Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: utváření osobní identity Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: epigenetická stádia, bazální důvěra, autonomie, iniciativa, snaživost, identita, intimita, generativita, integrita, Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad utváření osobní identity modelem Eriksonových epigenetických stadií, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 vývoj osobnosti - E. H. Erikson proces probíhající epigenetickými stadii (epigeneze – jeden prvek vzniká na podkladě jiného v čase a prostoru), proces probíhající epigenetickými stadii (epigeneze – jeden prvek vzniká na podkladě jiného v čase a prostoru), utváření osobní identity souvisící s vývojem ego; utváření osobní identity souvisící s vývojem ego;

3 vývoj osobnosti - E. H. Erikson stadium – psychologická krize se dvěma konfliktními póly; stadium – psychologická krize se dvěma konfliktními póly; možnost růstu i prvek ohrožení; možnost růstu i prvek ohrožení; růst je-li konflikt přiměřeně vyřešen, přináší pro ego novou mohutnost – ctnost; růst je-li konflikt přiměřeně vyřešen, přináší pro ego novou mohutnost – ctnost; ohrožení, uhýbání člověka před řešením, převládne negativní pól – ctnost nevznikne, oslabuje ego, vývoj stagnuje; ohrožení, uhýbání člověka před řešením, převládne negativní pól – ctnost nevznikne, oslabuje ego, vývoj stagnuje;

4 kojenec – první rok života bazální důvěra x nedůvěra bazální důvěra x nedůvěra kojenec se učí důvěřovat na základě zážitku bezpečí, je-li chování mateřsky pečující osoby předvídatelné, vytváří si účinné způsoby chování ke zvládání nepříjemných událostí v průběhu vývoje; kojenec se učí důvěřovat na základě zážitku bezpečí, je-li chování mateřsky pečující osoby předvídatelné, vytváří si účinné způsoby chování ke zvládání nepříjemných událostí v průběhu vývoje; ctnost: naděje – podmínka života; ctnost: naděje – podmínka života; Freud – orální stadium; Freud – orální stadium;

5 batole – druhý a třetí rok života autonomie x stud, pochybnost autonomie x stud, pochybnost nové činnosti: chůze, mluvení, ovládání vyměšování, potřeba vyváženosti mezi zadržováním a pouštěním, důsledky pro sociální interakci - svázanost, málo zábran; nové činnosti: chůze, mluvení, ovládání vyměšování, potřeba vyváženosti mezi zadržováním a pouštěním, důsledky pro sociální interakci - svázanost, málo zábran; ctnost: vůle; ctnost: vůle; Freud – anální stadium; Freud – anální stadium;

6 předškolák – MŠ iniciativa x pocit viny iniciativa x pocit viny dítě plánuje, experimentuje, přílišná snaha o úspěch jsou-li přehlíženy potřeby jiných vyvolá pocit viny, jiné následkem fantazií ( i sexuálních); dítě plánuje, experimentuje, přílišná snaha o úspěch jsou-li přehlíženy potřeby jiných vyvolá pocit viny, jiné následkem fantazií ( i sexuálních); ctnost: účelnost, prostřednictvím hry náznaky budoucích aspirací; ctnost: účelnost, prostřednictvím hry náznaky budoucích aspirací; Freud – falické stadium; Freud – falické stadium;

7 mladší školák – 1. stupeň ZŠ snaživost, smysl počínání x méněcennost snaživost, smysl počínání x méněcennost produktivní činnosti vyžadující dovednosti, úspěch – radost, neúspěch – méněcennost; produktivní činnosti vyžadující dovednosti, úspěch – radost, neúspěch – méněcennost; ctnost: kompetence, zralé úkolové zaměření; ctnost: kompetence, zralé úkolové zaměření; Freud – stadium latence; Freud – stadium latence;

8 adolescent identita x rozptýlená identita, zmatení rolí identita x rozptýlená identita, zmatení rolí sjednocuje předchozí představy člověka o sobě, může se objevit či ztratit sebe, vědomí identity dává důvěru, že sebepojetí odpovídá vnímání druhých; sjednocuje předchozí představy člověka o sobě, může se objevit či ztratit sebe, vědomí identity dává důvěru, že sebepojetí odpovídá vnímání druhých; ctnost: věrnost – osobní oddanost povolání či životní filozofii; ctnost: věrnost – osobní oddanost povolání či životní filozofii; Freud – genitální stadium; Freud – genitální stadium;

9 mladší dospělý, 20 – 35 let intimita x izolovanost intimita x izolovanost intimita je zdravé spojení vlastní identity s identitou druhého bez strachu ztráty sebe či rozpuštění své identity, obsahuje závazek, může být vyjádřena i sexuálně, proces intimity může pomoci vyjasnit svoji identitu prostřednictvím identifikace s druhým člověkem; intimita je zdravé spojení vlastní identity s identitou druhého bez strachu ztráty sebe či rozpuštění své identity, obsahuje závazek, může být vyjádřena i sexuálně, proces intimity může pomoci vyjasnit svoji identitu prostřednictvím identifikace s druhým člověkem; ctnost: láska; ctnost: láska;

10 střední věk, 35 – 45 let generativita x stagnace generativita x stagnace zapojení do společnosti pro vytváření něčeho hodnotného (potomstvo, hmotné statky, umělecké dílo, myšlenky); zapojení do společnosti pro vytváření něčeho hodnotného (potomstvo, hmotné statky, umělecké dílo, myšlenky); ctnost: pečování – ochota konstruktivně přispět společnosti; ctnost: pečování – ochota konstruktivně přispět společnosti;

11 seniorský věk integrita ego x zoufalství integrita ego x zoufalství při ohlédnutí se na život pocit dobře vykonaného díla a osobního naplnění, vztah mezi dětskou důvěrou a dospělou integritou, děti se nebudou bát života, budou-li mít rodiče dost integrity, aby se nebáli smrti; při ohlédnutí se na život pocit dobře vykonaného díla a osobního naplnění, vztah mezi dětskou důvěrou a dospělou integritou, děti se nebudou bát života, budou-li mít rodiče dost integrity, aby se nebáli smrti; ctnost: moudrost; ctnost: moudrost;

12 identita v epigenetických stádiích bazální důvěra x nedůvěra autonomie x stud iniciativa x pocit viny snaživost x méněcennost identita x difúze identity intimita x izolovanost generativita x stagnace integrita já x zoufalství perspektiva času x difúze času sebejistota x trapné vědomí experimentování s rolemi x negativní volba identity důvěra ve vlastní výkony x pracovní ochablost sexuální identita x bisex. difúze polarizace x difúze vedení ideologická polarizace X difúze ideálů

13 otázky – vyvození vývojového úkolu miminko důvěřuje matce dítě se učí chodit, mluvit dítě si hraje, ví co nesmí školák chce jedničky dospívající hledá sám sebe dospělý hledá partnera předat zkušenosti celistvost života bazální důvěra x nedůvěra autonomie x stud iniciativa x pocit viny snaživost x méněcennost identita x rozptýlená identita intimita x izolovanost generativita x stagnace integrita já x zoufalství

14 otázky – vývojové úkoly 1) 1) 2) 2) 3) 3) 4) 4) 5) 5) 6) 6) 7) 7) 8) 8) bazální důvěra x nedůvěra autonomie x stud, pochybnosti iniciativa x pocit viny snaživost, smysl počínání x méněcennost identita x rozptýlená identita intimita x izolovanost generativita x stagnace integrita já x zoufalství

15 otázky – identita v návaznosti na úkol důvěra x nedůvěra – miminko pláče a čeká, co se bude dít autonomie x stud – dítě to buď zvládne nebo se cítí… iniciativa x pocit viny – dítě zkouší nové věci nebo „zlobí“ snaživost x méněcennost – dítě to „umí“ dobře nebo rezignuje identita x difúze identity – dospívající hledá sám sebe perspektiva času x difúze času sebejistota x trapné vědomí experimentování s rolemi x negativní volba identity důvěra ve vlastní výkony x pracovní ochablost …a měl by najít

16 otázky – identita v návaznosti na úkol intimita x izolovanost – v trvalém partnerství se dva vzájemně doplňují generativita x stagnace – kdo chce překročit sebe, musí něco dát dál integrita já x zoufalství – na konci života začlenit vše dobré i zlé do života celoživotní proces tvorby identity sexuální identita x bisex. Difúze polarizace x difúze vedení ideologická polarizace X difúze ideálů … i po období adolescence

17 Použité zdroje DRÁPELA, J.: Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997. ISBN 80-7178-766-3 HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google