Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálně – právní ochrana dětí a služby pro rodiny s dětmi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálně – právní ochrana dětí a služby pro rodiny s dětmi"— Transkript prezentace:

1 Sociálně – právní ochrana dětí a služby pro rodiny s dětmi 9. -13. 9
Sociálně – právní ochrana dětí a služby pro rodiny s dětmi Dětský domov Centrum Srdiečko Projekt Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí CZ.1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Vznik DeD Centrum Srdiečko
r.1997 dětské krizové centrum transformace na DeD Zřizovatelem o.s. Signál ohrozenia Soukromé zařízení – 80% státní dotace,20% příspěvky, sponzorské dary, projekty Po 5 letech žádost o akreditaci, odborné přezkoušení, každý rok kontrola z MPSV Rekonstrukce hrazena z vlastních zdrojů

3 Provoz DeD Objednávka počtu míst z ÚPSVaR, do konce ledna podpisy smluv, v březnu dotace (2měsíce bez výplat)-z příspěvků zajištění dětí 4 vychovatelé (VŠ), speciální pedagog, sociální pracovnice, profesionální pěstouni (3rodiny-do budoucna navýšení o 1-2 rodiny); 18 dětí (6v profirodinách), 1 v reeduk.zař. na dohodu, 2 děti v mezinár.adopci (Itálie) Chalupa v Sebechlebech (víkendy, svátky, prázdniny, volnočasové aktivity)

4 Příjem dětí Soudní rozhodnutí (zařízení v rozsudku)
DeD rozhodne, zda zůstane či půjde do PR (požadavky rodiny,spíše neproblémové děti oproti státním DeD) Děti do 6 let musí do PR Problémové děti do reedukačního zařízení (dohoda mezi zařízením a DeD), dohoda zprvu na 6 měsíců, poté se prodlužuje zpravidla na školní rok; pořizování osobních věcí zajišťuje DeD

5 Úkoly DeD Kontakty s biologickou rodinou, vyhledávání širšího příbuzenstva, zajišťování návštěv (příspěvek na stravu, dopravu, možný pobyt rodičů v zařízení – pouze za předpokladu skutečného zájmu o úpravu vztahů s dítětem a svých poměrů Udržení sourozenecké skupiny Podpora zájmových činností, přípravy na budoucí život a povolání– hospodaření, úvěry, ceny, vyřizování si osobních a úředních záležitostí (týden hospodaření-2,30/den) Vyřizování osobních záležitostí, např.sirot.d.

6 Profesionální rodiny (PR)
Organizační složka DeD, zaměstnanci Výkon na základě dohody mezi DeD a PR, nabídka ze strany PR Jednotlivec, manželé (partneři), podmínka maturita Odměna , příspěvek na dítě 210 (100 strava, zbytek nutné zdokladovat),10-15 kapesné,5 cestovné; vše hradí DeD 1x ročně možné navýšení o nedoplatek za energie (cca 200), přilepšení na stravu o svátkách

7 Profesionální rodiny Přechodná nepřítomnost „profirodičů“ – děti do DeD (není však právně ošetřeno) Návštěvy v PR dle vzdálenosti (max.60km) a možností (min.6 měsíců); při problémech zpravidla každý měsíc Společné akce dětí z DeD a PR v Sebechlebech Každých 6 měsíců návštěva OSPOD na půdě DeD (tvorba IPOD)

8 Sociální práce v DeD Ohlášení o přijetí – získání informací o dítěti a rodině z OSPOD, školy; předběžné zajištění školní docházky, vstupní zdravotní prohlídky, psycholog.vyšetření (záznam o údajích) Představení komunitě, řešení problémů v komunitě Výchovná činnost – aktivity zaměřené na stimulaci psychického vývoje, osvojování si výchovných pravidel a společenských norem chování Sanace – sociální a psycholog.intervence, soc.poradenství, rodinná terapie

9 Sociální práce Důraz na poznání dítěte, otevírání se pracovníkům (domácí prostředí) Individuální plán rozvoje osobnosti dítěte, součástí je sociální plán spolupráce s rodinou – potřeby, motivace, problémy dítěte, nedostatky, přednosti (čtvrtletní vyhodnocení a tvorba nového) Plán osamostatňování se mladého dospělého – zaměstnání, ÚP, bydlení, hospodaření, dávky Výchovný plán – měsíčně, výchovné problémy a možnosti řešení (komunikace, arteterapie, manuální činnost)

10 Sociální práce Zpráva o zdravotním stavu dítěte
IPOD – půlroční, vypracovává OSPOD, spolupráce s DeD, rodiči a obcí; měl by se maximálně shodovat s IP PR měsíční individuální plán (charakteristika dítěte, zdravotní stav a návštěvy ve zdravotnictví, školní prospěch,vztahy v PR,výchovné problémy, styk rodičů) Prodloužení ÚV – potvrzení školy o návštěvě, dodržování režimu, výpomoc na školu a internát 50; pomoc v DeD (brigáda)

11 Akce a projekty Kulturní a sportovní akce, výlety, arteterapie
Turistika (koupaliště)-trasa, cena, ubytování, možnosti koupání, služby, jídelní lístek Soutěže rodičů s dětmi Sociálně-psychologické poradenství a pomoc lidem v ohrožení – děti+rodiče(workshopy,rozebírání situace, navrácení dítěte zpět do rodiny,očekávání dítěte, pomoc rodičů)

12 Děkuji za pozornost  Mgr. Lenka Hloušková OSPOD Broumov


Stáhnout ppt "Sociálně – právní ochrana dětí a služby pro rodiny s dětmi"

Podobné prezentace


Reklamy Google