Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: 234 006 113 Technologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: 234 006 113 Technologické."— Transkript prezentace:

1 Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.czskarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135 165 02 Praha 6 www.tc.cz Praha, prosinec 2008

2 Struktura 7.RP (2007 – 2013) (1) Spolupráce: 32365 M€ Zdraví 6050 M€ Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1935 M€ Informační a komunikační technologie 9110 M€ Nanovědy, nanotechnologie a nové výrobní technologie 3500 M€ Energie 2300 M€ Životní prostředí 1800 M€ Doprava 4180 M€ Společenskoekonomické vědy a humanitní obory 610 M€ Bezpečnost 1350 M€ Vesmír 1430 M€ Myšlenky 7460 M€ Lidé 4728 M€

3 Struktura 7.RP (2007 – 2013) (2) Kapacity 4217 M€ Výzkumné infrastruktury 1850 M€ Výzkum ve prospěch MSP 1336 M€ Regiony znalostí 126 M€ Výzkumný potenciál 370 M€ Věda ve společnosti 280 M€ Podpora soudržného vývoje politik výzkumu 70 M€ Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce 185 M€ Společné výzkumné středisko 1751 M€ Euratom 2751 M€ Celkem 54 mld. €

4 Hlavní typy projektů (Funding Schemes) Kolaborativní projekty (24 – 60 měsíců). Velké výzkumné projekty s minimálně třemi účastníky ze 3 zemí. Rozpočet miliony EUR až desítky milionů EUR. Specifické projekty pro MSP (včetně jejich asociací) Sítě excelence (sítě výzkumných pracovišť) Koordinační a podpůrné akce (propagace 7.RP, konference, studie...) Akce Marie Curie (mobility) MSP se mohou zapojit do všech aktivit 7.RP !!

5 Zapojení MSP do velkých výzkumných (kolaborativních) projektů v programu Spolupráce: -15% finančních prostředků z programu Spolupráce je vyčleněno pro MSP. - tyto projekty jsou vhodné vhodné pro hi-tech MSP s významnou expertní znalostí a výzkumnou kapacitou -v těchto projektech jsou pozice všech řešitelů rovnocenné -projekty lze podat pouze na téma vyhlášené EK (top – down)

6 Zapojení českých MSP do velkých výzkumných projektů 6.RP („Spolupráce“) V databázi kontrahovaných projektů EK bylo 38 českých MSP ve velkých výzkumných projektech. Příklad projektu s českou účastí: Živá vakcína proti chřipce s defektní replikací (FLUVACC) Integrovaný projekt Doba trvání 60 měsíců, celkový rozpočet 14,05 M€, příspěvek EK 9,2 M€ 7 řešitelů, koordinátor Green Hills Biotechnology Research Development and Trade GmBH, Rakousko Český účastník Biotest s.r.o.

7 Zapojení MSP do specifických projektů pro MSP (Část Kapacity – Výzkum ve prospěch MSP) - tyto projekty jsou vhodné pro technicky středně vyspělé (mid-tech) MSP - MSP, které jsou výzkumnými organizacemi, mohou být v projektu pouze jako výzkumné organizace (nikoli MSP) - u těchto projektů MSP zadají výzkum k řešení výzkumným organizacím (outsourcing výzkumné činnosti) -pozice skupin řešitelů jsou rozdílné (MSP a výzkumné organizace) -projekty lze podat na libovolné téma (bottom – up)

8 První typ projektů: „Výzkum pro MSP“ Tyto projekty jsou určeny pro skupiny individuálních MSP, které chtějí řešit společný problém a nemají dostatečnou vlastní výzkumnou kapacitu a finanční zdroje na objednání výzkumu u jiné organizace. V rámci projektu zadá skupina MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší „na zakázku“ a výsledek předají MSP k ověření a dalšímu využití. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty ze 100%, obvykle z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití je skupina MSP.

9 „ Výzkum pro MSP“ – účastníci a role MSP – min. 3 MSP ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace – min. 2 Provádí výzkum na základě zadání konsorcia MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli

10 Definice MSP dle Doporučení EK 2003/361/EC (http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_ en.htm)http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_ en.htm méně než 250 zaměstnanců obrat do 50 mil. €/rok aktiva do 43 mil. € nezávislá organizace

11 „ Výzkum pro MSP“ – pravidla 1 Celkový rozpočet: 0,5 – 1,5 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 1-2 roky (doporučeno) Koordinace projektu: MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky Požadavek na MSP: - musí splňovat definici MSP - nesmí být výzkumnou nebo konzultační organizací. Počet účastníků: 5-10 (doporučeno)

12 „ Výzkum pro MSP“ – pravidla 2 Finanční příspěvek Společenství: „Výzkum a technologický rozvoj“ - 50 % (75 % pro neziskové organizace, univerzity, výzkumné organizace, MSP) „Demonstrační činnosti“ – 50 % „Jiné aktivity“ – 100 % „Řízení projektu“ – 100 % Maximální výše příspěvku činí 110 % hodnoty „kontraktů s výzkumnými organizacemi“.

13 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Výhody: - vyvinutí nové technologie přesně podle požadavků MSP -MSP jsou vlastníkem výsledků projektu -náklady na výzkum hradí ze 100% EK -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy -finanční podpora

14 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska MSP Nevýhody: - nutnost vstupu do projektu v nefinanční formě - nutnost dělit se o výsledky

15 Projekty Výzkum pro MSP z hlediska výzkumné organizace Výhody: - 100% financování (z příspěvku EK) - jistota platby -možnost podat projekt na libovolné téma -možnost podat projekt v několika termínech -možnost podat projekt opakovaně -přístup k novému know-how -zkušenosti z mezinárodní spolupráce -vstup na nové trhy Nevýhody: - výzkumná organizace není vlastníkem výsledků projektu (lze smluvně ošetřit)

16 Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (1) Rychlá a cenově příznivá metoda léčby vředů na žilách dolních končetin, která kombinuje nový tlakový obvaz a elektrickou stimulaci (ELECTROBAND ). Doba trvání 24 měsíců, celkový rozpočet 1 228 585 EUR, příspěvek EK 624 580 EUR. Osm řešitelů, koordinátor Pera Innovation Ltd., Velká Británie. Český řešitel HC Elecronics s.r.o. www.electroband.info Vývoj profylaktické vakcíny a diagnostického markeru pro prevenci a určení diagnozy Lymeské boreliózy specifické pro Evropu a Severní Ameriku (BOVAC). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet 1 817 686 EUR, příspěvek EK 1 335 443 EUR. Šest řešitelů, koordinátor Intercell, Rakousko. Český účastník Státní zdravotní ústav. www.bovac.org Kombinace technik a softwaru umělé inteligence a moderního reaktorového zařízení k efektivní analýze kinetiky v chemickém průmyslu (AITEKIN). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet 1 350 000 EUR, příspěvek EK 795 000 EUR. Osm řešitelů, koordinátor Technosind, Itálie. Český účastník Eveco Brno. www.cpi.umist.ac.uk/aitekin

17 Projekty Výzkum pro MSP (dříve Projekty kooperativního výzkumu) s českou účastí (2) Technologie zachycování plynného čpavku (AGATE). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet 1 467 764 EUR, příspěvek EK 758 998 EUR. Dvanáct řešitelů, koordinátor Cirmac Int., Holandsko. Český účastník Eidos. environ@wxs.nl Individuálně konfigurovatelný automatický systém kalkulace pro 3-d laserové řezání (ICACOST). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet 874 419 EUR, příspěvek EK 606 700 EUR. Devět řešitelů, koordinátor Laser Zentrum Hannover, SRN. Český účastník Laser-Tech s.r.o. www.icacost.de www.lzh.de Vývoj digitálních radiografických technik, senzorů a systémů k nahrazení radiografie na bázi filmu pro detekci defektů u svarů a odlitků, které jsou klíčové z hlediska bezpečnosti (SAFE-RAY). Doba trváním 24 měsíců, celkový rozpočet 1 909 500 EUR, příspěvek EK 1 026 548 EUR. Třináct řešitelů, koordinátor TWI LTD., Velká Británie. Český účastník ATG s.r.o. www.saferay.co.uk

18 Výsledky 2. výzvy Výzkum pro MSP v 7.RP s uzávěrkou 11.4.2008 Počty projektů: Evropa: 673 (663) předložených návrhů 98 financovaných projektů ČR: 5 návrhů, žádný pro financování Počty účastníků: Evropa: 5 570 ve formálně správných návrzích 850 ve financovaných projektech ČR: 82 účastníků v návrzích 7 účastníků ve financovaných projektech

19 „ Výzkum pro MSP“ – další plánované výzvy - termíny uzávěrek v současnosti není publikována výzva 3. výzva – uzávěrka prosinec 2009 4. výzva - uzávěrka podzim 2010 5. výzva – uzávěrka podzim 2011 6. výzva – uzávěrka podzim 2012

20 Druhý typ projektů: „Výzkum pro asociace MSP“ Tyto projekty jsou určeny pro asociace MSP, které chtějí řešit problematiku, společnou pro širokou základnu MSP nebo celý obor – např. evropské normy, ochrana zdraví, bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí. V rámci projektu zadají asociace MSP úkol výzkumným organizacím k řešení. Výzkumné organizace úkol vyřeší a výsledek předají asociacím MSP. Náklady výzkumných organizací jsou pokryty z příspěvku EK. Výlučným vlastníkem výsledků projektu s právy ke komerčnímu využití jsou asociace MSP.

21 „ Výzkum pro asociace MSP“ – účastníci a role Asociace MSP – min. 3 ze 3 zemí EU nebo asociovaných zemí nebo jedna evropská asociace Formulují a zadávají výzkumný úkol Jsou vlastníky výsledků projektu Ověřují vyvinutou technologii a uvádějí ji do praxe Přispívají do projektu v nefinanční formě Výzkumné organizace – min. 2 Provádí výzkum na základě zadání asociace MSP Jejich náklady musí být plně uhrazeny Další podniky a koneční uživatelé (včetně MSP) Mohou se účastnit, pokud je v zájmu MSP Nemohou hrát v projektu dominantní roli

22 „ Výzkum pro asociace MSP“ – pravidla Celkový rozpočet: 1,5 - 4,0 mil. EUR (doporučeno) Doba trvání: 2-3 roky (doporučeno) Koordinace projektu: asociace MSP, výzkumná organizace, další podnik (výjimečně) Téma: libovolné téma vědy a techniky atraktivní pro širokou členskou základnu Počet účastníků: 10-15 (doporučeno) Ostatní pravidla jsou buď shodná, nebo obdobná pravidlům „výzkumu pro MSP“

23 Výzkum pro asociace MSP Výsledky výzvy FP7-SME-2007-2 Počty projektů: Evropa: 167 předložených záměrů do 1. stupně 83 předložených návrhů do 2. stupně 26 financovaných projektů ČR nepodala žádný návrh Počty účastníků: Evropa: 1158 v návrzích do 2. stupně 353 v financovaných projektech ČR: 13 účastníků v návrzích do 2. stupně 9 účastníků ve financovaných projektech

24 Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (1) Bezpečnější a efektivnější zděné konstrukce v Evropě (ESECaMaSE). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet 3 011 009 EUR, příspěvek EK 2 174 026 EUR. 26 řešitelů, koordinátor Deutsche Gesellschaft für Maerwerksbau e. V., SRN. Český účastník LIAS Vintířov. www.esecmase.org Tepelný a energetický výzkum pro aplikace v tepelných čerpadlech (SHERPA). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet 3 087 117 EUR, příspěvek EK 2 102 709 EUR. 30 řešitelů, koordinátor European Heat Pump Association, Velká Británie. Český účastník Eveco Brno. bernard.thonon@greth.fr

25 Projekty Výzkum pro asociace MSP (dříve Projekty kolektivního výzkumu ) s českou účastí (2) Výzkum nové generace inovačního a znalostního managementu, vývoj vhodných školících metod na bázi webu, nových nástrojů a příkladů osvědčené praxe (WEB-TEXPERT). Doba trváním 36 měsíců, celkový rozpočet 2 811 601 EUR, příspěvek EK 2 039 319 EUR. 46 řešitelů, koordinátor Forschungskuratorium Textil e. V.,SRN. Český účastník Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. www.texpert.net Výrobní strategie a metody pro slévárny, založené na znalostech (SMART FOUNDRY). Doba trváním 30 měsíců, celkový rozpočet 2 144 766 EUR, příspěvek EK 1 431 559 EUR. 19 řešitelů, koordinátor Verein zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hansestadt bremen e.V., SRN. Český účastník Nisaform. www.smartfoundry.org

26 „ Výzkum pro asociace MSP“ plánované výzvy V současnosti je publikována výzva FP7-SME-2008-2 s uzávěrkou 1. stupně 18. prosince 2008 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=138 3. výzva - uzávěrka 1. stupně podzim 2010 4. výzva – uzávěrka 1. stupně podzim 2011 5. výzva – uzávěrka 1. stupně podzim 2012

27 EUROSTARS (1) Určeno pro: výzkumně zaměřené MSP Charakteristika: Menší výzkumné projekty pro MSP. Projekt musí být veden výzkumně zaměřeným MSP. Za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Dále se požaduje uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu. Minimální počet řešitelů: dva MSP ze dvou členských zemí EUROSTARS (27 zemí). Velikost projektu: Průměrně 1,5 mil. € (první výzva) Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů Doba trvání projektu: průměrně 28 měsíců (první výzva) Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium MSP

28 EUROSTARS (2) Téma: libovolné Financováno z: národních zdrojů, EK a soukromého sektoru; celkový rozpočet na léta 2007 – 2013 činí 800 milionů €. Výsledky předchozí výzvy: První výzva byla uzavřena v únoru 2008. Bylo předloženo 205 návrhů. Aktuální výzva: Byla uzavřena 21.11.2008. Informace: http://www.eurostars-eureka.eu/ S. Halada: Program EUROSTARS, Inovační podnikání a transfer technologií 2/2008 Kontaktní osoba: ing. Josef Martinec, MŠMT

29 EUREKA (1) Určeno pro: spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a vysokými školami Charakteristika: projekty tržně orientovaného výzkumu a vývoje Minimální počet řešitelů: řešitelé ze dvou členských zemí EUREKY (38 zemí). Velikost projektu: cca 1,5 mil.€ Příspěvek řešitelům: Podle národních předpisů, až 50% Vlastnictví výsledků projektu: konsorcium řešitelů Téma: libovolné, rámcově jsou projekty směrovány do těchto oblastí Elektronika a informační technologie Průmyslově vyráběné materiály a doprava Ostatní průmyslové technologie Chemie, fyzikální a exaktní vědy Biologické vědy

30 EUREKA (2) Zemědělství a mořské zdroje Energetika Zemědělství a potravinářské technologie Měření a normy Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředí Financováno z: národních zdrojů Výsledky předchozí výzvy: za půl roku 2007/2008 bylo předloženo 51 návrhů Aktuální výzva: návrhy se podávají průběžně www.eureka.be http://www.aipcr.cz/eureka.asp Národním koordinátorem programu EUREKA v ČR je ing. Josef Martinec (MŠMT) (www.msmt.cz), podporu programu EUREKA v ČR zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR - ing. Pavel Dlouhýwww.msmt.cz

31 Výzkumný fond pro uhlí a ocel http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/, http://download.mpo.cz/get/28237/30102/323727/priloha001.do c ) http://download.mpo.cz/get/28237/30102/323727/priloha001.do c Výzkumné projekty oborech hutnictví, hornictví, strojírenství, energetika a ekologie. Preferovaná témata k řešení jsou uvedena na citované webové stránce. Fond má roční rozpočet ve výši 54 milionů EUR. Příspěvek fondu činí 60% nákladů na výzkumné projekty, 40% na pilotní a demonstrační projekty a až 100% na doprovodná opatření (propagace, mobilita). Uzávěrka pro podávání projektů je každoročně 15. září. Minimální počet řešitelů projektu není omezen, doporučuje se 5- 6 partnerů. Průměrná doba řešení projektu činí 3 roky.

32 Informační zdroje Web TC k 7.RP : http://www.fp7.cz/ (brožura MSP, financování, časopis Echo...) Web TC k 7.RP - informace pro MSP : http://www.fp7.cz/vyzkum- pro-msp-sme/ CORDIS –informace pro MSP: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html CORDIS – výzvy pro MSP: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Capaciti esCallsPage&id_activity=14


Stáhnout ppt "Příležitosti pro MSP a jejich partnery z výzkumných organizací v 7.RP Ing. Martin Škarka Tel.: 234 006 113 Technologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google