Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostředky individuální ochrany HZS Moravskoslezského kraje Pplk.Ing. Rudolf Konečný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostředky individuální ochrany HZS Moravskoslezského kraje Pplk.Ing. Rudolf Konečný."— Transkript prezentace:

1 Prostředky individuální ochrany HZS Moravskoslezského kraje Pplk.Ing. Rudolf Konečný

2 Obsah Úvod Úvod Definice prostředků individuální ochrany Definice prostředků individuální ochrany Rozdělení prostředků individuální ochrany Rozdělení prostředků individuální ochrany Určení prostředků individuální ochrany Určení prostředků individuální ochrany Principy ochrany prostředků individuální ochrany Principy ochrany prostředků individuální ochrany Funkční parametry prostředků individuální ochrany Funkční parametry prostředků individuální ochrany Ostatní parametry prostředků individuální ochrany Ostatní parametry prostředků individuální ochrany Informace o současném stavu prostředků individuální ochrany Informace o současném stavu prostředků individuální ochrany Volba a výběr vhodných typů a optimálních velikostí Volba a výběr vhodných typů a optimálních velikostí Čištění, dezinfekce a odmořování a skladování prostředků individuální ochrany Čištění, dezinfekce a odmořování a skladování prostředků individuální ochrany

3 Úvod Podle „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“ je s prostředky individuální ochrany počítáno jen pro válečný stav. Podle „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“ je s prostředky individuální ochrany počítáno jen pro válečný stav. „Jako doplňují opatření k evakuaci a ukrytí v období válečného stavu mohou být použity prostředky individuální ochrany. Tvoří je dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci, včetně ochranných filtrů. Jsou výhradně určeny k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek. Jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při bezprostředním nevojenském ohrožení, včetně teroristických útoků jako nereálné.“ „Jako doplňují opatření k evakuaci a ukrytí v období válečného stavu mohou být použity prostředky individuální ochrany. Tvoří je dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci, včetně ochranných filtrů. Jsou výhradně určeny k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek. Jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při bezprostředním nevojenském ohrožení, včetně teroristických útoků jako nereálné.“

4 Definice prostředků individuální ochrany Jsou to prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla člověka před některými účinky ZHN a průmyslových škodlivin, které zahrnují: Jsou to prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla člověka před některými účinky ZHN a průmyslových škodlivin, které zahrnují: toxické účinky otravných látek, toxinů a ostatních škodlivin toxické účinky otravných látek, toxinů a ostatních škodlivin radiační a toxické účinky radioaktivních látek radiační a toxické účinky radioaktivních látek infekční účinky biologických prostředků infekční účinky biologických prostředků

5 Širší pojetí prostředků individuální ochrany prostředky pro ochranu pracovníků, kde jsou předepsány zákoníkem práce prostředky pro ochranu pracovníků, kde jsou předepsány zákoníkem práce prostředky ochrany jednotlivce, zahrnující speciální prostředky ochrany pro potřeby armády prostředky ochrany jednotlivce, zahrnující speciální prostředky ochrany pro potřeby armády dýchací přístroje, protichemické a ochranné oděvy pro záchranáře, podle vyhlášky MV č.255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany dýchací přístroje, protichemické a ochranné oděvy pro záchranáře, podle vyhlášky MV č.255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany jednoduché prostředky individuální ochrany únikového typu, jako jsou speciální šátky, kapesníky, kravaty límce, roušky, kapuce s filtry a filtračními vložkami jednoduché prostředky individuální ochrany únikového typu, jako jsou speciální šátky, kapesníky, kravaty límce, roušky, kapuce s filtry a filtračními vložkami improvizované prostředky individuální ochrany pro obyvatelstvo, které lze zhotovit svépomocí improvizované prostředky individuální ochrany pro obyvatelstvo, které lze zhotovit svépomocí

6 Rozdělení prostředků individuální ochrany Podle věkových skupin Podle věkových skupin Podle principů ochrany Podle principů ochrany Podle ochrany jednotlivých částí těla Podle ochrany jednotlivých částí těla Rozdělení prostředků individuální ochrany podle určení Rozdělení prostředků individuální ochrany podle určení

7 Podle věkových skupin od narození do 1,5 roku, např. dětské ochranné vaky od narození do 1,5 roku, např. dětské ochranné vaky od 1,5 do 3 let, např. dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky od 1,5 do 3 let, např. dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky od 3 do 6 let, např. dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky od 3 do 6 let, např. dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky od 6 do 18 let, např. dětské ochranné masky, ochranné masky od 6 do 18 let, např. dětské ochranné masky, ochranné masky od 18 let ochranné masky od 18 let ochranné masky

8 Podle principu ochrany Filtrační prostředek individuální ochrany s ochranným filtrem Filtrační prostředek individuální ochrany s ochranným filtrem Izolační prostředek individuální ochrany s tlakovzdušným nebo kyslíkovým přístrojem Izolační prostředek individuální ochrany s tlakovzdušným nebo kyslíkovým přístrojem

9 Podle ochrany jednotlivých částí těla Jen pro ochranu dýchacích cest, např. ochranná maska Jen pro ochranu dýchacích cest, např. ochranná maska Jen pro část povrchu těla, např. ochranné kalhoty s obuví Jen pro část povrchu těla, např. ochranné kalhoty s obuví Jen pro povrch těla, např. ochranný oděv bez ochranné masky Jen pro povrch těla, např. ochranný oděv bez ochranné masky Kombinace výše uvedených Kombinace výše uvedených

10 Rozdělení prostředků individuální ochrany podle určení pro obyvatelstvo pro obyvatelstvo pro záchranáře pro záchranáře vševojskové vševojskové pro vojenské specialisty jednotlivých druhů vojsk pro vojenské specialisty jednotlivých druhů vojsk pro specialisty pro práce s vysoce toxickými látkami nebo specialisty pro práce s vysoce infekčními látkami pro specialisty pro práce s vysoce toxickými látkami nebo specialisty pro práce s vysoce infekčními látkami

11 Určení prostředků individuální ochrany V právních úpravách, které pojednávají o prostředcích individuální ochrany, se předpokládá, že za stavu ohrožení státu a za válečného stavu se bude provádět výdej prostředků pro vybrané kategorie osob: V právních úpravách, které pojednávají o prostředcích individuální ochrany, se předpokládá, že za stavu ohrožení státu a za válečného stavu se bude provádět výdej prostředků pro vybrané kategorie osob: dětské ochranné vaky pro děti do 1,5(2) roku dětské ochranné vaky pro děti do 1,5(2) roku dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 3(6) let dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 3(6) let dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let (ukončení středoškolského vzdělání) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let (ukončení středoškolského vzdělání) ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních ochranné masky pro doprovod osob výše uvedených ochranné masky pro doprovod osob výše uvedených

12 Ostatnímu obyvatelstvu Budou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření budou stanoveny jejich maximální prodejní ceny. Seznam těchto prodejen je uveden ne stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/hasiči/Občan v mimořádných situacích/Seznam prodejen ochranných prostředků. Budou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření budou stanoveny jejich maximální prodejní ceny. Seznam těchto prodejen je uveden ne stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/hasiči/Občan v mimořádných situacích/Seznam prodejen ochranných prostředků.www.mvcr.cz/hasiči/Občan Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, pokud provozují školská, sociální nebo obdobná zařízení, jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny vytvořit v nich podmínky pro jejich výdej, včetně ochranných oděvů. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, pokud provozují školská, sociální nebo obdobná zařízení, jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny vytvořit v nich podmínky pro jejich výdej, včetně ochranných oděvů.

13 Principy ochrany dýchacích cest K zamezení vstupu škodlivin do organismu dýchacími cestami jsou známé dva principy ochrany; filtrační a izolační K zamezení vstupu škodlivin do organismu dýchacími cestami jsou známé dva principy ochrany; filtrační a izolační Při filtrační principu se škodliviny před vdechnutím zachytí filtračním zařízení nazývaným ochranný filtr Při filtrační principu se škodliviny před vdechnutím zachytí filtračním zařízení nazývaným ochranný filtr Izolační způsob využívá k zásobení organismu vzduchem nebo kyslíkem speciální zařízení jako jsou tlakovzdušné nebo kyslíkové přístroje Izolační způsob využívá k zásobení organismu vzduchem nebo kyslíkem speciální zařízení jako jsou tlakovzdušné nebo kyslíkové přístroje Filtrační ochrana je limitovaná dvěma faktory; množstvím škodlivin obsažených ve vzduchu a koncentrací kyslíku ve vzduchu Filtrační ochrana je limitovaná dvěma faktory; množstvím škodlivin obsažených ve vzduchu a koncentrací kyslíku ve vzduchu Izolační ochrana dýchacích cest je v těchto ukazatelích prakticky nezávislá Izolační ochrana dýchacích cest je v těchto ukazatelích prakticky nezávislá

14 Principy ochrany povrchu těla Povrch těla lze před škodlivinami působícími přes kůži chránit různými principy v závislosti na druhu a množství škodliviny Povrch těla lze před škodlivinami působícími přes kůži chránit různými principy v závislosti na druhu a množství škodliviny V praxi byly a jsou využívány zásadně dva následující principy; izolační a filtrační, což není úplná analogie s principy ochrany dýchacích cest V praxi byly a jsou využívány zásadně dva následující principy; izolační a filtrační, což není úplná analogie s principy ochrany dýchacích cest

15 Princip ochrany prostředků izolačního typu Spočívá v prostém zabránění přístupu škodliviny k povrchu kůže Spočívá v prostém zabránění přístupu škodliviny k povrchu kůže Zde závisí na druhu materiálu ochranného prostředku a druhu škodliviny Zde závisí na druhu materiálu ochranného prostředku a druhu škodliviny Průnik škodliviny materiálem probíhá mechanismem difúze kapalin přes pevnou látku, což je jednosměrný pohyb molekul vrstvou materiálu Průnik škodliviny materiálem probíhá mechanismem difúze kapalin přes pevnou látku, což je jednosměrný pohyb molekul vrstvou materiálu

16 Princip ochrany prostředků filtračního typu Využívají k zadržení škodlivin absorpci, tj. k jejich rozpuštění, pohlcení v impregnaci tkaniny, aniž by s touto impregnací chemicky reagovaly. V praxi byly využity: Využívají k zadržení škodlivin absorpci, tj. k jejich rozpuštění, pohlcení v impregnaci tkaniny, aniž by s touto impregnací chemicky reagovaly. V praxi byly využity: Adsorpční filtrační prostředky Adsorpční filtrační prostředky Chemosorpční prostředky Chemosorpční prostředky Oleofobní prostředky Oleofobní prostředky

17 Funkční parametry prostředků individuální ochrany Těsnost neboli hermetičnost Těsnost neboli hermetičnost Snesitelnost neboli doba používání nasazeného prostředku Snesitelnost neboli doba používání nasazeného prostředku K dalším funkčním parametrům patří například hmotnost, viditelnost, přenos hlasu aj. K dalším funkčním parametrům patří například hmotnost, viditelnost, přenos hlasu aj.

18 Ostatní parametry prostředků individuální ochrany Záruční doba Záruční doba Životnost Životnost Limitní hodnota životnosti u všech typů prostředků individuální ochrany je 50 let za předpokladu výměny některých drobných dílů, jako jsou např. vydechovací ventilky a hlavně při dodržení stanovených požadavků na skladování.(CO 2-4) a ČSN 630001 „Uskladňování a ošetřování kaučuku a výrobků z pryže“ Limitní hodnota životnosti u všech typů prostředků individuální ochrany je 50 let za předpokladu výměny některých drobných dílů, jako jsou např. vydechovací ventilky a hlavně při dodržení stanovených požadavků na skladování.(CO 2-4) a ČSN 630001 „Uskladňování a ošetřování kaučuku a výrobků z pryže“

19 Informace o současném stavu prostředků individuální ochrany Na tomto místě je třeba upozornit všechny potenciální uživatele, zástupce pověřených úřadů,krajských úřadů, obcí v zónách havarijního plánování pokud rozhodují o ponechání či vyřazení, nebo vrácení prostředků individuální ochrany; ač jde o výrobky zhotovené před více než 40 lety, jde o prostředky, které mohou zachránit lidský život. Na tomto místě je třeba upozornit všechny potenciální uživatele, zástupce pověřených úřadů,krajských úřadů, obcí v zónách havarijního plánování pokud rozhodují o ponechání či vyřazení, nebo vrácení prostředků individuální ochrany; ač jde o výrobky zhotovené před více než 40 lety, jde o prostředky, které mohou zachránit lidský život.

20 Poznámka k informaci o současném stavu PIO K současnému stavu prostředků individuální ochrany je nutno dodat významnou skutečnost. Tyto prostředky byly vyvíjeny a dimenzovány na třetí světovou válku vedenou zbraněmi hromadného ničení a režimy života v ní. K současnému stavu prostředků individuální ochrany je nutno dodat významnou skutečnost. Tyto prostředky byly vyvíjeny a dimenzovány na třetí světovou válku vedenou zbraněmi hromadného ničení a režimy života v ní. Z hlediska dnešních potřeb jsou proto předimenzované, což představuje pozitivní přínos v tom, že vyhovují s rezervou současným potřebám. Z hlediska dnešních potřeb jsou proto předimenzované, což představuje pozitivní přínos v tom, že vyhovují s rezervou současným potřebám.

21 Volba a výběr vhodných typů a optimálních velikostí Velikostní sortiment všech PIO byl stanoven na základě antropologického průzkumu československého obyvatelstva Velikostní sortiment všech PIO byl stanoven na základě antropologického průzkumu československého obyvatelstva U všech typů dětských vaků a kazajek je jen jedna velikost odpovídající věku dítěte U všech typů dětských vaků a kazajek je jen jedna velikost odpovídající věku dítěte Zásadním parametrem který určuje velikost všech druhů lícnic, zavedených v systému ochrany obyvatelstva ČR je tzv. morfologická výška obličeje Zásadním parametrem který určuje velikost všech druhů lícnic, zavedených v systému ochrany obyvatelstva ČR je tzv. morfologická výška obličeje Laická kontrola těsnosti Laická kontrola těsnosti

22 Čištění prostředků individuální ochrany Čištění dětských ochranných vaků, kazajek a SOO-CO po jejich použití po výcviku spočívá v jejich vytření suchými hadříky oboustranně po celém povrchu. Znečištěné prostředky je třeba omýt vlažnou mýdlovou vodou, nesmí být promáčen difúzní filtr a prostředky nesmějí být čištěny organickými rozpouštědly. Čištění dětských ochranných vaků, kazajek a SOO-CO po jejich použití po výcviku spočívá v jejich vytření suchými hadříky oboustranně po celém povrchu. Znečištěné prostředky je třeba omýt vlažnou mýdlovou vodou, nesmí být promáčen difúzní filtr a prostředky nesmějí být čištěny organickými rozpouštědly. Filtr se čistí suchým hadříkem, v případě potřeby je možné ho čistit i vlhkým hadříkem a mýdlem, ale musí být předem oboustranně uzavřen a je třeba bedlivě dbát, aby voda nepronikla do uzávěrů filtrů Filtr se čistí suchým hadříkem, v případě potřeby je možné ho čistit i vlhkým hadříkem a mýdlem, ale musí být předem oboustranně uzavřen a je třeba bedlivě dbát, aby voda nepronikla do uzávěrů filtrů

23 Dezinfekce prostředků individuální ochrany Hromadnou dezinfekci prostředků individuální ochrany lze provádět přehřátou vodní parou v kotlích nebo paroformaldehydových komorách, výjimečně lze použít etylalkohol Hromadnou dezinfekci prostředků individuální ochrany lze provádět přehřátou vodní parou v kotlích nebo paroformaldehydových komorách, výjimečně lze použít etylalkohol K dezinfekci se doporučuje roztok formaldehydu, kterým se vytírá povrch lícnic a nechá se působit 30 minut, opláchne teplou vodou a vysuší. K dezinfekci se doporučuje roztok formaldehydu, kterým se vytírá povrch lícnic a nechá se působit 30 minut, opláchne teplou vodou a vysuší. Stejně lze použít roztok ajatinu ve vodě, poté vysušit vnitřní strany lícnice suchým hadříkem a lícnici uložit do polyetylénového sáčku. Stejně lze použít roztok ajatinu ve vodě, poté vysušit vnitřní strany lícnice suchým hadříkem a lícnici uložit do polyetylénového sáčku.

24 Odmořování prostředků individuální ochrany Odmořování je rozklad a odstranění otravných látek z prostředků individuální ochrany, Odmořování je rozklad a odstranění otravných látek z prostředků individuální ochrany, Detoxikace je obecný pojem pro rozklad a odstranění toxických látek, Detoxikace je obecný pojem pro rozklad a odstranění toxických látek, Dezaktivace je odstranění radioaktivních látek z povrchu (od pojmu se ustupuje, neboť samotnou aktivitu odstranit nelze, Dezaktivace je odstranění radioaktivních látek z povrchu (od pojmu se ustupuje, neboť samotnou aktivitu odstranit nelze, Uvedené pojmy lze nahradit obecným pojmem dekontaminace. Uvedené pojmy lze nahradit obecným pojmem dekontaminace. Odmořování vaků a kazajek se neprovádí, spálí se a zakopou na vyhrazeném místě Odmořování vaků a kazajek se neprovádí, spálí se a zakopou na vyhrazeném místě

25 Skladování prostředků individuální ochrany Prostředky individuální ochrany je nutno udržovat v čistotě a suchu, chránit je před prachem a organickými rozpouštědly, před skladováním poblíž topných těles a před přístupem slunečního světla. Prostředky individuální ochrany je nutno udržovat v čistotě a suchu, chránit je před prachem a organickými rozpouštědly, před skladováním poblíž topných těles a před přístupem slunečního světla. Ochranné filtry je třeba chránit před vlhkostí a proniknutím vody. Ochranné filtry je třeba chránit před vlhkostí a proniknutím vody.

26 Speciální část V této části jsou uvedeny údaje o všech prostředcích individuální ochrany, které jsou v současné době zavedené v systému ochrany obyvatelstva ČR. V této části jsou uvedeny údaje o všech prostředcích individuální ochrany, které jsou v současné době zavedené v systému ochrany obyvatelstva ČR.

27 Dětský ochranný vak DV-65 Určení: K ochraně povrchu těla dětí do 1,5 roku před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. Určení: K ochraně povrchu těla dětí do 1,5 roku před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. Stručný popis:DV-65 je složen ze železné kostry, pogumovaného textilu žluté barvy a difúzního filtru Stručný popis:DV-65 je složen ze železné kostry, pogumovaného textilu žluté barvy a difúzního filtru Období výroby: 1966-1973 Období výroby: 1966-1973 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Výztužná kostra Výztužná kostra Vak Vak Popruh Popruh Návod na používání Návod na používání Glycerínové mýdélko Glycerínové mýdélko

28 Dětský ochranný vak DV-75 Určení: K ochraně povrchu těla dětí od narození do 2 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů, radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: K ochraně povrchu těla dětí od narození do 2 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů, radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: DV-75 je složen ze hliníkové kostry, pogumovaného textilu růžové barvy a dvou difúzních filtrů Stručný popis: DV-75 je složen ze hliníkové kostry, pogumovaného textilu růžové barvy a dvou difúzních filtrů Období výroby: 1980-1990 Období výroby: 1980-1990 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Výztužná kostra Výztužná kostra Vak Vak Popruh Popruh Návod na používání Návod na používání Nádoba na tekutou stravu a kojenecká láhev Nádoba na tekutou stravu a kojenecká láhev Náhradní dětská postýlka Náhradní dětská postýlka

29 Dětská ochranná kazajka DK-62 Určení: K ochraně dýchacích cest a horní části povrchu těla dětí od 1,5 roku do 3 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: K ochraně dýchacích cest a horní části povrchu těla dětí od 1,5 roku do 3 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: Je složena z kazajky zhotovené z pogumovaného textilu žluté barvy, nožního dmychadla, vrapové hadice a filtru MOF-2 (MOF-4). Dodávka vzduchu do kazajky přes filtr je zabezpečována dmýcháním doprovodnou osobou Stručný popis: Je složena z kazajky zhotovené z pogumovaného textilu žluté barvy, nožního dmychadla, vrapové hadice a filtru MOF-2 (MOF-4). Dodávka vzduchu do kazajky přes filtr je zabezpečována dmýcháním doprovodnou osobou Období výroby: 1962-1965 Období výroby: 1962-1965 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Vlastní kazajka s průzorem a ventilovými komorami Vlastní kazajka s průzorem a ventilovými komorami Dva opasky Dva opasky Nafukovací temní poduška Nafukovací temní poduška Spojovací vrapová hadice Spojovací vrapová hadice Dmychadlo pro vhánění vzduchu Dmychadlo pro vhánění vzduchu Ochranný filtr Ochranný filtr

30 Dětská ochranná kazajka DK-88 Určení: K ochraně dýchacích cest a horní části povrchu těla dětí od 1,5 roku do 3 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: K ochraně dýchacích cest a horní části povrchu těla dětí od 1,5 roku do 3 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: Je složena z kazajky zhotovené z pogumovaného textilu růžové barvy, ventilátorku, elektromotorku na baterie, filtru MOF-4 (MOF-5). Dodávka vzduchu do kazajky přes filtr je zabezpečována nucenou ventilací Stručný popis: Je složena z kazajky zhotovené z pogumovaného textilu růžové barvy, ventilátorku, elektromotorku na baterie, filtru MOF-4 (MOF-5). Dodávka vzduchu do kazajky přes filtr je zabezpečována nucenou ventilací Období výroby: 1991-1992 Období výroby: 1991-1992 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Vlastní kazajka s průzorem a opaskem Vlastní kazajka s průzorem a opaskem Motorek s ventilátorkem a ochranným filtrem Motorek s ventilátorkem a ochranným filtrem Náhradní ruční dmychadlo se spojovací hadicí Náhradní ruční dmychadlo se spojovací hadicí Vědro z plastické hmoty k uložení kompletu Vědro z plastické hmoty k uložení kompletu Nádoba z plastu pro příjem tekuté stravy Nádoba z plastu pro příjem tekuté stravy

31 Dětská ochranná maska DM-1 Určení: k ochraně dýchacích cest dětí od 1,5, roku do 15 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. Určení: k ochraně dýchacích cest dětí od 1,5, roku do 15 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. Stručný popis: je obličejová maska s šestipáskovým gumotextilním upínacím systémem. Lícnice je růžové barvy s pevně připojenou vrapovou hadicí, aplikuje se s filtry MOF-2, MOF-4 (MOF-5) Stručný popis: je obličejová maska s šestipáskovým gumotextilním upínacím systémem. Lícnice je růžové barvy s pevně připojenou vrapovou hadicí, aplikuje se s filtry MOF-2, MOF-4 (MOF-5) Období výroby:1963-1970 Období výroby:1963-1970 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Lícnice Lícnice Ochranný filtr Ochranný filtr Pohotovostní brašna Pohotovostní brašna Glycerínové mýdélko Glycerínové mýdélko V bedně po 120 ks je návod a faciometr V bedně po 120 ks je návod a faciometr

32 Civilní ochranná maska CM-3-3/h Určení: k ochraně dýchacích cest dětí do 10 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: k ochraně dýchacích cest dětí do 10 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: je totožná s lícnicí CM-3, velikost 3 ale komplet je přizpůsoben pro použití dětmi ve stáří do 10 let s tím, že je komplet doplněn vrapovou spojovací hadicí a pohotovostní brašna CM-3 je nahrazena pohotovostní brašnou DM-1 má na dně distanční kolíčky, aby filtr nepřiléhal těsně ke dnu a nemohlo dojít k jeho ucpání Stručný popis: je totožná s lícnicí CM-3, velikost 3 ale komplet je přizpůsoben pro použití dětmi ve stáří do 10 let s tím, že je komplet doplněn vrapovou spojovací hadicí a pohotovostní brašna CM-3 je nahrazena pohotovostní brašnou DM-1 má na dně distanční kolíčky, aby filtr nepřiléhal těsně ke dnu a nemohlo dojít k jeho ucpání Období výroby: 1965-1972 Období výroby: 1965-1972 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Lícnice Lícnice Ochranný filtr Ochranný filtr Glycerínové mýdélko Glycerínové mýdélko V bedně po 120 ks je návod a faciometr V bedně po 120 ks je návod a faciometr

33 Civilní ochranná maska CM-3 Určení: k ochraně dýchacích cest obyvatelstva od věku 6 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: k ochraně dýchacích cest obyvatelstva od věku 6 let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: je obličejová maska s šestipáskovým gumotextilním upínacím systémem. Lícnice je šedé barvy a aplikuje se s filtry MOF-2, MOF-4 (MOF-5),které se šroubují přímo na vdechovací komoru lícnice Stručný popis: je obličejová maska s šestipáskovým gumotextilním upínacím systémem. Lícnice je šedé barvy a aplikuje se s filtry MOF-2, MOF-4 (MOF-5),které se šroubují přímo na vdechovací komoru lícnice Období výroby: 1962-1974 Období výroby: 1962-1974 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Lícnice Lícnice Ochranný filtr Ochranný filtr Pohotovostní brašna Pohotovostní brašna Glycerínové mýdélko Glycerínové mýdélko V bedně po 120 ks je návod a faciometr V bedně po 120 ks je návod a faciometr

34 Civilní ochranná maska CM-4 Určení: k ochraně dýchacích cest osob působících v zařízeních CO a osob umístěných ve zdravotnických a sociálních zařízeních, děti od věku 12 let a doprovod před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: k ochraně dýchacích cest osob působících v zařízeních CO a osob umístěných ve zdravotnických a sociálních zařízeních, děti od věku 12 let a doprovod před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: je obličejová maska s pětipáskovým gumotextilním upínacím systémem. Lícnice je šedé barvy, aplikuje se přímo šroubovatelnými filtry MOF-2, MOF-4, MOF-5 a MOF-6M Stručný popis: je obličejová maska s pětipáskovým gumotextilním upínacím systémem. Lícnice je šedé barvy, aplikuje se přímo šroubovatelnými filtry MOF-2, MOF-4, MOF-5 a MOF-6M Období výroby: 1975-2003 Období výroby: 1975-2003 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Lícnice Lícnice Ochranný filtr Ochranný filtr Pohotovostní brašna Pohotovostní brašna V bedně po 30ks je návod na používání CM-4 a faciometr II V bedně po 30ks je návod na používání CM-4 a faciometr II

35 Ochranná maska CM-5 Určení: k ochraně dýchacích cest osob působících v zařízeních CO před toxickými účinky otravných látek, toxinů a a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: k ochraně dýchacích cest osob působících v zařízeních CO před toxickými účinky otravných látek, toxinů a a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: je obličejová maska s pětipáskovým gumotextilním upínacím systémem, lícnice se vyrábí zpravidla v oranžové nebo černé barvě, aplikuje se přímo šroubovatelnými filtry MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M Stručný popis: je obličejová maska s pětipáskovým gumotextilním upínacím systémem, lícnice se vyrábí zpravidla v oranžové nebo černé barvě, aplikuje se přímo šroubovatelnými filtry MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M Období výroby: od roku 1999 Období výroby: od roku 1999 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Lícnice Lícnice Ochranný filtr Ochranný filtr Pohotovostní brašna Pohotovostní brašna Glycerínové mýdélko Glycerínové mýdélko Dodává se v textilní brašně, kde je návod a faciometr II Dodává se v textilní brašně, kde je návod a faciometr II

36 Ochranná maska CM-6 Určení: předpokládá se k využití pro ochranu dýchacích cest osob působících v zařízeních civilní ochrany, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení: předpokládá se k využití pro ochranu dýchacích cest osob působících v zařízeních civilní ochrany, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: je obličejová maska s pětipáskovým textilním upínacím systémem, vyrábí se v pastelových barvách podle přání zákazníka. Aplikuje se s ochrannými filtry se závitem 40x1/7“. Na rozdíl od všech uvedených typů lícnic řady CM má volitelné napojení filtru z pravé nebo levé strany Stručný popis: je obličejová maska s pětipáskovým textilním upínacím systémem, vyrábí se v pastelových barvách podle přání zákazníka. Aplikuje se s ochrannými filtry se závitem 40x1/7“. Na rozdíl od všech uvedených typů lícnic řady CM má volitelné napojení filtru z pravé nebo levé strany Období výroby: od roku 2002 Období výroby: od roku 2002 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Lícnice Lícnice Ochranný filtr Ochranný filtr Pohotovostní brašna Pohotovostní brašna Návod na používání Návod na používání

37 Ochranná rouška OR-1 Určení : jednoúčelový prostředek k ochraně dýchacích cest dětí od 9 měsíců až dospělých osob před radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a částečně před infekčními účinky biologických prostředků, jsou-li tyto škodliviny použity ve formě prachu nebo aerosolu. Neposkytuje však žádnou ochranu proti otravným látkám a průmyslovým škodlivinám. Byla vydána pro obyvatelstvo žijících v zónách havarijního plánování jaderných elektráren Určení : jednoúčelový prostředek k ochraně dýchacích cest dětí od 9 měsíců až dospělých osob před radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a částečně před infekčními účinky biologických prostředků, jsou-li tyto škodliviny použity ve formě prachu nebo aerosolu. Neposkytuje však žádnou ochranu proti otravným látkám a průmyslovým škodlivinám. Byla vydána pro obyvatelstvo žijících v zónách havarijního plánování jaderných elektráren Stručný popis: je vyrobena z textilu a skládá se z přední textilní lícní části se dvěma zorníky z průhledné fólie, podbradníku a těsnění. Ve spodní části lícnice je mezi dvěma textilními vrstvami vložena textilní filtrační vložka, která je schopna zachytávat prachové částice. K zadní části lícnice jsou přišity upínací pásky Stručný popis: je vyrobena z textilu a skládá se z přední textilní lícní části se dvěma zorníky z průhledné fólie, podbradníku a těsnění. Ve spodní části lícnice je mezi dvěma textilními vrstvami vložena textilní filtrační vložka, která je schopna zachytávat prachové částice. K zadní části lícnice jsou přišity upínací pásky Období výroby: 1960 Období výroby: 1960 Komplet tvoří: Komplet tvoří: Lícnice Lícnice Polyetylénový sáček k uložení Polyetylénový sáček k uložení v krabici po 20 ks je návod na používání v krabici po 20 ks je návod na používání

38 Speciální ochranný oděv SOO-CO Určení : k hermetické izolační ochraně povrchu těla osob působících v základních složkách IZS a pro osoby v zařízeních civilní ochrany k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Určení : k hermetické izolační ochraně povrchu těla osob působících v základních složkách IZS a pro osoby v zařízeních civilní ochrany k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků Stručný popis: skládá se z jednodílné kombinézy s kapucí, je vyroben z pogumovaného textilu, kombinuje se ochrannou maskou CM-4 Stručný popis: skládá se z jednodílné kombinézy s kapucí, je vyroben z pogumovaného textilu, kombinuje se ochrannou maskou CM-4 Období výroby: 1987-1992 Období výroby: 1987-1992

39 Malé ochranné filtry MOF Určení: k ochraně dýchacích cest jako hlavní funkční součást prostředků individuální ochrany Určení: k ochraně dýchacích cest jako hlavní funkční součást prostředků individuální ochrany Stručný popis: každý filtr MOF-2, MOF-4, MOF- 5, MOF-6M sestává z těla filtru,které obsahuje filtrační (filtrační papír) a sorpční část (sorbent). Je opatřeno víčkem a těsněním z polyetylénu Stručný popis: každý filtr MOF-2, MOF-4, MOF- 5, MOF-6M sestává z těla filtru,které obsahuje filtrační (filtrační papír) a sorpční část (sorbent). Je opatřeno víčkem a těsněním z polyetylénu Období výroby: 1976-1999. Výrobní technologie MOF-5 a MOF-6M je k dispozici a lze zahájit hromadnou výrobu Období výroby: 1976-1999. Výrobní technologie MOF-5 a MOF-6M je k dispozici a lze zahájit hromadnou výrobu

40 Doplňky k prostředkům individuální ochrany Faciometry Faciometry Brýlové vložky Brýlové vložky Brašny Brašny Glycerínové mýdélko Glycerínové mýdélko balení balení

41 Podmínky používání prostředků individuální ochrany Prostředky individuální ochrany lze dále používat je za předpokladu, že nevykazují tyto závady: Prostředky individuální ochrany lze dále používat je za předpokladu, že nevykazují tyto závady:

42 Dětské ochranné vaky, kazajky a oděvy Roztržení nebo proděravění vaku, kazajky nebo oděvu Roztržení nebo proděravění vaku, kazajky nebo oděvu Narušení krycí fólie difúzního filtru Narušení krycí fólie difúzního filtru Deformace kostry vaku, eventuálně pákového uzávěru vaku nebo jejich silné poškození Deformace kostry vaku, eventuálně pákového uzávěru vaku nebo jejich silné poškození Rozbití nebo ztráta některé části vaku nebo kazajky Rozbití nebo ztráta některé části vaku nebo kazajky

43 Lícnice ochranných masek Proděravění pryže Proděravění pryže Rozbití zorníku Rozbití zorníku Narušení pryže trhlinami přesahujícími třetinu síly stěny pryže Narušení pryže trhlinami přesahujícími třetinu síly stěny pryže Narušení těsnosti lícnice jejím silným zhnědnutím – při nasazení na obličej nevyhoví laické kontrole těsnosti Narušení těsnosti lícnice jejím silným zhnědnutím – při nasazení na obličej nevyhoví laické kontrole těsnosti

44 Ochranné filtry Tělo, nebo závit filtru jsou deformovány nebo proděravěny Tělo, nebo závit filtru jsou deformovány nebo proděravěny Zjištění vysoké vlhkosti filtru, zaplavení skladu Zjištění vysoké vlhkosti filtru, zaplavení skladu Ohoření filtru Ohoření filtru Vystavení filtru vysokým teplotám Vystavení filtru vysokým teplotám

45 Trendy vývoje prostředků individuální ochrany Předpoklady k praktickému uplatnění objevů pro konstrukce nových prostředků individuální ochrany jsou aplikace nových plastických hmot, objev elektronické kůže, mikroelektroniky, nanotechnologie, genové inženýrství, miniaturizace výrobků, PC technologie konstrukcí prototypů. Jejich aplikace jsou v rukou konstruktérů a výrobců. Předpoklady k praktickému uplatnění objevů pro konstrukce nových prostředků individuální ochrany jsou aplikace nových plastických hmot, objev elektronické kůže, mikroelektroniky, nanotechnologie, genové inženýrství, miniaturizace výrobků, PC technologie konstrukcí prototypů. Jejich aplikace jsou v rukou konstruktérů a výrobců.


Stáhnout ppt "Prostředky individuální ochrany HZS Moravskoslezského kraje Pplk.Ing. Rudolf Konečný."

Podobné prezentace


Reklamy Google