Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Německý filozof Imanuel Kant (19. stol.) bádal téměř celý život nad tím, jestli existuje nějaký všeobecně platný zákon, který by určoval člověku, jak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Německý filozof Imanuel Kant (19. stol.) bádal téměř celý život nad tím, jestli existuje nějaký všeobecně platný zákon, který by určoval člověku, jak."— Transkript prezentace:

1  Německý filozof Imanuel Kant (19. stol.) bádal téměř celý život nad tím, jestli existuje nějaký všeobecně platný zákon, který by určoval člověku, jak se správně chovat…  Nakonec našel a nazval jej: KATEGORICKÝ IMPERATIV, který zní:  „NEČIN DRUHÉMU TO, CO NECHCEŠ, ABY BYLO ČINĚNO TOBĚ“ a  JEDNEJ VŽDY TAK, ABY LIDSTVÍ V TOBĚ I V JINÉM ČLOVĚKU TI BYLO CÍLEM, NE POUZE PROSTŘEDKEM“ a dále: „JEDNEJ TAK, ABY SE ZÁSADA, PODLE KTERÉ JEDNÁŠ, MOHLA SE STÁ ZÁKONEM OBECNÝM“

2 ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

3 Komunikace  VERBÁLNÍ  slova a jejich obsah, tón hlasu…  NEVERBÁLNÍ  mimika, gesta, postoj…. Tyto dvě složky by měly být v souladu a měly by se vzájemně doplňovat.

4 ZPŮSOBY JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE  DOMINANTNÍ (agresivní)  Jedinec se:  prosazuje na úkor jiných  nebere v potaz jejich práva, požadavky atd… Většinou lidé, kteří mluví nahlas, živě gestikulují, mají sklon vést ostatní a prosazují se….  SUBMISIVNÍ (pasivní)  Jedinec se:  stále podřizuje žádostem nebo příkazům druhého  pasivně se přizpůsobuje

5  ASERTIVNÍ  Jedinec dokáže:  jasně formulovat své požadavky  respektuje druhého  umí naslouchat  je schopen měnit názor a přistoupit na kompromis  ASERTIVNÍ KOMUNIKACE:  je takový způsob komunikace, který nám dovoluje bránit naše vlastní práva tak, abychom nenarušili práva druhých…

6  Asertivita by se dala definovat také jako ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA - tj. cesta lidské komunikace odmítající jak agresivní, tak i pasivní chování…  ASERTIVITA = zdravé, přiměřené SEBEPROSAZENÍ… (tedy nejednat na úkor druhých, ale také nepřipustit jednání ostatních na náš účet…)

7 ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ  = jednání, které není ani pasivní ani agresivní  ASERTIVNĚ JEDNAJÍCÍ ČLOVĚK:  dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde, jaké jsou jeho cíle, co si o čem myslí a jak situaci prožívá  má pozitivní přístup k lidem  má přiměřené sebevědomí  umí naslouchat druhým a přistoupit na KOMPROMIS  je schopen požádat o laskavost a je schopen laskavost někomu poskytnout ASERTIVNĚ JEDNAJÍCÍ ČLOVĚK JE SI VE SVÉM JEDNÁNÍ HLAVNĚ JISTÝ…!!!!

8 ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ  UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT TOHO, ČEHO CHCEME, ANIŽ BYCHOM POTLAČOVALI VLASTNÍ PŘÁNÍ A POTŘEBY NEBO JEDNALI NA ÚKOR DRUHÉHO ČLOVĚKA…

9 ASERTIVNÍ PRÁVA (10)  1) MÁTE PRÁVO SÁM POSUZOVAT SVÉ CHOVÁNÍ, MYŠLENKY, EMOCE (zároveň ale musíte nést odpovědnost za jejich důsledky)  2) MÁTE PRÁVO NENABÍZET ŽÁDNÉ VÝMLUVY ČI OMLUVY PRO OSPRAVEDLNĚNÍ VAŠEHO CHOVÁNÍ (protože nic nekazíme úmyslně, a tudíž není za co se omlouvat)

10  3) MÁTE PRÁVO SÁM POSOUDIT, ZDA A NAKOLIK JSTE ODPOVĚDNÝ ZA PROBLÉMY JINÝCH LIDÍ (nejdůležitější jsme my sami!)  4) MÁTE PRÁVO ZMĚNIT SVŮJ NÁZOR. (toto naše právo jde však zároveň s naší zodpovědností za naše kroky.. )  5) MÁTE PRÁVO DĚLAT CHYBY A NÉST ZA NĚ ODPOVĚDNOST (chybovat je prostě lidské, zároveň je však potřeba za tyto chyby nést zodpovědnost…)

11  6) MÁTE PRÁVO ŘÍCI „JÁ NEVÍM“  7) MÁTE PRÁVO BÝT NEZÁVISLÝ NA DOBRÉ VŮLI OSTATNÍCH (některým lidem člověk nemůže být prostě po vůli..)  8) MÁTE PRÁVO DĚLAT NELOGICKÁ ROZHODNUTÍ (za cokoli, co člověk udělá, je odpovědný právě člověk sám)

12  9) MÁTE PRÁVO ŘÍCI „JÁ TI NEROZUMÍM“ (proč nepřiznat svoji nevědomost – je to přeci lidské…)  10) MÁTE PRÁVO ŘÍCI „JE MI TO JEDNO.“ (je důležité si uvědomit hranice zodpovědnosti za své záležitosti a zodpovědnosti druhých lidí za jejich problémy….)

13 TECHNIKY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ  1) TECHNIKA „POKAŽENÉ GRAMOFONOVÉ DESKY“ (vytrvalé a zcela klidné opakování našich myšlenek a požadavků…až než dosáhneme svého  1) TECHNIKA „POKAŽENÉ GRAMOFONOVÉ DESKY“ (vytrvalé a zcela klidné opakování našich myšlenek a požadavků…až než dosáhneme svého

14 PŘÍKLAD:  H: „Martine, mohl bys mi vrátit cédéčko, které jsem ti před časem půjčil?“  M: „Já jsem si ho ještě nenahrál.“  H: „Já bych potřeboval, abys mi ho vrátil.“  M: Nevím, kdy ti ho vrátím.“  H: „Chci, abys mi ho vrátil hned zítra.“  M: „No, ale já ho nemám nahrané!“  H: „Měl jsi na to skoro měsíc čas. Potřebuji, abys mi ho vrátil.“  M: „Tak dobře.Pokusím se to zvládnout.“  H: „To bude fajn. Díky.!“

15  2) TECHNIKA „OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ (přijímáme kritiku tak, že ji plně či částečně přijmeme)  PŘÍKLADY TECHNIKY „OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“  „Máš pravdu….Může ti to tak připadat… Někdo to tak může vidět…. Mohlo by na tom být něco pravdy…. Snad se mýlím…. Často se mýlím…. Podívejme se na věc z jiné strany.

16  3) TECHNIKA „PŘIJATELNÉHO KOMPROMISU“  používá se při snaze o nalezení společného řešení problému – podstatou je opakované zdůraznění požadavků a uznání argumentů partnera..  Příklad správné reakce:  „DNES TI NEMOHU NOVOU LÁTKU VYSVĚTLIT, NEMÁM ČAS, ALE ZÍTRA SE STAVÍM A PROBEREME TO SPOLU.“  „PŘIJDE NÁVŠTĚVA? JÁM MÁM ALE ZROVNA DOMLUVENOU SCHŮZKU. NO, CHVÍLI POSEDÍM A PAK PŮJDU…

17  4) TECHNIKA „SELEKTIVNÍHO IGNOROVÁNÍ“  Záměrně nereagujeme na informace, které jsou pro nás nedůležité a o nichž víme, že je druhý sděluje v afektu. Jedinci dáváme najevo, že jeho obecnou a nekonkrétní kritiku posloucháme, pokud však kritik přejde k věci konkrétní, snažíme se navázat věcnou komunikaci..Tím zvládáme svoje zlost a hněv…  Příklad správné reakce:  „ANO, JÁ TĚ SLYŠÍM, CHÁPU, CO MI CHCEŠ ŘÍCI“  „NEPŘEKŘIČÍM TĚ, ASI NENÍ VHODNÉ ŘEŠIT PROBLÉM TEĎ.. AŽ SE UKLIDNÍŠ, ZNOVU SE K TOMU VRÁTÍME…“

18 EMPATIE  = VCÍTĚNÍ SE DO POCITŮ DRUHÉHO  Slovo empatie pochází z řeckých: em=v a pathos=cítění,pocity,utrpení)  Vcítění = JÁDRO LÁSKY, nejniternější podstata společenství  Je nutné lásku nejen pasivně přijímat, ale také AKTIVNĚ DÁVAT.. A to nejen svým bližním, ale i svému okolí  Vciťování se do stavů druhého člověk je nezbytným předpokladem pro dobré fungování mezilidských vztahů, neboť umožňuje chápat druhého, například jako bytost trpící (stejně jako já…)

19  EMPATIE je v podstatě druh mimické komunikace – výraz tváře určité osoby vyjadřuje jeho vnitřní stav, druhý člověk to vnímá a „rozumí“ tomu, co subjekt prožívá. K  KAŽDÝ JEDINEC má různou úroveň empatických schopností  EMPATIE JAKO ZPĚTNÁ VAZBA v mezilidských interakcích vyznačuje citlivost jednoho člověka vůči druhému a je s ní spojena i aktivní spoluúčast (signalizace utrpení, zoufalství atd.).

20 http://www.youtube.com/watch?v=QCAJyR GgWyo


Stáhnout ppt " Německý filozof Imanuel Kant (19. stol.) bádal téměř celý život nad tím, jestli existuje nějaký všeobecně platný zákon, který by určoval člověku, jak."

Podobné prezentace


Reklamy Google