Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08_PEK_445_Mus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08_PEK_445_Mus"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08_PEK_445_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_445_Mus Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Bohuslav Musil

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Kuchař - číšník Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Právní a personální písemnosti Název vzdělávacího materiálu Dlužní úpis Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a úpravy dlužního úpisu. Vysvětluje jednotlivé náležitosti dlužního úpisu a jeho význam. K procvičení slouží navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník. Zhotoveno, (datum/období) Ověřeno

3 Dlužní úpis 1 Právní písemnosti 2

4 Při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci se sepisuje dlužní úpis.
Jde o listinu, která potvrzuje existenci závazku (dluhu), stanoví jeho výši a podmínky splácení. Občanský zákoník od rozlišuje: Zápůjčku Výpůjčku Výprosu

5 ZÁPŮJČKA Může být peněžitá nebo věcná. Věřitel se může s dlužníkem dohodnout na výši úroků nebo vrácení většího množství věci stejného druhu.

6 VÝPŮJČKA Ten kdo si půjčuje – vypůjčitel má právo vypůjčenou věc po dohodnutou dobu bezplatně používat, ale nesmí ji přenechat jiné osobě. Zavazuje se věc vrátit v dohodnutém termínu tomu, kdo věc zapůjčil – půjčiteli.

7 VÝPROSA Vzniká neformálně, spočívá v bezplatném půjčení věci k užívání. Vlastník může věc kdykoli požadovat zpátky a druhá strana ji musí ihned vrátit.

8 Vyhotovuje se na formátu A5 na šířku.
DLUŽNÍ ÚPIS Vyhotovuje se na formátu A5 na šířku. Píše ho dlužník a předává ho věřiteli. 3

9 DLUŽNÍ ÚPIS OBSAHUJE: Jméno, příjmení a adresu dlužníka (lze uvést i další údaje např. datum narození, číslo OP) Jméno a příjmení věřitele (lze uvést i další údaje např. datum narození, číslo OP) Půjčenou částku číselně i slovně, popř. množství a přesný popis půjčené věci

10 Lhůtu splatnosti nebo termín vrácení zapůjčeného statku (lze připojit i splátkový kalendář)
Splatnost úroku, byl-li dohodnut (vrácení přiměřeného množství) Místo a datum vystavení dlužního úpisu

11 Místo je uvedení obce nebo města, kde byl dlužní úpis sepsán.
Datum se skládá ze dne, měsíce (slovně) a roku, kdy byl dlužní úpis sepsán. Musí být zřejmé, že dlužník a věřitel se nacházeli v daný čas na daném místě.

12 Vzor: DLUŽNÍ ÚPIS Potvrzuji, že jsem si od Ing. Karla Novotného, o. p , bytem Kyjovská 1321, Havlíčkův Brod, bezúročně vypůjčil částku Kč ,--, slovy Desettisíc korun českých. Zavazuji se splatit svůj dluh v plné výši nejpozději do 31. prosince 2014. Havlíčkův Brod 1. června 2013 (vlastnoruční podpis R. Hovorky) Roman Hovorka o. p Kaprova 1391/2 Praha

13 Použitá literatura: LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana:  Dopisy bez předtištěných odvolacích údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - Korespondent. 8. přeprac. vyd. Plzeň: Štiková, s. Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910.  Praha: Český normalizační institut, s. [ 1, 2, 3] [cit ]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz  ... cz&CTT=114) na WWW: < Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08_PEK_445_Mus"

Podobné prezentace


Reklamy Google