Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce Odbor statistik rozvoje společnosti Oddělení vědy, výzkumu a informační společnosti

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz AGENDA  Využívání ICT ve veřejné správě (od 2003) Sleduje přístup a vybavenost orgánů veřejné správy ICT a způsob využívání těchto technologií ve vztahu k občanům a firmám Jako doplňující zdroje slouží:  Průzkum webových stránek veřejné správy (od 2004) Sleduje zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách veřejné správy a pomáhá tak zachytit vývoj sbližování veřejné správy s veřejností  Využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (od 2003) Sleduje využívání internetu jednotlivci ve vztahu k veřejné správě  Využívání ICT ekonomickými subjekty (od 2002) Sleduje využívání internetu firmami ve vztahu k veřejné správě

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ METODOLOGIE Šetření je přílohou ročního statistického výkazu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vladních institucí (frekvence sběru dat: 2002 (pilot), 2003, 2004, 2005, 2006)  Referenční období: stav k 31.12.2005 (sběr 1. čtvrtletí 2006)  Výběrový soubor: 6 680 organizací veřejné správy  Použité třídění: podle právní formy organizace: 1.Organizační složka státu (ministerstva, ústřední orgány státní správy, úřady práce, soudy, krajské veterinární správy atd. (367) 2.Kraj (13) 3.Obec nebo městská část hl. m. Prahy (6 300) Obec s počtem obyvatel 500 a více (2 658) Obec s počtem obyvatel méně než 500 (3 642)  Technika šetření: výkaz zasílaný poštou, možno také vyplnit a odeslat elektronicky  Dotazník: zaměřuje se na infrastrukturu, lidské zdroje, on-line služby  Návratnost: 94,5% (2005)  Publikace: za roky 2003, 2004, 2005

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz VÝSLEDKY

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Infrastruktura (31.12.2005) 100% organizačních složek státu, krajů a obcí s počtem 500 a více obyvatel bylo k 31.12.2005 vybavených alespoň jedním osobním počítačem a osobním počítačem s připojením na internet  Pouze 36 obcí (z 6 314 organizací) s počtem méně než 500 obyvatel uvedlo, že nemá k dispozici ani jeden osobní počítač a 65 uvedlo, že nemá osobní počítač připojený k internetu Výrazný nárůst od r. 2003 Podíl z celkového počtu organizací

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vysokorychlostní připojení (31.12. sledovaného roku) Podíl z celkového počtu organizací

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vysokorychlostní připojení (31.12.2005) REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ Obce s počtem 500 a více obyvatel, podle krajů Obce s počtem méně než 500 obyvatel, podle krajů Podíl z celkového počtu organizací Výrazný rozdíl Podle okresů: 100% Ostrava, Brno, Plzeň, Praha (8 částí) 36,6% Louny, 37,5% Písek, Podle okresů: 54,5% Jablonec nad Nisou, 47,2% Ústí nad Orlicí 7,5% Strakonice, 11,9% Domažlice

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Webové stránky podle krajů (31.12.2005) REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ Obce s počtem 500 a více obyvatel, podle krajů Obce s počtem méně než 500 obyvatel, podle krajů Podíl z celkového počtu organizací Výrazný rozdíl Podle okresů: 100% Ostrava, Karviná, Jeseník, Brno, Plzeň, Kladno Jablonec nad Nisou, Domažlice, Praha (14 částí) 70% Praha 15, 74,2% Mělník Podle okresů: 100% Jeseník, 95% Chomutov 28,4% Jihlava, 36,3% Strakonice

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Informace a on-line služby na webových stránkách (31.12.2005) Podíl z celkového počtu organizací s webovou stránkou

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz PRŮZKUM WEBOVÝCH STRÁNEK METODOLOGIE Webový průzkum je prováděn nepravidelně jako doplňující šetření k pravidelnému šetření o využívání ICT veřejnou správou.  Cíl šetření: jaké informace a služby nabízejí úřady veřejné správy na svých webových stránkách  Období šetření: 8-9/2006  Technika šetření: sběr údajů přímo z webových stránek, průzkumník se ocitá v pozici občana hledajícího specifické informace a on-line služby nabízené webovými stránkami úřadů  Šetřený vzorek: celkový počet úřadů (245) 1. Úřady ústřední státní správy (26) 2. Krajské úřady a hl.m. Praha (14) 3. Obce s rozšířenou působností (205) Databáze šetřených institucí veřejné správy vč. odkazů na weby, byla získána v srpnu 2006 z Portálu veřejné správy

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz PRŮZKUM WEBOVÝCH STRÁNEK METODOLOGIE - pokračování  Hlavní ukazatelé:  Informace na webových stránkách úřadů:  Informace o odborech a jejich personální obsazení  Povinné informace dle standardu ISVS  Informace o tom, jak má občan žádat o informace, zvládat životní situace  Zveřejnění důležitých dokumentů úřadu  Informace o volných pracovních místech @ Služby na webových stránkách úřadů: @ Fulltextové vyhledávání @ Přístupnost stránek pro težce zrakově postižené úživatele (Blind Friendly) @ Cizojazyčné verze stránek @ Elektronická podatelna @ Odkazy, on-line kontakt, FAQ, diskuze U obcí s rozšířenou působností byly dále sledovány ukazatele: návštěvnost, webová kamera, historie obce, strategický plán rozvoje, kultura v obci, info na mobil/e-mail, registrace na stránkách, ankety, vybrané základní on-line služby

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Informace na webových stránkách 2006 98% 74% 15% 13% Budoucnost: videopřenosy a zvukové záznamy ze zasedání úřadů Nárůst o 57%Nárůst o 26%

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz On-line služby na webových stránkách 2006 Obce s rozšířenou působností dále nabízely: @ anketa 34% @ diskuze 29% @ webová kamera 23% @ zasílání informací na email/mobil 22% @ otázky a odpovědi (FAQ) 19% Přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele nabízelo 9 úřadů z 245 tj. 3,7% Budoucnost: ICQ, Skype, on-line objednávání na úřady

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Podniky, které použily internet ve vztahu k veřejné správě, podle velikosti a účelu použití, leden 2006 Pokles z 12,5% ( 2004) na 7,5% (leden 2006) Podíl na celkovém počtu podniků v dané velikostní skupině

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Procento podniků (10+) používajících internet k on-line vyplňování formulářů veřejné správy 2006 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Průměr EU25 44% Zdroj: Community enterprise survey on ICT usage, Eurostat 2006

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Děkuji za pozornost Výsledky za rok 2005: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/9703-06 Výsledky za rok 2004: http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/9608-05 Výsledky za rok 2003: http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/9608-04 Ing. Markéta Arce marketa.arce@czso.cz, tel. 274 054 122


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Ing. Markéta Arce."

Podobné prezentace


Reklamy Google