Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány"— Transkript prezentace:

1 Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány

2 Právní rámec přímá přeshraniční spolupráce mezi územními orgány=důležitá součást společného správního prostoru základní právní rámec - Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány (Madridská úmluva) často se označuje za jeden z nejzdařilejších smluvních instrumentů  vytvářejících společný správní prostor otevřena k podpisu 21. května 1980 účinnost 22. prosince 1981 ČR podepsala jako 26. členský stát RE v květnu 1998

3 Charakteristika Madridské úmluvy
základní účel umožnit přímou přeshraniční spolupráci mezi regionálními a místními společenstvími příslušejícími k odlišným státům zabránit tomu, aby taková spolupráce ohrozila vnitřní integritu veřejné správy v rámci národních států. rámcová charakter - pro územní orgány a společenství nezakládá žádné nové kompetence, to určuje národní právní řád s tím, že úmluva tvoří rámec nad národním institucionálním a právním uspořádáním

4 Na koho a na co se úmluva vztahuje
úrovně veřejné správy územní společenství nebo úřady společenství =orgány a instituce, jež vykonávají místní a regionální funkce a jako takové jsou definovány i v legislativě daného státu smluvní strana může určitá společenství zcela nebo zčásti z působnosti úmluvy vyloučit přeshraniční spolupráce - jakékoliv společně odsouhlasené akce, jejichž cílem je propagovat a podporovat dobré sousedské vztahy mezi územními společenstvími nebo úřady v pravomoci dvou nebo více smluvních stran a uzavírání jakýchkoliv dohod a smluv, které budou nezbytné pro dosažení uvedených cílů

5 Nejdůležitější pravidla
závazek umožnit a podporovat přeshraniční spolupráci odstraňovat právní, administrativní nebo technické překážky konzultace sporných otázek zásada subsidiarity antidiskriminační klauzule úmluva neomezuje možnost státního dozoru informační otevřenost

6 Přílohy Proč jsou přílohy důležité?
Vzory dohod -využití zkušeností euroregionální praxe (od 70. let 20. století), metodická pomůcka První příloha – vzory mezistátních odhod Druhá příloha - vzory správních dohod uzavíraných přímo orgány územních společenství

7 Dodatkový protokol k úmluvě
vynucen dalším vývojem podepsán 9. listopadu 1995, účinnost 1. prosince 1998 zbavil smluvní strany možnosti vyhradit si mezistátní dohody jako výlučnou právní formu úpravy otázek přeshraniční spolupráce rozhodnutí přijaté v rámci přeshraniční spolupráce mají mít stejný implementační režim jako ryze národní rozhodnutí právo vytvořit společný orgán či organizaci – nejpokrokovější, řada států má výjimku zákaz diskriminace při výkonu státního dozoru

8 Další protokoly Druhý protokol z roku 1998
zavedl spolupráci bez ohledu na hranice - veškerá pravidla pro přeshraniční spolupráci v Madridské úmluvě a 1. protokol se mají aplikovat též na spolupráci územních společenství, která spolu nesousedí a ani nemusejí být geograficky blízká Třetí protokol z roku 2009 právo zakládat sdružení pro euroregionální spolupráci mají být zakládána písemným statutem mají požívat právní subjektivitu ve státě, kde sídlí mají mít též vlastní rozpočet.


Stáhnout ppt "Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány"

Podobné prezentace


Reklamy Google