Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI V. Ročník:4. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI V. Ročník:4. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI V. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.20.ELE Anotace: Způsob přenosu v sítích WAN. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Přenos v sítích WAN Posledním typem sítí pro přenos datového signálu jsou rozlehlé sítě typu WAN. U těchto sítí se můžeme setkat se dvěma typy přenosových médií. Prvním jsou optická vlákna a druhým pak směrové pozemní nebo satelitní spojení. Z hlediska neustále se zvyšujících požadavků na kapacitu, tvoří optická vlákna jeden z nejdůležitějších typů přenosových médií ve WAN sítích.

3 Přenos v sítích WAN S výstavbou optických tras jsou ale spojeny nemalé náklady. Proto se v případě některých lokalit používají spíše satelitní nebo mikrovlnná směrová pojítka. Tak jako v jiných oblastech, tak i zde musíme volit kompromis. Výše uvedené systémy jsou cenově dostupnější, ale je to na úkor snížení přenosové kapacity oproti optickému vláknu. Proto si musí zřizovatel sítě před její výstavbou propočítat žádané a prakticky možné parametry.

4 Přenos v sítích WAN Páteřní trasy jsou dnes založeny výhradně na použití optický vláken. Dokonce i mezi kontinenty se používají optické trasy instalované na mořských dnech oceánů. V našich zeměpisných šířkách samozřejmě nemusíme detailně probírat těžkosti spojené s pokládkou, provozem a zejména s údržbou optických kabelů položených na dně moře. Nicméně je to jistě zajímavé téma.

5 Přenos v sítích WAN Na tomto místě bych chtěl ještě upozornit na jednu skutečnost, která nemusí být z předchozího výkladu příliš zřejmá. I když se v různých typech sítí používají stejná přenosová média, např. optické vlákno nebo metalický symetrický pár, je provedení odpovídajícího kabelu, který dále obsahuje konkrétní fyzické přenosové médium, závislé na specifickém použití v dané síti.

6 Přenos v sítích WAN Znamená to tedy, že například symetrický kabel používaný v přístupových sítích je jiného provedení, jsou na něj kladeny jiné požadavky s ohledem na způsob instalace a požadovanou přenosovou kapacitu, včetně zvýšené odolnosti proti okolním vnějším vlivům, než je tomu v sítích LAN.

7 Přenos v sítích WAN Stejná situace je v optických kabelech. Například je zcela logické, že nelze použít kabel, který byl původně určen k použití pro instalaci v lokálních sítích, pro podmořské trasy, kde jsou mnohem vyšší nároky kladeny na odolnost vůči tlaku a vodě. Někdy se dokonce stává, že nelze použít ani kabel určený pro konkrétní typ sítě v jiné síti.

8 Přenos v sítích WAN Opět zde můžeme použít jako příklad kabel se symetrickými metalickými páry, který bude v rozvodu budovy (LAN síť) instalován v klimatizačních či větracích šachtách (tyto prostory nazýváme někdy „plenum“ prostory). Zde musíme zvolit speciální kabel k tomu určený zejména z hlediska protipožárních předpisů (plenum cable).

9 Závěr V našich přednáškách jsme podrobně probrali princip činnosti modelového schématu RM-OSI. Díky tomuto systému je možné v současné době implementovat nové poznatky v telekomunikacích do všech stupňů spojení v co nejkratší době a díky možnosti zapojení malých vývojových společností jde pokrok v telekomunikacích mílovými kroky kupředu.

10 Závěr Dnes si málokdo troufne předpovědět, jak budou telekomunikace vypadat za deset či dvacet let.

11 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI V. Ročník:4. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google