Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské rozhodování. Dělení Podle počtu kritérií: –Jednokriteriální rozhodování –Multikriteriální rozhodování Způsoby měření kritérií: Nominální Ordinální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské rozhodování. Dělení Podle počtu kritérií: –Jednokriteriální rozhodování –Multikriteriální rozhodování Způsoby měření kritérií: Nominální Ordinální."— Transkript prezentace:

1 Manažerské rozhodování

2 Dělení Podle počtu kritérií: –Jednokriteriální rozhodování –Multikriteriální rozhodování Způsoby měření kritérií: Nominální Ordinální Kardinální Absolutní Deterministické rozhodování (rozhodování za jistoty)

3 Postup při multikriteriálním rozhodování kritérií a vah důležitosti  určení pořadí variant Je založeno na výběru nejvhodnější varianty ze dvou nebo více zaměnitelných variant při použití dvou nebo více hodnotících kritérií. 1.Vytvoření modelu – ve tvaru rozhodovací matic. 2.Určení váhy důležitosti (intenzity vnímání) jednotlivých kritérií. 3.Agregace hodnotících

4 Ilustrativní příklad: - vícekriteriální výběr varianty Ad1. Vytvoření modelu VariantaKritérium K1: Objemový výkon(kW/l) Čas zrychlení (O→200) km/h (s) Brzdná dráha (100→O) km/h (m) V1: BMW M3 CLS81,616,833,3 V2: Porsche 911 GT3 77,815,137,6 Vz: Bazická (průměrná) 79,715,9535,45

5 VýkonBrzdná dráha Pořadí variantZrychlení BMW Porsche Rozhodovací model

6 Ad2. Určení váhy důležitosti Metody: Pořadí Bodovací (klasifikační Párové srovnání

7 Metoda pořadí na určení vah důležitosti kritérií Hodnocení vah důležitosti pomocí dvou „expertů“ E1, E2. ExpertK1K2K3∑ E11236 E21326 Hi (nenorm.vá ha) 25512 Vi (normovaná váha) 2/125/12 12/12=1

8 Metoda bodovací Bodovací stupnice: ExpertK1K2K3∑ E124511 E21539 Hi (nenorm.váh a) 39820 Vi (normovaná váha) 3/209/208/2020/20=1

9 Metoda párového srovnání Preferenční uspořádání např.: E1: K3 > K2 > K1; E2: K2 > K3 > K1 K1K2K3∑K1K2K3∑Vi K1X000 X0000 K21X01 1X12(1+2) / 6 = 0,5 K311X2 10X1(2+1) / 6 = 0,5

10 Ad3. Agregace hodnotících kritérií a vah důležitosti: Určení pořadí variant Metoda pořadové funkce (agregace) Metoda bodovací (agregace) Metoda bazická (agregace)

11 Metoda pořadové funkce (agregace) pro tyto váhy kritérií: V1 = 0; V2 = 0,5; V3 = 0,5; K1K2K3Hi 1 ∙ V 1 Hi 2 ∙ V 2 Hi 3 ∙ V 2 WtPořadí V121201,5 V212101,5 Nejednoznačný výsledek !

12 Metoda bodovací (agregace) – pro stejné váhy kritérií BodyK1 (kW/l)K2 (s)K3 (m) Varianta K1K2K3WtPoř. 1 V13253,51. 2 (75 až 80>(17 až 16>(37 až 36> 3 (80 až 85>(16 až 15>(36 až 35> V223122. 4 (85 až 90>(15 až 14>(35 až 34> 5 (90 až 95>(14 až 13>(34 až 33>

13 Metoda bazická (agregace) Varianty ↓ Koeficienty → h1 = Vi / Vb (výnosový) h2 = Vb / Vi (nákladový) h3 = Vb / Vi (nákladový) V11,02380,94941,0646 V20,97621,05630,9428 Wt1 = 0 + 0,5 ∙ 0,9494 + 0,5 ∙ 1,0646 = 1,007 … první v pořadí Wt2 = 0 + 0,5 ∙ 1,0563 + 0,5 ∙ 0,9428 = 0,9428 … druhá v pořadí

14 Stochastické rozhodování (v podmínkách nejistoty resp. za rizika) V praxi se nejčastěji používají tři způsoby: Vycházející z dosavadní zkušenosti – hodnocení pravděpodobnosti vzniku jevu podle minulých relativních četností výskytu; Opírající se o analogii – aplikace rozhodovacího stereotypu na podobných situacích Metoda ukotvení a přizpůsobení – předem vytvořená apriorní představa o situaci a následná korekce pro větší přiblížení k cíly

15 Příklad: Firma BEA, která se zabývá hledáním ropných nalezišť má ve vlastnictví neprozkoumaný pozemek. Rozhoduje se ve třech alternativách: Okamžitý prodej pozemku (výnos = 125 tis.$) Rok podržet ve vlastnictví a pak prodat a) pokles cen ropy p = 0,9, (výnos = 11O tis.$) b) nárůst cen ropy p = 0,1, (výnos = 440 tis.$) C. Okamžitý průzkum vrty a) suchá studna p = 0,5, (výnos = 0 tis.$) b) vlhká studna p = 0,4, (výnos = 400 tis.$) c) gejzír ve studně p = 0,1 (výnos = 1 500 tis.$) Pozn. roční úrok i = 10%, vrtné náklady jsou odhadovány na 200 tis.$. Úkol: Rozhodněte, která ze tří variant je pro firmu nejvýhodnější.

16 Řešení: 370 tis.$ Okamžitý prodej 370 tis.$ 110 tis.$ 100 tis.$ 400 tis.$ -200 tis.$ 200 tis.$ 1300 tis.$ 0, 1 0, 9 0,5 Pozdější prodej Zkušební vrt 0,4 0,1 Pokles cen Vzrůst cen Suchá studna Vlhká studna Gejzír Diskontní koeficient: A B C Vrtné náklady: tis.$ Střední zisky: E(CZ) pozdější prodej = O,1∙100+0,9∙400 = 370 tis.$ E(CZ) zkušební vrt = O,5∙(-200)+0,4∙200+0,1∙1300 = 110 tis.$ 125 tis.$ Diskontní koeficient:

17 Rozhodování v podmínkách neurčitosti

18 Hodnocení podnikatelských aktivit v podmínkách neurčitosti. Základní rozhodovací matice. Kritéria rozhodování Situace (poptávka) S t r a t e g i e (produkce) P1 P2 P3 P4 P5 E11 E 21 S4 E 13E 12 KRITÉRIA ROZHODOVÁNÍ: Laplaceovo MINI-MAX Hurwitzovo Savageovo (matice ztrát) Základní rozhodovací matice S1S2S3S5 E 33 ekonomické důsledky manažerských rozhodnutí E ij = výnosy - náklady - ušlý zisk

19 Laplaceovo kritérium Laplaceovo kritérium: Nejvýhodnější strategie je ta, jejíž střední hodnota ekonomických důsledků ESj rozhodnutí je největší. Předpoklad: pravděpodobnost výskytu všech potenciálních situací p i je stejná. 4646

20 Kritérium MINI - MAX Nejlepší je ta strategie, jejíž nejméně příznivý ekonomický důsledek ( MINI) manažerského rozhodnutí je nejlepší ( MAX) 20 MINI - MAX

21 Hurwitzovo kritérium: Nejlepší je ta strategie, jejíž vážený průměr (Ej) z nejménšího (min Eij) a největšího (max Eij) ekonomického důsledku manažerského rozhodnutí je největší. Ej = a*min Eij + b*max Eij a + b = 1,00 kde: a … koeficient pesimizmu b … koeficient optimizmu Hurwitz 84

22 Matice ztrát Savage-ovo kritérium: Nejlepší je ta strategie, která minimalizuje (MIN) největší ztráty (MAXI) vzniklé důsledkem chybných manažerských rozhodnutí 9090 9090

23 Ilustrativní příklad  Automobilová firma zvažuje zahájit výrobu nového automobilu vyšší třídy určenou výhradně pro domácí trh. Dáno:  - předpokládaná poptávka: 10 až 14 tisíc prodaných kusů ročně  - doba výrobního programu: 4 roky  - výrobní kapacita podniku: 18 tisíc automobilů dané třídy ročně - celkové průměrné náklady na výrobu jednoho automobilu: 800 000 Kč  - celkové fixní náklady výrobního programu: 1000 000 000 Kč  - průměrná cena jednoho automobilu: 1 200 000 Kč

24 Řešení: Úkol:  1. Určete objem prodejů pro nulový zisk v prvním roce výroby (předpokládejte, že se každý rok prodá stejný počet výrobků).  2. Vyplňte rozhodovací matici zisků variant (předpokládejte, že varianty mají stejnou pravděpodobnost výskytu)  3. Pomocí rozhodovací matice a jejího vyhodnocení: a) mini-maxovou metodou b) metodou celkového zisku variant výroby určete jaký počet automobilů, který vyrobíte první rok.

25 Ad) 1 CZ = CV – CN = Pprodeje * Qprodeje – (FN/4 + Pvyroby * Qvýroby) Qprodeje ≤ Qvýroby vždy !, když v rozhodovací matici je Qprodeje ≥ Qvýroby, pak při výpočtu CZ je Qprodeje = Qvýroby. CZ = 0 …. CV = CN 1 200 000 * Qkr = 800 000 * Qkr + 250 000 000 Qkr = 250 000 000 / 400 000 Qkr = 625 ks automobilů  Pozn. FN = 1000 000 000 / 4 = 250 000 000 Kč, 4 roky výroby při předpokladu stejných ročních prodejů.

26 Ad) 2 + Ad) 3 Rozhodovací matice zisků variant: v milionech Kč Skutečná poptávka (tis. ks) Skutečná výroba (tis. ks) 1011121314 103750295021501350550 1137504150335025501750 123750 455037502950 1337504150455049504150 1437504150455049505350 Suma zisků variant 187501955019150175501450 Pořadí metodou celkového zisku 31245 Pořadí mini- maxovou metodou 12345


Stáhnout ppt "Manažerské rozhodování. Dělení Podle počtu kritérií: –Jednokriteriální rozhodování –Multikriteriální rozhodování Způsoby měření kritérií: Nominální Ordinální."

Podobné prezentace


Reklamy Google