Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI TEMPERAMENT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI TEMPERAMENT"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI TEMPERAMENT
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 CO JE TO TEMPERAMENT souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání.

3 CO JE TO TEMPERAMENT Temperament určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti.

4 ČÍM SE PROJEVUJE rychlostí a intenzitou reakcí člověka
na různé podněty délkou trvání reakcí projevem prožívaného navenek +

5 DALŠÍ INFORMACE Temperament = jiným slovem také vzrušivost, respektive dispozice k ní. Projevuje se už u novorozenců, například intenzitou pohybů, hloubkou prožívání. Jeho podstata je biochemická. Je silně ovlivněn dědičností. +

6 HIPPOKRATOVA TYPOLOGIE
Domníval se, že poměr čtyř tělesných tekutin určuje reakce na okolí: krev – sanguis žluč – cholé sliz – flegma černá žluč – melancholé Tuto teorii zdokonalil Galénos, později pak Jung, Eynseck či Pavlov. +

7 HIPPOKRATOVA TYPOLOGIE
Známe tedy 4 typy temperamentů, ALE jeden člověk se samozřejmě nenajde pouze v jedné charakteristice, ale je kombinací více druhů temperamentů.

8 SANGVINIK STABILNÍ EXTROVERT
Reaktivní, živý, společenský, přizpůsobivý, lehkomyslný, proměnlivý, bezstarostný, rozhodný, vnímavý, méně sebekritický.

9 SANGVINIK základní charakteristika
Společenský typ člověka, svůj život si neumí představit bez vzrušení, své životní zážitky dokáže barvitě a hlasitě vyprávět už v dětském věku, zvědavé dítě, hrající si ve skupině ostatních dětí, pro sangvinika je přirozený fyzický kontakt s lidmi, doteky, hlazení, což může být někdy méně temperamentním lidem nepříjemné, tito lidé se často uplatňují ve vedoucích pozicích, dokážou beze studu produkovat množství kreativních nápadů a přitáhnout ostatní vlastní energií a nadšením, +

10 SANGVINIK základní charakteristika
často překypuje nápady, ale leckdy je nedokáže dotáhnout do zdárného konce, příliš mluví, často rád přehání, se svou překypující energií se někdy nedokáže soustředit a bývá k ostatním málo vnímavý, bývá egocentrický, jako přítel nestálý a nespolehlivý, často mu nic neříkají termíny či stálost v zaměstnání. +

11 SANGVINIK - klady Miluje společnost, dokáže přeměnit práci v legraci,
nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět, je vstřícný a optimistický, od nejútlejšího dětství je zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, zbožňuje přítomnost ostatních, jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahují lidi, touží být středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti, +

12 SANGVINIK - klady dobře si pamatuje barvy, na rozdíl od jmen a jiných faktů, má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem, je bezprostřední a otevřený, překypuje optimismem a nadšením téměř nad vším, bez váhání umí nabídnout svou pomoc, nedomýšlí však důsledky své ochoty, je tvůrčí a neustále produkuje nové vzrušující nápady, umí začít hovor s každým, kdo je po ruce a hned se stane vaším přítelem. +

13 SANGVINIK - zápory Většinou nic nedotáhne do konce,
příliš mluví, je rozvláčný a často přehání, je málo vnímavý k ostatním, neumí naslouchat, jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má příliš mnoho, skáče lidem do řeči a často odpovídá za ostatní, málokdy dodělá práci ve stanoveném termínu, střídá často zaměstnání. +

14 CHOLERIK LABILNÍ EXTROVERT
Bojovný, netrpělivý, vášnivý, nedůtklivý, neklidný, agresivní, vzrušivý, proměnlivý, impulzivní, optimistický, aktivní, výrazně bezprostřední.

15 CHOLERIK základní charakteristika
Je to dynamická osobnost, je zásadovým člověkem, který se v životě řídí určitými hesly a snaží se je dodržovat, má rád ve všem navrch a někdy nesnese pomyšlení, že by mohl mít pravdu někdo jiný, často nesnese pocit porážky, či nedokonalosti, bývá netolerantní i ke slabostem ostatních lidí, není mu cizí ani netrpělivost, která může vyústit až v agresi, +

16 CHOLERIK základní charakteristika
jeho reakce někdy bývají přehnané, ale vzápětí se dokáže uklidnit a jednat opět s chladnou hlavou, je vstřícným, otevřeným člověkem, je úspěšný ve vedoucích pozicích, nebývá apatický či lhostejný, na rozdíl od sangvinika má schopnost dotáhnout věci do zdárného konce a exceluje mimořádnou soustředěností v krizových situacích. +

17 CHOLERIK - klady Osobnost, která dosahuje svých cílů,
je vstřícný a optimistický, je rozeným vůdcem od nejútlejšího věku, bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné, nikdy není apatický nebo lhostejný, má silnou vůli, rozhodnost, problémy řeší rychle, dokáže velet úplně všemu, bez ohledu na znalosti a podmínky, +

18 CHOLERIK - klady jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil, je cílevědomý a skvělý organizátor, má schopnost dokončit větší díl práce než kdokoliv jiný, rád překonává překážky, miluje boj a konkurenci, obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl, má intuici pro odhad situace a obvykle má pravdu, miluje krizové situace, ve kterých exceluje. +

19 CHOLERIK - zápory Jeho život se řídí základním heslem, že má vždy pravdu a nemůže připustit, že by se mohl mýlit, musí vždy vítězit a pak hledá způsob, jak si zachovat tvář, neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí, musí stát vždy v čele a cítí se dobře, jen když má nadvládu, má nadřazený postoj, který dokáže druhé značně psychicky deptat, netoleruje slabosti, nesnáší nemocné a nerozhodné lidi, neumí dobře jednat s lidmi, je netrpělivý. +

20 FLEGMATIK STABILNÍ INTROVERT
Klidný až lhostejný, pasivní, starostlivý, hloubavý, samostatný, mírný, tichý, snášenlivý, pohodlný, stereotypní, nespolečenský.

21 FLEGMATIK základní charakteristika
S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech temperamentových typů, v dětství bývá tichým, klidným a nekonfliktním dítětem, má rád své přátele a bývá šťastný i o samotě, kde může hloubat o svých myšlenkách, klidová osobnost, která málokdy podléhá tlakům okolí, do ničeho nevkládá velké naděje, takže bývá vesměs smířený se životními nezdary, málokdy spěchá a jen těžko se dá vyvést z míry, v krizových situacích působí jako vyjednavač a řešitel problémů, +

22 FLEGMATIK základní charakteristika
ke svým přátelům je slušný, ohleduplný, umí být dobrým důvěrníkem, na druhou stranu bývá laxní a těžce se dokáže nadchnout pro jakoukoli věc, brání se změnám a, přestože by jeho nápady mohly mít úspěch, raději se vyhýbá tomu, aby podnítil svou představivost, nedává najevo své city a v životě se bojí odmítání, jako druhých, tak vlastních. +

23 FLEGMATIK - klady Je spokojený všude, kam ho strčíte,
umí se snadno přizpůsobit každé situaci, je cílevědomý, ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně, je prostě bezproblémový, obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace, nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry, je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje, +

24 FLEGMATIK - klady je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci, snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů, má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem, nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem. +

25 FLEGMATIK - zápory neumí se pro cokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila, brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci, vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá, nerad nese odpovědnost za svůj život, nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý, nerad říká ne, bojí se učinit rozhodnutí. +

26 MELANCHOLIK LABILNÍ INTROVERT
Oddaný, důkladný, vážný, náladový, úzkostný, přecitlivělý, nepřizpůsobivý, pesimistický, rezervovaný, nespolečenský, ostýchavý, uzavřený.

27 MELANCHOLIK základní charakteristika
Uzavřený pesimistický člověk, který se nerad dělí o své myšlenky a nápady, ve vztahu k lidem bývá rezervovaný, mívá chmurné nálady, nevysvětlitelnou úzkost a stavy podobné depresím, často trpí nízkou dávkou sebevědomí, která hraničí až s pocitem méněcennosti, svého životního partnera si vybírá cíleně a obezřetně, +

28 MELANCHOLIK základní charakteristika
díky své vnímavosti bývají melancholici dobrými přáteli, kterým se můžete svěřit a u kterých najdete pochopení, uplatňují se v zaměstnáních jako psychologové, psychoterapeuti a umělci, nehodí se na vedoucí pozice. +

29 MELANCHOLIK - klady Už jako dítě se jeví jako hluboký myslitel,
je nenáročný a tichý a má rád samotu, vyznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci, je mlčenlivý a přemýšlivý, má pesimistickou povahu a předvídá potíže ještě dřív, než vzniknou, je pro něj velmi důležitá duševní činnost, je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se pouze věcmi, které mají trvalý význam, mívá sklon ke genialitě a vysoký intelekt, ze všech typů má nejvíce tvůrčího talentu, potrpí si na precizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo, miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy, vidí cifry téměř všude, +

30 MELANCHOLIK - klady vyžívá se v detailech, které ostatní ani nestačí zaregistrovat, v životě hledá řád, ukládá vždy věci přesně na své místo, bývá dobře oblečený a upravený s úzkostlivou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí, je perfekcionista, a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě, nesnáší plýtvání a miluje výhodné koupě, umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi, svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky. +

31 MELANCHOLIK - zápory Snadno podléhá depresi,
snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy, má nízké sebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, trpí vnitřní nejistotou, je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní, věnuje plánování příliš mnoho času, na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus. +

32 TYPOLOGIE CARLA GUSTAVA JUNGA
Položil základy dělení temperamentu v závislosti na přístupu k okolnímu světu: introvert extrovert

33 TYPOLOGIE CARLA GUSTAVA JUNGA
EXTROVERT INTROVERT

34 INTROVERT Člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu, preferuje nepřímou komunikaci ( y, dopisy, SMS) před hovorem. Ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí. V případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně. +

35 EXTROVERT Člověk žijící navenek – povrchní a spontánní ⇒ snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“, jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí. Ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí. +

36 TYPOLOGIE ERNSTA KRETSCHMERA
KONSTITUČNÍ TYPOLOGIE (PODLE TYPU POSTAVY) (názvy v závorce podle Sheldona): PYKNIK (ENDOMORF) ASTENIK (EKTOMORF) ATLETIK (MEZOMORF)

37 TYPOLOGIE ERNSTA KRETSCHMERA
PYKNIK ASTENIK ATLET

38 PYKNIK zavalité krátké tělo kulatá hlava měkké svalstvo společenský
aktivní přizpůsobivý srdečný dobrácký náladově labilní hrozí u nich manio-depresivní psychózy +

39 ASTENIK dlouhá, štíhlá postava plochý hrudník slabě vyvinuté svalstvo
dlouhé, slabé údy rozporuplní, uzavření, nepřístupní lidé s bohatým vnitřním životem sklon k romantičnosti často si vytvářejí ideální fantazijní svět trvá jim, než si najdou svůj cíl, na který se zaměří +

40 ATLETIK silně vyvinutá kostra výrazné svalstvo široký hrudník
široká ramena psychologicky nevýrazný těžkopádný pomalejšího rozumu klidný přizpůsobivý bez citových vzruchů mentálně těžkopádní +

41 KDO JE KDO?

42 TEMPERAMENT Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály :


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI TEMPERAMENT"

Podobné prezentace


Reklamy Google