Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 1 Úvod do psychologie krizových situací Mag. Jürgen BELL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 1 Úvod do psychologie krizových situací Mag. Jürgen BELL."— Transkript prezentace:

1 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 1 Úvod do psychologie krizových situací Mag. Jürgen BELL

2 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 2 Vysvětlení pojmu psychotraumatologie Psychické trauma = duševní zranění Vyšetření a ošetření duševních zranění a jejich následků (krátkodobých a dlouhodobých). (G. Fischer, P. Riedesser: Lehrbuch der Psychotraumatologie, 1999)

3 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 3 Krizová situace je poznamenána velkou nejistotou, strachem až panikou, šokovými reakcemi a chaosem. Krize je traumatická událost, která se nachází mimo běžné lidské zkušenosti (  mimořádná poškození) a postižené (oběť, příbuzné, společenské prostředí a pomocníky) v jejich emocích otřese. Dosud neexistují žádné strategie překonávání takových zkušeností u postižených.

4 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 4 Vysvětlení pojmu psychologie krizových situací Vývoj a aplikace teorií a metod psychologie, jakož i hraničních disciplín u jednotlivců nebo skupin, postižených krizovými situacemi. Psychologie krizových situací zahrnuje prostředky preventivní, intervenční a opatření další péče, vztahující se k relativně krátkému časovému úseku.

5 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 5 Vysvětlení pojmu krizových situací Události, které na základě subjektivně prožité intenzity fyzicky nebo psychicky poškozují, což může vést k negativním důsledkům pro fyzické a / nebo psychické zdraví. Krizovými situacemi mohou být postiženi jednotlivci i skupiny.

6 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 6 Příkladem pro takové situace ve škole mohou být: Sebevražda (pokus o ni) žáků a žákyň / učitelů a učitelek ve škole a mimo školu Těžké zranění na lyžařském kurzu (např. laviny), na škole v přírodě (např. auto- busové nebo železniční neštěstí) Sexuální zneužívání Zkratkové jednání - amok ve škole.

7 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 7 Typy krizových situací: Přírodní katastrofy (zemětřesení, pády lavin a pod.) Případy způsobené technickým faktorem Případy způsobené zdravotním faktorem Případy způsobené lidským faktorem.

8 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 8 Případy způsobené technickým faktorem: Nehody ve školní budově Požár Exploze.

9 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 9 Případy způsobené zdravotním faktorem: Náhlá smrt žáka učitele ve škole zaviněná zdravotními příčinami (např. srdeční selhání) Smrt ze zdravotních příčin (žák ze třídy zemře na rakovinu, učitel ze školy zemře).

10 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 10 Případy způsobené lidským faktorem: Vražda / pokus o vraždu Sebevražda / pokus o sebevraždu / opakované pokusy o sebevraždu Násilné činy (přepady, rukojmí, těžká fyzická napadení) Nehody (např. dopravní nehody).

11 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 11 Známky krizové situace: Vysoká intenzita: silné podněty působící na člověka (vizuální, zvukové, čichové,...) Nevyhnutelnost: jednoduše se to stane, nedá se proti tomu nic dělat Časová ohraničenost: od minut po hodiny, dny, týdny... Přerušené jednání: je pravidlem, že krizová situace přeruší děj jiného jednání, jež si člověk v té době předsevzal uskutečnit. Najednou se ocitne vyřazen z každodenního života.

12 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 12 Novost Traumatizace oběti působí bezprostředně, nenavazuje na žádnou vnitřní přípravu (s událostí nikdo nepočítal!). Následkem je: Objevení se většího množství dosud nepoznaných a dráždivýchh vjemů, pocitů a myšlenek Situace působí nebezpečně – je nebezpečná Známky krizové situace:

13 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 13 Oběť se zpravidla nedokáže sama ovládat. To může při dlouhodobém trvání zapříčiňovat psychické nebo tělesné nemoci. Známky krizové situace: Ztráta kontroly

14 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 14 S výskytem události se naráz mění celá situace postižených „Už nikdy to nebude tak jako dříve“ Co bylo do tohoto okamžiku důležité se naráz stává bezvýznamným. Známky krizové situace:

15 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 15 Každý člověk reaguje jinak Rozdíly mezi dětmi, mládeží a dospělými Reakce v krizové situaci:

16 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 16 Adrenalin se rozlévá Srdeční puls se zvyšuje Krevní tlak se zvedá Pohybového svalstvo se prokrvuje Funkce trávení se redukuje – tělo se připravuje ne útěk. Reakce v krizové situaci: Fyziologie

17 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 17 Chvění se Pocení Zimnice Vyčerpání Nevolnost Žaludeční potíže Poruchy dýchání Bolest na prsou Závrať Neklid Reakce v krizové situaci: Fyziologie

18 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 18 Pocity Strach a neklid Pocity viny: nezávisle na tom, zdali oporávněně nebo nikoliv. Stud: například, když se událost odehraje před mnoha svědky Nedůvěra: (např. loupežné přepadení, znásilnění) Reakce v krizové situaci:

19 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 19... na vlastní zdraví... na důsledky... na příbuzné... ma materiální statky... na budoucnost Přání mít rozhovor Přání dostat informace Reakce v krizové situaci: Myšlenky

20 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 20 Pláč Křik Agresivita Hyperaktivita Ochromení Klid / překonání Smích Reakce v krizové situaci: Šokové jednání

21 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 21 Zapření Potlačení Racionalizování Regrese Odosobnění – depersonalizace. Reakce v krizové situaci: narušenie Obranné mechanismy

22 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 22 Střednědobé účinky krizové situace: Silné pocity strachu Deprese Zklamáni nad vlastní reakcí Stáhnutí se Vyhýbavé jednání Somatizace.

23 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 23 Akutní zátěžová reakce: Začíná v průběhu několika minut až 2 – 3 dní po události. Posttraumatické zátěžové poruchy: Vyskytuje se během 6ti měsíců po události. (Klinická klasifikace podle DSM IV nebo ICD 10) Účinky krizové situace: krátkodobé / střednědobé / dlouhodobé

24 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 24 Posttraumatické zátěžové poruchy: Prožití tramatu Intruze („flash backs“): nedobrovolné a zatěžující vzpomínky na trauma Vyhýbavé jednání a celkový stav uzavření se do sebe Neustávající fyziologická vzrušení Symptomy trvající déle než jeden měsíc.

25 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 25 Následné nemoci: Fóbie Deprese Myšlenky na sebevraždu Braní drog Zneužívání alkoholu Poruchy přizpůsobivosti.

26 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 26 Formy projevování se u mládeže: Problémy s drogami Pokusy o sebevraždu Sexuální trestné činy Sociální poruchy přizpůsobivosti (agresivní, antisociální chování) Ztráta perspektivy do budoucnosti (např. rizikové jednání).

27 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 27 Abstraktní myšlení - Rozumná argumentace - Rozvoj vědomí o vlastních hodnotách, silných a slabých stránkách Svět citů je vyburcován a vystaven mnoha kolísáním Totožnost je ohrožena. Formy projevování se u mládeže na prahu dospělosti:

28 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 28 Zvláštnost: Mládež a její vztah k smrti a umírání Smrt vyvolává velké zmatení citů. Smrt může být jen těžko akceptována, protože mladiství jsou plně při životě a přesvědčeni o vlastní nesmrtelnosti. Boj s rozpoznáním vlastní smrtelnosti. Blízký vztah ke smrti: romantická představa, touha umřít (internet!). „Šok z reality“: uvědomění si, že skutečnost jiná než ve filmu (např. Dálniční policie, E.R. Pohotovost).

29 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 29 Reakce v krizové situaci a na krizovou situaci: Všechny reakce u mládeže, jakož i u dospělých jsou normální reakce na nenormální události!

30 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 30 Důležité kroky k překonání krizové situace

31 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 31 Intervence pomoci: Intervence v krizové situaci se musí uskutečnit bezprostředně, hodnověrně a po pravdě. Podat informace; žádné nepravdivé informace! Pomoci vyjádřit pocity a ty brát jako normální reakci na nenormální situaci. Pomoci nepochopitelnou událost pojmenovat a zařadit do souvislostí. Podpořit při rozloučení se zemřelou osobou.

32 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 32 Odpovídat na otázky. Vzít si čas a naslouchat. Reagovat na momentální potřeby. Tělesný kontakt může působit oklidňujícím dojmem Dbát na neverbální feetback Zapojit mladistvé při rozloučení se se zemřelými osobami (např. při pořádání smutečních obřadů). Intervence pomoci:

33 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 33 Význam informací: Podpora nových perspektiv a aspektů Redukce pocitů viny Redukce jakýchkoliv nejasností Redukce pocitů nebezpečí Redukce pocitů bezmoci Redukce strachu ze selhání Podpora porozumění.

34 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 34 Cíle intervence: Ustálení emocí Znovuzískání schopnosti jednat Vysvětlení a podpora osobám, které nebyly událostí zasaženi Zabezpečení psychosociální péče v dalším období.

35 © Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 35 Úkoly zodpovědné osoby v systému školy: Udržovat přehled o situaci (ustanovit krizový štáb!) Společně projednat situaci se všemi zúčastněnými a vyjasnit otázky: „Kdo dělá co, s kým, a s jakým záměrem?“ Zachovávat chladnou hlavu navzdory prudkým a nejrůznějším reakcím z okolí. Udržet si schopnost rozhodování a rozhodovat rozvážně. Práce s médii (media management).


Stáhnout ppt "© Mag. Jürgen Bell, Übersetzung: Mag. Roman Frühauf 1 Úvod do psychologie krizových situací Mag. Jürgen BELL."

Podobné prezentace


Reklamy Google