Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obranná štandardizácia, kodifikácia, štátne overovanie kvality a ich ďalšie uplatnenie v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obranná štandardizácia, kodifikácia, štátne overovanie kvality a ich ďalšie uplatnenie v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš."— Transkript prezentace:

1 Obranná štandardizácia, kodifikácia, štátne overovanie kvality a ich ďalšie uplatnenie v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš Rozhraní kodifikačního systému MC CATALOGUE s Integrovaným informačním systémem MO SR Miroslav Padalík AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, Brno, Česká republika Tel.: , fax: ,

2 Úvod MC CATALOGUE (MCC) je moderní nástroj pro kodifikaci materiálu dle standardů Kodifikačního systému NATO (NCS - NATO Codification System) MC CATALOGUE je v současnosti používán v České republice, na Slovensku, ve Finsku, Norsku a v Rusku MC CATALOGUE tvoří základ kodifikačního systému Slovenské republiky, který vychází z NCS a je ustanoven zákonem č. 11/2003 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany

3 Rozhraní MC CATALOGUE s IIS
Důvody tvorby rozhraní: kodifikace má sloužit logistice logistici potřebují online přístup ke kodifikovaným položkám stejná data by neměla být vkládána a spravována vícekrát Předpoklady pro úspěšnou tvorbu rozhraní: integrace vychází z reálných potřeb logistiky k realizaci integrace kodifikačního a logistického IS je třeba: vytvoření katalogu požadavků know-how v oblasti IS pro vojenskou logistiku dobrá znalost Kodifikačního systému NATO spolupráce mezi dodavateli kodifikačního a logistického IS zkušenosti s realizací rozhraní z jiných zemí Přínosy rozhraní: plné využívání informací o položkách spravovaných v logistickém IS možnost správy materiálových položek podle pravidel Kodifikačního systému NATO podpora v reálném čase pro správce číselníků

4 Příklady rozhraní MC CATALOGUE s logistickými IS
ČR: Plná integrace MC CATALOGUE s Informačním systémem logistiky (ISL), použití logistického katalogu pro přístup uživatelů ISL ke kodifikačním datům Finsko: Přenos dat z MC CATALOGUE do SAP a příjem potvrzovacích dávek ze SAP ve formátu IDOC Norsko: Obousměrná výměna dat mezi MC CATALOGUE a SAP na bázi moderních Web Services Slovensko: Fáze realizace řešení – využití existujících modulů MC CATALOGUE a IIS Integrace katalogizačního systému s logistickými IS je konzultována v rámci MC CATALOGUE User Group

5 Schéma rozhraní MC CATALOGUE a IIS na Slovensku
Integrovaný informační systém MO SR Modul XMM/SAP Ostatní moduly IIS MC CATALOGUE NCB SK Kodifikace podle Kodifikačního systému NATO Automatická výměna dat Logistika SK Využití údajů o položkách, správa logistických údajů Přístup pro logistiky NCB zahraniční NCB NATO Mailbox System

6 Rozhraní MC CATALOGUE na IIS v SR na straně MCC
Vlastnosti rozhraní na IIS: automatický bezobslužný přenos dat s vazbou VČM – NSN do SAP přenášet se budou následující údaje: SAP číslo (stávající Vojenské číslo materiálu – VČM), Skladové číslo NATO (NATO Stock Number – NSN), Zásobovací třída NATO (NATO Supply Class – NSC), Kód názvu položky (Item Name Code – INC), Schválený název položky (Approved Item Name) v angličtině, schválený název položky ve slovenštině, Dekódované charakteristiky (Segment M) v textovém tvaru. iniciování přenosu pro nově vložené položky přenos dat pro vybrané transakce NMBS pokud dojde při zpracování zahraniční transakce z NMBS ke změně některého z výše uvedených údajů, dojde automaticky k přenosu položky uživatelem definované plánování přenosových úloh

7 Rozhraní MC CATALOGUE na IIS v SR na straně MCC
Podmínky pro přenos položek do IIS: první zaslání dat nastane po schválení položky, u které je vyplněno VČM při přidání VČM k již dříve schválené položce aktualizace položek v IIS bude prováděna při změně VČM u schválené položky při změně NSN (tj. změna skupiny a třídy) při změně kteréhokoliv z dalších zasílaných atributů. 7 7

8 Přístup logistických uživatelů k MC CATALOGUE
Pro logistické uživatele bude zřízen přímý přístup do MC CATALOGUE Skupiny logistických uživatelů: Skupina pouze pro prohlížení (read only) prohlížení údajů v MC CATALOGUE bez možnosti je modifikovat Skupina pro úpravu logistických informací (full) prohlížení jako uživatelé ve skupině „read only“ a navíc právo modifikovat vybrané údaje v MC CATALOGUE, resp. zakládat nové položky zásobování 8 8

9 Skupina logistických uživatelů - pouze pro prohlížení
Skupina logistických uživatelů s oprávněním pouze pro prohlížení (read only) bude mít právo: prohlížet všechny údaje: v segmentech A, B, C, H, V, Rozmery, Rušenie, Obrázky a Poznámka v číselnících H2, H4 a H6 v kodifikačních smlouvách v kodifikačních projektech a dále jí bude umožněno: exportování údajů do souboru formátu MS Excel vyhledávání 9 9

10 Skupina logistických uživatelů – pro úpravy logistických údajů
Skupina logistických uživatelů s oprávněním pro úpravu logistických údajů (full) bude mít všechna práva skupiny „read only“ bude mít právo modifikovat následující atributy: v segmentu A: VČM, zkrácený název, kód životního cyklu v segmentu B: vložení a zrušení logistického uživatele v segmentu H: DMLC, MJ vnitřní a výdejová, QUPC, CIIC a skladovatelnost rozměry položky poznámky k položce obrázky u položky údaje v kodifikačních projektech bude mít právo provádět screening (vyhledávat) položky v NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics – hlavní katalog odkazů NATO pro logistiku) Vybraní uživatelé budou mít navíc následující práva: Právo modifikace všech atributů: v segmentech A, B, C, H, V, Rozmery, Obrázky a Poznámka v kodifikačních smlouvách v kodifikačních projektech Právo zakládat položky 10 10

11 Obrazovka pro správu rozhraní se SAP v MC CATALOGUE

12 Rozhraní MC CATALOGUE s IIS v SR na straně IIS
Přenos dat z MC CATALOGUE do IIS bude využito řešení realizované konsorciem v roce 2008 vstup dat definovaným způsobem ze standardního rozhraní MC CATALOGUE bude realizováno potvrzování přenosu dat Zobrazení přenesených údajů na straně IIS na formuláři materiálového modulu bude spolu s VČM zobrazeno NSN přenesené přes standardní rozhraní zobrazení údajů přenesených přes rozhraní na speciálním formuláři 12 12

13 Možnosti dalšího rozvoje – Upgrade rozhraní MCC - IIS
Způsob realizace: po nasazení výše popisovaného řešení shromažďovat zkušenosti s rozhraním a požadavky na další rozvoj zahájit novou fázi tvorby rozhraní – upgrade provést procesní analýzu ve spolupráci zástupců logistiky, kodifikačního úřadu, dodavatele MC CATALOGUE a dodavatele IIS vytvořit Katalog požadavků na upgrade rozhraní MC CATALOGUE s IIS provést implementaci a ověření upgrade rozhraní

14 Možnosti dalšího rozvoje – Upgrade rozhraní MCC - IIS
Možné nové funkčnosti: vytváření požadavku na kodifikaci na straně IIS a jeho automatizovaný přenos do MC CATALOGUE zajištění přenosu dalších atributů položek na segmentech v MCC do IIS vytvoření nových formulářů ISS pro zobrazení dalších často používaných polí přenášených z MCC ověřování existence VČM v MCC on-line voláním funkcí IIS zaslání oznámení o ukončení používání položky přímo z formulářů IIS do MCC podpora přenosu údajů o organizacích z MCC do IIS Technické možnosti: použití technologie webových služeb (Web Services) podpora PKI (Public Key Infrastructure) a CRL (Certificate Revocation List) hromadné plnění a párování existujících položek mezi MCC a SAP 14 14

15 AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: , fax: ,


Stáhnout ppt "Obranná štandardizácia, kodifikácia, štátne overovanie kvality a ich ďalšie uplatnenie v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky Liptovský Mikuláš."

Podobné prezentace


Reklamy Google