Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy a Fond soudržnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy a Fond soudržnosti"— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy a Fond soudržnosti 2007-2013
SZ Brusel Úsek finanční a hospodářské politiky Stanislav Schneidr 9. října 2006

2 Obsah prezentace role SZ v oblasti politiky soudržnosti
finanční perspektiva politika soudržnosti (SF a FS) programování v ČR + vyjednávání s EK

3 Politika soudržnosti v rámci SZ
INFORMACE a KONTAKTY – zastupování ČR v EU monitorování realizace programů SF, zprávy auditorů, komunikace s EK předkládání a schvalování projektů, audity, řešení ad hoc problémů - Fond soudržnosti zastupování ČR v pracovních výborech EK (výklad nařízení, metodiky) spolupráce s členy Výboru regionů, se zástupci krajů a profesními zastoupeními (CEBRE, CzechTrade, CzechTourism apod.) příprava legislativy na půdě Rady (+ kontakty s českými europoslanci) zastupování ČR v pracovních výborech EK (příprava implementačního nařízení EK) zapojení do programování v ČR (účast ve vyjednávacím týmu) schůzky atašé pro regionální politiku

4 Dohoda o finanční perspektivě
uzavření Meziinstitucionální dohody (IIA), tj. dohody Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU – 4. dubna 2006 výsledný kompromis = 864 mld. € - navýšení o 4 mld. € na lisabonské cíle, celoživotní vzdělávání, SZBP, tj. na 1,048 % HND EU pro CZ na politiku soudržnosti = 23,6 mld. € (v cenách roku 2004) revize finanční perspektivy (SZP, systém vlastních zdrojů) – v letech

5 Legislativa politiky soudržnosti
obecné: definuje cíle, principy, základní pravidla programování, řízení, financování, monitorování, kontroly pomoci ze SF a FS ERDF: definuje zaměření aktivit podporovaných ERDF (výrobní investice, infrastruktura, další rozvojové iniciativy) podle jednotlivých cílů a specifik (města, venkov, oblasti s přírodními handicapy, odlehlé regiony) a detaily programování a implementace EGTC ESF: definuje poslání, zaměření aktivit podporovaných ESF (měkké investice) FS: definuje poslání, oblasti intervence, podmínky podpory FS Evropské sdružení pro územní spolupráci: pokouší se napomoci cíli EÚS prostřednictvím definice Sdružení (složení, pravomoci, stanovy) nařízení EK – implementační nařízení (detaily k publicitě, implementaci, uznatelnosti pro cíl EÚS, bydlení)

6 Indikativní harmonogram přijetí legislativy a programování
prosinec schválení FP na ER duben meziinstitucionální dohoda (ER,EP,EK) říjen 05 – září 06 neformální vyjednávání NSRR a OP 31. červenec schválení nařízení+zveřejnění v Úředním věstníku +max. 6 měsíců přijetí SOZS Radou (6. října) přijetí SOZS plénem EP (16.–20. října) + max. + 5 měsíců formální předložení NSRR a OP (běží uznatelnost výdajů) – předpokládá se však zkrácení lhůt

7 Navrhovaný systém OP Cíl Konvergence (15 OP) ERDF
OP Doprava (+ FS) 22,25 % (21,5 %) OP Životní prostředí (+ FS) 19,00 % (20,0 %) OP Podnikání a inovace 11,75 % OP Výzkum, vývoj a inovace 8 % Integrovaný OP 6,0 % (7,5 %) OP Technická pomoc % 7 x regionální OP 18,0 % (13,25 %) ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost 7 % (10 %) OP Vzdělávání 7 % Cíl RKaZ (Praha 2 x OP – Konkurenceschopnost + Adaptabilita) Cíl EÚS (5 CBC + 1 TNC + 1 IRC)

8 Programování I. Národní strategický referenční rámec – základní strategický dokument na národní úrovni zajišťující soulad s prioritami EU, který je základem pro přípravu OP operační programy - obsahuje analýza sektoru nebo regionu, zdůvodnění priorit, cíle priorit a indikátory, finanční plán, jmenování MA, opatření k publicitě, indikativní seznam velkých projektů podařilo se získat dokument aide memoire (metodika zpracování NSRR a OP), proběhla technická/neformální jednání s EK k obsahu NSRR a OP POZIČNÍ DOKUMENT EK k NSRR – ČR obdržela 20. září 2. pol. října jednání s EK k NSRR – chytrá veřejná správa, MSSF, městská problematika a podpora bydlení, finanční toky a implementace, IOP, OP VVaI do konce října OP na vládu 17. října jednání v Ústí n. Labem k městské problematice

9 Programování II. koncentrace na dopracování NSRR a OP, přerušení jednání k OP problémové okruhy: lisabonizace politiky soudržnosti (propojení na NPR a SOZS v NSRR a v každém OP) earmarking (dobrovolné stanovení limitů pro výši výdajů majících vazbu na lisabonské cíle) komplexní přístup k intervencím (nerozdělovat za každou cenu aktivity mezi jednotlivé OP) překryvy (identifikace, řešení a prezentace EK)

10 Vyjednávání s EK - struktura ROP
EK preferuje jednotnou strukturu ROP - 4 hlavní oblasti (flexibilita v rámci finančních vah a obsahu jednotlivých priorit): rozvoj regionální dopravní infrastruktury podpora cestovního ruchu (vše z IOP, kromě projektů nad-/národního významu) rozvoj městských a venkovských oblastí (EK doporučuje rozdělit na 2 samostatné priority) podpora rozvoje podnikání technická pomoc (zaměřená také na absorpční kapacitu potenciálních konečných příjemců) VYSOKÝ OBJEM PROSTŘEDKŮ PRO ROPy (4,66 mld. €) – možnost, nikoliv jistota! - velká výzva pro regiony z hlediska administrativní a absorpční kapacity !!!

11 Děkuji za pozornost Kontakt Stanislav Schneidr SZ Brusel


Stáhnout ppt "Strukturální fondy a Fond soudržnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google