Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídění odpadů Pří_ 205_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Třídění odpadů Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídění odpadů Pří_ 205_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Třídění odpadů Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"— Transkript prezentace:

1 Třídění odpadů Pří_ 205_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Třídění odpadů Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování znalostí a vědomostí o nakládání s odpady.  Materiál rozvíjí získané vědomosti žáků.  Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. ISBN 80 - 7235 - 258 -X

3 V dávné minulosti narušovaly přírodu jen přírodní katastrofy, jako jsou výbuchy sopek, záplavy a povodně řek, které nanesly na úrodnou půdu bahno a štěrk. Příroda a přírodní katastrofy Sopečná erupce, Sv. Helena 18. května 1980 Povodně v ČR, rok 2002

4 Dále byla příroda poškozována větrnými smrštěmi, které polámaly stromy, přemístily půdu a vytvořily písečné přesypy. Brzy se však na poškozená území začal vracet život. Vítr a mořské proudy zanesly na lávou pokryté ostrovy semena z nedalekých pevnin. Často se již za rok objevila na některých místech zeleň. Přírodní katastrofa porušovala život na určitém místě pouze krátkodobě.

5 V současné době je situace jiná. Člověk svou činností zasahuje mnohdy velmi necitlivě do svého okolního prostředí. Často tak zabraňuje samostatné obnovitelnosti přírody nebo ji do značné míry omezuje. Jak člověk nevhodně zasahuje do krajiny: - kácení a vypalování lesů - zemědělská činnost - stavba rozsáhlých sídlišť a komunikací - těžba nerostů a hornin - odvodňování - zaplavování různých území - zvyšování spotřeby energie - zvyšování výroby spotřebního zboží

6 Zvyšováním produkce průmyslové výroby zboží stoupá i množství odpadu. Stále více se hromadí pevného odpadu. I když by se některý odpad mohl znovu využít, stále se ho velké množství ukládá na skládky. Pevný odpad produkují: - domácnosti - továrny - elektrárny - staveniště - zemědělství

7 Třídění druhotných surovin Směsný odpad, který končí mnohdy na skládkách, obsahuje na jedné straně řadu využitelných složek, na straně druhé odpad nebezpečný. Využitelný odpad: - sklo - papír last - bioodpad - elektroodpad Nebezpečný odpad: - baterie a akumulátory - zářivky a výbojky - léky - ledničky a mrazničky - barvy - lepidla - oleje a nádoby jimi znečištěné

8 Důvody, proč třídit jsou jak ekologické, tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů a energie. Budeme li třídit odpad, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie, ušetříme místo na skládkách a chráníme životní prostředí. Odpady které jsou vhozeny do barevných kontejnerů, sváží svozové firmy a z odpadů vznikají nové výrobky. Je proto důležité, aby se odpad správně vytřídil do příslušných kontejnerů. Nebezpečný odpad je potřeba předat do sběrných dvorů nebo mobilních zařízení.

9 Každou zbytečně vyhozenou tunu recyklovatelných odpadů musí nahradit přírodní suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit a průmyslově zpracovat. Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů a lomů, zbytečné mýcení lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie. Každý průměrný člověk v ČR vyprodukuje v průměru 200 kg odpadu ročně. Za rok může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Recyklace tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2. Z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi. 5 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jednoho trička.

10 Recyklace papíru Papíry vhodné k recyklaci jsou: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony a lepenka. Papíry nevhodné k recyklaci jsou: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité papírové kapesníky, obvazy, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu, např. obaly Tetra - pak (obsahují také hliníkovou a polyetylenovou fólii).

11 Papír patří mezi recyklovatelné materiály. V České republice se na jeho třídění používá modrý kontejner.

12 Do kontejnerů na sklo nevhazujeme: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky. Sklo Do kontejnerů na sklo je u nás možno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy - tabulové sklo. Podzemní kontejnery na papír, plast a barevné sklo

13 V některých městech je do kontejnerů na plasty možné vhazovat i nápojové kartony, což je na popelnici náležitě poznamenáno. Plasty Do kontejnerů na plasty je u nás možno vhazovat: Stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky ( i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů a polystyrén. Nevhazujeme: Novodurové trubky, gumu, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, olej, chemikálie).

14 Patří sem obaly na bázi Tetra Pak. Jsou složené z několika vrstev. Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené popelnice (v oranžové barvě), nebo se v některých obcí sbírají společně s plasty. Pokud se sbírají s plasty, je popelnice označena oranžovou nálepkou „Nápojové kartony“. Nápojové kartony

15 Do bioodpadu patří: zbytky ovoce a zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad, odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny. Bioodpad

16 Patří sem: léky (odevzdávají se v některých lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla a oleje. Nebezpečný odpad Sběrný box na vysloužilé inkoustové cartridge a laserové tonery.

17 Naprostou většinu vysloužilých elektrotechnických výrobků je možné vrátit zpět prodejci. Součástí prodejen elektrospotřebičů jsou naprosto běžně kontejnery na oddělený sběr baterií, světelných zdrojů (zářivek a výbojek) a nově také drobných elektrospotřebičů. Většina prodejců takzvané bílé techniky, tedy kuchyňských elektrospotřebičů jako jsou myčky, ledničky, sporáky nabízí odvoz a likvidaci vysloužilých spotřebičů. Financování systému sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno systémem výběru "recyklačních poplatků", které se připočítávají k ceně výrobků nových. Elektrotechnické výrobky

18 Běžně používané kontejnery na třídění odpadu v České republice, tzv. kontejnerové hnízdo

19 ínávížuyvax spnmplastne ukolmffplkc cítopopaghn anrecyklace sáafcbéoješ kvkvžkívédm eoýayavártů ntvýzhrnacn ásolksrípap čojykviřázm opošykjobýv nmpeiretabý ooádapdooib mknecinelks kompostování nápojový kartonrecyklace spalováníplastsklo papírvyužíváníbaterie monočlánekléky sklenice Najdi pojmy, které se týkají odpadového hospodářství. trávavýbojkyzářivky bioodpad

20 ínávížuyv nplast op íta nrecyklace áaéo kvkkv eoýyavárt ntvn ásolksrípap čojykviřáz opoykjobýv nmpeiretab ooádapdooib mknecinelks kompostování nápojový kartonrecyklace spalováníplastsklo papírvyužíváníbaterie monočlánekléky sklenice Najdi pojmy, které se týkají odpadového hospodářství. trávavýbojkyzářivky bioodpad

21 krabice od bot plastová láhev skleničkačasopis laserový toner slupky z ovoce konvice z varného skla krabice od mléka posekaná tráva krabice od džusu Papírový obal od čokolády kelímek od jogurtu shrabané listí vymytý obal od čistících prostředků kniha popsaný sešit Roztřiď následující odpad do správných míst. cartridge sáček od mouky okenní tabulka

22 sáček od mouky krabice od bot plastová láhev skleničkačasopis laserový toner slupky z ovocekonvice z varného skla krabice od mléka posekaná tráva krabice od džusu papírový obal od čokolády kelímek od jogurtu shrabané listí vymytý obal od čistících prostředků kniha popsaný sešit Roztřiď následující odpad do správných míst. cartridge okenní tabulka Řešení:

23 OTÁZKA ANONE Má kontejner na sklo bílou barvu? Dá se sklo opětovně recyklovat? Házíme znečištěný (mokrý) papír do kontejneru na papír? Má kontejner na papír modrou barvu? Můžeme vyhodit hrušku do přírody? Např. do trávy? Vyhazujeme do kontejneru na plast láhve v původním stavu? Patří do kontejneru na sklo i nálepky na skleněných lahvích? Mohou se pálit plasty v domácnostech? Vykupují se skleněné lahve např. od minerálek? Patří do kontejneru na plast nevypláchnuté plastové lahve od chemikálií? Existují černé skládky? Označ správnou odpověď:

24 Chceš se dozvědět více o třídění odpadu? Následující stránky jsou zaměřeny na třídění odpadu. http://www.tonda-obal.cz/ OTÁZKA ANONE Má kontejner na sklo bílou barvu? Dá se sklo opětovně recyklovat? Házíme znečištěný (mokrý) papír do kontejneru na papír? Má kontejner na papír modrou barvu? Můžeme vyhodit hrušku do přírody? Např. do trávy? Vyhazujeme do kontejneru na plast láhve v původním stavu? Patří do kontejneru na sklo i nálepky na skleněných lahvích? Mohou se pálit plasty v domácnostech? Vykupují se skleněné lahve např. od minerálek? Patří do kontejneru na plast nevypláchnuté plastové lahve od chemikálií? Existují černé skládky? Řešení:

25 Zdroje: Soubor:MSH80 eruption mount st helens 05-18-80.jpg. AUSTIN POST. Wikipedie [online]. 1980, 28.11.2007 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg Soubor:Povoden 2002 hlasna treban.jpg. Wikipedie [online]. 2002, 21.9.2007 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpg Soubor:F5 tornado Elie Manitoba 2007.jpg. JUSTIN HOBSON. Wikipedie [online]. 2007, 27.6.2009 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpg Soubor:Písečný přesyp u Vlkova (15).JPG. Wikipedie [online]. 2010, 24.3.2010 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_Vlkova_(15).J http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_Vlkova_(15).J PG Soubor:Paper recycling car in Olomouc.jpg. MICHAL MAŇAS. Wikipedie [online]. 2007, 8.10.2007 [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paper_recycling_car_in_Olomouc.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paper_recycling_car_in_Olomouc.jpg Soubor:Drink cartons trash can (prague).jpg. Wikipedie [online]. 2005, 29.8.2005 [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Drink_cartons_trash_can_(prague).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Drink_cartons_trash_can_(prague).jpg Soubor:Zahradni odpad kompostarna Berco.jpg. ANTONÍN SLEJŠKA. Wikipedie [online]. 2005, 4.6.2009 [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zahradni_odpad_kompostarna_Berco.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zahradni_odpad_kompostarna_Berco.jpg Soubor:Podzemní kontejnery-Stroupežnického.jpg. LUDĚK KOVÁŘ. Wikipedie [online]. 2009, 31.7.2009 [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzemn%C3%AD_kontejnery- Stroupe%C5%BEnick%C3%A9ho.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzemn%C3%AD_kontejnery- Stroupe%C5%BEnick%C3%A9ho.jpg Soubor:Sběrný box.jpg. Wikipedie [online]. 2013, 18.2.2013 [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sb%C4%9Brn%C3%BD_box.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sb%C4%9Brn%C3%BD_box.jpg

26 Zdroje: Soubor:Aterro Sanitario.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 29.1.2006 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aterro_Sanitario.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aterro_Sanitario.jpg Soubor:Helgoland Felswand 22017.JPG. HARTMUT JOSI BENNÖHR. Wikipedie [online]. 2005, 5.9.2005 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helgoland_Felswand_22017.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helgoland_Felswand_22017.JPG Soubor:Nábřeží J. Palacha - Foersterova, kontejnery.jpg. Wikipedie [online]. 2009, 21.8.2009 [cit. 2013- 03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_J._Palacha_- _Foersterova,_kontejnery.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_J._Palacha_- _Foersterova,_kontejnery.jpg Soubor:Jižní spojka2, Prague Braník.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 2.8.2007 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ji%C5%BEn%C3%AD_spojka2,_Prague_Bran%C3%ADk.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ji%C5%BEn%C3%AD_spojka2,_Prague_Bran%C3%ADk.jpg Tonda obal: dětské stránky o třídění odpadu. EKO - COM [online]. 2012 [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://www.tonda-obal.cz/http://www.tonda-obal.cz/


Stáhnout ppt "Třídění odpadů Pří_ 205_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Třídění odpadů Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google