Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrcholný středověk 12. – 15. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrcholný středověk 12. – 15. století"— Transkript prezentace:

1 Vrcholný středověk 12. – 15. století

2 Převrat v zemědělství 11. století - důležité vynálezy: pluh, brány, chomout, podkovy trojpolní soustava (ozim, jař, úhor) vyšší výnosy přebytky rozvoj řemesel a místní směny

3

4

5 specializace řemesel (v Praze ve 14. stol. 225 řemesel) práce s kovem:
raný středověk - vesnice soběstačné – (řemeslníkem jen kovář) později složitější výrobní technika specializace řemesel (v Praze ve 14. stol. 225 řemesel) práce s kovem: zvonaři, zámečníci, konváři, pilaři, lopatníci, srpníci, nožaři, nebozezníci, hřebičníci, dráteníci, flašnéři, ostrožníci, mečíři, helmíři, štítaři, … obchod dříve jen dálkový = zahraniční (luxusní zboží) - nyní rozvoj místních trhů

6 Rozvoj tržního hospodářství
převládá finanční renta (v raném středověku – naturální) vznik finančnictví - směnky, lichva, úroky, zástavy, úvěry,…

7 Vznik měst Kdy? v západní Evropě - 11. st. v Čechách – 12. - 13. st.
Kde? podhradí, u klášterů, brodů, křižovatky cest dálkového obchodu, původní římská města (odbytiště řemeslných výrobků)

8 Charakteristické rysy
hradby městská privilegia samospráva (rada konšelů, v čele purkmistr, rychtář) – radnice = symbol politického a hospodářského sebevědomí obyvatelé - řemeslníci a obchodníci asi 5 % obyvatelstva (Praha kolem r , Brno )

9 Dva hlavní typy měst: královská či svobodná (vrchnost - král)
poddanská (vrchnost –šlechtic či církev) - složitější boj za městská privilegia další typy: věnná (Dvůr Králové, Hradec Králové, Jaroměř, Polička,…) horní (Kutná Hora, Jihlava)) komorní (Rakovník,…)

10

11 Ulice středověkého města

12 do 13. st. u nás živelný vznik měst, bez plánu (Staré Město pražské) - klikatící se úzké uličky
od 13. st. města zakládána podle plánu - šachovnicový půdorys, ve středu pravoúhlé náměstí (Nové Město pražské)

13 Městská společnost měšťané (= vlastnili parcelu a postavili dům)
- patriciát (bohatí obchodníci) - řemeslníci - mistři sdružení v ceších (profesní společenství na ochranu zájmů) X chudina (námezdní dělníci, služebnictvo, tovaryši, nádeníci, nečestná povolání,…)

14 Městské domy hloubka několikanásobek šířky průčelí několik metrů
žádná kanalizace ani osvětlení vozovky se svažovaly ke středu - stoka žádné číslování - znamení města sevřena hradbami - malá plocha

15

16 střechy z hořlavých materiálů (došky, šindele), úzké uličky
zhoubné požáry epidemie

17 Městská privilegia od zakladatelů města získávala práva - tím se fakticky stávala městy a platila za ně daně: - právo samosprávy - právo mílové (ochrana před konkurencí , 25 km od města), - tržní, - soudní, - hrdelní, - hradební, - várečné, - nuceného skladu, …

18 Anglický král Richard (Lví srdce) uděluje právo tržní

19 Od 11. do 14. století - příznivé klimatické podmínky
stoupá populace Kolonizace - vnitřní: zakládání měst a vesnic, osídlení dosud neobdělané půdy ve vnitrozemí - Újezdy, Žďáry, Mýta, Nové Město, Mladá Boleslav nejstarší dochovaný doklad o udělení městského práva 1233 Uničov Nejvíce českých měst založil Přemysl Otakar II. - vnější: ve 13. stol. se usazovali Němci v dosud neosídleném pohraničí a ve městech (patriciát) vznik velké německé menšiny - Sudety Někde úleva osadníkům. 20 let neplacení dávek (Lhoty)

20 Zakládání univerzit

21 12. století - západní Evropa a Itálie:
Sorbonna, Oxford, Cambridge, Bologna, Salamanca mezinárodní charakter latina studenti i učitelé = národy 4 fakulty: artistická, právnická, lékařská, teologická

22 kontrola církve, ale i jistá samostatnost (akademické svobody)
v čele rektor v čele fakult - děkani tituly: bakalář, mistr (magistr), doktor Nejstarší univerzita na východ od Rýna a na sever od Alp?

23 Průměrná délka života 12. -13. století 35 let
1347 – epidemie dýmějového a plicního moru „černá smrt“ zavlečen do Evropy z východu přes Itálii nákaza přenášena blechami z krys zvlášť postižena města se špatnými hygienickými podmínkami

24 medicína bezmocná (vykuřování, karanténa, modlitby, útěk)
nejvíce postižena západní a jižní Evropa - Čechy ušetřeny odhad: zahynula ¼ až 1/3 evropského obyvatelstva

25 Církev nejjednotnější, nejmocnější, nejbohatší
stále více politické moci, založené na jednotné organizaci (Řím) a na majetku (desátky, odpustky, dary, celibát, …) církevní hodnostáři - život v přepychu - rozpor s hlásanou chudobou 12. st. - zápas o investituru (dosazování do úřadů) kacířská hnutí (kataři, albigenští, husité)

26 r. 1231 - inkvizice vyhledávání a trestání kacířů (řád dominikánů)

27 vznik žebravých řádů - mnichů žijících v chudobě - dominikáni, františkáni, ….
krize církve: „avignonské zajetí papežů“ - franc. král Filip IV. Sličný přestěhoval papeže z Říma do Avignonu (dohled) papežské schizma (rozkol) - dvojpapežství Avignon x Řím (navzájem se dávali do klatby) (přechodně i trojpapežství)


Stáhnout ppt "Vrcholný středověk 12. – 15. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google