Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_445_Mus Druh učebního materiáluPrezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_08_PEK_445_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Kuchař - číšník PředmětPísemná a elektronická komunikace Ročník1. ročník Název tematické oblasti (sady)Právní a personální písemnosti Název vzdělávacího materiáluDlužní úpis Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a úpravy dlužního úpisu. Vysvětluje jednotlivé náležitosti dlužního úpisu a jeho význam. K procvičení slouží navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník. Zhotoveno, (datum/období)11. 4. 2013 Ověřeno25. 4. 2014

3 Dlužní úpis Právní písemnosti 1 2

4 Při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci se sepisuje dlužní úpis. Jde o listinu, která potvrzuje existenci závazku (dluhu), stanoví jeho výši a podmínky splácení. Občanský zákoník od 1. 1. 2014 rozlišuje: Zápůjčku Výpůjčku Výprosu Při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci se sepisuje dlužní úpis. Jde o listinu, která potvrzuje existenci závazku (dluhu), stanoví jeho výši a podmínky splácení. Občanský zákoník od 1. 1. 2014 rozlišuje: Zápůjčku Výpůjčku Výprosu

5 ZÁPŮJČKA Může být peněžitá nebo věcná. Věřitel se může s dlužníkem dohodnout na výši úroků nebo vrácení většího množství věci stejného druhu. ZÁPŮJČKA Může být peněžitá nebo věcná. Věřitel se může s dlužníkem dohodnout na výši úroků nebo vrácení většího množství věci stejného druhu.

6 VÝPŮJČKA Ten kdo si půjčuje – vypůjčitel má právo vypůjčenou věc po dohodnutou dobu bezplatně používat, ale nesmí ji přenechat jiné osobě. Zavazuje se věc vrátit v dohodnutém termínu tomu, kdo věc zapůjčil – půjčiteli. VÝPŮJČKA Ten kdo si půjčuje – vypůjčitel má právo vypůjčenou věc po dohodnutou dobu bezplatně používat, ale nesmí ji přenechat jiné osobě. Zavazuje se věc vrátit v dohodnutém termínu tomu, kdo věc zapůjčil – půjčiteli.

7 VÝPROSA Vzniká neformálně, spočívá v bezplatném půjčení věci k užívání. Vlastník může věc kdykoli požadovat zpátky a druhá strana ji musí ihned vrátit. VÝPROSA Vzniká neformálně, spočívá v bezplatném půjčení věci k užívání. Vlastník může věc kdykoli požadovat zpátky a druhá strana ji musí ihned vrátit.

8 DLUŽNÍ ÚPIS Vyhotovuje se na formátu A5 na šířku. Píše ho dlužník a předává ho věřiteli. DLUŽNÍ ÚPIS Vyhotovuje se na formátu A5 na šířku. Píše ho dlužník a předává ho věřiteli. 3

9 DLUŽNÍ ÚPIS OBSAHUJE:  Jméno, příjmení a adresu dlužníka (lze uvést i další údaje např. datum narození, číslo OP)  Jméno a příjmení věřitele (lze uvést i další údaje např. datum narození, číslo OP)  Půjčenou částku číselně i slovně, popř. množství a přesný popis půjčené věci DLUŽNÍ ÚPIS OBSAHUJE:  Jméno, příjmení a adresu dlužníka (lze uvést i další údaje např. datum narození, číslo OP)  Jméno a příjmení věřitele (lze uvést i další údaje např. datum narození, číslo OP)  Půjčenou částku číselně i slovně, popř. množství a přesný popis půjčené věci

10  Lhůtu splatnosti nebo termín vrácení zapůjčeného statku (lze připojit i splátkový kalendář)  Splatnost úroku, byl-li dohodnut (vrácení přiměřeného množství)  Místo a datum vystavení dlužního úpisu  Lhůtu splatnosti nebo termín vrácení zapůjčeného statku (lze připojit i splátkový kalendář)  Splatnost úroku, byl-li dohodnut (vrácení přiměřeného množství)  Místo a datum vystavení dlužního úpisu

11 Místo je uvedení obce nebo města, kde byl dlužní úpis sepsán. Datum se skládá ze dne, měsíce (slovně) a roku, kdy byl dlužní úpis sepsán. Musí být zřejmé, že dlužník a věřitel se nacházeli v daný čas na daném místě. Místo je uvedení obce nebo města, kde byl dlužní úpis sepsán. Datum se skládá ze dne, měsíce (slovně) a roku, kdy byl dlužní úpis sepsán. Musí být zřejmé, že dlužník a věřitel se nacházeli v daný čas na daném místě.

12 Vzor: DLUŽNÍ ÚPIS Potvrzuji, že jsem si od Ing. Karla Novotného, o. p. 191211958, bytem Kyjovská 1321, Havlíčkův Brod, bezúročně vypůjčil částku Kč 10.000,--, slovy Desettisíc korun českých. Zavazuji se splatit svůj dluh v plné výši nejpozději do 31. prosince 2014. Havlíčkův Brod 1. června 2013 (vlastnoruční podpis R. Hovorky) Roman Hovorka o. p. 101012112 Kaprova 1391/2 Praha

13 Použitá literatura: LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana: Dopisy bez předtištěných odvolacích údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN 80-851-1893-9. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - KORESPONDENT. 8. přeprac. vyd. Plzeň: Štiková, 2007. 130 s. Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 2007. 45 s. [ 1, 2, 3] [cit. 2013-04-11]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google