítání, Divák, Přístupnost, Znění

16 4. Menza V menze (vysokoškolská jídelna) je vydáváno několik jídel rozdělených do několika druhů (např. hlavní jídlo, polívka, salát, atd.). Každý strávník si může koupit několik jídel. Strávníkem může být student či zaměstnanec univerzity nebo zcela cizí člověk (od toho se odvíjí cena jednotlivých jídel). Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Strávník, Druh strávníka, Jídlo, Druh jídla

17 5. Evidence sportovců Každý sportovec se jako jednotlivec účastní během sezóny několika závodů. Každého závodu se může zúčastnit více sportovců. Závody mohou být různých typů (národní, evropský, světový atd.). Každý sportovec patří do určité třídy (muži, ženy, dorost atd.). Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Sportovec, Závod, Typ závodu, Třída

18 6. Vinařství Ve vinařství se vyrábí několik různých vín. Každé víno se vyrábí z jedné či více odrůd vín a jedna odrůda může být obsažená ve více vínech. Každé vyráběné víno je určitého typu (stolní, cuvée, s přívlastkem pozdní sběr, s přívlastkem výběr z hroznů atd.). Každé vyráběné víno je stočeno do několika lahví, každá lahev má svůj obsah a identifikační číslo. Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Odrůda, Víno, Typ vína, Lahev

19 7. Květinářství V květinářství mají různé druhy zboží (květiny, ozdoby, doplňky atd.). Jeden dodavatel dodává více zboží, ale jedno zboží je dodáno vždy od jednoho dodavatele. Květinářství se vyrábí několik květinových vazeb. Každá se může skládat z více kusů různého zboží a jedno zboží může být obsaženo ve více vazbách. Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Květinová vazba, Druh zboží, Zboží, Dodavatel

20 8. Akciová společnost Každá akciová společnost se může skládat z několika podniků. Každý podnik akciové společnosti se může skládat z několika provozů. Každý provoz má několik zaměstnanců. Zaměstnanec může mít buď celý, nebo částečný úvazek a může být zaměstnán ve více provozech (částečné úvazky). Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Akciová společnost, Podnik, Provoz, Zaměstnanec


Stáhnout ppt "KIV/ZIS cvičení 2 Tomáš Potužák."

Podobné prezentace


Reklamy Google