Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Machala. předem se rozhodla pro určité způsoby myšlení a řešení problémů ideologie má své jistoty, filozofie pochyby …soubor myšlenek, které tvoří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Machala. předem se rozhodla pro určité způsoby myšlení a řešení problémů ideologie má své jistoty, filozofie pochyby …soubor myšlenek, které tvoří."— Transkript prezentace:

1 Petr Machala

2 předem se rozhodla pro určité způsoby myšlení a řešení problémů ideologie má své jistoty, filozofie pochyby …soubor myšlenek, které tvoří ucelený systém a mají důsledky pro praktický život. Co je to ideologie?

3 učení, nauka opřená o autoritu je to soubor názorů na určitý problém může být součástí ideologie Co je to doktrína? Brežněvova doktrína – bránit socialistické zřízení i za cenu vojenské síly – „bratrská pomoc“ Trumanova doktrína – „zadržování šíření komunismu“ Monroeova doktrína – nezasahovat do mezinárodních vztahů, pokud se životně nedotýkají vlastního národa

4 1) VYSVĚTLOVACÍ 2) HODNOTÍCÍ Jaké funkce má ideologie? …rád bych vám vysvětlil proč lidé prahnou po svobodě…, proč potřebují některé národy nad sebou bič… …vaše názory jsou zhoubou pro tuto společnost… …ať se voliči rozhodnou co je dobré a zlé, lepší a horší,…

5 3) ORIENTAČNÍ 4) PROGRAMOVOU …zastupujeme zájmy středních vrstev. …jen podnikatelé vytváří pracovní místa, neměly by být zatíženi vysokou daní. …náš politický program je postaven za zásadách konzervatismu a politiky Margaret Thatcherové.

6 Jaké znáte ideologie? Liberalismus myšlenkový a politický směr, který věří v lidskost člověka, tzn. jeho schopnost ctít zákony, respektovat druhé a umět naložit se svou svobodou; ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a otevřená společnost svobodných individuí Konzervatismus myšlenkový, politický a životní názor, který uctívá tradiční hodnoty a instituce (řád, rodina…) a odmítá jejich zrušení, připouští maximálně změnu v zájmu jejich uchování Nacionalismus středopravá politická ideologie, která sleduje a upřednostňuje politické, kulturní a ekonomické zájmy určitého národa Rasismus ideologie založená na tvrzení o nerovnosti lidských plemen, vznikající záměnou rasy a národním etnikem či kulturním společenstvím; teorie založená na pseudovědeckém tvrzení o existenci nižší a vyšší rasy a především o ohrožení vyšší rasy kulturně a morálně rozkladným působením rasy nižší Anarchismus snaží se o zrušení státu, který brání uplatňování maximálních svobod Feminismus usiluje o zrovnoprávnění muže a ženy, o překonání stereotypů společenských (žena v domácnosti), politických (boj za volební právo – nejpozději Švýcarsko 1971), historických (dějiny mužů), ekonomických (muž=větší příjem), zabývá se poznáním ženy a jejího života Enviromentalismus spíše středolevý (mnohdy výrazně levicový) politický směr usilující o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí Multikulturalismus v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou, zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát Marxismus je založen na principu každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb, nemají existovat společenské třídy nebo státní aparát, funkce státu má vykonávat komunisticky uvědomělý lid Fašismus odmítá demokracii a parlamentní systém, stát je pevný, centralizovaný, hierarchicky uspořádaný, v čele státu je vůdce, jedinec se musí podřídit kolektivu, odmítá pacifismus, rasistický, xenofobní, nenávidí komunisty Další ideologie Křesťanská sociální nauka Socialismus a komunismus Nacismus Sionismus Islamismus Europeismus

7 Najdete správné dvojice? 1liberalismusnásilná likvidace soukromého vlastnictví 2konzervatismusnadřazenost jedné rasy nad druhou 3socialismusstát stojí nad svobodou jednotlivce 4komunismuspopírá soukromé vlastnictví 5rasismussvoboda jednotlivce 6nacionalismususiluje o zrušení státu 7fašismususiluje o zrovnoprávnění muže a ženy 8 feminismusnárodnost je podstatnější než lidství 9anarchismusochrana životního prostředí je prioritou 10enviromentalismusstát stojí a padá s vůdcem 4 5 2 3 1 9 8 6 10 7

8 DAVID, Roman. Politologie: základy společenských věd. 5. přepracované a rozšířené vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003, 458 s. ISBN 80-718-2162-4. [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Brezhnev-color.jpg/405px-Brezhnev- color.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Brezhnev-color.jpg/405px-Brezhnev- color.jpg [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/HarryTruman.jpg/474px- HarryTruman.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/HarryTruman.jpg/474px- HarryTruman.jpg [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/GSJamesMonroe.jpg/480px- GSJamesMonroe.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/GSJamesMonroe.jpg/480px- GSJamesMonroe.jpg


Stáhnout ppt "Petr Machala. předem se rozhodla pro určité způsoby myšlení a řešení problémů ideologie má své jistoty, filozofie pochyby …soubor myšlenek, které tvoří."

Podobné prezentace


Reklamy Google