Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kateřina Králíčková.  název pochází z hebrejštiny (chole - nemoc, ra - zlá)  popsána byla již ve starověku  v roce 1813 byl Robertem Kochem objeven.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kateřina Králíčková.  název pochází z hebrejštiny (chole - nemoc, ra - zlá)  popsána byla již ve starověku  v roce 1813 byl Robertem Kochem objeven."— Transkript prezentace:

1 Kateřina Králíčková

2  název pochází z hebrejštiny (chole - nemoc, ra - zlá)  popsána byla již ve starověku  v roce 1813 byl Robertem Kochem objeven její původce- bakterie Vibrio cholerae (vyskytuje se ve dvou biotypech- klasický biotyp nebo biotyp El tor, který je odolnější vůči nepříznivým podmínkám prostředí)

3

4  cholera je infekční střevní onemocnění, které se přenáší především znečištěnou vodou a potravinami  infekce se začne projevovat během několika hodin až 5 dnů po požití kontaminované potravy nebo vody  typicky vzniká náhlá bolest a křeče v břiše a objeví se průjem (velmi úporný, vodnatý, stolice má charakter kalné hnědavé nebo našedlé tekutiny, ve které plavou vločky hlenu, připomíná rýžový odvar, odchází spontánně, bez nutkání, a ve velmi krátkých intervalech)  nemocný může ztratit až jednu třetinu tělesné hmotnosti během několika hodin  po průjmech dochází obvykle ke zvracení, přičemž zvratky vypadají podobně jako stolice  kůže nemocného je suchá, pokrytá lepkavým potem, a kvůli sníženému napětí dochází k vytvoření řasy na kůži  klesá tělesná teplota, sliznice ústní a nosní dutiny jsou výrazně oschlé, jazyk je pokryt povlakem  nemocný si stěžuje na žízeň a křeče ve svalech, má zapadlé oční bulvy, je letargický, nezvykle unavený nebo spavý

5  dochází ke snížení až naprostému zastavení tvorby moči a slz  ztráta tekutin může být tak rychlá, že pacientu hrozí smrt již za několik hodin od prvních potíží  ke smrti dochází obvykle v prvním dnu nemoci  pro propuknutí onemocnění je klíčové to, kolik bakterií člověk požije  část mikroorganismů je zneškodněna kyselou žaludeční šťávou, důležité je i to, zda se bakterie dostanou do trávicího traktu nalačno, nebo po požití potravy, kdy je pravděpodobnost rozvoje onemocnění nižší  bakterie cholery putují do žaludku, ale vzhledem k tomu, že jsou imunní proti kyselému prostředí v žaludku, procházejí dále do tenkého střeva, kde se dále množí a produkují jed, toxin tzv. CHOLERATOXIN – ten má za následek velké vodní a minerální ztráty z organismu (i 25 litrů za den), které mohou ohrožovat na životě  infikovaný pacient bakterii vylučuje ve stolici a zvratcích  další lidé se mohou infikovat přímo, když se pacienta dotknou a neumyjí si ruce, nebo konzumací kontaminovaných potravin a vody  díky tomu se nemoc může šířit velice rychle a rozvinout se v epidemii

6

7  cholera se obvykle objevuje v rozvojových zemích, kde chybí sanitární infrastruktura, hygiena je nedostatečná a je nedostatek zdrojů nezávadné vody  právě v těchto zemích je nebezpečná z důvodu nedostatečné lékařské péče  kvůli špatným hygienickým podmínkám se však v chudých zemích onemocnění snadno šíří a vybírá si daň v podobě lidských životů  v endemických oblastech cholera nejčastěji postihuje děti ve věku 2-4 let  jinde naopak je nemocnost cholerou ve všech věkových skupinách stejná  zpravidla však jsou prvními nemocnými, následkem expozice kontaminovaným potravinám a vodě, dospělí muži  výskyt cholery má výraznou sezonalitu (v Bangladéši, kde je výskyt cholery endemický jsou každý rok dva vrcholy výskytu, odpovídající teplým obdobím před a po monzunových deštích, v Peru se epidemie cholery dostavují pouze v teplém období roku)  ve vyspělejších státech se cholera obvykle šíří kontaminovanými potravinami (zvláště tepelně neopracovanými „dary moře“), kdežto v méně vyspělých zemích je častější přenos kontaminovanou vodou

8

9  léčba je jednoduchá: mnoho pacientů je léčeno s pomocí rehydratačních solí, které obsahují přesné množství elektrolytů potřebných k opětovnému zavodnění pacienta; vážně nemocní dostávají nitrožilní infúze  během prvního dne léčby pacient potřebuje kolem 10 až 15 litrů nitrožilního roztoku  při lehčím průběhu onemocnění stačí hodně pít, u vážnějších stavů (při ztrátách hmotnosti větších než 10%) je ale nutná rehydratace infuzemi, kde se kromě vody doplňují také ztracené ionty  při těžším průběhu onemocnění se podávají antibiotika, která zabraňují dalšímu množení bakterií v tenkém střevě (bakterie je citlivá na vyschnutí, kyselé pH, běžné dezinfekční prostředky a teplotu nad 60 °C, ve stolici a ve vodě přežívá 3 týdny, v potravinách a na předmětech několik dni až týdnů, v ledu 6 týdnů)  bez léčby umírají nemocní na dehydrataci, kdy smrt nastává při ztrátě 10-15% celkové hmotnosti (u vážných případů může k takovému úbytku dojít i během několika hodin)  v minulosti docházelo při neléčení onemocnění k úmrtí ve více než 50% případů, zatímco nyní, při včasném zahájení vhodné terapie úmrtnost klesla pod 1%

10

11

12

13

14  v roce 1880 objevil německý mikrobiolog Robert Koch původce cholery v kontaminovaných potravinách, ve znečištěné vodě a ve výkalech pacientů postižených cholerou  o několik let později se podařilo připravit první cholerovou vakcínu, kterou tvořily usmrcené bakterie cholery  účinnost této vakcíny nebyla dostatečná  na přelomu 19. a 20. století byla připravena řada více či méně úspěšných cholerových vakcín  cholera se stala první, povinně hlášenou nemocí

15

16  a) preventivní  zabezpečení kvality pitné vody a bezpečné kanalizace  dodržování hygienických pravidel při přípravě potravin  dodržování osobni hygieny, osvěta a zdravotní výchova osob před cestou do endemických oblastí včetně očkování  b) represivní  okamžité hlášení každého onemocnění hygienické službě  izolace nemocného na infekčním oddělení včetně příslušných léčebných postupů  ohnisková dezinfekce v místě nákazy (fekálie, zvratky, kontaminované předměty, potraviny)  aktivní vyhledávání všech kontaktů (odběr stolice)  karanténa osob, které byly ve styku s postiženým: zvýšený zdravotní dohled po dobu 5 dní od posledního styku s nemocným, profylaktické podávání tetracyklinu

17  první prokazatelné epidemie cholery byly zaznamenány v Indii v 6. století před naším letopočtem  první epidemické šíření cholery spadá do doby přesunů anglických vojáků a rozšíření komunikace mezi Indií a sousedními zeměmi po souši i po vodě  zpočátku se cholera dostávala podle Ottovy encyklopedie do Evropy po souši, přes Persii, otevřením Suezského průplavu ale našla nákaza novou a kratší cestu do Evropy  do Evropy vnikla cholera roku 1829, 1832 pronikla i do Čech  ve světě se cholera vyskytuje v Indii, v jihovýchodní Asii, Africe, na Středním Východě, v Oceánii, v Jižní Americe a v některých zemích bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Azerbajdžán a Arménie)

18  po roce 1923 v podstatě vymizela tato nákaza z Evropy, kromě jedné větší epidemie, která vypukla v roce 1939 v Íránu a v letech 1947-1948 v Sýrii a Egyptě  v posledních dvou stoletích vzniklo v téměř celém světě 7 pandemií cholery 1. pandemie: kdy: 1816-1826 kde: Asie, počátek v Bengálsku počet obětí: 40 milionů  zpočátku se objevila epidemicky v Bengálsku (oblast současného státu Bangladéš a východní Indie), během roku 1820 se rozšířila do větší části Indie  postižená oblast v době vrcholu epidemie zasahovala až k Číně a Kaspickému moři

19

20 2. pandemie: kdy: 1829-1851 kde: celý svět, počátek v Rusku počet obětí: 1 milion  v květnu 1831 se ničivá epidemie cholery rozšířila z Ruska a zasáhla území východního Pruska a krátce nato se šířila dál do Berlína, Lübecku a Hamburku a také do českých zemí  v roce 1832 zasáhla Londýn a Paříž (v Londýně se podle tehdejších novin z roku 1832 vyžádala minimálně 3000 obětí, v Paříži zahynulo 20 000 lidí z celkového počtu 650 000 obyvatel a v celé Francii potom choleře podlehlo 100 000 lidí)  v Londýně byly zřizovány zdravotní vývěsky a cholerové noviny, využívané ke zprávám o výskytu a šíření cholery v Londýně  v té době se domnívali, že cholera se šíří „miasmatem“ (párou) z řeky  teprve klasická londýnská studie Johna Snowa v roce 1854 prokázala souvislost nemoci s kontaminovanou pitnou vodou a to dříve, než byla známa existence nějakých bakterií  ve stejném roce se cholera objevuje v Rusku, kde ochranná opatření vyústila v početné nepokoje obyvatelstva známé jako tzv. cholerové bouře

21  na pobřeží Severní Ameriky se objevuje v roce 1834  v roce 1835 dosáhla nákaza do Itálie a odtud přešla přes Tyroly do Bavor  obvykle epidemie řádila dva až tři měsíce, na řadě míst však po roce vzplanula znovu  v roce 1849 se cholera vrací do Paříže a do USA, kde jí podlehl i bývalý prezident James Knox Polk 3. pandemie: kdy: 1852-1860 kde: Asie, počátek v Rusku počet obětí: 2 miliony  postihla zejména Rusko 4. pandemie: kdy: 1863-1875 kde: Evropa, Afrika počet obětí: půl milionu  cholera se šířila zejména v Evropě a Africe

22 v roce 1866 se znovu objevuje v Severní Americe postupně se rozšířila do 88 zemí čtyř kontinentů 5. pandemie: kdy: 1881-1896 kde: celý svět počet obětí: 1 milion postihla kromě Severní a Střední Ameriky a Austrálie všechny ostatní části světa 6. pandemie: kdy: 1899-1923 kde: Asie počet obětí: 2 miliony v Evropě neměla z důvodu zvýšení kvality veřejného zdravotnictví velký vliv, těžce postiženo však bylo Rusko v roce 1908 usmrtila v Indii na 400 000 lidí a v Číně více než 30 000

23 7. pandemie: kdy: 1961-1970 kde: Asie, Afrika počet obětí: půl milionu  začala v Indonésii a označuje se také jako pandemie El Tor (podle biotypu, který ji vyvolal)  v roce 1963 zasáhla Bangladéš, 1964 Indii a 1966 SSSR  z USA se v roce 1973 dostává do Itálie a vyskytla se také v tehdejší ČSR  koncem 70. let se objevily malé epidemie v Japonsku a Jižním Pacifiku  tato pandemie v sedmdesátých letech pronikla na africký kontinent a roku 1991 do Jižní Ameriky

24  první zprávy o choleře došly do Evropy v roce 1817, do roku 1820 si vyžádala v Indii a na Cejlonu (Srí Lance) na 3 miliony obětí  v průběhu první světové války se cholera vyskytovala u vojáků z východní fronty  poslední malá epidemie cholery v našich zemích byla v roce 1970 na východním Slovensku, zřejmě importovaná z Ukrajiny  na území České republiky byl zatím poslední případ cholery zaznamenán v roce 1986  světové zdravotnické organizaci je od roku 1983 ročně hlášeno až 64 000 případů cholery z 30 – 35 převážně chudých zemí  v roce 1991 dosáhl celosvětový údaj 600 000  do roku 1994 onemocnělo v Amerikách víc než milion osob a na choleru zemřelo téměř 10 000 lidí

25  na světě bylo v roce 1995 hlášeno 55 275 případů cholery (úmrtnost 3,8 %)  odhaduje se, že ročně dochází na světě asi ke 120 000 případům úmrtí na choleru  při včasné a správné terapii by úmrtnost neměla převýšit 1%, někdy však dosahuje až 40%  ve světě došlo od roku 1997 do roku 1998 k vzestupu hlášeného počtu nemocných cholerou z necelých 140 000 na více než 290 000 osob  v roce 1999 byl na světě počet nemocných cholerou asi 254 000, v Africe vzniklo 81% těchto onemocnění a 95% z celosvětového počtu úmrtí na choleru  následujícího roku 2000 vznikla řada epidemií na různých ostrovech Oceánie a pokračující pandemie postihuje stále další oblasti

26

27

28 STÁTOBDOBÍPOČET NEMOCNÝCHPOČET ZEMŘELÝCH DŽIBUTI75 DNŮ 16.9. - 30.11.2000 9170 MADAGASKAR70 DNŮ 1.1. - 11.3.2001 4655196 MOZAMBIK29 DNŮ 25.2. - 26.3.2001 7367 SOMÁLSKO10 DNŮ 21. - 30.12.2000 60943 SOMÁLSKO90 DNŮ 1.1. - 31.2.2001 73562 SVAZIJSKO63 DNŮ 1.1. - 4.3.2001 148132 INDIE15 DNŮ 1. - 15.12.2000 1792 IRÁN60 DNŮ 1.10. - 30.11.2000 550 IRÁK325 DNŮ 1.1. - 30.11.2000 5324 JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 19 DNŮ 28.3. - 16.4.2001 796718 ZAMBIE 13 DNŮ 19.2. - 4.3.2001 44236

29

30

31

32

33

34

35 Angola 2006  kromě hlavního města byly cholerou nejhůře postiženy provincie Cunene na jihu, Lunda Norte na východě, Uíge na severu a Huíla ve středojižní části země  jen v hlavním městě bylo zaznamenáno skoro 24 000 nemocných, z nichž 314 choleře podlehlo  epidemie cholery si vyžádala přes 2500 mrtvých Súdán 2006  nejméně 127 obětí si na jihu Súdánu vyžádala epidemie cholery  nemocí se nakazilo 5634 lidí  přítomnost vysoce nakažlivé cholery byla zaznamenána zejména ve městech Džuba a Jej u hranic s Ugandou (města jsou odkázaná na vodu z Nilu, pro kterou neexistují žádné čističky) Somálsko 2007  těžké průjmové onemocnění považované za choleru se rozšířilo zejména v oblastech podél řeky Shabele, která se na konci roku 2006 rozvodnila a zaplavila rozsáhlá území v jižní a

36 centrální části Somálska  problémy s akutními průjmovými onemocněními sužovaly celé měsíce také obyvatele sousední Etiopie, zejména její jihozápadní části, která se Somálskem bezprostředně sousedí  východoafrické Somálsko patří mezi státy s nejhorší zdravotnickou péčí na světě Etiopie 2007  choleře tu podlehlo více než 680 lidí  nakaženo bylo asi 60 000 lidí  případy byly registrovány v 8 z 11 regionů  do Etiopie se cholera pravděpodobně dostala ze Sudánu Irák 2007  na severu Iráku bylo nakaženo cholerou přes 16 000 obyvatel  průjmové onemocnění se objevilo v provinciích Sulajmáníja, Irbíl a Tamím na severu země  na kurdském severu Iráku řádila cholera už v roce 1999, začátkem roku 2003 před americkou invazí do země postihla jih Iráku kolem Basry  v létě 2007 se vyskytla opět, mezi 23. srpnem a 10. zářím 2007 bylo v Iráku hlášeno 6142 případů a počet infikovaných nadále rostl

37

38

39 Indie 2007  nejméně 119 obětí a přes 5000 nakažených si během srpna vyžádalo šíření cholery na východě Indie  většina postižených byli chudí obyvatelé státu Urísa, kteří se infikovali konzumací kontaminované vody a zkažených potravin Filipíny 2008  epidemii cholery podlehlo 18 lidí  propukla ve dvou horských obcích na jihu Filipín  nakaženo bylo dalších 50 lidí  obětí nemoci se staly většinou děti  pravděpodobnou příčinou rozšíření choroby byl nedostatek vody, její špatná kvalita a nevyhovující sanitární podmínky

40

41 Zimbabwe 2008 – 2009  od srpna 2008 podlehlo v zemi choleře víc jak 3000 obyvatel a podle organizace Lékaři bez hranic se jedná o „stav nouze obřích rozměrů, která se naprosto vymyká kontrole“  na poliklinice v hlavním městě Harare bylo denně hospitalizováno v průměru 38 nových pacientů  epidemie postihla i okolní části Mbare, Kambuzuma, Kwanzana a Glen Norah  v některých venkovských oblastech je cholera endemická a objevuje se každý rok  nemoc si v zemi vyžádala kolem 2971 obětí dle Oddělení OSN pro humanitární záležitosti (OCHA)  nemocí se nakazilo 56 123 lidí  podle OCHA zemře každý dvacátý nakažený obyvatel Zimbabwe (běžně na choleru přitom umírá jen 1% nakažených)  cholera se navíc šíří i do sousedních zemí  v Jižní Africe se nemocí od 15. do 24. listopadu nakazilo 5696 osob (zemřelo jich 36)  cholera byla hlášena i z Angoly, Bečuánska, Malawi, Mozambiku, Namibie, Svazilska a Zambie

42

43 Papua-Nová Guinea 2009  epicentrem nemoci byla provincie Morobe na východě ostrova  podle oficiálních zdrojů cholerou onemocnělo 283 lidí Nigerie – 2010  nejhorší epidemie cholery za posledních 19 let  za dva měsíce nemoci podlehlo téměř 800 lidí a stovky dalších zemřely v sousedním Kamerunu, Čadu a Nigeru  epidemie cholery vypukla v Nigérii v létě, kdy zemi dlouho sužovaly vytrvalé deště, které na mnoha místech znečistily zdroje pitné vody, což napomohlo šíření nemoci  z Nigérie se cholera rozšířila i do sousedních států (Čad 40 úmrtí, Kamerun 300, několik případů zaznamenaly také úřady v Nigeru)  podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je tato epidemie cholery srovnatelná se situací v roce 1991, kdy zemřelo 7654 lidí Zambie 2010  cholera je v Zambii endemická (trvale se vyskytující na určitém území)  hlavní město Lusaka je v období dešťů opakovaně konfrontováno s epidemií cholery

44  hlavními příčinami opětovného výskytu a vážného dopadu nemoci jsou chybějící kanalizace, nedostatečný přístup k pitné vodě a špatné hygienické podmínky  v období 5 týdnů dramaticky vzrostl počet případů cholery na více než 4 500 a přes 120 lidí nemoci podlehlo Kongo 2010  kvůli nedostatku čisté vody a špatným životním podmínkám propukla ve městě Shabunda v polovině srpna epidemie cholery Kamerun 2010  epidemie cholery, kterou v Kamerunu vyhlásili na začátku května, si ve dvou oblastech na severu země vyžádala 225 obětí  tato epidemie na severu Kamerunu je svým rozsahem nejvážnější za posledních deset let Čad 2010  od konce června do konce září bylo ve 12 zdravotnických okrscích především ve středu a na západě země zaznamenáno 2422 případů cholery a 109 úmrtí  cholera se v Čadu objevuje sezónně a velké epidemie přicházejí cyklicky

45 Haiti 2010  23. 10. 2010 oznámen výskyt cholery na Haiti  podle WHO se jedná o první epidemii cholery na Haiti za poslední století  hlavní ohnisko nákazy leží severně od hlavního města Port-au-Prince  podle úřadů se infekce rozšířila z řeky Arbonite, do které kvůli několikadenním dešťům vytekly přeplněné latríny obsahující zárodky cholery  ke dni 27. října 2010 uvádí Ministerstvo zdravotnictví v Haiti 4 722 případů cholery, včetně 303 úmrtí  početné epidemie jsou v africkém Zairu, Guineji, Somálsku, dále v Brazílii, Peru, Afganistanu, Číně a Laosu (úmrtnost 13,8 %)  mezi země, kde se objevila v posledních dvou letech cholera, patří: Angola, Etiopie, Somálsko, Súdán, Indie, Guinea, Irák, Mosambik, Filipíny, Pákistán  podle údajů světové zdravotnické organizace WHO jen v Iráku cholera postihla téměř 20 000 lidí

46

47

48

49  epidemie cholery jsou důsledkem toho, že značná část obyvatelstva rozvojového světa nemá přístup k nezávadné vodě

50  Schott, Heinz: Kronika medicíny. Fortuna Print, Praha 1994.  Toulky minulostí světa 7. Via facti, Praha 2005.  http://biomikro.vscht.cz/documents/metmiklab/Metmiklab11.pdf http://biomikro.vscht.cz/documents/metmiklab/Metmiklab11.pdf  www.gised.com.au www.gised.com.au  www.gstatic.com www.gstatic.com  http://www.lekari-bez-hranic.cz/ http://www.lekari-bez-hranic.cz/  www.novinky.cz www.novinky.cz  http://nemoci.vitalion.cz/cholera/ http://nemoci.vitalion.cz/cholera/  ww.solen.cz/pdfs/lek/2007/04/03.pdf ww.solen.cz/pdfs/lek/2007/04/03.pdf

51  www.svetcest.cz www.svetcest.cz  www.vakciny.net www.vakciny.net  www.who.int www.who.int  www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz  www.zdrave.cz  www.zpravy.idnes.cz www.zpravy.idnes.cz  http://www.zu.cz/informace/smd/smd083.pdf


Stáhnout ppt "Kateřina Králíčková.  název pochází z hebrejštiny (chole - nemoc, ra - zlá)  popsána byla již ve starověku  v roce 1813 byl Robertem Kochem objeven."

Podobné prezentace


Reklamy Google