Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_Te3.45 Doprava a přeprava drůbeže Vytvořeno: Ověřeno: Třída: Řu 3

2 Zpracování drůbeže Vzdělávací oblast: Zpracování masa
Předmět: Technologie Ročník: 3. ročník Autor: Mgr. Sedláčková Pavla Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: odborný časopis „Maso“ Klíčová slova: nákup, prodej, zpracování drůbeže Anotace: Materiál je určen pro výuku v odborném předmětu technologie a zpracování masa drůbežího.

3 Nakládání, přeprava drůbeže
Obecné zásady

4 Odchyt a přeprava drůbeže
Prostředky pro odchyt a přemísťování drůbeže, dále dopravní prostředky pro její přepravu musí být koncipovány, sestrojeny, udržovány a používány tak, aby nedocházelo k utrpení ptáků.

5 Odchyt, vyskladnění a nakládka kuřat
patří z pohledu ochrany zvířat před utrpením mezi nejsložitější situace v chovu provádění této činnosti nekvalifikovaným způsobem může vést ke značnému negativnímu působení stresových vlivů poranění drůbeže a v extrémních případech k jejímu úhynu, nejčastěji udušením

6 Pravidla a povinnosti Za správnou organizaci a provedení nakládky je podle předpisů odpovědný chovatel, který je také povinen před jejím zahájením projednat s dopravcem a odběratelem způsob přepravy a termín nakládky a převzetí zásilky drůbeže.

7 Při odchytu, vyskladnění hal a nakládání na dopravní prostředky musí být respektovány rozdíly v hmotnosti drůbeže a technologie jejího chovu. V halových chovech je u velkých hejn na volné ploše riziko udušení, po útěku chytané drůbeže do rohů hal apod.

8 Příprava na vyskladnění
Obvykle začíná vylačněním drůbeže, které by z důvodů ochrany drůbeže před zbytečným hladověním, včetně doby potřebné pro jízdu dopravního prostředku na jatky a před porážkovou přípravu však nemělo trvat déle než 12 hodin; vždy je třeba respektovat a minimalizovat negativní vlivy klimatických podmínek na drůbež.

9 Práce s drůbeží při vyskladňování ruční nakládka
kuřata by při odchytu, vyskladňování a nakládce neměla být stresována zbytečným hlukem snížení intenzity osvětlení, případně použití modrého světla; při snížené intenzitě světla se drůbež méně pohybuje a snižuje se tak i riziko stresu přenosnými přepážkami rozdělit hejno na menší části, aby se zabránilo shlukování a případnému udušení drůbeže

10 Ruční nakládka II pří odchytu co nejdříve bezpečně uchopena za obě končetiny, přenášena hlavou dolů a vkládána do přepravních kontejnerů je zakázáno, aby osoby manipulující s drůbeží ji poháněly nohami, kopaly ji nebo ji chytaly tak, že ji poraní, vytrhnou jí peří nebo jí jinak způsobí nepřiměřenou bolest. Stejně tak je zakázáno nosit kuřata uchopením za krk nebo hlavu maximální počet kusů o určité hmotnosti je vázán na plochu v kontejneru

11 Strojová nakládka – „chytací kombajny“
prostřednictvím rotujících se měkkých válcovitých „kartáčů“, posunují drůbež na dopravník a do kontejneru

12 Kontejnery Kontejnerem se rozumí dopravní klec, box, bedna nebo jiná pevná konstrukce, která se používá pro přepravu zvířat a která není pojízdným dopravním prostředkem musí být před každým použitím mechanicky vyčištěny a účinně dezinfikovány přemisťovaní pomocí manipulačních vozíků, tím se snižuje počet manipulačních operací a snižují se nároky na ruční práci, zlepšuje i podmínky welfare.

13 Přeprava jatečné drůbeže
Pojmy: přeprava – se rozumí přesun zvířat prováděný jedním nebo více dopravními prostředky a související činnosti včetně nakládky, vykládky, překládky a odpočinku, dokud není ukončena vykládka zvířat na místě určení, dopravce – se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která přepravuje zvířata na svůj vlastní účet nebo účet třetí osoby.

14 Označení pro vozidla přepravující zvířata

15 Otázky a odpovědi Vysvětli princip ručního odchytu a nakládky.
Při ručním odchytu pouze za běháky, a maximum 3 kusy, Nakládá se do předem připravených kontejnerů určených k přepravě. 2. Co je to chytací kombajn? Slouží pro odchyt a nakládku většího množství drůbeže při zachování welfare.

16 Použité zdroje Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"

Podobné prezentace


Reklamy Google