Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Eva Zralá 17.1 Státní správa a samospráva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Eva Zralá 17.1 Státní správa a samospráva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Eva Zralá 17.1 Státní správa a samospráva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Správné fungování státu zajišťuje VEŘEJNÁ SPRÁVA. STÁTNÍ SPRÁVA SAMOSPRÁVA Kdo se stará o správu území státu, krajů, obcí? Kdo zajišťuje správu veřejných věcí, veřejných záležitostí, veřejných financí? Kdo má na starosti správu užívání veřejných objektů a zařízení?

2 státní moc ohraničené území občané 17.2 Co již víme o obcích a státu? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství OBEC je základní (nejmenší) samosprávní jednotkou. obytné části (domy, silnice, parky, …) volná krajina (louky, pole, lesy, rybníky, …) obyvatelé Všechny obce v naší republice spadají pod okresy a kraje (vyšší územní samosprávné celky). základní znaky STÁTU

3 17.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství STÁTNÍ SPRÁVA obce - základní územní samosprávné celky obecní úřady SAMOSPRÁVA ministerstva Úřad vlády České republiky Národní bezpečnostní úřad Český telekomunikační úřad Český statistický úřad Energetický regulační úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Státní úřad pro jadernou bezpečnost … kraje - vyšší územní samosprávné celky krajské úřady Není úřad jako úřad: -obce (vesnice) - obecní úřad - starosta -města - městský úřad - starosta -statutární města - magistrát - primátor -hl. město Praha - Magistrát hlavního města Prahy - primátor v čele ministerstva stojí ministr (člen vlády) -m. zahraničních věcí -m. obrany -m. financí -m. vnitra -m. práce a sociálních věcí -m. školství, mládeže a tělovýchovy -m. životního prostředí -m. průmyslu a obchodu -m. zdravotnictví -m. kultury -m. spravedlnosti -m. dopravy -m. zemědělství -m. pro místní rozvoj

4 17.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství OBECNÍ SAMOSPRÁVA = obec sama sebe spravuje (zvolení zástupci samostatně rozhodují o důležitých záležitostech týkajících se zájmů obyvatel obce) OBECNÍ ÚŘAD obecní zastupitelstvo obecní rada -v čele stojí starosta, dále jej tvoří místostarostové, tajemník a další zaměstnanci -obvykle se skládá z odborů a oddělení (např. odbor sociálních věcí, odbor životního prostředí, matrika, …) -základní orgán obce -voleno občany ve volbách (na 4 roky) -odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem -zasedání svolává starosta, jsou přístupná veřejnosti -základní orgán obce -voleno občany ve volbách (na 4 roky) -odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem -zasedání svolává starosta, jsou přístupná veřejnosti -výkonný orgán obce, vykonává úkoly stanovené zákonem nebo rozhodnutím obecního zastupitelstva -volena z řad obecního zastupitelstva obecními zastupiteli -zabezpečuje hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů -výkonný orgán obce, vykonává úkoly stanovené zákonem nebo rozhodnutím obecního zastupitelstva -volena z řad obecního zastupitelstva obecními zastupiteli -zabezpečuje hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů KRAJSKÝ ÚŘAD -v čele stojí hejtman -hejtmana volí ze svých řad zastupitelstvo kraje obdobně funguje i KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA Magistrát města Děčín Krajský úřad Ústí nad Labem

5 17.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Na obecních úřadech se můžeš setkat s následujícími odbory. Urči, čím se zabývají: 1)odbor stavební úřadA) vyřizuje žádosti živnostníků a kontroluje jejich činnost 2)matrikaB) schvaluje a kontroluje nové stavby v obci 3)odbor školství a kulturyC) pečuje o kulturní památky a školy v obci 4)živnostenský úřadD) zapisuje narození nových občanů 5)odbor rozvojeE) zajištuje získávání podpor z fondů EU Na obecních úřadech se můžeš setkat s následujícími odbory. Urči, čím se zabývají: 1)odbor stavební úřadA) vyřizuje žádosti živnostníků a kontroluje jejich činnost 2)matrikaB) schvaluje a kontroluje nové stavby v obci 3)odbor školství a kulturyC) pečuje o kulturní památky a školy v obci 4)živnostenský úřadD) zapisuje narození nových občanů 5)odbor rozvojeE) zajištuje získávání podpor z fondů EU řešení: 1B, 2D, 3C, 4A, 5E Které ministerstvo se skrývá pod zkratkou MŠMT? Na stránkách www.statnisprava.cz zjisti následující údaje:www.statnisprava.cz 1.Kolik okresů má Ústecký kraj? Vypiš jejich názvy. 2.Kde v Děčíně sídlí finanční úřad? 3.Co znamená zkratka ČSÚ? Na stránkách www.statnisprava.cz zjisti následující údaje:www.statnisprava.cz 1.Kolik okresů má Ústecký kraj? Vypiš jejich názvy. 2.Kde v Děčíně sídlí finanční úřad? 3.Co znamená zkratka ČSÚ? Na stránkách www.mmdecin.cz zjisti následující údaje:www.mmdecin.cz 1.Jak se jmenuje současný děčínský primátor a jeho náměstkové? 2.Od kdy je Děčín statutárním městem? 3.Jak se jmenují dva hlavní orgány samosprávy Děčína? Kolik mají členů? Na stránkách www.mmdecin.cz zjisti následující údaje:www.mmdecin.cz 1.Jak se jmenuje současný děčínský primátor a jeho náměstkové? 2.Od kdy je Děčín statutárním městem? 3.Jak se jmenují dva hlavní orgány samosprávy Děčína? Kolik mají členů?

6 17.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Zjisti přesnou adresu místního obecního úřadu (Magistrát města Děčín). Kdy mají úřední hodiny? Zjisti přesnou adresu místního obecního úřadu (Magistrát města Děčín). Kdy mají úřední hodiny? Znáš názvy všech našich krajů? Občan, který není spokojen s rychlostí vyřizování své žádosti nebo s postupem úředníků, má právo vznést stížnost nebo se odvolat. Stížnost nebo odvolání se podává nebo zasílá na podatelnu daného úřadu. Pokus se sepsat žádost (stížnost, návrh) např. o zřízení dětského hřiště v blízkosti tvého bydliště. Občan, který není spokojen s rychlostí vyřizování své žádosti nebo s postupem úředníků, má právo vznést stížnost nebo se odvolat. Stížnost nebo odvolání se podává nebo zasílá na podatelnu daného úřadu. Pokus se sepsat žádost (stížnost, návrh) např. o zřízení dětského hřiště v blízkosti tvého bydliště.

7 17.7 CLIL (Public administration) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Civics The structure of local government in England OFFICE MINISTRY VILLAGE CITY COUNTY REGION

8 Správné odpovědi: 1. V čele kterého úřadu stojí primátor? a/ obecního úřadu b/ městského úřadu c/ magistrátu d/ ministerstva 3. Na jak dlouhé období jsou voleni zastupitelé měst a obcí? a/ 3 roky b/ 4 roky c/ 5 let d/ 6 let 2. Které ministerstvo dohlíží na požární ochranu, sleduje pobyt cizinců v ČR, vede evidenci obyvatel, …? a/ ministerstvo obrany b/ ministerstvo zahraničních věcí c/ ministerstvo vnitra d/ ministerstvo pro místní rozvoj 4. Které kraje sousedí s Ústeckým krajem? a/ Liberecký a Pardubický b/ Středočeský a Pardubický c/ Královéhradecký a Olomoucký d/ Liberecký a Karlovarský 1.c 2.c 3.b 4.d 17.8 Test znalostí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

9 17.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1vahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va 2.http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/statsp/statsp.asphttp://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/statsp/statsp.asp 3.http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/prestizni-cena-pro-decin-ma-nejlepsi-urad-20111113.htmlhttp://decinsky.denik.cz/zpravy_region/prestizni-cena-pro-decin-ma-nejlepsi-urad-20111113.html 4.http://aussig.mysteria.cz/arch/bergr.htmlhttp://aussig.mysteria.cz/arch/bergr.html 5.http://www.statnisprava.cz/http://www.statnisprava.cz/ 6.www.mmdecin.czwww.mmdecin.cz 7.Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN 80-7238-207-1 8.Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 7 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2004, ISBN 80-7238-325-6 9.Valenta, Milan: Občanská výchova pro 6. ročník, 1. vydání, Praha, Práce, 1995, ISBN 80-208-0368-8 10.obrázky: www.wikipedia.cz, klipartywww.wikipedia.cz 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1vahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va 2.http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/statsp/statsp.asphttp://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/statsp/statsp.asp 3.http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/prestizni-cena-pro-decin-ma-nejlepsi-urad-20111113.htmlhttp://decinsky.denik.cz/zpravy_region/prestizni-cena-pro-decin-ma-nejlepsi-urad-20111113.html 4.http://aussig.mysteria.cz/arch/bergr.htmlhttp://aussig.mysteria.cz/arch/bergr.html 5.http://www.statnisprava.cz/http://www.statnisprava.cz/ 6.www.mmdecin.czwww.mmdecin.cz 7.Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN 80-7238-207-1 8.Janošková, Dagmar a kol.: Občanská výchova 7 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2004, ISBN 80-7238-325-6 9.Valenta, Milan: Občanská výchova pro 6. ročník, 1. vydání, Praha, Práce, 1995, ISBN 80-208-0368-8 10.obrázky: www.wikipedia.cz, klipartywww.wikipedia.cz

10 17.10 Anotace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství AutorMgr. Eva Zralá Období07 – 12/2011 Ročník7. ročník Klíčová slovaStátní správa, samospráva, úřady, ministerstva. AnotacePrezentace popisující orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Eva Zralá 17.1 Státní správa a samospráva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google