Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní prvek výtvarné tvorby - „BOD“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní prvek výtvarné tvorby - „BOD“"— Transkript prezentace:

1 Základní prvek výtvarné tvorby - „BOD“
Věková skupina u všech výtvarných činností 4-6 let 1) Orosené pavučiny – inkoust nanášený špejlí, pavučina z rosy 2)Zdobíme větrníky – dekorační činnost, otisky vatových tamponů namáčených do vodových barev 3) Struktura sněhové vločky – zmizík inkoust Metodická řada: „Ulice“ – různé názvy ulic s různou architekturou, charakteristickou pro její název 1) Zahradní ulice – suché pastely 2) Školní ulice – špejle namáčená v tuši, anilínové barvy 3) Tovární ulice – kresba uhel, rudka Před touto metodickou řadou byly s dětmi při pobytech venku vedeny rozhovory o různých názvech ulic s tím, že název může charakterizovat, něco důležitého pro konkrétní ulici. Následně jsme hledali různé stavby vypovídající o názvech jednotlivých ulic a hodnotili architektonickou stránku domů, účelnost apod. Autor fotografií: Bc. Marie Čermáková

2 ZÁKLADNÍ PRVEK TVORBY: BOD
Podzimní hrátky Cíle: - naučit děti vnímat přírodní prostřední v tomto ročním období. Všímat si detailů, jevů a harmonie přírody, které jinak nevnímáme a zobrazit je za pomoci základního prvku tvorby: BOD seznamovat děti s různými výtvarnými technikami, upevňovat správné pracovní návyky v tomto směru posilovat prožitek z výtvarných činností rozvoj schopnosti vyjadřovat své představy a fantazii pomocí různých výtvarných technik využívat netradičních materiálů k plošnému vytváření seznámení s dekoračními činnostmi, zkoumání různých kombinací střídání barev a pokus o vytvoření pravidla v tomto směru Východiska pro zpracování: Východiskem pro zpracování byly vycházky do přírody s přímým pozorováním a rozhovory o typickém podzimním počasí. Za pomoci fotoaparátu jsme zachycovali pavučiny babího léta, sbírali a lisovali podzimní listí, prohlíželi si tvary a strukturu jejich žilkování. V tomto směru měly děti k dispozici lupu. Dále jsme vedli rozhovory o větru, jak jej lze využít k podzimním hrám. S větrníky si děti hrály na školní zahradě.

3 Orosené pavučiny– inkoust nanášený špejlí, pavučina z rosy
Motivací k této výtvarné činnosti byla píseň „Říjen“ a následná vycházka s fotoaparátem. Děti hledaly pavučiny babího léta, které jsme si fotili. Nad zvětšenými fotografiemi jsme si následně povídali o tom, že viditelné jsou pouze kapky rosy a pole nich poznáme, jak jsou vytvořena vlákna v pavučině. Úkolem dětí bylo vytvořit pavučinku tak, jak ji vidí na fotografii, pouze z kapek rosy….

4

5

6

7 Daník – 6 let Deniska - 6 let

8 Eliška – 5,5 roku Jiřík – 5,5 roku

9 Charlottka - 5 let Lucinka – 5 let

10 VYRÁBÍME VĚTRNÍKY Dekorační činnost, otisky tvořené vatovými tamponky, namáčenými ve vodových barvách.

11

12

13 Daník – 6 let Míša – 5, 5 roku Jiřík – 5, 5 roku Eliška – 5, 5 roku

14 Deniska – 6 let Filip – 6 let Tomáš – 5, 5 roku Patrik – 5, 5 roku

15

16

17 STRUKTURA SNĚHOVÝCH VLOČEK - zmizík, inkoust
CÍLE: vnímat řád, strukturu, symetrii, osovou souměrnost a hru s tvary v přírodě seznámení s novou technikou vystihující zobrazovaný objekt, ale také atmosféru, která se vždy objeví s prvními sněhovými vločkami hledat neobyčejnost a krásu s využitím přístupné techniky – zvětšením sněhových vloček METODICKÉ VÝCHODISKO: Metodickým východiskem pro výtvarnou činnost bylo pozorování prvních sněhových vloček a následné rozhovory nad vytištěnými fotografiemi zvětšené struktury sněhové vločky. Tyto fotografie měly děti volně k dispozici k pozorování v průběhu výtvarné činnosti.

18

19

20

21 Deniska – 6 let Daník – 6 let

22 David – 5, 5 roku Patrik – 5,5 roku

23 Tomáš – 5,5 roku Eliška – 5, 5 roku

24 METODICKÁ ŘADA – ULICE Cíle:
vnímat různé druhy architektonických staveb, všímat si detailů a funkčního zaměření s tím, jak se odráží v architektuře samotné odbourání ikonografických schémat, v tomto směru vést děti k pozornému vnímání světa, rozpoznání ve všech věcech výtvarné i jiné hodnoty a učit se je vyjadřovat pomocí výtvarné tvorby všímat si kontrastů mezi různými architektonickými styly vést k odbourání stereotypů ve VV prostřednictvím vnímání, uvědomování si a následného výtvarného zachycení skutečnosti vnímat odlišné působení architektonického řešení na pozorovatele; dokázat popsat a zhodnotit, jak působí různé prostředí na člověka, posilovat estetické vnímání zvolit odpovídající výtvarnou techniku, pro zpracování konkrétního dílčího tématu metodické řady; v tomto směru za pomoci dětí vybrat z několika možností vhodný grafický materiál Východiska pro zpracování: Východiskem pro zpracování metodické řady byly vycházky do města, spojené s rozhovory o jejich architektonickém řešení s ohledem na jejich funkčnost. Při pozorování docházelo k fotografování objektů, následné prohlížení velkých fotografií ve třídě, které se pak staly podkladem pro výtvarné zpracování. Volba grafického materiálu byla výsledkem společné diskuse nad fotografiemi. Z několika možností děti vybíraly vhodný materiál pro odlišné architektonické řešení. Rozhovory s dětmi směřovaly také k tomu, jak na ně působí odlišné stavby, kde by chtěly bydlet a proč apod.

25 Ulice „Zahradní“ Suchý pastel

26

27

28

29

30 Deniska – 6 let Daník – 6 let

31 Michal – 5,5 roku Filip – 6 let

32 Lilianka – 6 let Martin – 5,5 roku

33 Jiřík – 5, 5 roku Sofie – 5, 5 roku

34 Tomáš – 5,5 roku Lucinka – 5 let

35 Patrik – 5,5 roku Veronika – 5 let

36 Základní a mateřská škola
Ulice „Školní“ Špejle namáčená v tuši, anylínové barvy. Základní a mateřská škola

37 Sportovní hala, jídelna ZŠ
Tělocvična ZŠ, ZUŠ

38

39

40 Filip – 6 let, sportovní hala
Martin – 5,5 roku, ZUŠ

41 Lucinka – 5 let, tělocvična ZŠ
Eliška – 5, 5 roku, MŠ

42 Patrik – 5,5 roku, ZŠ Deniska – 6 let, MŠ

43 Michal – 5,5 roku, družina ZŠ
Tomáš – 5,5 roku, MŠ

44 Michal – 5, 5 roku, ZŠ David – 5, 5 roku, jídelna ZŠ

45 Ulice „Tovární“ Uhel, rudka

46

47

48

49

50 Lucinka – 5 let Deniska – 6 let Daník – 6 let

51 Martin – 5,5 roku David – 5, 5 roku Eliška – 5, 5 roku Filip – 6 let


Stáhnout ppt "Základní prvek výtvarné tvorby - „BOD“"

Podobné prezentace


Reklamy Google