Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti a výhody mezinárodní spolupráce pro inovační společnosti Martin Wassell generální ředitel Evropských institutů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti a výhody mezinárodní spolupráce pro inovační společnosti Martin Wassell generální ředitel Evropských institutů."— Transkript prezentace:

1 Možnosti a výhody mezinárodní spolupráce pro inovační společnosti Martin Wassell generální ředitel Evropských institutů

2 Program Co je to inovační společnost? Proč spolupracovat …. mezinárodně Překážky inovace Výhody mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce pro inovaci Rámcový program 7 Eurohvězdy Případové studie Otázky

3 Program Co je to inovační společnost? Proč spolupracovat …. mezinárodně Překážky inovace Výhody mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce pro inovaci Rámcový program 7 Eurohvězdy Případové studie Otázky

4 Raný trh Údolí smrti Kužel- kářská dráha TornádoHlavní ulice (brzká) Hlavní ulice (zralá) Hlavní ulice (upadající) Linie poš- kození Konec života Na neurčitou dobu elastické střední období Průzkum hranic Aplikace inovace Produkt inovace Proces inovace Řetěz hodnot inovace Obchodní model inovace Struktrální inovace Čas Růst příjmů Co je to inovační společnost? 1 2 3 4 Mladá inovační společnost (MIS) – méně než 15 roků stará a utrácí minimálně 15% výdajů na R&D

5 Program Co je to inovační společnost? Proč spolupracovat …. mezinárodně Překážky inovace Výhody mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce pro inovaci Rámcový program 7 Eurohvězdy Případové studie Otázky

6 Proč spolupracovat ….. mezinárodně? Select the best opportunity and balance risk/reward? Access the best suppliers, distributors and customers? Develop product, process and service solutions? Scale up to access markets National and International? Maximise product lifespan and profit? International expertise for concept Development and market compliance International markets through large customers, best suppliers and dist. Best in class R&D and technology development Customer, supplier and distribution Networks for rapid market access Extended product, process or service life market acceptance and penetration Překážky inovaceMezinárodní výhody? Select the best opportunity and balance risk/reward? Access the best suppliers, distributors and customers? Develop product, process and service solutions? Scale up to access markets National and International? Maximise product lifespan and profit? Mezinárodní kvalifikace pro vývoj konceptů a vyhovění trhu Mezinárodní trhy prostřednictvím velkých zákazníků, nejlepších dodavatelů a distr. Nejlepší ve třídě R&D a techno- logickém vývoji Zákaznické, dodavatelské a distribuční sítě pro rychlý přístup na trh Rozšířené produktové, procesní či servisní trvalé přijetí a proniknutí na trh Access the best suppliers, distributors and customers? Develop product, process and service solutions? Scale up to access markets National and International? Maximise product lifespan and profit? Vybrat tu nejlepší příležitost a vyvážit risk/odměnu? Získat ty nejlepší dodavatele, distributory a zákazníky? Vyvinout produktová, pro- cesní a servisní řešení? Zvětšit přístupové trhy národní a mezinárodní? Maximalizovat „délku života“ produktu a zisk?

7 Program Co je to inovační společnost? Proč spolupracovat …. mezinárodně Překážky inovace Výhody mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce pro inovaci Rámcový program 7 Eurohvězdy Případové studie Otázky

8 Spolupráce€32,365 Kapacity €4,217 JRC€1,751 Nápady€7,460 Euratom€2,751 Lidé€4,728 €1.4Bn 1.Tematicky nevyhrazený 2.100% výloh proplaceno 3.Excelentní peněžní tok €1.4Bn 1.Tematicky nevyhrazený 2.100% výloh proplaceno 3.Excelentní peněžní tok RP7 Příležitost pro spolupráci

9 Otevřená inovace …a chytré užití veřejnoprávních finančních prostředků

10 Rozvíjení hodnoty nových nápadů 95% nákladů zaplaceno EC Mezinárodní distribuční síť Vytvoření plnohodnotné ho řetězu 123456 Přístup ke světové třídě R&D zdrojů Vývoj vztahů s klíčovými zákazníky DNA úsp ě šného mezinárodního obchodního vývoje Jak tento program podporuje mezinárodní spolupráci

11 Rozvíjení hodnoty nových nápadů 95% nákladů zaplaceno EC Mezinárodní distribuční síť Vytvoření plnohodnotné ho řetězu 123456 Přístup ke světové třídě R&D zdrojů Vývoj vztahů s klíčovými zákazníky Jak tento program podporuje mezinárodní spolupráci DNA úsp ě šného mezinárodního obchodního vývoje

12 Zákazníci Kompetence Rozvíjení hodnoty nových nápadů!

13 Kvalita Náklady Dodávka Provedení Flexibilita Funkčnost Vztah se zákazníkem Rozvíjení hodnoty nových nápadů! EC financování je o vytvá ř ení prodej ů, majetku …a nejhodnotn ě jších prací!

14 Rozvíjení hodnoty nových nápadů 95% nákladů zaplaceno EC Vytvoření plnohodnotné ho řetězu 123456 Přístup ke světové třídě R&D zdrojů Vývoj vztahů s klíčovými zákazníky Mezinárodní distribuční síť 123456 DNA úsp ě šného mezinárodního obchodního vývoje Jak tento program podporuje mezinárodní spolupráci

15 Nabídka hodnoty Vyvinout hodnotu & diferenciaci nových nabízených nápadů Poskytnout expertům přístup k subdodavatelům/spolu- doručit R&D Udělat z vašeho nápadu komerčně potvrzený prototyp Vybudovat nové technické schopnosti ve vašem řetězci hodnot Vybudovat nový přístup k trhu & nové vztahy k zákazníkům Využijte úvěru 95% z nákladů bez zeslabení IPR & hodnoty majetku

16 Možnost využití úvěru nákladů Když uskutečníte část R&D Chytré Užití ve ř ejných finan č ních prost ř edk ů

17 R&D Partner 1 Univerzita R&D Partner 2 SME R&D Partner 3 SME R&D Partner 4 Velká Firma R&D Partner 6 SME R&D Partner 5 Výzkumné stř. Vy Celkový projekt €3,500k náklady €2,500k grant 71 % proplaceno €500k náklady €375k grant 75% proplaceno €500k náklady €250k grant 50% proplaceno

18 R&D Partner 1 Univerzita R&D Partner 2 SME R&D Partner 3 SME R&D Partner 4 Velká Firma R&D Partner 6 SME R&D Partner 5 Výzkumné stř. You Program celého projektu zajištěn €3,500k €155k vaších náklad ů, využití úv ě ru €3,500k R&D vytvo ř ení IPR pro vás p ř i 95% využití úv ě ru

19 Možnost využití úvěru nákladů Když využíváte subdodavatelských vztahů s R&D Chytré užití ve ř ejných finan č ních prost ř edk ů

20 Dodavatelský partner 1 SME Dodavatelský partner 2 SME Dodavatelský partner 3 SME Zákazník partner 4 Velká firma Distributor partner 6 SME Distributor partner 5 SME Vy Celkový projekt €1,500k nákladů €1,125k grant 75 % proplaceno R&D Vykonavatel 1 Výzkumné stř. R&D Vykonavatel 1 Výzkumné stř. €1,125k grant zaplatí náklady poskytovatele R&D servisu €375k of SME nákladů rozděleno 7 krát €53k každý

21 R&D partner 1 Univerzita R&D partner 2 SME R&D partner 3 SME R&D partner 4 Velká firma R&D partner 6 SME R&D partner 5 Výzkumné stř. You Program celého projektu zajištěn €3,500k €80k vašich náklad ů, využití úv ě ru €1,500k R&D vytvá ř ení IPR pro vás p ř i 95% využití úv ě ru R&D Vykonavatel 1 Výzkumné stř. R&D Vykonavatel 1 Výzkumné stř.

22 EC kvalifikace Kontrola IPR Spolu- investování Cesta na trh Experti dosažitelní prostřednictvím programu

23 Program Co je to inovační společnost? Proč spolupracovat …. mezinárodně Překážky inovace Výhody mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce pro inovaci Rámcový program 7 Eurohvězdy Případové studie Otázky

24 Eurohvězdy Projekt Eurohvězdy - evropský projekt výzkumu a vývoje Oslovuje jakoukoli technologickou oblast Vývoj nového produktu, proces či servis Spolupracující – minimum 2 účastníků ze 2 odlišných zemí zapojených v Eurohvězdách Hlavní účastník musí být výzkum-provádějící SME z jedné z těchto zemí Projekt by měl být řízen trhem s maximální dobou 3 let V rámci 2 let dokončení projektu produkt výzkumu by měl být připraven pro vstup na trh (s výjimkou biomedických či lékařských projektů, u nichž musí být v rámci 2 let dokončení projektu odstartovány klinické testy) První deadline – 8. února 2008

25 Program Co je to inovační společnost? Proč spolupracovat …. mezinárodně Překážky inovace Výhody mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce pro inovaci Rámcový program 7 Eurohvězdy Případové studie Otázky

26 “S touto novou alternativou k invazní chirurgii shledáváme růst našeho trhu o více než €100m. Klíčovým prvkem k úspěchu byl přístup k R&D dovednostem které interně neovládáme.” Andrew Lewis, technický ředitel, Biocompatibles Ltd Vylepšená funkčnost umožňuje úlevu od bolesti Děložní tepna Polyvinyl kapky Vlák- nitá tkáň eluo- vaný lék

27 Projekt nám umožnil prozkoumat nové rysy povrchu, které nám umožnily dřívější fixaci produktu, což vede až k potenciálu k dlouhověkosti implantátu. Alan Taylor CEO, Finsbury Ltd Zlepšená funkce produktů zlepšuje přínos pacientům

28 Tato technologie představuje hlavní část našeho programu vývoje produktu na dalších 10 let Allen Ritchie VP R&D DePuy plc, Pevnost podporující software zvyšuje flexibilitu ortopedických implantátů

29 Program Co je to inovační společnost? Proč spolupracovat …. mezinárodně Překážky inovace Výhody mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce pro inovaci Rámcový program 7 Eurohvězdy Případové studie Otázky

30 Děkujeme


Stáhnout ppt "Možnosti a výhody mezinárodní spolupráce pro inovační společnosti Martin Wassell generální ředitel Evropských institutů."

Podobné prezentace


Reklamy Google