Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce Odbor statistik rozvoje společnosti Oddělení vědy, výzkumu a informační společnosti

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 AGENDA  Využívání ICT ve veřejné správě (od 2003) Sleduje přístup a vybavenost orgánů veřejné správy ICT a způsob využívání těchto technologií ve vztahu k občanům a firmám Jako doplňující zdroje slouží:  Průzkum webových stránek veřejné správy (od 2004) Sleduje zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách veřejné správy a pomáhá tak zachytit vývoj sbližování veřejné správy s veřejností  Využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (od 2003) Sleduje využívání internetu jednotlivci ve vztahu k veřejné správě  Využívání ICT ekonomickými subjekty (od 2002) Sleduje využívání internetu firmami ve vztahu k veřejné správě

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ METODOLOGIE Šetření je přílohou ročního statistického výkazu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vladních institucí (frekvence sběru dat: 2002 (pilot), 2003, 2004, 2005, 2006)  Referenční období: stav k (sběr 1. čtvrtletí 2006)  Výběrový soubor: organizací veřejné správy  Použité třídění: podle právní formy organizace: 1.Organizační složka státu (ministerstva, ústřední orgány státní správy, úřady práce, soudy, krajské veterinární správy atd. (367) 2.Kraj (13) 3.Obec nebo městská část hl. m. Prahy (6 300) Obec s počtem obyvatel 500 a více (2 658) Obec s počtem obyvatel méně než 500 (3 642)  Technika šetření: výkaz zasílaný poštou, možno také vyplnit a odeslat elektronicky  Dotazník: zaměřuje se na infrastrukturu, lidské zdroje, on-line služby  Návratnost: 94,5% (2005)  Publikace: za roky 2003, 2004, 2005

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 VÝSLEDKY

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Infrastruktura ( ) 100% organizačních složek státu, krajů a obcí s počtem 500 a více obyvatel bylo k vybavených alespoň jedním osobním počítačem a osobním počítačem s připojením na internet  Pouze 36 obcí (z organizací) s počtem méně než 500 obyvatel uvedlo, že nemá k dispozici ani jeden osobní počítač a 65 uvedlo, že nemá osobní počítač připojený k internetu Výrazný nárůst od r Podíl z celkového počtu organizací

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Vysokorychlostní připojení ( sledovaného roku) Podíl z celkového počtu organizací

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Vysokorychlostní připojení ( ) REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ Obce s počtem 500 a více obyvatel, podle krajů Obce s počtem méně než 500 obyvatel, podle krajů Podíl z celkového počtu organizací Výrazný rozdíl Podle okresů: 100% Ostrava, Brno, Plzeň, Praha (8 částí) 36,6% Louny, 37,5% Písek, Podle okresů: 54,5% Jablonec nad Nisou, 47,2% Ústí nad Orlicí 7,5% Strakonice, 11,9% Domažlice

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Webové stránky podle krajů ( ) REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ Obce s počtem 500 a více obyvatel, podle krajů Obce s počtem méně než 500 obyvatel, podle krajů Podíl z celkového počtu organizací Výrazný rozdíl Podle okresů: 100% Ostrava, Karviná, Jeseník, Brno, Plzeň, Kladno Jablonec nad Nisou, Domažlice, Praha (14 částí) 70% Praha 15, 74,2% Mělník Podle okresů: 100% Jeseník, 95% Chomutov 28,4% Jihlava, 36,3% Strakonice

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Informace a on-line služby na webových stránkách ( ) Podíl z celkového počtu organizací s webovou stránkou

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 PRŮZKUM WEBOVÝCH STRÁNEK METODOLOGIE Webový průzkum je prováděn nepravidelně jako doplňující šetření k pravidelnému šetření o využívání ICT veřejnou správou.  Cíl šetření: jaké informace a služby nabízejí úřady veřejné správy na svých webových stránkách  Období šetření: 8-9/2006  Technika šetření: sběr údajů přímo z webových stránek, průzkumník se ocitá v pozici občana hledajícího specifické informace a on-line služby nabízené webovými stránkami úřadů  Šetřený vzorek: celkový počet úřadů (245) 1. Úřady ústřední státní správy (26) 2. Krajské úřady a hl.m. Praha (14) 3. Obce s rozšířenou působností (205) Databáze šetřených institucí veřejné správy vč. odkazů na weby, byla získána v srpnu 2006 z Portálu veřejné správy

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 PRŮZKUM WEBOVÝCH STRÁNEK METODOLOGIE - pokračování  Hlavní ukazatelé:  Informace na webových stránkách úřadů:  Informace o odborech a jejich personální obsazení  Povinné informace dle standardu ISVS  Informace o tom, jak má občan žádat o informace, zvládat životní situace  Zveřejnění důležitých dokumentů úřadu  Informace o volných pracovních Služby na webových stránkách Fulltextové Přístupnost stránek pro težce zrakově postižené úživatele (Blind Cizojazyčné verze Elektronická Odkazy, on-line kontakt, FAQ, diskuze U obcí s rozšířenou působností byly dále sledovány ukazatele: návštěvnost, webová kamera, historie obce, strategický plán rozvoje, kultura v obci, info na mobil/ , registrace na stránkách, ankety, vybrané základní on-line služby

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Informace na webových stránkách % 74% 15% 13% Budoucnost: videopřenosy a zvukové záznamy ze zasedání úřadů Nárůst o 57%Nárůst o 26%

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 On-line služby na webových stránkách 2006 Obce s rozšířenou působností dále anketa diskuze webová kamera zasílání informací na /mobil otázky a odpovědi (FAQ) 19% Přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele nabízelo 9 úřadů z 245 tj. 3,7% Budoucnost: ICQ, Skype, on-line objednávání na úřady

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Podniky, které použily internet ve vztahu k veřejné správě, podle velikosti a účelu použití, leden 2006 Pokles z 12,5% ( 2004) na 7,5% (leden 2006) Podíl na celkovém počtu podniků v dané velikostní skupině

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Procento podniků (10+) používajících internet k on-line vyplňování formulářů veřejné správy 2006 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Průměr EU25 44% Zdroj: Community enterprise survey on ICT usage, Eurostat 2006

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 Děkuji za pozornost Výsledky za rok 2005: Výsledky za rok 2004: Výsledky za rok 2003: Ing. Markéta Arce tel


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce."

Podobné prezentace


Reklamy Google