Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: 234 006 113 Technologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: 234 006 113 Technologické."— Transkript prezentace:

1 Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: Technologické centrum AV ČR Rozvojová Praha 6 Praha, prosinec 2008

2 Struktura 7.RP (2007 – 2013) (1) Spolupráce: M€ Zdraví 6050 M€ Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1935 M€ Informační a komunikační technologie 9110 M€ Nanovědy, nanotechnologie a nové výrobní technologie 3500 M€ Energie 2300 M€ Životní prostředí 1800 M€ Doprava 4180 M€ Společenskoekonomické vědy a humanitní obory 610 M€ Bezpečnost 1350 M€ Vesmír 1430 M€ Myšlenky 7460 M€ Lidé 4728 M€

3 Struktura 7.RP (2007 – 2013) (2) Kapacity 4217 M€ Výzkumné infrastruktury 1850 M€ Výzkum ve prospěch MSP 1336 M€ Regiony znalostí 126 M€ Výzkumný potenciál 370 M€ Věda ve společnosti 280 M€ Podpora soudržného vývoje politik výzkumu 70 M€ Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce 185 M€ Společné výzkumné středisko 1751 M€ Euratom 2751 M€ Celkem 54 mld. €

4 Hlavní typy projektů (Funding Schemes) Kolaborativní projekty (24 – 60 měsíců). Velké výzkumné projekty s minimálně třemi účastníky ze 3 zemí. Rozpočet miliony EUR až desítky milionů EUR. Specifické projekty pro MSP (včetně jejich asociací) Sítě excelence (sítě výzkumných pracovišť) Koordinační a podpůrné akce (propagace 7.RP, konference, studie...) Akce Marie Curie (mobility) MSP se mohou zapojit do všech aktivit 7.RP !!

5 Zapojení MSP do velkých výzkumných (kolaborativních) projektů v programu Spolupráce: -15% finančních prostředků z programu Spolupráce je vyčleněno pro MSP. - tyto projekty jsou vhodné vhodné pro hi-tech MSP s významnou expertní znalostí a výzkumnou kapacitou -v těchto projektech jsou pozice všech řešitelů rovnocenné -projekty lze podat pouze na téma vyhlášené EK (top – down)

6 Zapojení českých MSP do velkých výzkumných projektů 6.RP („Spolupráce“) V databázi kontrahovaných projektů EK bylo 38 českých MSP ve velkých výzkumných projektech. Příklad projektu s českou účastí: Živá vakcína proti chřipce s defektní replikací (FLUVACC) Integrovaný projekt Doba trvání 60 měsíců, celkový rozpočet 14,05 M€, příspěvek EK 9,2 M€ 7 řešitelů, koordinátor Green Hills Biotechnology Research Development and Trade GmBH, Rakousko Český účastník Biotest s.r.o.

7 Zapojení MSP do specifických projektů pro MSP (Část Kapacity – Výzkum ve prospěch MSP) - tyto projekty jsou vhodné pro technicky středně vyspělé (mid-tech) MSP - MSP, které jsou výzkumnými organizacemi, mohou být v projektu pouze jako výzkumné organizace (nikoli MSP) - u těchto projektů MSP zadají výzkum k řešení výzkumným organizacím (outsourcing výzkumné činnosti) -pozice skupin řešitelů jsou rozdílné (MSP a výzkumné organizace) -projekty lze podat na libovolné téma (bottom – up)

8 První typ projektů: „Výzkum pro MSP“ Tyto projekty jsou určeny pro skupiny individuálních MSP, které chtějí řešit společný problém a nemají dostatečnou vlastní výzkumnou kapacitu a finanční zdroje na objednání výzkumu u jiné organizace. V rámci projektu zadá skupina MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší „na zakázku“ a výsledek předají MSP k ověření a dalšímu využití. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty ze 100%, obvykle z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití je skupina MSP.

9 „ Výzkum pro MSP“ – účastníci a role MSP – min. 3 MSP ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace – min. 2 Provádí výzkum na základě zadání konsorcia MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli

10 Definice MSP dle Doporučení EK 2003/361/EC (http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_ en.htm)http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_ en.htm méně než 250 zaměstnanců obrat do 50 mil. €/rok aktiva do 43 mil. € nezávislá organizace

11 „ Výzkum pro MSP“ – pravidla 1 Celkový rozpočet: 0,5 – 1,5 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 1-2 roky (doporučeno) Koordinace projektu: MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky Požadavek na MSP: - musí splňovat definici MSP - nesmí být výzkumnou nebo konzultační organizací. Počet účastníků: 5-10 (doporučeno)

12 „ Výzkum pro MSP“ – pravidla 2 Finanční příspěvek Společenství: „Výzkum a technologický rozvoj“ - 50 % (75 % pro neziskové organizace, univerzity, výzkumné organizace, MSP) „Demonstrační činnosti“ – 50 % „Jiné aktivity“ – 100 % „Řízení projektu“ – 100 % Maximální výše příspěvku činí 110 % hodnoty „kontraktů s výzkumnými organizacemi“.

13 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Výhody: - vyvinutí nové technologie přesně podle požadavků MSP -MSP jsou vlastníkem výsledků projektu -náklady na výzkum hradí ze 100% EK -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy -finanční podpora

14 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Nevýhody: - nutnost vstupu do projektu v nefinanční formě - nutnost dělit se o výsledky

15 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska výzkumné organizace Výhody: - 100% financování (z příspěvku EK) - jistota platby -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy Nevýhody: - výzkumná organizace není vlastníkem výsledků projektu (lze smluvně ošetřit)

16 Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (1) Rychlá a cenově příznivá metoda léčby vředů na žilách dolních končetin, která kombinuje nový tlakový obvaz a elektrickou stimulaci (ELECTROBAND ). Doba trvání 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Osm řešitelů, koordinátor Pera Innovation Ltd., Velká Británie. Český řešitel HC Elecronics s.r.o. Vývoj profylaktické vakcíny a diagnostického markeru pro prevenci a určení diagnozy Lymeské boreliózy specifické pro Evropu a Severní Ameriku (BOVAC). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Šest řešitelů, koordinátor Intercell, Rakousko. Český účastník Státní zdravotní ústav. Kombinace technik a softwaru umělé inteligence a moderního reaktorového zařízení k efektivní analýze kinetiky v chemickém průmyslu (AITEKIN). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Osm řešitelů, koordinátor Technosind, Itálie. Český účastník Eveco Brno.

17 Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (2) Technologie zachycování plynného čpavku (AGATE). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Dvanáct řešitelů, koordinátor Cirmac Int., Holandsko. Český účastník Eidos. Individuálně konfigurovatelný automatický systém kalkulace pro 3-d laserové řezání (ICACOST). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Devět řešitelů, koordinátor Laser Zentrum Hannover, SRN. Český účastník Laser-Tech s.r.o. Vývoj digitálních radiografických technik, senzorů a systémů k nahrazení radiografie na bázi filmu pro detekci defektů u svarů a odlitků, které jsou klíčové z hlediska bezpečnosti (SAFE-RAY). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. Třináct řešitelů, koordinátor TWI LTD., Velká Británie. Český účastník ATG s.r.o.

18 Výsledky 2. výzvy Výzkum pro MSP v 7.RP s uzávěrkou Počty projektů: Evropa: 673 (663) předložených návrhů 98 financovaných projektů ČR: 5 návrhů, žádný pro financování Počty účastníků: Evropa: ve formálně správných návrzích 850 ve financovaných projektech ČR: 82 účastníků v návrzích 7 účastníků ve financovaných projektech

19 „ Výzkum pro MSP“ – další plánované výzvy - termíny uzávěrek v současnosti není publikována výzva 3. výzva – uzávěrka prosinec výzva - uzávěrka podzim výzva – uzávěrka podzim výzva – uzávěrka podzim 2012

20 Druhý typ projektů: „Výzkum pro asociace MSP“ Tyto projekty jsou určeny pro asociace MSP, které chtějí řešit problematiku, společnou pro širokou základnu MSP nebo celý obor – např. evropské normy, ochrana zdraví, bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí. V rámci projektu zadají asociace MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší a výsledek předají asociacím MSP. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití jsou asociace MSP.

21 „ Výzkum pro asociace MSP“ – účastníci a role Asociace MSP – min. 3 ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí nebo jedna evropská asociace Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace – min. 2 Provádí výzkum na základě zadání asociace MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé (včetně MSP) Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli

22 „ Výzkum pro asociace MSP“ – pravidla Celkový rozpočet: 1,5 - 4,0 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 2-3 roky (doporučeno) Koordinace projektu: asociace MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky atraktivní pro širokou členskou základnu Počet účastníků: (doporučeno) Ostatní pravidla jsou buď shodná, nebo obdobná pravidlům „výzkumu pro MSP“

23 Výzkum pro asociace MSP Výsledky výzvy FP7-SME Počty projektů: Evropa: 167 předložených záměrů do 1. stupně 83 předložených návrhů do 2. stupně 26 financovaných projektů ČR nepodala žádný návrh Počty účastníků: Evropa: 1158 v návrzích do 2. stupně 353 v financovaných projektech ČR: 13 účastníků v návrzích do 2. stupně 9 účastníků ve financovaných projektech

24 Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (1) Bezpečnější a efektivnější zděné konstrukce v Evropě (ESECaMaSE). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 26 řešitelů, koordinátor Deutsche Gesellschaft für Maerwerksbau e. V., SRN. Český účastník LIAS Vintířov. Tepelný a energetický výzkum pro aplikace v tepelných čerpadlech (SHERPA). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 30 řešitelů, koordinátor European Heat Pump Association, Velká Británie. Český účastník Eveco Brno.

25 Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (2) Výzkum nové generace inovačního a znalostního managementu, vývoj vhodných školících metod na bázi webu, nových nástrojů a příkladů osvědčené praxe (WEB-TEXPERT). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 46 řešitelů, koordinátor Forschungskuratorium Textil e. V.,SRN. Český účastník Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Výrobní strategie a metody pro slévárny, založené na znalostech (SMART FOUNDRY). Doba trváním 30 měsíců, celkový rozpočet EUR, příspěvek EK EUR. 19 řešitelů, koordinátor Verein zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt bremen e.V., SRN. Český účastník Nisaform.

26 „ Výzkum pro asociace MSP“ plánované výzvy V současnosti je publikována výzva FP7-SME s uzávěrkou 1. stupně 18. prosince výzva - uzávěrka 1. stupně podzim výzva – uzávěrka 1. stupně podzim výzva – uzávěrka 1. stupně podzim 2012

27 EUROSTARS (1) Určeno pro: výzkumně zaměřené MSP Charakteristika: Menší výzkumné projekty pro MSP. Projekt musí být veden výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Dále se požaduje uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu. Minimální počet řešitelů: dva MSP ze dvou členských zemí EUROSTARS (27 zemí). Velikost projektu: Průměrně 1,5 mil. € (první výzva) Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Doba trvání projektu: průměrně 28 měsíců (první výzva) Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium MSP

28 EUROSTARS (2) Téma: libovolné Financováno z: národních zdrojů, EK a soukromého sektoru; celkový rozpočet na léta 2007 – 2013 činí 800 milionů €. Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla uzavřena v únoru Bylo předloženo 205 návrhů. Aktuální výzva: Byla uzavřena Informace: S. Halada: Program EUROSTARS, Inovační podnikání a transfer technologií 2/2008 Kontaktní osoba: ing. Josef Martinec, MŠMT

29 EUREKA (1) Určeno pro: spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a vysokými školami Charakteristika: projekty tržně orientovaného výzkumu a vývoje Minimální počet řešitelů: řešitelé ze dvou členských zemí EUREKY (38 zemí). Velikost projektu: cca 1,5 mil.€ Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů, až 50% Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů Téma: libovolné, rámcově jsou projekty směrovány do těchto oblastí Elektronika a informační technologie Průmyslově vyráběné materiály a doprava Ostatní průmyslové technologie Chemie, fyzikální a exaktní vědy Biologické vědy

30 EUREKA (2) Zemědělství a mořské zdroje Energetika Zemědělství a potravinářské technologie Měření a normy Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředí Financováno z: národních zdrojů Výsledky předchozí výzvy: za půl roku 2007/2008 bylo předloženo 51 návrhů Aktuální výzva: návrhy se podávají průběžně Národním koordinátorem programu EUREKA v ČR je ing. Josef Martinec (MŠMT) (www.msmt.cz), podporu programu EUREKA v ČR zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR - ing. Pavel Dlouhýwww.msmt.cz

31 Výzkumný fond pro uhlí a ocel c ) c Výzkumné projekty oborech hutnictví, hornictví, strojírenství, energetika a ekologie. Preferovaná témata k řešení jsou uvedena na citované webové stránce. Fond má roční rozpočet ve výši 54 milionů EUR. Příspěvek fondu činí 60% nákladů na výzkumné projekty, 40% na pilotní a demonstrační projekty a až 100% na doprovodná opatření (propagace, mobilita). Uzávěrka pro podávání projektů je každoročně 15. září. Minimální počet řešitelů projektu není omezen, doporučuje se 5- 6 partnerů. Průměrná doba řešení projektu činí 3 roky.

32 Informační zdroje Web TC k 7.RP : (brožura MSP, financování, časopis Echo...) Web TC k 7.RP - informace pro MSP : pro-msp-sme/ CORDIS –informace pro MSP: CORDIS – výzvy pro MSP: esCallsPage&id_activity=14


Stáhnout ppt "Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: 234 006 113 Technologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google