Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kombinace práce a rodiny v ČR 25.5.2004 – prezentace v Gender Studies, o.p.s. Hana Hašková & Alena Křížková Sociologický ústav AV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kombinace práce a rodiny v ČR 25.5.2004 – prezentace v Gender Studies, o.p.s. Hana Hašková & Alena Křížková Sociologický ústav AV ČR"— Transkript prezentace:

1 Kombinace práce a rodiny v ČR 25.5.2004 – prezentace v Gender Studies, o.p.s. Hana Hašková & Alena Křížková Sociologický ústav AV ČR Haskova@soc.cas.cz Krizkova@soc.cas.cz

2 Míra souhlasu s výrokem „Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a rodinu“ podle zemí v roce 1994 (%) střední a východní Evropa Zdroj: ISSP 1994

3 Změny v postojích českých mužů a žen k genderovým rolím mezi lety 1991/1999 a 1994/2002 (%) Podíl respondentů/respondentek, kteří s výrokem souhlasili: 1991199919942002rozdíl A: Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud jeho matka pracuje. 7047---23 B:Pracující matka může se svým dítětem vytvořit stejně vřelý a bezpečný vztah jako matka, která není zaměstnaná. 6381--+18 C:Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží po domově a dětech. 8572---13 D:Je-li žena zaměstnaná na plný úvazek, rodinný život tím v zásadě trpí. --6048-12 E: Není správné, aby byl muž doma s dětmi a žena chodila do práce. --4639-7 F: Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a rodinu. --5251 Zdroj: EVS 1991 a 1999; ISSP 1994 a 2002. Základní vážené soubory dat.

4 Míra „konzervatizmu“ a „liberalismu“ v názorech mužů a žen na genderové role ve Velké Británii, Norsku a České republice v letech 1994 a 2002 Zdroj: vytvořeno z dat Crompton, Brockmann, Lyonette 2003 (ISSP 2002)

5 Změny ve světě práce: Nárůst významu práce Segmentace Fragmentace Polarizace Genderová homogenizace Diverzifikace práce, služeb

6 Důsledky těchto změn: Vzrůstá nejistota práce Možnost nově promýšlet spojení práce se zbytkem života „Celoživotní kariéra“ se stává minulostí „ekonomie zkrácené pracovní doby“

7 Zaměstnaní na částečný úvazek v roce 2002 podle genderu a členských států EU (v %) CelkemMužiŽeny Belgie19,45,937,7 Dánsko20,61131,4 Finsko12,4817,1 Francie16,2529,7 Irsko16,56,530,5 Itálie8,63,716,7 Lucembursko11,71,826,4 Německo20,85,839,5 Nizozemí43,821,572,8 Portugalsko11,37,116,4 Rakousko18,95,135,7 Řecko4,52,38,1 Španělsko8,02,617,0 Švédsko21,411,232,9 Velká Británie259,444 Celkem Evropská unie18,26,633,5

8 Flexibilizace práce Jde zejména o nárůst: časové flexibility prostorové variability – místo práce pracovní mobility - stěhování za prací, ztráty zaměstnání, nutnost rekvalifikace organizační variability

9 Typy flexibility a opatření: Časová flexibilita: nepravidelná (volná) pracovní doba částečný úvazek práce na směny sdílení pracovního místa Flexibilita místa: práce z domova (částečně nebo výhradně), teleworking měnící se místo výkonu práce časté cestování (služební cesty) Flexibilní smlouva: smlouva na dobu určitou práce bez smlouvy práce na ŽL – “švarc systém” samostatně výdělečně činní

10 Které okolnosti ve Vašem životě nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů? (Pouze ekonomicky aktivní, kteří odpověděli, že zvládají rodinné a pracovní povinnosti bez větších problémů). (výběr z nabídky odpovědí) Která opatření by Vám osobně usnadnila skloubení práce a rodiny? (Pouze ekonomicky aktivní, kteří odpověděli, že mají se zvládáním rodinných nebo pracovních povinností problémy). (výběr ze stejné nabídky odpovědí) Domníváte se, že je a) práce na částečný úvazek b) flexibilní pracovní doba, kterou si určuje zaměstnanec sám c) práce vykonávaná nikoliv na pracovišti, ale z domova (nebo jiného místa, které si určí zaměstnanec sám) pracovně efektivně uplatnitelná (alespoň na část pracovních úkonů) na Vašem pracovišti a zároveň na Vaší pracovní pozici? (Pouze ekonomicky aktivní, kteří odpověděli, že to které opatření není na jejich pracovišti a na obdobné pracovní pozici, kterou zaujímají oni sami, uplatňované není). reprezentativní dotazníkové šetření (ČR 2003) SoÚ a CVVM pro MPSV

11 Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů? Příznivé okolnosti v zaměstnání - pracuji na zkrácený úvazek - mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu) - vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.) - mám možnost pracovat doma (např. na počítači) Příznivé okolnosti v partnerství - ochota partnera/ky – zásadní pomoc nebo rovnoměrná dělba péče o závislé členy rodiny - ochota partnera/ky – zásadní pomoc nebo rovnoměrná dělba práce v domácnosti - ochota partnera/ky - převzetí zodpovědnosti v rodině a péči o závislé členy rodiny Příznivé okolnosti v rozšířené rodině nebo sféře služeb pro rodinu - zásadní využití „třetí“ osoby na péči o závislé členy rodiny (např. placená osoba; prarodiče) - zásadní využití veřejného zařízení pro péči o závislé členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.) - využití placené osoby/služby, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti

12 Kterou formu péče o děti jste využíval/a pro své děti (plánujete reálně využívat)? Bezdětní, kteří plánují založení rodiny a rodiče v %. SoÚ pro MPSV (N rodičů = 790; N bezdětných, kteří plánují založení rodiny = 134; N rodičů s dětmi do 6 let = 129)

13 Od jaké věku dítěte a do jakého věku dítěte byste využíval/a placené soukromé péče o předškolní děti, kdybyste na to měl/a finanční prostředky? SoÚ pro MPSV - pouze rodiče s předškolními dětmi v % (N=129)

14 Počet let, které strávily matky s jejich 1. dítětem na „další mateřské dovolené“/„rodičovské dovolené“/„v domácnosti“ podle roku narození jejich 1. dítěte (%) Max. 1 rok Víc než 1 ale max. 2 roky Víc než 2 ale max. 3 roky Víc než 3 roky Celkem Dítě narozeno 1960-19696115177100 Dítě narozeno 1970-19794434175100 Dítě narozeno 1980-19892530378100 Dítě narozeno 1990-20025175127100 Zdroj: ISSP 2002 (základní vážený soubor dat – pouze matky, které nebyly v době výzkumu na mateřské/rodičovské dovolené/v domácnosti; N=396).

15 věkmužiženy 20-2414.913.7 25-296.013.3 30-344.912.5 35-395.29.0 40-444.87.4 45-495.37.9 50-545.57.5 55-594.35.0 60-645.06.6 65+2.22.6 Nezaměstnanost mužů a žen v ČR podle věkových skupin (ČSÚ, VŠPS 2001)


Stáhnout ppt "Kombinace práce a rodiny v ČR 25.5.2004 – prezentace v Gender Studies, o.p.s. Hana Hašková & Alena Křížková Sociologický ústav AV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google