Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Likvidace nebezpečných odpadů, speciálně léčivých přípravků Blanka Koukolíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Likvidace nebezpečných odpadů, speciálně léčivých přípravků Blanka Koukolíková."— Transkript prezentace:

1 Likvidace nebezpečných odpadů, speciálně léčivých přípravků Blanka Koukolíková

2 Co to jsou nebezpečné odpady? Odpady, které vykazují nejméně jednu nebezpečnou vlastnost dle zákona č.185/2001 Sb.o odpadech. Příkladně: toxicita toxicita karcinogenita, karcinogenita, mutagenita mutagenita infekčnost infekčnost

3 Léky a léčivé přípravky se likvidují z domácností a občanských zařízení z domácností a občanských zařízení ze zdravotnických zařízení ze zdravotnických zařízení

4 Zdravotnická zařízení Mají vždy vnitřní vyhlášku „O likvidaci léčiv” Likvidují se tzv.nevyužitelné léky: proexpirovaná léčiva proexpirovaná léčiva nespotřebované tablety a jejich části nespotřebované tablety a jejich části zbytky infuzních roztoků zbytky infuzních roztoků zbytky návykových látek zbytky návykových látek nespotřebovaná tekutá léčiva nespotřebovaná tekutá léčiva

5 Zdravotnická zařízení Nevyužitelné léky, viz.výše se shromažďují na odděleném místě ve speciálních boxech nebo kanystrech. Po určité době (není zákonem určena), je tento odpad odevzdán do spalovny odpadů k ekologické likvidaci.

6 Domácnosti, občanská zařízení Pro tyto subjekty platí všeobecně známé doporučení: Léky, které jsou nevyužité nebo proexpirované, přinést v původním balení do kterékoli lékárny. Lékárna má povinnost je od občana přijmout a odevzdat do spalovny odpadů k ekologické likvidaci.

7 Zdánlivě jednoduchý postup? Ročně vyhodíme jen z domácností léky za Ročně vyhodíme jen z domácností léky za více než 6 miliard korun. více než 6 miliard korun. Ve sběrných kontejnerech lékáren se ale Ve sběrných kontejnerech lékáren se ale často objevují i léky neproexpirované a často objevují i léky neproexpirované a kompletní neotevřené krabičky. kompletní neotevřené krabičky. Zde se otevírá velký prostor pro diskusi, léky Zde se otevírá velký prostor pro diskusi, léky se čím dál více plýtvá. se čím dál více plýtvá. Tyto otázky jsou již na hranici politické záležitosti, ekonomického a ekologického chování obyvatel. Tyto otázky jsou již na hranici politické záležitosti, ekonomického a ekologického chování obyvatel.

8 Proces likvidace léčivých přípravků Tyto odpady jsou jako nebezpečné odpady likvidovány samostatně. Technicky náročná je logistika, tedy sběr a svoz odpadů, jejich příjem, příprava a samotné spalování. Zpracovávají se léčiva pevná, tekutá, plastická či kašovitá.

9 Vlastní proces likvidace Řada technologických a logistických stupňů. Analytické rozbory všech dodaných odpadů Analytické rozbory všech dodaných odpadů Příprava odpadů- zajištění homogenity, vyloučení možnosti neřízené reakce Příprava odpadů- zajištění homogenity, vyloučení možnosti neřízené reakce Podávání odpadů do rotační pece 1100- 1200°C, pak zbytek odpadu jde do dospalovací komory Podávání odpadů do rotační pece 1100- 1200°C, pak zbytek odpadu jde do dospalovací komory Zbytek odchází ve formě strusky Zbytek odchází ve formě strusky

10 Vlastní proces likvidace – čištění spalin Dvoustupňové mokré praní Dvoustupňové mokré praní skrápění spalin vodou – odstraňování HCl, skrápění spalin vodou – odstraňování HCl, HF, oxidů síry a těžkých kovů. HF, oxidů síry a těžkých kovů. Dioxinový filtr Dioxinový filtr absorbce částic dioxinů aktivním koksem absorbce částic dioxinů aktivním koksem DENOx katalyzátor DENOx katalyzátor snížení obsahu oxidů dusíku snížení obsahu oxidů dusíku Prachové filtry Prachové filtry Průběžný monitoring Průběžný monitoring

11 Finančně nákladná záležitost Likvidace jakýchkoli, ale zejména nebezpečných odpadů, je velmi nákladnou záležitostí. Financování možné jen za podpory fondů EU a ze státního fondu životního prostředí.

12 Závěr Spalování nebezpečného odpadu je efektivní způsob konečného odstranění odpadu. Spalování nebezpečného odpadu je efektivní způsob konečného odstranění odpadu. Objem odpadu se změnší až 40x a jsou Objem odpadu se změnší až 40x a jsou odstraněny jeho nebezpečné vlastnosti. odstraněny jeho nebezpečné vlastnosti. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, bude životní prostředí méně zatěžováno, a odpadky, které nyní produkujeme, nemusí být hrozbou pro další generace. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, bude životní prostředí méně zatěžováno, a odpadky, které nyní produkujeme, nemusí být hrozbou pro další generace.

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Likvidace nebezpečných odpadů, speciálně léčivých přípravků Blanka Koukolíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google