Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM) Projekt, stav řešení, výhled.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM) Projekt, stav řešení, výhled."— Transkript prezentace:

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM) Projekt, stav řešení, výhled Petr Kolář a tým Q-Ram

2 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Hlavní cíl Q-Ram Projekt vytvoří národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání, jehož prostřednictvím budou formulovány očekávané znalosti, dovednosti a kompetence absolventů vysokých a vyšších odborných škol.

3 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Motivace a hlavní cíle Q-Ram Motivace závazek ČR vytvořit NRK TV (Bergen 2005); doporučení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie z 23. 4. 2008 jasně deklarovat vztah národních rámců kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení (EQF); požadavek na konsolidaci a zpřehlednění sektoru terciárního vzdělávání a proměnu systému akreditací v ČR; požadavek na zintenzivnění dialogu mezi relevantními aktéry terciárního vzdělávání (VŠ, VOŠ, studenti, absolventi, zaměstnavatelé, akreditační komise, experti).

4 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Motivace a hlavní cíle Q-Ram Zpřehlednit terciární sektor vzdělávání v ČR. Zlepšit prostupnosti studia. Zlepšit podmínky pro evropskou a mezinárodní studentskou mobilitu a zaměstnatelnost absolventů. Umožnit snazší porovnatelnost a přenositelnost titulů. Poskytnout systémový nástroj pro tvorbu a hodnocení programů terciárního vzdělávání. Poskytnout systémový nástroj pro vnitřní i vnější hodnocení kvality. Vytvořit platformu pro diskuzi o žádoucích výstupech terciárního vzdělávání za účasti relevantních aktérů. Zajistit podmínky pro vytváření Národní soustavy kvalifikací na úrovních odpovídajících terciárnímu vzdělávání, včetně propojení počátečního a dalšího vzdělávání. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

5 9.12.2010 Parametry Q-Ram Projekt schválen 18. 6. 2009 Trvání Předpoklad: 07/2009 – 12/2011 Skutečnost: 08/2009 – 12/2011 v jednání je možnost prodloužení do 6/2012 Celkové způsobilé náklady 47 354 920 Kč

6 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Pojem a funkce kvalifikačního rámce Pojem Rámec kvalifikací je druhové vymezení výstupů z učení (znalostí, dovedností a dalších způsobilostí), které musí student prokázat, aby mu byla udělena kvalifikace určité úrovně. Funkce Klasifikační: nástroj pro klasifikaci kvalifikací podle sdílených znaků vztahujících se k úrovni náročnosti učení se. Komunikační: usnadňují porozumění významu a obsahu kvalifikací mezi (zejm. národními) vzdělávacími systémy (a jejich subsystémy). Regulativní: nástroj kurikulární politiky uvnitř vzdělávacího systému.

7 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Pojem a funkce kvalifikačního rámce Architektura projektu Q-Ram Národní deskriptory vzdělávací výstupy pro jednotlivé úrovně TV v kategoriích odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí. Oblasti vzdělávání skupiny navzájem si příbuzných studijních oborů VŠ (resp. vzdělávacích programů VOŠ) Deskriptory pro oblasti vzdělávání výstupy z učení, specifikace „jádra kurikula“ pro širší skupiny studijních programů se společnými obecnými cíli vzdělávání Metodika implementace Pilotní implementace

8 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Klíčové aktivity Q-Ram 1.Vytvoření národních deskriptorů a vymezení oblastí vzdělávání 2.Vytvoření deskriptorů pro jednotlivé oblasti vzdělávání 3.Tvorba metodiky pro implementaci kvalifikačního rámce 4.Pilotní ověření metodiky implementace 5.Vzdělávání 6.Publicita výstupů projektu

9 Pilotní implementace Vymezení oblastí vzdělávání Vytváření deskriptorů pro jednotlivé oblasti vzdělávání Vytváření metodiky implementace Metodika implementace Metodika implementace Vzdělávání Proškolené osoby Vymezené oblasti vzdělávání Výstupy Deskriptory oblastí vzdělávání Deskriptory oblastí vzdělávání Vstupy Návrh národních deskriptorů Klasifikace oborů vzdělání (ISCED 97 ) Klasifikace oborů vzdělání (ISCED 97 ) Existující akreditované studijní obory/ vzdělávací programy Existující akreditované studijní obory/ vzdělávací programy Národní deskriptory Vytváření konečné podoby národních deskriptorů Individuální projekt národní

10 Pilotní implementace Vymezení oblastí vzdělávání Vytváření deskriptorů pro jednotlivé oblasti vzdělávání Vytváření metodiky implementace Metodika implementace Metodika implementace Vzdělávání Proškolené osoby Vymezené oblasti vzdělávání Výstupy Deskriptory oblastí vzdělávání Deskriptory oblastí vzdělávání Vstupy Návrh národních deskriptorů Klasifikace oborů vzdělání (ISCED 97 ) Klasifikace oborů vzdělání (ISCED 97 ) Existující akreditované studijní obory/ vzdělávací programy Existující akreditované studijní obory/ vzdělávací programy Národní deskriptory Vytváření konečné podoby národních deskriptorů Listopad 2009

11 Pilotní implementace Vymezení oblastí vzdělávání Vytváření deskriptorů pro jednotlivé oblasti vzdělávání Vytváření metodiky implementace Metodika implementace rámce Metodika implementace rámce Vzdělávání Proškolené osoby Vymezené oblasti vzdělávání Výstupy Deskriptory oblastí vzdělávání Deskriptory oblastí vzdělávání Vstupy Návrh národních deskriptorů Klasifikace oborů vzdělání (ISCED 97 ) Klasifikace oborů vzdělání (ISCED 97 ) Existující akreditované studijní obory/ vzdělávací programy Existující akreditované studijní obory/ vzdělávací programy Vytváření konečné podoby národních deskriptorů Listopad 2010 Národní deskriptory

12 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Struktura řízení a řešení Q-Ram Projektový tým (MŠMT) Věcný manažer, finanční manažer, manažer publicity, odborný asistent, asistentka projektu Expertní tým Hlavní odborný garant Petr Kolář Odborný garant pro oblast VŠPetr Noskievič Odborný garant pro oblast VOŠKarel Chadt / Petr Richter Odborný metodický garantJiří Nantl Experti domácí a zahraničníPetr Pabian Petr Černikovský Oponentní expertiV. Dvořáková, V.Mulačová D. Sparling, A.Rauhvargers, J. Scattergood

13 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Struktura řízení a řešení Q-Ram Pracovní skupiny (celkem 90 expertů) 1. Výchova a vzdělávání 2. Humanitní vědy a umění 3. Sociální vědy, ekonomie, právo 4. Přírodní vědy 5. Technické vědy a technologie 6. Zemědělství a veterinární lékařství 7. Zdravotnictví 8. Bezpečnost 9. Služby a ostatní

14 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Dosavadní výstupy Ustaveny pracovní skupiny Q-Ram Vytvořena metodika práce a koordinace PS Proběhla úvodní odborná konference Nastavena spolupráce s odb. 24 MŠMT Definice národních deskriptorů pro TV, schválení MŠMT Zpracovány dvě analytické studie (zakázka) Publikace o národních deskriptorech Vymezení a popis oblastí vzdělávání (39)

15 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Dosavadní výstupy Ustaven tým pro tvorbu metodiky implementace kvalifikačního rámce Osloveny všechny vysoké a vyšší odborné školy – zájem o pilotní implementaci Navrženy oblasti vzdělávání a instituce pro pilotní implementaci kvalifikačního rámce

16 Oblast vzděláváníNázev školy Psychologie UK, FF UP, FF Historické vědy UJEP, FF Sociální vědy UK, FSV MU, FSS VOŠ Caritas Ekonomie a ekonomika VŠE MENDELU VOŠ živnostenská Přerov VŠH (SVŠ) Strojírenství a metalurgie VŠB-TUO Elektrotechnika VUT VOŠ Sezimovo Ústí Energetika ČVUT Veterinární lékařství VFU Zemědělství ČZU Zdravotnické (nelékařské) obory JČU VOŠ zdravotnická Zlín

17 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Další postup řešení Oblasti vzdělávání popisy jednotlivých oblastí vzdělávání tvorba deskriptorů OV publikace (2011) zatřídění současných SP do oblastí vzdělávání metodika pro zařazování nových a hraničních oborů do oblastí vzdělávání

18 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Další postup řešení Implementace návrh zásad implementace na systémové úrovni příprava metodiky implementace na institucionální úrovni Konzultace postupů a výstupů s aktéry AK, reprezentace VŠ, resorty, zaměstnavatelé workshopy s aktéry vytvoření společného grémia „Sbor expertů Q-Ram“

19 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Další postup řešení Ukotvení Q-Ram v systému Schvalování výstupů na úrovni MŠMT Novelizace vyhlášky – obsah žádosti o akreditaci SP –kodifikace národních deskriptorů Novelizace zákona o VŠ / nový zákon o TV –akreditace oblastí vzdělávání –programy krátkého cyklu (transformace VOŠ) Po ukončení projektu Q-Ram Sebecertifikace (MŠMT) Plošná implementace kvalifikačního rámce

20 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 11.11.2010 Synergie s dalšími IPn v oblasti TV 1.Nový systém akreditací v TV synergie s projekty Reforma, Kvalita 2.Vytvoření podmínek pro transformaci VOŠ synergie s projekty Reforma, Kvalita vazba na Národní soustavu kvalifikací

21 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 11.11.2010 Synergie s dalšími IPn v oblasti TV 3.Postavení rigorózních zkoušek v rámci kvalifikací TV synergie s projekty Reforma, Kvalita 4.Výuka komunikace vědy na VŠ synergie s projektem Podpora tech. a přírod. Oborů 5.Systém doktorského studia na VŠ synergie s projektem Mezinárodní audit VaVaI

22 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 11.11.2010 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9.12.2010 Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM) Projekt, stav řešení, výhled."

Podobné prezentace


Reklamy Google