Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zpráva o ochraně hospodářské soutěže 2007 - 2008 Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zpráva o ochraně hospodářské soutěže 2007 - 2008 Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního."— Transkript prezentace:

1 1 Zpráva o ochraně hospodářské soutěže 2007 - 2008 Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního práva Brno, 11. a 12. listopadu 2008

2 2 Soft law I. Alternativní řešení soutěžních problémů

3 3 Oznámení o alternativním řešení některých soutěžních problémů  Soutěžní advokacie v širším významu  Účel transparentnost, předvídatelnost, jednotnost právní jistota  Komunitární i české soutěžní právo  Jen méně závažná narušení soutěže  Ve správním řízení i mimo něj  Viz Infolist ÚOHS 2/2008

4 4 Závazky mimo správní řízení  Odstranění soutěžních problémů před zahájením správního řízení  Žádná zákonná opora  Oznámení o alternativním řešení hmotněprávní podmínky procedura  Posouzení dostatečnosti ano – správní řízení není zahájeno ne – správní řízení je zahájeno

5 5 Přípustnost závazků Typ deliktuPřed zahájením SŘ V rámci SŘ Méně závažný delikt nerealizovanýAno s omezeným dopademAno ostatníNeAno Závažný deliktneplněná dohodaNeAno ukončený, s omezeným dopadem a který není HC NeAno ostatníNe Velmi závažný deliktNe

6 6 Soft law II. Odbytová družstva

7 7 Odbytová družstva Stanovisko 2008  Účel a obsah výklad rozsahu a způsobu uplatnění pravidel hospodářské soutěže v zemědělství zejm. vyjasnit pravidla slučitelnosti činnosti odbytových družstev nahrazeno „Stanovisko 2005“  Viz Infolist ÚOHS 1/2008

8 8 Soft law III. Oblast koncentrací Přednotifikační jednání Oznámení o výpočtu obratu a další návrhy …

9 9 Oznámení o přednotifikačních kontaktech I.  Formalizace existující praxe  Cíl dosáhnout hladšího průběhu řízení o povolení spojení  Předmět procesní a jurisdikční otázky  existence notifikační povinnosti  náležitostí návrhu na povolení spojení a dotazníku předběžné vymezení relevantního trhu výjimečně předběžné obavy  Obsah vymezení předmětu a procedurálních pravidel

10 10 Oznámení o přednotifikačních kontaktech II.  Základní principy dobrovolnost iniciativa otevřenost důvěrnost spolupráce

11 11 Oznámení o přednotifikačních kontaktech III.  Procedura žádost nejméně dva týdny dopředu  stručný popis transakce  stručný popis dotčených trhů  stručný popis pravděpodobných dopadů písemná nebo ústní forma omezená možnost podání zúženého návrhu podmínečné potvrzení o úplnosti návrhu

12 12 Oznámení o výpočtu obratu  Pravidla pro výpočet obratu spojujících se soutěžitelů včetně obrat ve skupině, úprava výpočtu ve zvláštních případech, geografické rozdělení obratu, pravidla převodu na CZK, obrat bank a pojišťoven apod.  Kritérium stanovení jurisdikce ÚOHS (§ 13 ZOHS)

13 13 Soft law - obecně  Nikoli pouhé kopírování komunitárních vzorů rozdílná právní úprava rozdílné zkušenosti  Veřejná konzultace  Další plány: Koncept spojení (připraveno k veřejné diskusi) Pojem spojujících se soutěžitelů (dtto) Závazky, relevantní trh, pravidla posuzování fúzí???

14 14 Rozhodovací činnost Statistika a jiné zajímavosti

15 15 Počet zahájených řízení § 3 ZOHS, čl. 81 SES

16 16 Počet zahájených řízení § 11 ZOHS, čl. 82 SES

17 17 Ostatní výsledky 2007  Řešeno 439 podnětů  Odpovězeno 90 dotazů  Saldo pokut (uhrazené – vrácené) za rok 2007 činí cca 1 mld. Kč  Vybrané správní poplatky cca 6 mil. Kč

18 18 Počet posuzovaných koncentrací

19 19 Statistika rozhodnutí koncentrace 1. 9. 2007 – 1. 11. 2008 Celkem rozhodnutí64 Spojení povoleno57 Z toho:Se závazky2 Z toho:I. fáze1 II. fáze1 S podmínkami (II. fáze)1 Bez omezení54 Spojení nepodléhalo povolení6 Porušení § 18/1 ZOHS1

20 20 Aktivnější využívání procesních nástrojů  Leniency 5 žádostí využití markerů  Dawn raids 7 akcí, 20 týmů asistence Komisi  Procesní pokuty (i mimo správní řízení)

21 21 Rozhodovací činnost Ukončené případy

22 22 Dohody I.  RPM Esteé Lauder  818 tis. Kč Dellux  1.089 tis. Kč  nepravomocné Kofola  13.552 tis. Kč  narovnání  široké pojetí soutěžitele (odpovědnost MS a právní nástupnictví)

23 23 Dohody II.  Rozhodnutí sdružení soutěžitelů Sdružení pohřebnictví  ceníky, metodiky výpočtu ceny, zákazy cenové konkurence  500 tis. Kč Česká lékárnická komora  „pětikoruna“  omezování cenové propagace  1 mil. Kč  nepravomocné  Pravé horizontály? něco se chystá …

24 24 Zneužití dominantního postavení  Linde Gas (revival) KS původně zrušil pro procesní vady povinnost výhradního odběru diskriminace dodávky technického plynu v láhvích 12 mil. Kč  České dráhy § 11 ZOHS, čl. 82 SES vylučovací a vykořisťovací diskriminace železniční nákladní doprava substrátů ve velkých objemech 270 mil. Kč nepravomocné

25 25 Spojení soutěžitelů  Telefónica O2/DELTAX kvazistrukturální závazek v ranné druhé fázi převod projektu informační systémy, údržba a servis kontrola spojování vs. exekuční řád  Agrofert/První žatecká podniky ZZN poprvé napevno lokální trhy – kraje (výsledek rozsáhlého šetření) povoleno se strukturálními podmínkami v pozdní druhé fázi  Rewe/Plus Discount maloobchodní prodej potravin a blízkého zboží úplná rekonstrukce relevantních trhů – okresy povoleno se strukturálními závazky v prodloužené první fázi (prodej několika prodejen)  Ad strukturální závazky

26 26 Důležité střípky  Beran/VTK Group/Vítkovice porušení zákazu implementace spojení zablokování chodu cílové společnosti jako uskutečňování symbolické pokuty (100 tis., 50 tis. Kč.)  Vavrys neposkytnutí součinnosti při šetření § 22/1 písm. a) mimo správní řízení 100 tis. Kč

27 27 Ochutnávka alternativního řešení  Dveře Praha  Veterinární lékaři  Česká stomatologická komora  Psychowalkmany  Pohřební služba Kukuczka  Českomoravská kynologická unie  Jockey Club Česká republika  Moser  IMUNO (laboratorní vyšetření)  Gas s.r.o.  atd.

28 28 Výhledy do budoucna  Prioritizace kartely, vylučovací praktiky dominantů  Prohlubování ekonomické a ekonometrické expertízy  Sektorová šetření  Publikace soft-law

29 29 Team Sekce hospodářské soutěže

30 30 Děkuji za Vaši pozornost! Další informace: Robert Neruda robert.neruda@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "1 Zpráva o ochraně hospodářské soutěže 2007 - 2008 Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního."

Podobné prezentace


Reklamy Google