Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olomouc, 13. února 2007 Ukládejme šedou literaturu v STK: co je nového Petr Novák, Státní technická knihovna, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olomouc, 13. února 2007 Ukládejme šedou literaturu v STK: co je nového Petr Novák, Státní technická knihovna, Praha"— Transkript prezentace:

1 Olomouc, 13. února 2007 Ukládejme šedou literaturu v STK: co je nového Petr Novák, Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz

2 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Proč se zabývat ŠL  není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví  těžko se vyhledává  těžko se získává  má specifická pravidla zpřístupňování přináší nejčerstvější poznatky

3 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Co do ní spadá TypProdukujeAutorská práva VŠ kvalifikační práceVŠAutor/škola Výzkumné zprávyVýzk. inst., VŠInstituce Sborníky z konferencíRůzné instituce Pořad./Editor? Firemní literaturaFirmyFirma PreprintyAutorAut/Vydavatel ProgramyAutorAut/Inst Nepublikované výukové dokumenty (multimed.) Aut/Inst … a další

4 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Komunikace vědeckých informací: významné dokumenty I.  zpráva OCLC: The 2003 OCLC Environmental Scan: Pattern Recognition report (http://www.oclc.org/reports/escan/)  Evropská unie: –i2010 : Digitální knihovny (http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=193 359) –Studie vědeckého publikování v Evropě (EK) (http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication- study_en.pdf)

5 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Komunikace vědeckých informací: významné dokumenty II.  Dlouhodobý záměr MŠMT pro oblast VŠ na období 2006 – 2010 (http://www.msmt.cz/Files/PDF/DZ_SWOT_30_8_05.pdf)  Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 (http://knihovna.nkp.cz/knihovna61/koncepce_uchovavani.htm)  Novela VŠ zákona 552/2005 Sb. §47b

6 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT výzkuma„e-véda“ tvorba dat, získávání a shromažďování: laboratorní pokusy, terénní výzkumy… vzděláváníavýuka agregátoři recenzované časopisy publikování, vyhledávání vyhledávání, odkazování, propojování vyhledávání a sklízení metadat A C D B repozitáře konference, abstraktové a indexační služby, atd. kurzy, moduly, systémy řízené výuky, výukové portály vyhledávání, odkazování, propojování ověřování platnosti sklízení metadat datové analýzy, transformace, „dobývání“, modelování ukládání, samoobslužné archivování ukládání, samoobslužné archivování vytváření modelů učení, opakované využívání Tok vědeckých informací dnes

7 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek do roku 2010

8 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Motivace  výsledky výzkumu placeného z veřejných prostředků by měly být veřejně dostupné – bohužel neexistuje legislativa  V ČR jsou výsledky výzkumu a vývoje publikované mimo oficiální kanály prakticky nedostupné  Aktivity komise e-VŠKP při AKVŠ (STKje zastoupena)  Aktivity Poradní skupiny pro koordinaci tvorby a využívání českých digitálních repozitářů při NK ČR (STK je zastoupena)  Zánik asociace EAGLE a jejího systému SIGLE  STK je stále pověřena zpracovávat disertace a grantové zprávy  zájem Knihovny AV ČR o spolupráci v otázce šedé literatury  zájem mezinárodních organizací a institucí (EU) o stav repozitářů digitálních dokumentů v ČR

9 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Co teď? Národní úložiště šedé literatury (= NUŠL) úložiště ~ repozitář (archiv s rozšířenými možnostmi šíření metadat i plných textů)

10 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT VŠ repozitáře Národní registr VŠKP AV ČR (ASEP) rezidua SIGLE v STK soukromé / podnikové VÚ Metadata -DC -EVSKP-MS -ETD-MS / Metadiss -?? budoucí / vlastní OAI-PMH nebo proprietární XML Plné texty -PDF, RTF -XML -LaTeX Multimédia vyhledávání autentizace/autorizace (Shibboleth) metadata ? plný text ? ano dodání možnosti dodání -online (z NUŠL nebo zdrojových repozitářů) -služby DDS -MVS dostupné po autorizaci volně dostupné Funkční schéma úložiště

11 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Co může poskytnout STK pro projekt HW a SW úložiště (pro ty, kdo [ještě] nemají vlastní) se zárukou autentikace /autorizace přístupu Č-A heslář pro věcnou klasifikaci (PSH) odbornou pomoc při zpracování ukládaných dokumentů kontinuální podporu v Národní technické knihovně (NTK)

12 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT zdroj: Referenční model Open Archival Information System (OAIS)

13 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT překlad: Bohdana Stoklasová, NK ČR

14 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT NUŠL: příjem / ingest

15 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT NUŠL: příjem / ingest

16 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT NUŠL: zpřístupnění / access

17 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT SW : kritéria

18 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT SW : kritéria kritériumDomácí výroba Open source KomerčníVáha Cena Nutno vyčíslit složení ?...!0,7 Reference x0,8 Personální nároky 0,5...

19 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT lokální Na čem je třeba se shodnout  Prozkoumat existující projekty a co lze, opsat !!!  Minimální soubor metadat pro každý typ ŠL  Pravidla zápisu metadat  Protokol pro žeň metadat do NUŠL  Protokol pro objednávku dodání primárního plného textu  Protokol pro finanční clearing  Šablony, workflow  Pravidla / politika dlouhodobé archivace  Technická metadata digitálního dokumentu společné

20 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT NUŠL jako digitální knihovna 1. struktura založena na METS vazbách 2. služby orientované na současného „zhýčkaného“ uživatele -„s tímto dokumentem souvisí“ -„hledáte-li X, mohlo by vás též zajímat Y“ 3. rozhraní respektuje aktuální trendy Web 2.0 - tagování „v posledním týdnu se naši čtenáři zajímali o...“ 4. vyhledatelný multi-obsah 1.tištěný 2.digitalizovaný 3.born-digital } je dodatelný nebo jinak dosažitelný

21 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Aktuální otázky: metadatový formát  zdroje: –ASEP / EPCA – UNIMARC doplněný o rozšíření KNAV –NR VŠKP – Dublin Core rozšířený o pole specifická pro VŠKP  řešení: kombinace do struktury kombinující METS kontejner s popisnými metadaty MODS  nutná bezproblémová konverze UNIMARC -> MARC21 a Dubin Core -> MARC21

22 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Aktuální otázky: formát šíření FT PDF – je vhodný či ne?  co je to vlastně PDF? formát pro  proč je považováno za spolehlivé? –memento – „rodina formátů MS Word a spol.“ –existence rozšířených nástrojů na tvorbu, úpravy a čtení (Win, Mac, Linux,...) –FUNGUJE (málo chyb)  nedostatky –časovaná bomba budoucnosti – nutnost migrace x emulace –zastarává – nutnost předcházení nekompatibilit verzí –nevyhovuje požadavkům -> vlastní interpretace –zabezpečení dodržování AZ – bezpečnost – řešení třetích stran? pomocí pluginů? DRM?

23 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Problém s kompatibilitou PDF?  některá PDF z dogitální knihovny Sciencedirect  týká se specificky zpracovaných matematických vzorců  projevuje se ve Adobe Reader v.7.x.x  verze 8.x problém řeší, Elsevier a Adobe doporučovali používat verzi 6.x

24 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Problém s kompatibilitou PDF?  některá PDF z dogitální knihovny Sciencedirect  týká se specificky zpracovaných matematických vzorců  projevuje se ve Adobe Reader v.7.x.x  verze 8.x problém řeší, Elsevier a Adobe doporučovali používat verzi 6.x

25 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Integrovaná bezpečnost PDF  použitelné pro omezení tisku, kopírování přes schránku Windows a editace hotového dokumentu  integrováno v Adobe Acrobat

26 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Integrovaná bezpečnost PDF  nevýhoda: ošklivé a zlé programy /   např. A-PDF Restrictions Remover  http://www.a-pdf.com

27 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Technologie FileOpen a ekvivalentní  v ČR využíváno v ČNI pro distribuci plných textů norem v PDF  význam: distribuce plného textu a zaručení dodržování autorských práv (~ digital rights management – DRM)  technologie –zdarma plugin do Adobe Readeru (http://plugin.fileopen.com) –serverová část – distribuce práv k dokumentu  nevýhody –nutnost (aspoň občasné) internetové konektivity PC pro čtení chráněných PDF –cena v řádech tisíců dolarů za jednoserverové instalace  reference –vydavatelé –standardizační organizace –finanční a vládní sektor –vzdělávací instituce –knihovny: Det Kongelige Bibliotek / Dánsko

28 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Využití v TIB / UB Hannover  Služba document delivery provozovaná Univerzitní knihovnou v Hannoveru  zákazníkům je umožněno –získat elektronickou kopii na principu „jeden počítač – jeden uživatelský účet“ –číst získanou kopii neomezeně po dobu 30 dní, lhůta běží od prvního otevření dokumentu. Po otevření je čtení omezeno na jeden konkrétní počítač a účet –vytisknout dokument max. 2x (tisk do souboru je zakázán), na reklamace kvality výtisku způsobené uživatelovou tiskárnou není brán zřetel –výtisk je opatřen vodoznakem obsahujícím jméno účtu

29 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Možné využití technologie PKI zdroj – I.certifikační autorita

30 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Velké knihovny v ČR krajské JVK ČB centrální NK ČRKKV HavlBrod MZKSVK HK STKKK KVary NLKSVK Kladno NPKKKVK Liberec VLK IKEMVK Olomouc ZPK ÚZPIMSVK Ostrava KK Pardubice aplikace / portály / DocDel JIBSVK Plzeň NPKK e-PKKKFB Zlín VPKSVK ÚnL DoDo NKMK Praha Zabezpečený přístup klientů ke svému kontu (SSL)...?

31 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT Velké knihovny v ČR krajské JVK ČB Centrální NK ČRKKV HavlBrod MZKSVK HK STKKK KVary NLKSVK Kladno NPKKKVK Liberec VLK IKEMVK Olomouc ZPK ÚZPIMSVK Ostrava KK Pardubice aplikace / portály / DocDel JIBSVK Plzeň NPKK e-PKKKFB Zlín VPKSVK ÚnL DoDo NKMK Praha Zabezpečený přístup klientů ke svému kontu (SSL)...!

32 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT l

33 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT

34 S TÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA Olomouc, 13. února 2007 Jednání SDRUK - sekce pro IT

35 Olomouc, 13. února 2007 Děkuji za pozornost Petr Novák, p.novak@stk.cz


Stáhnout ppt "Olomouc, 13. února 2007 Ukládejme šedou literaturu v STK: co je nového Petr Novák, Státní technická knihovna, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google