Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 18. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_2.2.12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 18. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_2.2.12."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 18. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_2.2.12 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Produkční projevy - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: Produkční projevy. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo, pracují analyticky s vlastními čtenářskými dovednostmi a znalostmi.

2 Komunikační a slohová výchova v učivu 4. ročníku Produkční projevy - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková

3 Produkční projev jazyková kompetence tzn. tvořit promluvu, projev (pěstovat) protiklad reprodukce

4 Produkční projevy se projevují ve všech funkčních stylech různou mírou

5 Styl prostě sdělovací Produkční projevy slouží k předávání sdělení vyjadřování, předávání citových, hodnotících aj. postojů mluvčích

6 Mluvené produkční projevy – prosté sdělení připravené s menší mírou nepřipravené procvičujeme formou mluvních cvičení

7 Psané produkční projevy – prosté sdělení osobní korespondence vzkazy

8 Styl odborný Produkční projevy: zahrnují projevy odborné, populárně naučné užívají se termíny texty jsou připravené, jednoznačné, věcně správné jazykové prostředky jsou spisovně neutrální

9 Produkční projevy odborného stylu Psané: odborný článek, pojednání, studie, rozprava, monografie, esej Mluvené: přednáška, diskuze, debata, polemika Popisně odborné útvary: popis, referát, charakteristika, recenze, posudek, pracovní návod

10 Administrativní styl vykazuje nejméně tvořivých znaků zahrnuje informační postupy, šablony

11 Administrativní styl - útvary Oznamovací: hlášení, oznámení, objednávka Dokumentární: protokoly, zápisy, smlouvy, potvrzení Heslové: formuláře, dotazníky Styk jednotlivce s úřadem (žádací): posudek, charakteristika, žádací útvary

12 Styl publicistický Představuje zobecněné a nadřazené označení pro všechny žurnalistické texty s funkcemi: informační přesvědčovací zábavnou

13 Styl publicistický - útvary Informační: zpráva, oznámení, inzerát, leták, plakáty Analytické: úvodník, komentář, kritika, rozhovor, recenze, posudek, diskuze Beletrizující: fejeton, cestopis, sloupek, kurziva, glosa, reportáž, črta, soudnička

14 Styl umělecký Má funkci esteticky sdělnou: přináší sdělení faktů a vyvolává estetický zážitek (pocit krásna)

15 Styl umělecký volí jazykové prostředky napříč všemi útvary národního jazyka pestrost útvarů, velká míra autorské tvořivosti: vypravování, subjektivně zabarvený popis (líčení)

16 Produkční projev - úkol Vytvořte tvořivý autorský projev prostřednictvím jednoho útvaru z každého funkčního stylu. Rozsah: mluvený projev: 3 minuty písemný projev: 200 slov

17 Konec prezentace Název: Produkční projevy - prezentace Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: ŠIMKOVÁ, Jana. Využití tvořivých metod ve výuce slohu na 2. stupni ZŠ [online]. České Budějovice, 2007 [cit. 2012-07-18]. Dostupné z: http://theses.cz/id/r69dcu/downloadPraceContent_adipIdno_1111http://theses.cz/id/r69dcu/downloadPraceContent_adipIdno_1111. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Čechová, M. a kol.: Český jazyk pro 4. ročník středních odborných škol. Praha: SPN – Pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2003


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 18. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_2.2.12."

Podobné prezentace


Reklamy Google