Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do psychologie krizových situací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do psychologie krizových situací"— Transkript prezentace:

1 Úvod do psychologie krizových situací
Mag. Jürgen BELL

2 Vysvětlení pojmu psychotraumatologie
Psychické trauma = duševní zranění Vyšetření a ošetření duševních zranění a jejich následků (krátkodobých a dlouhodobých). (G. Fischer, P. Riedesser: Lehrbuch der Psychotraumatologie, 1999)

3 a pomocníky) v jejich emocích otřese.
Krize je traumatická událost, která se nachází mimo běžné lidské zkušenosti ( mimořádná poškození) a postižené (oběť, příbuzné, společenské prostředí a pomocníky) v jejich emocích otřese. Dosud neexistují žádné strategie překonávání takových zkušeností u postižených. Krizová situace je poznamenána velkou nejistotou, strachem až panikou, šokovými reakcemi a chaosem .

4 Vysvětlení pojmu psychologie krizových situací
Vývoj a aplikace teorií a metod psychologie, jakož i hraničních disciplín u jednotlivců nebo skupin, postižených krizovými situacemi. Psychologie krizových situací zahrnuje prostředky preventivní, intervenční a opatření další péče, vztahující se k relativně krátkému časovému úseku.

5 Vysvětlení pojmu krizových situací
Události, které na základě subjektivně prožité intenzity fyzicky nebo psychicky poškozují, což může vést k negativním důsledkům pro fyzické a / nebo psychické zdraví. Krizovými situacemi mohou být postiženi jednotlivci i skupiny.

6 Příkladem pro takové situace ve škole mohou být:
Sebevražda (pokus o ni) žáků a žákyň / učitelů a učitelek ve škole a mimo školu Těžké zranění na lyžařském kurzu (např. laviny), na škole v přírodě (např. auto-busové nebo železniční neštěstí) Sexuální zneužívání Zkratkové jednání - amok ve škole.

7 Typy krizových situací:
Přírodní katastrofy (zemětřesení, pády lavin a pod.) Případy způsobené technickým faktorem Případy způsobené zdravotním faktorem Případy způsobené lidským faktorem.

8 Případy způsobené technickým faktorem:
Nehody ve školní budově Požár Exploze.

9 Případy způsobené zdravotním faktorem:
Náhlá smrt žáka učitele ve škole zaviněná zdravotními příčinami (např. srdeční selhání) Smrt ze zdravotních příčin (žák ze třídy zemře na rakovinu, učitel ze školy zemře).

10 Případy způsobené lidským faktorem:
Vražda / pokus o vraždu Sebevražda / pokus o sebevraždu / opakované pokusy o sebevraždu Násilné činy (přepady, rukojmí, těžká fyzická napadení) Nehody (např. dopravní nehody).

11 Známky krizové situace:
Vysoká intenzita: silné podněty působící na člověka (vizuální, zvukové, čichové,...) Nevyhnutelnost: jednoduše se to stane, nedá se proti tomu nic dělat Časová ohraničenost: od minut po hodiny, dny, týdny... Přerušené jednání: je pravidlem, že krizová situace přeruší děj jiného jednání, jež si člověk v té době předsevzal uskutečnit. Najednou se ocitne vyřazen z každodenního života.

12 Známky krizové situace:
Novost Traumatizace oběti působí bezprostředně, nenavazuje na žádnou vnitřní přípravu (s událostí nikdo nepočítal!). Následkem je: Objevení se většího množství dosud nepoznaných a dráždivýchh vjemů, pocitů a myšlenek Situace působí nebezpečně – je nebezpečná

13 Známky krizové situace: Ztráta kontroly
Oběť se zpravidla nedokáže sama ovládat. To může při dlouhodobém trvání zapříčiňovat psychické nebo tělesné nemoci.

14 Známky krizové situace:
S výskytem události se naráz mění celá situace postižených „Už nikdy to nebude tak jako dříve“ Co bylo do tohoto okamžiku důležité se naráz stává bezvýznamným.

15 Reakce v krizové situaci:
Každý člověk reaguje jinak Rozdíly mezi dětmi, mládeží a dospělými

16 Reakce v krizové situaci: Fyziologie
Adrenalin se rozlévá Srdeční puls se zvyšuje Krevní tlak se zvedá Pohybového svalstvo se prokrvuje Funkce trávení se redukuje – tělo se připravuje ne útěk.

17 Reakce v krizové situaci: Fyziologie
Chvění se Pocení Zimnice Vyčerpání Nevolnost Žaludeční potíže Poruchy dýchání Bolest na prsou Závrať Neklid

18 Reakce v krizové situaci:
Pocity Strach a neklid Pocity viny: nezávisle na tom, zdali oporávněně nebo nikoliv. Stud: například, když se událost odehraje před mnoha svědky Nedůvěra: (např. loupežné přepadení, znásilnění)

19 Reakce v krizové situaci: Myšlenky
... na vlastní zdraví ... na důsledky ... na příbuzné ... ma materiální statky ... na budoucnost Přání mít rozhovor Přání dostat informace

20 Reakce v krizové situaci: Šokové jednání
Pláč Křik Agresivita Hyperaktivita Ochromení Klid / překonání Smích

21 Reakce v krizové situaci: narušenie Obranné mechanismy
Zapření Potlačení Racionalizování Regrese Odosobnění – depersonalizace.

22 Střednědobé účinky krizové situace:
Silné pocity strachu Deprese Zklamáni nad vlastní reakcí Stáhnutí se Vyhýbavé jednání Somatizace.

23 Účinky krizové situace: krátkodobé / střednědobé / dlouhodobé
Akutní zátěžová reakce: Začíná v průběhu několika minut až 2 – 3 dní po události. Posttraumatické zátěžové poruchy: Vyskytuje se během 6ti měsíců po události. (Klinická klasifikace podle DSM IV nebo ICD 10)

24 Posttraumatické zátěžové poruchy:
Prožití tramatu Intruze („flash backs“): nedobrovolné a zatěžující vzpomínky na trauma Vyhýbavé jednání a celkový stav uzavření se do sebe Neustávající fyziologická vzrušení Symptomy trvající déle než jeden měsíc.

25 Následné nemoci: Fóbie Deprese Myšlenky na sebevraždu Braní drog
Zneužívání alkoholu Poruchy přizpůsobivosti.

26 Formy projevování se u mládeže:
Problémy s drogami Pokusy o sebevraždu Sexuální trestné činy Sociální poruchy přizpůsobivosti (agresivní, antisociální chování) Ztráta perspektivy do budoucnosti (např. rizikové jednání).

27 Formy projevování se u mládeže na prahu dospělosti:
Abstraktní myšlení - Rozumná argumentace - Rozvoj vědomí o vlastních hodnotách, silných a slabých stránkách Svět citů je vyburcován a vystaven mnoha kolísáním Totožnost je ohrožena.

28 Zvláštnost: Mládež a její vztah k smrti a umírání
Smrt vyvolává velké zmatení citů. Smrt může být jen těžko akceptována, protože mladiství jsou plně při životě a přesvědčeni o vlastní nesmrtelnosti. Boj s rozpoznáním vlastní smrtelnosti. Blízký vztah ke smrti: romantická představa, touha umřít (internet!). „Šok z reality“: uvědomění si, že skutečnost jiná než ve filmu (např. Dálniční policie, E.R. Pohotovost).

29 Reakce v krizové situaci a na krizovou situaci:
Všechny reakce u mládeže, jakož i u dospělých jsou normální reakce na nenormální události!

30 Důležité kroky k překonání krizové situace

31 Intervence pomoci: Intervence v krizové situaci se musí uskutečnit bezprostředně, hodnověrně a po pravdě. Podat informace; žádné nepravdivé informace! Pomoci vyjádřit pocity a ty brát jako normální reakci na nenormální situaci. Pomoci nepochopitelnou událost pojmenovat a zařadit do souvislostí. Podpořit při rozloučení se zemřelou osobou.

32 Intervence pomoci: Odpovídat na otázky. Vzít si čas a naslouchat.
Reagovat na momentální potřeby . Tělesný kontakt může působit oklidňujícím dojmem Dbát na neverbální feetback Zapojit mladistvé při rozloučení se se zemřelými osobami (např. při pořádání smutečních obřadů).

33 Význam informací: Podpora nových perspektiv a aspektů
Redukce pocitů viny Redukce jakýchkoliv nejasností Redukce pocitů nebezpečí Redukce pocitů bezmoci Redukce strachu ze selhání Podpora porozumění.

34 Cíle intervence: Ustálení emocí Znovuzískání schopnosti jednat
Vysvětlení a podpora osobám, které nebyly událostí zasaženi Zabezpečení psychosociální péče v dalším období.

35 Úkoly zodpovědné osoby v systému školy:
Udržovat přehled o situaci (ustanovit krizový štáb!) Společně projednat situaci se všemi zúčastněnými a vyjasnit otázky: „Kdo dělá co, s kým, a s jakým záměrem?“ Zachovávat chladnou hlavu navzdory prudkým a nejrůznějším reakcím z okolí. Udržet si schopnost rozhodování a rozhodovat rozvážně. Práce s médii (media management).


Stáhnout ppt "Úvod do psychologie krizových situací"

Podobné prezentace


Reklamy Google