Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolnická služba v muzeu a knihovně Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolnická služba v muzeu a knihovně Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními."— Transkript prezentace:

1 Dobrovolnická služba v muzeu a knihovně Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2 Hlavní myšlenka projektu Pomoc při péči o zachování kulturního dědictví a pomoc při pořádání kulturních akcí na území Ústeckého kraje, a to působením dobrovolníků v organizacích, které jsou partnery projektu.

3 Partneři projektu Dobrovolnické centrum, o. s. - vysílající organizace Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna, p. o. Collegium Bohemicum, o. p. s. - přijímající organizace Nyní jednáme s univerzitní knihovnou (UJEP), která má zájem o působení dobrovolníků.

4 Cíle projektu Informovat o dobrovolnictví a šířit jeho myšlenku v kulturní oblasti. Nabídnout možnost smysluplného využití volného času v zajímavém prostředí. Poskytnout prostor a podmínky pro uplatnění a získání zkušeností. Poskytnout možnost ovlivnit dění v přijímajících organizacích a podílet se na realizací kulturních, vzdělávacích a výstavních aktivit. Aktivizovat a zapojit veřejnost do dění v muzeu a knihovně. Zvyšovat prestiž organizací při práci s dobrovolníky. Poskytnout informace a postupy dalším institucím, které projeví zájem o působení dobrovolníků v jejich organizaci. Rozvíjet a zkvalitňovat služby v přijímajících organizacích.

5 Typový projekt „DOSLUŽ“ Rozvoj a vytváření podmínek pro DS. Zapojení dobrovolníků do aktivit města. (muzeum je p. o. města, SVK je p. o. kraje) Podílení se na informování veřejnosti.

6 Jak to vznikalo u nás Impuls od ředitele muzea, který viděl vzor v Londýnském muzeu, kde působilo 400 dobrovolníků. Oslovení našeho Dobrovolnického centra, o. s. Připojení Severočeské vědecké knihovny a Collegium Bohemicum, o. p. s. Získání akreditace DS v oblasti pomoci při péči o zachování kulturního dědictví a pomoc při pořádání kulturních akcí na území ÚK - únoru 2011. Letos jsme získali druhou akreditaci na další tři roky. První školení září 2011 – proškoleno 30 zájemců (předpoklad 6-8) Říjen 2011 zapojeno 7 dobrovolníků

7 Příprava organizace na působení dobrovolníků Sepsání smlouvy o spolupráci Koordinátor dobrovolníků Vytipování vhodných činností dobrovolníků Uvědomění si role dobrovolníka Příprava zaměstnanců organizace Každoročně se uskuteční 2 organizační schůzky se zástupci všech spolupracujících organizací.

8 Role dobrovolníka Dobrovolník se podílí doplňkovou formou na činnostech organizace a je její „nadstavbou“. Nenahrazuje odborný personál a další pracovníky. Podílí se na činnostech, které si sám vybral. Spolupracuje s odpovědnou osobou – koordinátorem.

9 Příprava dobrovolníka a jeho zapojení Příchod nového zájemce o DS Společný rozhovor – zjištění zájmu dobrovolníka, vyplnění RK Školení dobrovolníka (probíhá 2x do roka) Školení BOZP Sepsání smlouvy a pojištění dobrovolníka Zapojení dobrovolníka Průběh DS Ukončení DS

10 Naše zkušenosti Důkladná příprava – dobrovolníka však neodradit Dobrovolníci v kultuře nevyžadují zvláštní setkání či sdělovat své potřeby a pocity Odmítnutí dobrovolníka Motivace dobrovolníka - nabídnout výhody - podrobná prohlídka organizace - volný vstup na akce - příjemné a zajímavé prostředí - získání zkušeností - vystavení osvědčení

11 Činnosti dobrovolníků Pomoc s přípravou a realizací tématicky zaměřených aktivit pořádaných pro veřejnost. Spolupráce s muzejním pedagogem, vytváření aktivit a programu pro děti a mládež. Spolupráce s kurátorem sbírek fotografií – digitalizace písemné dokumentace a fotomateriálů. Spolupráce s dobrovolnicí v rámci EVS v SVK. Pomoc s realizací výstav a doplnění expozic pod dozorem pracovníka. Podílení se na jazykovém překladu při zahraniční návštěvě. Spolupráce s vedoucím pracovníkem na vytvoření a vedení Čtenářského kroužku v dětském oddělení. Donášková služba knih seniorům a handicapovaným uživatelům. Pomoc při orientaci a informování návštěvníků – časový sled, pomoc pracovníkům na stanovištích. Spolupráce při distribuci publikací, plakátů a letáků. Spolupráce při propagaci a průzkumech zájmu uživatelů (roznos letáků, sběr dotazníků apod.). Pomoc při orientaci návštěvníků knihovny a vyhledávání v katalogu. Administrativní výpomoc – výstřižková služba, archiv, skartace, kompletování časopisů. Pomoc s doprovodem handicapovaných návštěvníků a seniorů. Spolupráce se Zvukovou knihovnou – rozšíření do povědomí případných uživatelů a donášková služba Činnosti dobrovolníků se odvíjejí od jejich vlastních zájmů!

12 Sbírka fotografií v muzeu Dobrovolník při digitalizaci

13 Oddělení dětské literatury v SVK Čtenářský kroužek

14 Statistika Aktuální stav - 21 aktivních dobrovolníků - muzeum 8 - knihovna 15 (2 dobrovolníci působí zároveň v knihovně i v muzeu) Za dobu trvání projektu - celkem zapojeno 31 dobrovolníků - 23 žen a 8 mužů - průměrný věk 38 let - nejmladší 18 let - nejstarší 74 let V programu jsou zapojeni dobrovolníci různých věkových skupin i v různých životních etapách.

15 Dobrovolnice v SVK

16 Strašidla v muzeu

17 Děkuji za pozornost Iveta Strnádková koordinátorka Dobrovolnické služby v muzeu a knihovně tel.: 774 422 552 e-mail: ivet.strnadkova@dcul.czivet.strnadkova@dcul.cz www.dcul.cz

18


Stáhnout ppt "Dobrovolnická služba v muzeu a knihovně Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními."

Podobné prezentace


Reklamy Google