Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěstování bylin a jejich zpracování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěstování bylin a jejich zpracování"— Transkript prezentace:

1 Pěstování bylin a jejich zpracování
Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky

2 PRV je operační program Ministerstva zemědělství ČR
Co je program rozvoje venkova? PRV je operační program Ministerstva zemědělství ČR PRV má 4 osy: Osa Modernizace zemědělských podniků Osa Argoenvironmentální opatření Osa Diverzifikace činností nezemědělské povahy Osa Leader

3 Spolek poradců v ekologickém zemědělství v ČR ( EPOS ) Kotlářská 53
Brno Mobil:

4 Co je ekologické zemědělství
Ekologické ( bio ) zemědělství ( dále jen ekozemědělství ) vychází z dokonalého poznání potřeb rostlin, zvířat i krajiny. Cílem snažení ekozemědělce je produkce, ale produkce udržitelná, která podporuje rozmanitost a udržitelnost kulturní krajiny. Ekozemědělství má několik metod ( přírodní, biologicko-dynamické, organické…). Tyto metody jsou jsou popsány v Učebnici Ekologické zemědělství I ( Jiří Urban, Bořivoj Šarapatka a kolektiv ).

5 Platná legislativa pro ekologického zemědělství
Ekozemědělství je zemědělská výroba, která splňuje podmínky stanovené platnou legislativou: Nařízením rady EHS 2092/1991, Zákonem č.242/2000 Sb.(novela č.553/2005 Sb.) Vyhláškou Mze ČR č.16/2006 Sb.

6 Cílem ekozemědělce Je produkce BIO produktu ( Biopotravin ) s vyšší biologickou hodnotou. Cílem ekozemědělce není intenzivní využívání zdrojů za účelem vyrobení co největšího objemu potravin, ale citlivý a udržitelný přístup k agroekosystému a vyrobení bioproduktu.

7 Principy ekozemědělství
Ekozemědělci neznečišťují životní prostředí syntetickými chemikáliemi, nevnášejí cizorodé látky do potravního řetězce. Zvířata chovají volně na pastvinách nebo ve výběhu, dopřávají jim dostatek pohybu, krmí je kvalitním přírodním krmivem a volí nestresující metody při porážce. Ekofarmáři při své činnosti využívají jak zkušenosti starých sedláků, tak i moderní metody, ale jedině takové, které nejsou v rozporu s ekologickými, etickými a hygienickými pravidly. EKOzemědělství je návrat ke zdravému rozumu.

8 Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR
Rok Počet kontrolovaných ekofarem celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu 1990 3 480 - 1991 132 17 507 0,41 1992 135 15 371 0,36 1998 348 71 621 1,67 1999 473 2,58 2000 563 3,86 2001 654 5,09 2002 721 235136 5,50 2003 810 254995 5,97 2004 836 263299 6,16 2005 829 254982 5,98 2006 963 281535 6,61 2007 1318 312890 7,35

9 Dotace v EZ v Kč/ha Období Orná půda TTP Zelenina/ byliny Sady/ Vinice
1998 2376 19991 2290 1109 |3435 20001 1670 835 2505 2000 1000 3500 2004 – 2006 (HRDP) 3520 1100 11050 12235 (PRV) 4266 1954 15524 23368

10 Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %)
Plochy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Orná půda 8,78 8,31 7,70 7,50 8,04 8,34 9,43 TTP 89,69 90,13 90,90 89,40 82,34 83,40 82,42 Trvalé kultury 0,45 0,38 0,36 0,40 0,32 0,42 0,52 Ostatní plochy 1,08 1,18 1,04 2,70 9,19 8,76 7,54

11 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR (ha)
Plocha Orná půda TTP Sady, vinice Ostatní Celkem 2005 20508 209956 820 23440 254982 2006 23479 232190 1196 24671 281535 2007 29505 257899 1625 23616 312890

12 Vývoj poptávky po biopotravinách

13 Jaké produkty ze sortimentu BIO kupujete ve větším množství?
Převzato: Potenciál BIO potravin na českém trhu, Marketingová studie, Synergy Marketing a GfK Praha, Mze ČR, Praha 2006

14 Byliny se pěstují na výměře: 147 ha Roční produkce: 380 t
Pěstování bylin v ČR Byliny se pěstují na výměře: 147 ha Roční produkce: 380 t

15 Rostlinná výroba na ekofarmě
Při produkci rostlinných ekologických produktů se musí dodržovat základní pravidla ekologického zemědělství podle přílohy I. A nařízení. Rozmnožovací materiál podléhají zvláštním požadavkům. Úrodnost půdy se udržuje pěstováním luskovin, speciálních rostlin pro zelené hnojení a hluboko kořenících rostlin, dlouhými osevními postupy a hnojením organickými hnojivy. Doplňkově se mohou používat jenom ta organická a minerální hnojiva, která jsou uvedena v pozitivním seznamu (příloha II. A nařízení). Prostředky na ochranu rostlin a hubení škůdců se smí použít jenom ty přípravky, které jsou uvedeny v dalším pozitivním seznamu (příloha II. B nařízení). Není povoleno pěstování GMO plodin.

16 Certifikace Po inspekcích rozhodne smluvní certifikační organizace o certifikaci. Pokud se zemědělské produkty smí označovat s odvoláním na ekologické pěstování, doručí certifikační organizace ekofarmě certifikát dle jeho žádosti. Na tomto certifikátu jsou uvedeny ty produkty, které se mohou prodávat s označením podle nařízení.

17 Certifikace dle směrnice PRO-BIO
Pro členské podniky vypracoval Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk Směrnice, které jsou v souladu s e směrnicemi svazu Bioland

18 Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s.
Děkuji za pozornost Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s. Brno, Kotlářská ulice 53 Ing. Petr David Mobil:


Stáhnout ppt "Pěstování bylin a jejich zpracování"

Podobné prezentace


Reklamy Google