Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. PŘÍNOS DOBROVOLNÍKŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBU Rozšíření možností aktivit klientů Umožnění činností, které v našem domově nikdo neovládá Mít pro sebe jednoho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. PŘÍNOS DOBROVOLNÍKŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBU Rozšíření možností aktivit klientů Umožnění činností, které v našem domově nikdo neovládá Mít pro sebe jednoho."— Transkript prezentace:

1

2 1. PŘÍNOS DOBROVOLNÍKŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBU Rozšíření možností aktivit klientů Umožnění činností, které v našem domově nikdo neovládá Mít pro sebe jednoho člověka Udržení dobrého psychického stavu klienta Zapojení obyvatel města do činnosti domova Výchova mladé generace Změna pohledu na domovy pro seniory a jejich klienty – ovlivňování předsudků

3 2. F ORMY VYHLEDÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ Nábor dobrovolníků v SUPŠ v Bechyni Spolupráce s Domovem mládeže při SUPŠ Oslovení veřejnosti prostřednictvím letáků, plakátů na veřejných místech, webové stránky domova, v Městském zpravodaji Při dnu otevřených dveří

4 3. Z AČLENĚNÍ DOBROVOLNÍKA DO ORGANIZACE Při prvním kontaktu zjišťujeme: Motivaci k dobrovolnictví Oblast, ve které chce zájemce vykonávat dobrovolnou činnost, konkrétní činnosti apod. Časové možnosti zájemce Předání potřebných materiálů zájemci – dotazník pro dobrovolníka, informační leták o dobrovolnictví, kodex dobrovolníka, práva a povinnosti, informace o smlouvě Informace o dalším průběhu spolupráce

5 4. N EZBYTNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY Prohlášení dobrovolníka o bezúhonnosti, zdravotním stavu Poučení dobrovolníka o dodržování pravidel v organizaci Záznam doby strávené s klientem-výkaz činnosti Koordinátor uzavírá smlouvu s dobrovolníkem Součástí je souhlas se shromažďováním osobních údajů dobrovolníka

6 5. Z AŠKOLENÍ A ZÁCVIK DOBROVOLNÍKA Informace o poslání, cílech, sociální službě, kterou poskytujeme, o klientech Informace o smlouvě, o pojištění dobrovolníka (zprostředkované Národním dobrovolnickým centrem Hestia a.s.), poučení o mlčenlivosti Informace o průběhu prvního kontaktu s klientem Seznámení s prostředím, provedení zařízením Seznámení s personálem Dle povahy činnosti: praktickou část provedenou pracovníci DpS, např. zásady správného doprovodu, obsluhu vozíku pro tělesně postižené, zásady komunikace s klientem s nedoslýchavostí, se zhoršeným zrakem apod.

7 6. P RVNÍ KONTAKT S KLIENTEM Výběr vhodného dobrovolníka pro klienta (a opačně!) se děje na základě rozhovoru s dobrovolníkem a podle vyplněného dotazníku Hlavní kritérium je přání klienta První kontakt se uskuteční za přítomnosti koordinátorky a dále dle potřeby dobrovolníka Při dalších návštěvách se dobrovolník hlásí koordinátorce nebo službě Každá návštěva se eviduje Dobrovolník se pohybuje po domově se jmenovkou

8 7. P ŘÍKLADY ČINNOSTÍ V NAŠEM DOMOVĚ Současný stav v DpS Bechyně: 10 dobrovolníků – 6 studentů SUPŠ, 1 učitel, 2 ženy seniorky, 1 žena v produktivním věku Zajištění skupinových aktivit – vedení kroužků s tvořivou činností – keramika, ruční práce, výtvarná činnost, hudební, literární a duchovní tématikou Uspořádání besedy nebo přednášky Rozhovory s klienty, naslouchání Doprovod klientů na procházce, na nákupu, posezení v cukrárně, „na pivku“ Pomoc při výzdobě a úpravě interiéru domova Předčítání knih, novin a časopisů Společné luštění křížovek

9 8. Č INNOSTI NEVHODNÉ, NEPOVOLENÉ Jakákoliv činnost, která je náplní práce odborných zaměstnanců Manipulace s přístroji, prádlem a pomůckami klientů Udržování pořádku ve věcech klienta Manipulace s léky Polohování a rehabilitace Nahlížení do ošetřovatelské dokumentace Takové činnosti, při kterých by byla ohrožena bezpečnost a zdraví klienta

10 9. S POLUPRÁCE S PERSONÁLEM, ZPŮSOB KONTROLY Kontrola – evidence docházky Zpětná vazba od klientů Zpětná vazba od zaměstnanců Forma kontroly činnosti: Při vlastní činnosti dobrovolníka Při vzájemné spolupráci Při převzetí klienta např. po vycházce Při supervizi dobrovolníků

11 10. O DMĚŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ Poděkování při společném setkání se zaměstnanci domova v prosinci každoročně Děkovným dopisem řediteli školy Drobnou pozorností, většinou to bývá přání od klientů a …hrneček, ozdobná svíčka apod. Studentům čokoládu…. Všichni mají možnost účastnit se s klientem akcí pořádaných domovem

12 11. U KONČENÍ SPOLUPRÁCE Pokud si klient s dobrovolníkem i přes zodpovědný výběr nevyhovují, mají možnost změny kdykoliv Dobrovolník může ukončit spolupráci kdykoliv, ale jsme rádi, když nám tento záměr ohlásí s předstihem (ohled na klienta) Ukončení spolupráce ze strany domova – v případě porušení pravidel, resp. povinností dobrovolníka

13 12. PŘEKÁŽKY DOBROVOLNICTVÍ Malá poptávka zájemců po dobrovolnictví Málo dospělých dobrovolníků Klienti většinou požadují starší dobrovolníky U studentů někdy problematická docházka (škola, návrat do rodného města Klienti si musejí zvykat na nové dobrovolníky a mnohdy srovnávají Někdy se stane, že si dobrovolník realizuje svůj program bez ohledu na potřeby klienta Někteří obyvatelé Bechyně chodí pravidelně za klienty, ale nechtějí dobrovolnickou smlouvu/vnímáme je jako běžnou návštěvu

14 13. Z ÁKON, H ESTIA O. S. Přijímací organizace dle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. – malé město Dobrovolnické centrum v Táboře – dojíždění do centra kvůli formálním záležitostem Kdo může být vysílající organizací? o.s. ; obecně prospěšné společnosti nebo církevní právnické společnosti, náboženské společnosti S ohledem na fakt, že jsme poskytovatelé sociálních služeb, musíme mít dobrovolnictví ve standardech kvality SQ č. 9 písm. c) a d) (viz. http://www.mpsv.cz/cs/5963):http://www.mpsv.cz/cs/5963 C) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem. Podle těchto pravidel poskytovatel postupuje

15 POKRAČOVANÍ d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby. Podle těchto pravidel poskytovatel postupuje POJIŠTĚNÍ, HESTIA DpS Bechyně uzavřelo dohodu o spolupráci s Hestia o.s. Zde máme zprostředkováno pojištění dobrovolníků Možnost metodické podpory Školení koordinátorů Konzultace apod.

16 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1. PŘÍNOS DOBROVOLNÍKŮ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBU Rozšíření možností aktivit klientů Umožnění činností, které v našem domově nikdo neovládá Mít pro sebe jednoho."

Podobné prezentace


Reklamy Google