Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zuzana Arazimová Jana Houčková Jana Syslová KOMUNIKACE A JEJÍ VYUŽITÍ V ŘÍZENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zuzana Arazimová Jana Houčková Jana Syslová KOMUNIKACE A JEJÍ VYUŽITÍ V ŘÍZENÍ."— Transkript prezentace:

1 Zuzana Arazimová Jana Houčková Jana Syslová KOMUNIKACE A JEJÍ VYUŽITÍ V ŘÍZENÍ

2 KOMUNIKACE důležitá část manažerské činnosti přenos informací od odesílatele k příjemci

3 MODEL KOMUNIKACE

4 SOUBOR SOC.DOVEDNOSTÍ Umění jednat s lidmi Sociální zralost Schopnost vcítit se Komunikační dovednosti Přesnost posuzování Sociální citlivost

5 FORMY KOMUNIKACE 1. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE a) ústní b) písemná 2. NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE mimika, gestikulace, haptika, posturika, vizika, fonetika, proxemika 3. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE telefon, telegraf, internet, email, skype, icq, sms,…

6 DALŠÍ ROZDĚLENÍ Formální Neformální Interpersonální komunikace Skupinová komunikace Masová komunikace

7 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI a) Aktivní naslouchání b) Technika kladení otázek c) Zabránění případnému nedorozumění d) Zabezpečit potřebnou efektivitu komunikace

8 KOMUNIKAČNÍ ŠUMY faktory (okolnosti), které snižují účinnost komunikačního procesu vznikají na straně sdělujícího, na straně příjemce a také při přenosu

9 SMĚRY KOMUNIKACE V ORGANIZACI 1. Sestupná komunikace 2. Vzestupná komunikace 3. Horizontální komunikace 4. Diagonální komunikace

10 CÍLE VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE Propojení firmy a jednotlivých pracovníků Základní oběh informací potřebných pro výkon práce každého pracovníka Harmonizace potřeb jednotlivce a firmy Vzájemné poznání, pochopení, propojení, podpora a spolupráce Formování a udržování, popřípadě změna firemní kultury

11 PROSTŘEDKY KOMUNIKACE VE FIRMĚ Rozhovor (osobní telefonický), porada, diskuze Intranet, e-mail, internet Nástěnka (klasická, elektronická) Písemné sdělení, pokyn, dopis, směrnice Setkání se zaměstnanci, společné porady

12 BARIÉRY V KOMUNIKACI Neodpovídající a nefunkční organizační uspořádání Nedostatečné, nepřesné, zastaralé informace, nefunkční informační systém Nedostatečná odpovědnost zaměstnanců Nereálná očekávání a záměna práce a zábavy Narušené vztahy, konflikty, nekvalitní firemní kultura typu

13 ZDOLÁVÁNÍ KONFLIKTU Intrapersonální (osobní, vnitřní) Interpersonální (mezi 2 osobami) Vnitroskupinová (uvnitř skupiny) Meziskupinové (mezi slupinami)

14 ŘEŠENÍ KONFLIKTU Pasivně – vyřeší se samy Násilím – fyzické, psychické Vyjednáváním, diskuzí – kompromis uspokojení Opačným delegováním - autorita

15 LITERATURA Internet LEDNICKÝ,V.: Základy managementu LEDNICKÝ,V. a BLÁHA,J.: Příručka základů managementu ZUZÁK:Management pro PaA

16 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Zuzana Arazimová Jana Houčková Jana Syslová KOMUNIKACE A JEJÍ VYUŽITÍ V ŘÍZENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google