Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍSTROJE NA PŘÍPRAVU NÁPOJŮ Z ČERSTVÉ ZELENINY Case Study Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Ing. Josef Dvořák a Ing. Martin Kopecký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍSTROJE NA PŘÍPRAVU NÁPOJŮ Z ČERSTVÉ ZELENINY Case Study Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Ing. Josef Dvořák a Ing. Martin Kopecký."— Transkript prezentace:

1 KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍSTROJE NA PŘÍPRAVU NÁPOJŮ Z ČERSTVÉ ZELENINY Case Study Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Ing. Josef Dvořák a Ing. Martin Kopecký Podklad ke konstrukčním projektům KKS/ZKM SYSTÉMOVÉ NAVRHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PRODUKTŮ

2 © S. Hosnedl 2 OBSAH 30.09.2014 Zadání i. Výchozí situace ii. Cíl iii. Zadání úkolu - problému I. Rozpracování a zpřesnění úkolu 2 i. Vyjasnění problematiky ia. Průzkum stavu techniky (State of the Art) ib. Studie proveditelnosti ii. Vyjasnění zadaného problému iii. Metodika řešení 1a. Specifikace požadavků na TS (vč. úvodního hodnocení a analýz) 5 i. Specifikace tržních „PRODUCT-BUSINESS“ požadavků na TS ii. Specifikace konstrukčních „PRODUCT-DESIGN“ požadavků na TS iii. Výchozí hodnocení konstrukčního splnění specifik. P-DESIGN požadavků pro dosavadní a srovnatelné TS iv. Výchozí hodnocení tržního splnění specifik. P-BUSINESS požadavků pro dosavadní a srovnatelné TS 1b. Časový plán řešení návrhu TS

3 © S. Hosnedl 3 OBSAH 30.09.2014 II. Koncepční návrh TS 2. Návrh Funkční struktury TS (vč. průběžného hodnocení a analýz alternativ řešení) i. Navržení provozního transformačního procesu TS ii. Navržení Funkční struktury TS 3. Návrh Orgánové struktury TS (vč. průběžného hodnocení a analýz alternativ řešení) i. Navržení orgánů TS, které mohou zajistit požadované funkce TS ii. Kombinace orgánů TS do altern./var. Orgánové struktury TS iii. Hodnocení vybraných alternativ Orgánových struktur TS III. Konstrukční návrh TS 4. Návrh hrubé Stavební struktury TS (vč. hrubého hodnocení a analýz) i. Navržení hrubé Stavební struktury TS ii. Výpočty k hodnocení hrubé Stavební struktury TS 5. Návrh úplné Stavební struktury TS (vč. závěrečného hodnocení a analýz) i. Navržení úplné Stavební struktury TS ii. Výpočty k hodnocení úplné Stavební struktury TS iii. Souhrnné hodnocení konstrukčního splnění specifik. požadavků pro dosavadní, srovnatelné a navržené TS iv. Souhrnné hodnocení tržního splnění specifikovaných požadavků pro dosavadní, srovnatelné a navržené TS v. Vizualizace navrženého TS pro PR prezentace, marketing ap. IV. Detailní propracování konstrukčního návrhu TS 6. Detailování úplné stavební struktury TS a dokumentace řešení (včetně prezentace, předání a archivace)

4 4  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study PŘEDMLUVA Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study Obsahem Case Study je komentovaná ukázka základních kroků zjednodušeného systémového návrhu technického produktu chápaného jako technický systém (TS). Hlavním cílem je metodická podpora konstrukčních projektů řešených v rámci předmětu „Systematické navrhování technických produktů“ KKS/ZKM na Katedře konstruování strojů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vzhledem ke zjednodušenému pojetí je podklad vhodný především pro individuálně řešené konstrukční projekty. Může však samozřejmě přispět i jako východisko pro interdisciplinární konstrukční a designérské projekty ZKM 2+ týmově řešené v prezenčním studiu KKS/ZKM, pro rozsáhlejší konstrukční projekty v bakalářských* a diplomových** pracích, příp. i pro reálné projekty v praxi. Komentář: Pro větší názornost jsou v Obsahu Case Study uvedeny všechny základní kroky komplexního systémového návrhu a v něm jsou šedým písmem vyznačeny kroky, které nejsou kvůli zjednodušení v předložené Case Study řešeny. Do předložené formy Case Study zpracoval autor s využitím podkladů od Ing. J. Dvořáka a Ing. M. Kopeckého, doktorandů na Katedře konstruování strojů Fakulty strojní, kteří využili jako ukázky vypracování jednotlivých kroků práce studentů Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd. Jejich společným východiskem byla dokumentace semestrálního projektu [Hanáček 2011] vypracovaného v rámci kombinovaného studia předmětu „Systémové navrhování technický produktů“ KKS/ZKM. Potřebné teoretické a metodické poznatky vč. jejich terminologie lze nalézt v [Hosnedl 2014], příp. [Hosnedl 2012], *[Hosnedl 2012a], **[Hosnedl 2012b] a v další literatuře uvedené na závěr. Vzhledem k uvedeným východiskům uváděných technických a zejména konstrukčních řešení je však nutná tolerantnost při jejich posuzování neboť bylo možné upravit nebo vyžádat upravení jen některých.

5 ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SYMBOLY - Operátor (příp. i Operand): „soudržný“ ucelený quazistatický objekt (příp. subjekt) např.: = Technický Systém (TS) = Informační Systém (IS) - Účinek (Operátoru): schopnost M, E, I výstupů Operátoru způsobit požadovanou trvalou transformaci operandu - Proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje objekt/operand z jeho vstupního stavu na výstupní vlivem účinků subjektu/operátorů - Vstup/VýstuP (Procesu, Objektu/Subkektu): M, E, I, příp. L ve vstupním/výstupním stavu - Funkce (obecně): transformační schopnost operátoru nebo jeho prvku vyjadřovaná infinitivem) např.: = aktivní: otáčet, chladit, spojit = pasivní: otáčení/spojení umožnit - Funkce receptoru/efektoru TS: (schopnost subjektu/operátoru na jeho vstupech a výstupech) např.: = převzetí hnací energie od obsluhy / ze zdroje umožnit = požadované M, E, I účinky vyvodit 31.10.2009 © S. Hosnedl 5 

6 i. Výchozí situace – uvedení do problematiky Příprava nápojů v domácnostech a kancelářích je často opakovanou a všeobecně známou činností. Konstrukční kancelář bez vlastní výrobní základny proto hodlá ve spojení se vhodným výrobcem uvést na trh přístroj, který bude vysoce konstrukčně konkurenceschopný vůči dosavadním přístrojům pro zadaný účel. ii. Cíl Konstrukční návrh má přispět k dalšímu zkvalitnění přípravy nápojů i jejich kvality v domácnostech, příp. na pracovištích inovativním řešením potřebného technického přístroje. iii. Zadání úkolu - problému Navrhněte inovativní vysoce konkurenceschopný přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny (z mrkve, červené řepy, apod.) v menších množstvích pro domácnosti, kanceláře, sekretariáty, menší občerstvovací bufety, apod. Druh výroby - hromadná u externího výrobce s potřebnou výrobní základnou. Výrobní náklady - umožňující konkurenceschopnost na současném trhu. 6  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study ZADÁNÍ Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study

7 7  © S. Hosnedl 30.09.2014 Komentář : Cílem je zpřesnění, tj. vyjasnění a rozpracování zadaného úkolu s pomocí vyhledání a zpracování dostupných informací. Pro kvalitní řešení zadaného úkolu je zapotřebí zjistit co nejvíce informací o zadaném problému vč. vyhledání špičkových produktů v dané oblasti („State of the Art“). Tyto informace lze nejčastěji získat:  z informací o konkurenčních produktech,  z odborné literatury  ze zákonů, norem, předpisů,  z patentů a užitných vzorů  apod. Tyto informace jsou k dispozici v nejrůznějších formách od reálných produktů, přes tištěné a elektronické „nosiče“ až po internetové zdroje. Toto vyhledávání informací se obecně označuje jako rešerše - produktové, literární, normalizační, patentové apod. Jedním z hlavních výstupů tohoto kroku je specifikace požadavků na všechny podstatné vlastnosti konstruovaného technického produktu a tím vytvořit komplexní zadání pro jeho konstrukční návrh a hodnocení. Závěrečným krokem je pak časový plán řešení návrhu TS I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study

8 i. Vyjasnění problematiky ia. Průzkum stavu techniky (State of the Art) Průzkumem trhu byly vyhledány tři nejvýznamnější konkurenční produkty v oblasti přístrojů k přípravě nápojů :  A - Catler Je 4010  B – XL Wide Mouth Juicer  C – Mini Vitaljuicer Pro zjednodušení budou zároveň považovány za představitele (špičkového) stavu techniky v oblasti přístrojů k přípravě nápojů, tj. přístrojů se shodnou hlavní funkcí jako u navrhovaného přístroje. 8  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU

9 Výrobce: Breville Základní informace: [www.odstavnovace.info, 2013] Velice kvalitní produkt, který využívá mnoho moderních technologií: kontrolní LCD, max. 13000 ot/min, šířka plnícího otvoru 84 mm Cena vč. DPH: 4740 Kč [www.freshujuice.cz, 2013] A - Catler Je 4010 9  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU

10 B - XL Wide Mouth Juicer Výrobce: L’EQUIP Základní informace: [www.lequip.com, 2013] Standardní produkt: max 10 000 ot/min, šířka plnící trubice 75 mm, Cena vč. DPH: 4199 Kč [www.freshujuice.cz, 2013] 10  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU

11 C - Mini Vitaljuicer Výrobce: Oranfresh Základní informace: [www. oranfresh.com, 2013] Produkt odlišující se kvalitou zpracování a vybavení: max 5 000 ot/min, šířka plnicí trubice 75 mm (jako konkurenční produkt B) Cena vč. DPH: 6900 Kč [www.freshujuice.cz, 2013] 11  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU

12 Komentář : Specifikace požadavků je komplexní seznam požadavků na vlastnosti konstruovaného, příp. porovnávaného technického produktu. Cílem je zajistit, aby žádná důležitá vlastnost (zadaná, předepsaná nebo i obecně předpokládaná a nikde neuvedená - ISO 9000:2000), nezůstala opomenuta. Existuje značné množství pokynů pro obsah a formu specifikace požadavků, které se vzájemně značně odlišují. Důvodem je to, že většinou vycházejí ze specifických tradic, poznatků a zkušeností jednotlivých autorů. Zde proto bude využito obecně platné uspořádání požadavků vycházející z Teorie technických systémů (TTS), která je součástí poznatků Engineering Design Science – EDS („konstrukční nauky“). Jednotlivé požadavky jsou zde objektivně a systematicky obecně uspořádány nezávisle na konkrétní aplikaci a okolnostech. Pro tuto specifikaci požadavků byla na KKS vyvinuta SW podpora v MS Excel PS&EA, která ji ještě rozšiřuje o hodnocení splnění těchto požadavků u dosavadního, konkurenčních a navrhovaného technického produktu – systému TS(s). Tato SW podpora však svým rozsahem i náročností přesahuje rámec této zjednodušené Case Study, nebude zde proto využita. 12  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1a Specifikace požadavků

13 technického přístroje. Komentář Specifikace požadavků je rozdělena do tří domén: Požadavky na reflektivní vlastnosti (třídění podle životního cyklu TS(s) ) a) požadavky na technické a technologické vlastnosti TS(s) v provozním procesu b) požadavky vztažené k operátorům procesů ve všech etapách životního cyklu TS(s) (od plánování až po likvidaci) Požadavky na reaktivní vlastnosti (třídění podle přírodních věd a technických oborů) Požadavky na deskriptivní vlastnosti (axiomatické třídění) 13  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1a Specifikace požadavků

14 technického přístroje. Komentář : Základní model životního cyklu technického produktu/systému – TS(s) (východisko pro třídění reflektivních vlastností) 14  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1a Specifikace požadavků

15 Požadovaná hodnota:Váha: 1. Vlastnosti TS(s) k (hlavním i podpůrným) funkcím / účinkům: 15  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků - na reflektivní vlastnosti ad a) (1)

16 Požadovaná hodnota:Váha: 2. Vlastnosti TS(s) k provozuschopnosti: 16  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků - na reflektivní vlastnosti ad a) (2)

17 Požadovaná hodnota:Váha: 3. Vlastnosti TS(s) k člověku (& ost. živým bytostem) : 17  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků - na reflektivní vlastnosti ad b) (1)

18 Požadovaná hodnotaVáha: 4. Vlastnosti TS(s) k ost. tech. syst. a procesům v živ. cyklu: 18  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků - na reflektivní vlastnosti ad b) (2)

19 5 6 Požadovaná hodnota:Váha: Požadovaná hodnota:Váha: 5. Vlastnosti TS(s) k aktiv. & reaktiv. mater. & energ. prostředí: 6. Vlastnosti TS(s) k (odbornému) informačnímu systému: 7. Vlastnosti TS(s) k (informačnímu) manažerskému systému Požadovaná hodnota:Váha: 19  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků - na reflektivní vlastnosti ad b) (3)

20 8 Požadovaná hodnota:Váha: 8. Obecné konstrukční vlastnosti TS(s) : 20  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků - na reaktivní vlastnosti

21 Požadovaná hodnota:Váha: Požadovaná hodnota:Váha: 9. Elementární konstrukční vlastnosti TS(s): 10. Znakové konstrukční vlastnosti TS(s): 21  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků - na deskriptivní vlastnosti

22 Komentář Stanovení váhy jednotlivých požadavků a hodnocení jejich splnění Po specifikaci požadavků na jednotlivé vlastnosti se stanoví jejich váha (významnost) v rozmezí 0 až 4: 0 – bezvýznamný požadavek 4 – velmi důležitý požadavek Při použití SW podpory PS&EA v MS Excel se dále u dosavadního a vybraných konkurenčních produktů hodnotí splnění specifikovaných požadavků, obvykle také v rozmezí 0 až 4 : 0 - nesplňuje vůbec 4 - splňuje dokonale Váženým průměrem všech hodnocení se pak získá celkové hodnocení vlastností porovnávaných produktů (TS), např. ve formě diagramu zobrazeného na následujícím snímku. Speciálním zpracováním lze získat diagram pro hodnocení vzájemné konkurenceschopnosti jednotlivých TS. Cílem je zkonstruovat takový technický produkt, jehož výsledné hodnocení a zejména konkurenceschopnost jsou lepší než u konkurenčních produktů! 22  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků – stanovení vah pro hodnocení

23 Komentář: Diagram celkového hodnocení splnění specifikovaných požadavků pro porovnávaná řešení TS - ilustrativní příklad získaný s pomocí SW PS&EA 23  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1 a. Specifikace požadavků – úvodní hodnocení

24 24  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study I. ROZPRACOVÁNÍ A ZPŘESNĚNÍ ÚKOLU 1b. Harmonogram řešení Obr. : Časový plán řešení konstrukčního návrhu TS Rok: čas 2013 Měsíc: hod záříříjenlistopadprosinec Zadání 2 Analýza problému 10 Požadavkový list 15 Provozní transformační proces 15 Funkční struktura 10 Orgánová struktura 10 Hrubá stavební struktura 10 Úplná stavební struktura 15 Zlepšování 20 Závěrečné hodnocení 10 Dokumentování 15 Odevzdání 2 CELKEM134

25 Komentář: Po provedeném průzkumu trhu vč. vyhledání dalších potřebných informací, vypracování komplexní Specifikace požadavků a Harmonogramu řešení konstruovaného technického produktu (TS), v našem případě odšťavňovače, je cílem této další fáze hledání řešení koncepčního návrhu (orgánové struktury) TS. Budeme postupovat od nejabstraktnějšího modelu černé skříňky provozního procesu odšťavňovače až po konkrétní koncepční návrh (orgánové struktury) TS. Schéma postupu hledání řešení: 25  © S. Hosnedl 30.09.2014 II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study 2. Návrh černé skříňky, technologie a operací Provozního procesu TS, stanovení funkcí funkční struktury TS 3. Návrhy variant orgánů (pro stanovené funkce) a návrhy alternativ/variant orgánové struktury TS, Hodnocení a výběr optimální varianty TS

26 Návrh („scénář“) provozního transformačního procesu (TrfP) TS a) Návrh černé skříňky provozního TrfP Je to nejabstraktnější zobrazení provozního procesu konstruovaného technického produktu/systému (TS), znázorňující přeměnu příslušných vstupů na požadované výstupy při provozu TS. U řešeného úkolu se jedná o přeměnu zeleniny na šťávu (a odpad - vedlejší výstup provozního procesu) za pomoci účinků operátorů (“nástrojů“): člověka, konstr. TS, akt.&reakt.prostředí (+ nepřímo inf. a řídicího systému) Šťáva Zelenina Odšťavněná zelenina účinky člověka účinky konstr. tech. systému účinky akt.&reakt.prostř. účinky ost. operátorů Zpětné vazby 26  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

27 b) Návrh technologie (Tg) provozního TrfP Model provozního transformačního procesu TS doplněný oproti černé skříňce o popis zvolené technologie výroby šťávy ze zeleninových polotovarů. Šťáva Zelenina účinky člověka účinky navrh. tech. systému účinky akt.&reakt.prostředí účinky ost. operátorů Technologie zhotovení šťávy z požadovaných druhů zeleniny, zejména z mrkve, červené řepy, okurek, apod. : rozdělení zeleniny na kousky a jejich odšťavnění pomocí odstředivé síly, kdy dochází ke kvalitnějšímu oddělení šťávy Zpětné vazby Odšťavněná zelenina 27  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

28 28  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study c) Návrh operací provozního TrfP Účinky akt.&reakt prostředí II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

29 Návrh funkční struktury TS ) - pro realizaci účinků TS vyplývajících z provozního TrfP Poznámka: Stanovené funkce lze seskupovat, příp. i dále členit tak, jak je pro další řešení TS optimální HLAVNÍ/TRANSFORMAČNÍ FUNKCE TS vč. asistujících funkcí 1 vč. 1.1-1.3 VLOŽENI zeleniny UMOŽNIT 2 vč. 2.1-2.3 PROSTOR pro odšťavnění VYTVOŘIT 3 vč. 3.1-3.3 ZELENINU ODŠŤAVNIT 4 vč. 4.1-4.3 ŠTÁVU od odpadu SEPAROVAT 5 vč. 5.1-5.3 ODVOD a ZACHYCENÍ šťávy ZAJISTIT 6 vč. 6.1-6.3 ODVOD a ZACHYCENÍ odpadu ZAJISTIT 7 vč. Σ i Odšťavňovač s pracovní deskou SPOJIT Poznámka: Asistující funkce znázorněné vlevo a vpravo od hlavních/transformačních funkcí je nutné zajistit, zde jsou však uvedeny pouze pro úplnost. Jejich zajištění se obvykle řeší zároveň s řešením hlavních/transformačních funkcí, jak je naznačeno ve sloupci (základní funkční vpravo. 29  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

30 Navržení orgánů TS pro funkce TS do morfologické matice) a návrh spojení vybraných orgánů do alternativ orgánové struktury HLAVNÍ/TRANSFORMAČNÍ FUNKCE TS vč. asistujících funkcí Orgány 123 1 1.1 ÷ 1.3 VLOŽENI zeleniny UMOŽNIT vertikální nátrubek trubka/žlab ze zásobníku překlápěcí zásobník 2 2.1 ÷ 2.3 PROSTOR pro odšťavnění VYTVOŘIT pouzdro pro prac. orgán nádoba pro prac. orgán 3 3.1÷ 3.3 ZELENINU ODŠŤAVNIT šnek (v pouzdru) odstředivka (s filtrem) 4 4.1 ÷ 4.3 ŠTÁVU od odpadu SEPAROVAT filtr přepad bez separace (volitelně) 5 5.1 ÷ 5.3 ODVOD a ZACHYCENÍ šťávy ZAJISTIT odsávací trubka a nádoba výtoková hadice a nádoba výtoková trubka a nádoba 6 6.1 ÷ 6.3 ODVOD a ZACHYCENÍ odpadu ZAJISTIT trubka a nádoba vyjimatelný pracovní orgán 7 Σi Odšťavňovač s pracovní deskou SPOJIT svěrka se šroubem přísavný materiál/orgán držení vlastní tíhou 30  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

31 Návrhy alternativ Orgánové struktury TS) A B 1 1 2 2 31  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

32 Hodnocení alternativ (příp. variant) orgánových struktur TS Alternativa AB Ideál Q vložení234 množství/čas434 oddělení šťávy344 oddělení odpadu324 suchost odpadu344 celkový součet151620 normované hodnocení0,750,801 C výrobní náklady324 celkový součet324 normované hodnocení0,750,501 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study 32  © S. Hosnedl 30.09.2014 II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

33 Diagram pro hodnocení konkurenceschopnosti alternativ/variant Orgánových struktur TS Závěr: optimální varianta - A je výrazně levnější při srovnatelné posuzované kvalitě A Ideál Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study 33  © S. Hosnedl 30.09.2014 II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS

34 Komentář: Cílem tohoto kroku je hledání řešení pro vypracovanou Specifikaci požadavků, Funkční strukturu a koncepční schéma Orgánové struktury do úrovně konstrukčního návrhu (stavební struktury) TS, zde odšťavňovače včetně průběžného i finálního hodnocení a rozhodování (v závěru obvykle o zahájení závěrečného kroku konstrukčního návrhu přípravy dokumentace pro technologickou a organizační přípravu výroby a dalších etap životního cyklu ). Obvykle se postupuje od návrhu předběžného konstrukčního řešení (hrubé stavební struktury) TS k návrhu finálního konstrukčního řešení (úplné stavební struktury) TS. Schéma postupu hledání konstrukčního řešení: Návrh úplné stavební struktury přesahuje rámec této zjednodušené Case Study a není již proto zahrnut. 34  © S. Hosnedl 30.09.2014 III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study 4. Návrh hrubé stavební struktury TS včetně hodnocení a analýz 5. Návrh úplné stavební struktury TS včetně hodnocení a analýz

35 35  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS Návrh stavební struktury TS - pro variantu Orgánové struktury A (převzatý ilustrativní obrázek – nevyhovující kvalita)

36 36  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS Návrh stavební struktury TS - pro optimální variantu Orgánové struktury B (převzatý ilustrativní obrázek – nevyhovující kvalita)

37 Hodnocení splnění požadavků - na reflektivní vlastnosti ad a) (1) 1 splněníhodnoceníváž.hodnocení 400 ot/min28 500 W312 300 mm416 * * 416 * * 416 * * 416 není00 4 kg416 ruční00 2 litry28 není00 * * *312 * * *312 30 mm14 * * 48 416 * * 416 17 176 37  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS

38 Hodnocení splnění požadavků - na reflektivní vlastnosti ad a) (2) 2 splněníhodnoceníváž.hodnocení * * 412 * * *39 5 let412 * 26 ne00 00 * * 416 17 176 7 55 38  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS

39 Hodnocení splnění požadavků - na reflektivní vlastnosti ad b) (1) 3 splněníhodnoceníváž.hodnocení *14 * * 416 není00 * * *312 * * *312 překročeno00 *13 *12 * 26 17 176 7 55 9 55 39  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS

40 4 4a 4b 4c Splněníhodnoceníváž.hodnocení * 26 * * *312 * * 412 * * 412 * * 412 * * 416 * * 416 * * 416 * * *312 * * *312 17 176 7 55 9 55 10 126 40  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study Hodnocení splnění požadavků - na reflektivní vlastnosti ad b) (2) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS

41 17 176 7 55 9 55 10 126 14 204 41  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study Hodnocení splnění požadavků - na reflektivní vlastnosti ad b) (3) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS 5 6 7 splněníhodnoceníváž.hodnocení * * 416 * * *312 * * 416 * * 416 * * 416 * * 416 * * *416 nejsou třeba412 nejsou třeba412 2000 Kč412 750 Kč416 60 000 Kč412 1000 Kč416 * * 416

42 Hodnocení splnění požadavků na reaktivní vlastnosti 8 splněníhodnoceníváž.hodnocení * * *39 312 * * *312 * * *312 * * 416 * * 416 * * *312 17 176 7 55 9 55 10 126 14 204 7 89 42  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS

43 Hodnocení splnění požadavků - na deskriptivní vlastnosti 9 10 splněníhodnoceníváž.hodnocení není00 * 24 * * 416 není00 * * 412 17 176 7 55 9 55 10 126 14 204 7 89 5 32 43  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS

44 Vážené hodnocení splnění specifikovaných požadavků pro navržený TS - příklad pro předchozí ilustrativní (!) hodnocení Hodnocení splnění požadavků: = Výsl. váž. hodnocení = Σ dílčích váž.hodn. / ( 16 x poč.kritérií ) = = 736 / ( 16 x 69 ) = 0,67 44  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS 17 176 7 55 9 55 10 126 14 204 7 89 5 32 69 736 69x16=1104 736/1104=0,67

45 Komentář Diagram celkového hodnocení splnění specifikovaných požadavků pro všechna porovnávaná řešení TS - ilustrativní příklad získaný s pomocí SW PS&EA 45  © S. Hosnedl 30.09.2014 Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS

46 Komentář Závěrečná fáze konstrukčního návrhu: Tato fáze zahrnuje převážně rutinní práce (nejen pro uzavření konstrukční etapy, ale i pro navazující etapy životního cyklu TS), které přesahují rámec této zjednodušené Case Study a nejsou již proto zahrnuty. 46  © S. Hosnedl 30.09.2014 IV. DETAILNÍ PROPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU TS Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study 6. Detailování úplné stavební struktury TS a dokumentace řešení (včetně prezentace, předání a archivace)

47 [Eder 2008] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Design Engineering: A Manual for Enhanced Creativity. 1. issue. Boca Raton, Florida USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008. 588 pp. ISBN 978-1-4222-476 [Eder 2010] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management. Boca Raton, Florida USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, 456 pp., ISBN: 978-0-415- 55557-9 [Hanáček 2011] Hanáček J.: Konstrukční návrh přístroje na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny (z mrkve, červené řepy, okurek, apod.). Semestrální projekt KKS/ZKM Systémové navrhování technických produktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, FST, KKS. 2011. [Hosnedl 2012] Hosnedl S.: Systémové navrhování technických produktů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, FST, KKS. 2012. 208 s. ISBN 978-80-261-0125-3 (elektronická verze). [Hosnedl 2012a] Hosnedl S.: Doplňující podklady k vypracování konstrukčně zaměřené bakalářské práce (BP) Západočeská univerzita, FST, KKS. 2012. 11 s. (elektronická verze). http://home.zcu.cz/~hosnedl/BP/... http://home.zcu.cz/~hosnedl/BP/ [Hosnedl 2012b] Hosnedl S.: Doplňující podklady k vypracování konstrukčně zaměřené diplomové práce (DP) Západočeská univerzita, FST, KKS. 2012. 11 s. (elektronická verze) http://home.zcu.cz/~hosnedl/DP/... http://home.zcu.cz/~hosnedl/DP/ [Hosnedl 2014] Hosnedl, S.: Systémové navrhování technických produktů. Předmět KKS/ZKM. Podklady k přednáškám. Plzeň: ZČU, FST, KKS. 2014. http://home.zcu.cz/~hosnedl/ZKM/...http://home.zcu.cz/~hosnedl/ZKM/ [Hosnedl et al 2014] Hosnedl, S. et al.: Vlastnostmi řízený management návrhu technického produktu: Komplexní specifikace tržních a konstrukčních požadavků, průběžné hodnocení & analýzy jejich plnění (vč. SWOT, predikce konkurenceschopnosti a indikace rizik) PS&EA - SW podpora v MS Excel. Plzeň: ZČU, FST, KKS. 2014. http://home.zcu.cz/~hosnedl/ZKM/...http://home.zcu.cz/~hosnedl/ZKM/ [Hubka 1988a] Hubka, V., Andreasen, M.M.A Eder, W.E. Practical Studies in Systematic Design. London: Butterworths, 1988, ISBN 0-408-01420-2 [Hubka 1988b] Hubka, V., and Eder, W. E: Theory of Technical Systems. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag, 1988, ISBN 3-540-17451-6 [Hubka 1992] Hubka, V. and Eder, W. E.: Engineering Design.. Zürich, Switzerland: Heurista, 1992. ISBN 3-85693- 026-4. [Hubka 1996] Hubka,V. and Eder, W.E.: Design Science. London, Springer,1996, ISBN 3-540-19997-7 47  © S. Hosnedl 30.09.2014 LITERATURA Přístroj na přípravu nápojů z čerstvé zeleniny - Case Study

48 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍSTROJE NA PŘÍPRAVU NÁPOJŮ Z ČERSTVÉ ZELENINY Case Study Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Ing. Josef Dvořák a Ing. Martin Kopecký."

Podobné prezentace


Reklamy Google