Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení činnosti asociace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení činnosti asociace"— Transkript prezentace:

1 Představení činnosti asociace

2 Vize CAFIN CAFIN se stane přední a respektovanou autoritou v otázkách finančního řízení díky certifikaci finančních pozic a sdílení odborného know-how. Podpora výzkumu, výuky a vzdělávání na poli finančního řízení a vydávání příslušných publikací Výměna zkušeností a spolupráce mezi zástupci vědy a praxe a mezi členy asociace navzájem Vypracování procesních a metodických tématických a oborových standardů v oblasti finančního řízení a řízení výkonnosti Vypracování systému rozvoje finančních pozic a standardů dalšího vzdělávání pro finanční pozice včetně podpory jejich prosazení do praxe firem Spolupráce s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty na poli finančního řízení

3 Dva pilíře aktivit CAFIN
Podpora rozvoje a certifikace finančních pozic CAFIN pomůže rozvoji finanční profese. Společně s partnery definuje a udrží aktualizované standardy nejlepší praxe (od fungování finančního útvaru po rozvoj jednotlivého finančního specialisty), které budou využitelné jak pro firmy tak pro jednotlivce. Význam bude věnován také vhodné prezentaci standardů směrem k zájmovým subjektům (firemním HR útvarům, univerzitám, autoritám). Sdílení odborného know-how CAFIN se bude profilovat svou odborností v širším pojetí tématu finančního řízení a řízení firemní výkonnosti. V dialogu a interakci s akademiky a praktiky vytvoří a rozvine odborné know-how, které bude vycházet z nejlepší praxe firem i z dostupných domácích či zahraničních inovací. CAFIN se bude podílet na projektech v oblasti výzkumu i podpory aplikace takového know-how.

4 Odborná rada asociace Prof. Bohumil Král VŠE Praha
Doc. Ladislav Mejzlík, VŠE Praha Doc. Martin Zralý ČVUT Doc. Peter Gallo Univ. P.J.Šafarika Prof. Drahomíra Pavelková, UTB Ladislav Šimek Aero Vodochody Pavel Cyráni ČEZ Ondřej Benda Armatury Group Markéta Slavíková VZP Juraj Bóna Slovak Telekom

5 Pracovní skupiny Finanční pozice / kariérní standardy Modely řízení firemní výkonnosti MIS Exchange IFRS platforma Finanční řízení v nekomerční sféře

6 Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích
Pracovní skupina Kariérní standardy

7 Složení pracovní skupiny

8 Cíl pracovní skupiny poskytnout vzorové popisy typických finančních pozic, ukázat typické kariérní cesty napříč finančními pozicemi, inspirovat vzorovou organizační strukturou finančního útvaru.

9 Přehled finančních pozic

10 Kompetenční profil finančních pozic
1. finanční účetnictví a reporting 2. management nákladů a ziskovosti 3. podnikové plánování a forecasting 4. treasury a cash management 5. asset management a řízení investic 6. podpora strategie/transformace businessu 7. risk management a corporate governance CAFIN model 7 finančních kompetencí

11 Kompetenční profil finančních pozic
Kompetenční profil každé z uvedených typových pozic je dále popsán mírou odborné znalosti a mírou provádění vybrané činnosti typovou pozicí.

12 Kompetenční profil finančních pozic

13 Vzorové organizační schéma

14 Finanční manažer Stručná charakteristika:
V menší firmě má konečnou odpovědnost za finance a controlling. Ve větší firmě je mezistupněm k finančnímu řediteli, který má pak rozšířenou odpovědnost za další funkce (nákup, IT, logistika, apod.). U řady zahraničních firem je nejvýše postaveným finančním manažerem u dceřiné společnosti. Požadovaná praxe: 4-6 let, na pozici CFO 6-10 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Finanční ředitel, Ekonomický ředitel, Ekonomický náměstek, Plant Controller Nadřazená pozice: Finanční ředitel (Chief Financial Officer, CFO), Výkonný ředitel Podřízené pozice: Finanční controller, Finanční analytik, Specialista reportingu, Hlavní účetní, Business Administration Officer

15 Finanční manažer Popis pracovní pozice:
Zastřešení podnikových financí a podpora vedení podniku v oblasti podnikových financí, komunikace s vedením společnosti Řízení ziskovosti podnikatelských jednotek, analýza produktového portfolia a zákaznických segmentů Sledování a kontrola vývoje výnosů, nákladů, pohledávek, závazků a jejich dopadů do ziskovosti a cash-flow Celková administrace podnikového plánování a prosazení celofiremních standardů Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny Iniciace programů zvyšování výkonnosti; projektový management vybraných interních projektů Příprava „business case“, asset management, řízení investic a divestic Finanční plánování, modelování a predikce cash flow Zajišťování interního a externího financování, řízení vztahů s finančními institucemi Finanční hodnocení projektů; sestavování a kontrola rozpočtů projektů Provádění finančních analýz společnosti a příprava podkladů pro oceňování společnosti Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky; řízení finančních kontrol; rozvoj vztahů k regulativním orgánům

16 Finanční controller Stručná charakteristika:
U menších firem je pozice finančního controllera přímo podřízena finančnímu řediteli. U větších firem se útvar controllingu člení na vícero specializovaných oddělení (např. controlling prodeje x controlling výroby). U decentrálně řízených firem pak přechází pozice controllera na nižších úrovních obvykle do univerzálnější podřízené podoby (Ekonom resp. pozice typu Business Administration Officer). Požadovaná praxe: 2-4 roky Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Controller, Business Controller, Controller prodeje, Výrobní controller Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Vedoucí controllingu Podřízené pozice: Finanční analytik, Specialista reportingu, Ekonom

17 Finanční controller Popis pracovní pozice:
Tvorba komplexního reportingu o hospodaření společnosti a klíčových indikátorech vývoje Analýzy marže/krycího příspěvku a analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek Řízení operativních a investičních nákladů a celkové výsledovky Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů, činností a procesů Aktualizace metodik alokace nákladů a výnosů, zejména pravidel pro kalkulační postupy a alokace nepřímých nákladů Příprava podkladů pro cenotvorbu včetně vedení evidencí s ní souvisejících Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny Sestavování rozpočtů pro celou organizaci, jednotlivé organizační celky, jednotky či útvary dle požadovaných kritérií nebo vybraných ukazatelů Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel, analýzy typu skutečnost versus plán Tvorba propočtů očekávání Prezentace výsledků hospodaření a klíčových ukazatelů liniovým manažerům, iniciace nápravných opatření u odpovědných osob

18 Treasury specialista Stručná charakteristika:
Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností s nerovnoměrnými finančními toky, které s pomocí finančních nástrojů kryjí své finanční potřeby nebo umísťují své finanční přebytky. Požadovaná praxe: 3-5 let Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření Alternativní názvy: Specialista financování, Treasury manažer Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Treasury manažer Podřízené pozice: -

19 Treasury specialista Popis pracovní pozice:
Průběžné zajišťování interního a externího financování dle potřeb organizace Sestavování finančních plánů a navrhování nejvhodnějších způsobů a metod k zajištění potřebného objemu finančních prostředků Analýza vývoje na finančních a kapitálových trzích a možností financování zejména ze strany finančních institucí Řízení vztahů s finančními institucemi a výběr vhodných nástrojů financování Příprava pokladů pro zajištění provozního, projektového a investičního financování organizace Řízení finančních rizik; eliminace finančních rizik s pomocí zajišťovacích instrumentů Finanční plánování, modelování a predikce cash flow z provozní a investiční činnosti Sledování a kontrola vývoje zejména pohledávek, závazků a jejich dopadů do celkového cash-flow Vedení evidence o čerpaných úvěrech, leasingovém financování, o důležitých závazcích a pohledávkách apod. Iniciace pravidel risk managementu pro prevenci vzniku a snižování pohledávek (úvěrová politika, kontrolní procesy, ověřování zákazníků) Správa účtů, cash pooling a řízení platebního styku společnosti Efektivní umisťování / investování finančních přebytků hospodaření Externí komunikace s příslušnými orgány a organizacemi - získání, analýza a monitoring dat získaných od finančních organizací, investičních bank, státních orgánů, apod.

20 Controlling chápeme jako podporu managementu k zajištění na cíl orientovaného plánování a řízení podniku. Manager Controller Odhad, prosazování, motivace Nalezení rozhodnutí Relevantní informace, metody

21 Controller Registrátor Navigátor Inovátor Dokumentace
Hlavní kalkulátor nákladů Orientace na minulost Hlavním nástrojem je tradiční účetnictví Reporting vycházející z periodické rutiny Málo kontaktů k nejvyššímu vedení podniku Pasivní role, nedoprovází rozhodování Koordinační funkce Těžiště činností v navrhování cílů, plánování a kontrole Objektivní zpravodajství Metodická role při plánování Aktivní interpretace odchylek, iniciace protiopatření Aktivní při rozhodování Orientace na budoucnost Řešitel problémů Konstruktivní oponent a promotér Systém indikátorů včasného varování, risk management Problémově orientované speciální analýzy a zpravodajství Controller jako Business Consultant managementu

22 Typické kariérní cesty

23 Kompetenční profil finančních pozic

24 Návazné aktivity Dotazování zkušenosti s obsazováním finančních pozice (FŘ i HR) Platová studie pro finanční pozice ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních Rozvoj kompetencí finančního útvaru ve spolupráci s VŠE Praha Týden finančních talentů ve spolupráci s VŠ

25 Děkuji za pozornost. Ladislav Profota


Stáhnout ppt "Představení činnosti asociace"

Podobné prezentace


Reklamy Google