Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv jídelních zvyklostí, délky spánku a genu FTO na tělesné složení českých adolescentů Hana Zamrazilová Endokrinologický ústav, Praha Dětská výživa a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv jídelních zvyklostí, délky spánku a genu FTO na tělesné složení českých adolescentů Hana Zamrazilová Endokrinologický ústav, Praha Dětská výživa a."— Transkript prezentace:

1 Vliv jídelních zvyklostí, délky spánku a genu FTO na tělesné složení českých adolescentů Hana Zamrazilová Endokrinologický ústav, Praha Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, 16.-17.11.2012, Poděbrady

2 Obezita  Multifaktoriální onemocnění − vzniká interakcí genetických faktorů (40−70%) s faktory vnějšího prostředí  Faktory prostředí: nedostatečná pohybová aktivita, nevhodné stravovací návyky, délka spánku, doba sledování TV, …  Genetické faktory: polygenní vliv  Rozvoj celogenomových asociačních studií – objeveny desítky genetických variant spjatých s obezitou (FTO, MC4R, SH2B1, TMEM18,…)  Až 70 % obézních adolescentů je obézních i v dospělosti – zásadní zacílit prevenci na děti a dospívající (Whitaker et al, 1997)

3 Gen FTO  Gen Fat mass and obesity associated (16q12.2), kóduje alpha- ketoglutarát-dependentní deoxygenázu, funkce zatím nejasná  Vysoká exprese zejména v hypotalamu, v centru regulace energetické rovnováhy  Jednonukleotidové polymorfismy v 1. intronu – asociace s obezitou u dospělých i dětí  Minoritní alela A genu FTO (rs9939609) zvyšuje BMI o 0,4 kg/m 2 a riziko obezity o 31 % (Frayling et al, 2007)  Asociační studie sledující interakci s faktory vnějšího prostředí (jídelní chování, pohyb. aktivita,…) – nekonzistentní výsledky

4 Cíl studie Sledovat vztah 4 rizikových faktorů k nadváze a obezitě u českých adolescentů:  polymorfismus rs9939609 genu FTO  nepravidelné stravování  absence snídaně  délka spánku

5 Soubor 1683 adolescentů ve věku 12−17 let  829 adolescentů s nadváhou a obezitou (BMI > 90. percentil)  854 normostenických adolescentů (BMI 10.−90. percentil) Medián (dolní kvartil; horní kvartil) * BMI-SDS: skóre směrodatné odchylky pro body mass index

6 Metody  Antropometrické parametry  Tělesná výška, tělesná váha, BMI, obvod břicha  Tělesné složení  Celkový tělesný tuk, trunkální tuk pomocí analýzy bioelektrické impedance (Tanita BC-418 MA a Tanita Viscan)  Rizikové faktory životního stylu: dotazníkovou formou  Délka spánku kratší než 8 hod/den  Nepravidelné stravování, tj. méně než 5 porcí jídel denně  Absence snídaně

7 Asociace rizikových faktorů k nadváze a obezitě

8 1−4 rizikové faktory nezvyšují additivně riziko vzniku nadváhy a obezity (Χ 2 = 7,4; p = 0,117) SDS-obvodu břicha: signifikantně vyšší hodnoty u jedinců s 1−4 rizikovými faktory oproti jedincům bez rizikového faktoru (p * = 0,008) Medián * Kruskal–Wallisův test

9 Asociace rizikových faktorů k antropometrickým parametrům a tělesnému složení Medián; * Kruskal–Wallisův test

10 Závěr  Ze sledovaných faktorů zvyšuje riziko nadváhy a obezity nosičství rizikového genotypu polymorfismu genu FTO a nepravidelné stravování, tj. méně než 5 porcí jídel denně  Vliv nepravidelného stravování na obezitu je nezávislý na genotypu FTO  Asociace nadváhy a obezity s dobou spánku a vynecháváním snídaně nebyla u našeho souboru nalezena  Rovněž nebyl prokázán additivní vliv sledovaných rizikových faktorů na nadváhu a obezitu

11 Poděkování  Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity – Lenka Dušátková – Barbora Sedláčková – Petr Hlavatý – Marie Kunešová – Vojtěch Hainer  Oddělení molekulární endokrinologie – Josef Včelák – Běla Bendlová  Grant NT 12342-5/2011  Grant 7F08077 from MSM/7F  Grant z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu (CZ 0123)

12 Postgraduální školení v obezitologii pro pediatry Koná se ve dnech 26.-30.11.2012 Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav Národní 8, 116 94 Praha 1 tel. 224905350, fax 224905105 e-mail: vraisova@endo.czvraisova@endo.cz Cena školení: 2500,-Kč

13 Děkuji za pozornost

14 Genotypizace  Alelická diskriminace polymorfismu rs9939609 genu FTO (A/T):  TaqMan sondy (Applied Biosystems)  Lightcycler 480 (Roche)


Stáhnout ppt "Vliv jídelních zvyklostí, délky spánku a genu FTO na tělesné složení českých adolescentů Hana Zamrazilová Endokrinologický ústav, Praha Dětská výživa a."

Podobné prezentace


Reklamy Google