Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPOLUPRÁCE V PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MIKROREGIONŮ VYUŽITÍ METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ K PROBLEMATICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPOLUPRÁCE V PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MIKROREGIONŮ VYUŽITÍ METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ K PROBLEMATICE."— Transkript prezentace:

1 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPOLUPRÁCE V PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MIKROREGIONŮ VYUŽITÍ METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ K PROBLEMATICE ROZVOJOVÝCH DISPARIT V KRAJÍCH Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů Ústav územního rozvoje, 26. listopadu 2008

2 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT  Aktuálně řešený projekt č. WD-39-07-1 programu MMR ČR.  Hlavním cílem je  vypracovat metodiku efektivního poznávání regionů a identifikace jejich žádoucích rozvojových záměrů („AUDIT“)  a návazně k tomu v součinnosti s relevantními aktéry („INTERAKTIVNÍ“)  navrhnout nastavení takových nástrojů regionální politiky, které umožní dynamizovat žádoucí a akceptovaný rozvoj daných regionů („ROZVOJ“).  Projekt se věnuje některým problémům a výzvám v oblasti regionální teorie i praxe odrážejícím dopady aplikace regionální politiky v podmínkách různých regionů v ČR. Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 20082

3 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VYBRANÉ PROBLÉMY PODVAZUJÍCÍ EFEKTIVNÍ APLIKACI REGIONÁLNÍ POLITIKY V ÚZEMÍ  Konfrontace věcného vymezení problémů z pohledu „centra“ a jejich vnímání na regionální a místní úrovni.  Nesoulad mezi centrálně nastavenými nástroji a schopnostmi (možnostmi, kompetencemi…) regionálních a lokálních subjektů je účinně využít.  Nedostatečné poznání vazeb mezi jednotlivými nástroji a účinnosti jejich dopadů na změny řešené situace.  Postupná transformace regionální politiky na „čistě“ dotační politiku.  Rezignace na koncepční aplikaci regionální politiky a tím zesílení volné soutěže subjektů o získávání dotací.  Zjednodušující přístupy ke klasifikaci problémových území. Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 20083

4 Společnost pro regionální ekonomické poradenství REGIONÁLNÍ POLITIKA A MIKROREGIONY +Mikroregionální úroveň jako optimální prostor pro řešení rozvojových problémů. +Vznik na základě iniciativy zezdola. +Značná podpůrná iniciativa ze strany krajů. -Ne vždy existuje územní soulad mezi mikroregionem a územím optimálním pro řešení problémů. -Bílá místa (nezařazené obce) a překryvy (vícenásobné členství) komplikují formalizaci této platformy jako základního realizačního rámce regionální politiky. -Nedostatečné legislativní a související systémové zázemí.  Nedostatečné působení „koordinátorů“ či manažerů. Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 20084

5 Společnost pro regionální ekonomické poradenství STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ  Nastavení rozvojových směrů.  Efektivní využití zdrojů – územní, lidské, finanční.  Nástroj pro tvorbu konsenzu a východisko pro spolupráci.  Programování jako nástroj regionální politiky  Veřejná správa x soukromý sektor: důležité pro oba sektory, ale rozdílné vstupy, procesy tvorby i způsoby realizace. ÚÚR Brno, 26. 11. 20085Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionů

6 Společnost pro regionální ekonomické poradenství DÍLČÍ KROKY PROCESU TVORBY KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ  Vytvoření organizační struktury subjektů zapojených do zpracování dokumentu a stanovení způsobu jednání.  Příprava jednotlivých částí dokumentu a jejich projednávání (pracovní, konzultační skupiny a jiné).  Veřejné diskuze k dokumentu.  Připomínkové řízení a jeho vyhodnocení.  Dopracování dokumentu do finální podoby.  Schválení dokumentu orgány pořizovatele. Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 20086

7 Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROBLÉMY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ VE FÁZI JEJICH PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A RELIZACE  Neexistuje ze zákona předepsaný způsob přípravy a tvorby strategických dokumentů.  Nesoulad mezi územním (existuje opora v zákoně) a strategickým plánováním.  Chybí závaznost strategických dokumentů (politický vliv, deformace dotacemi, ad hoc vstupy…).  Absence legislativního řešení názorových sporů v připomínkové fázi realizace strategických dokumentů.  Nevyjasněný okruh účastníků a způsob jejich zapojení. Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 20087

8 Společnost pro regionální ekonomické poradenství IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH ÚZEMÍ JAKO VÝCHODISKO PRO ZACÍLENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY  Nalezení regionálních rozdílů je podkladem pro zaměření podpory rozvoje v jednotlivých územích a přispívá k účinnějšímu zacílení využitelných nástrojů.  Nalezení vazeb mezi regionálními charakteristikami  Zvýšení vypovídací schopnosti údajů  Zjištění „opravdové“ míry dopadů současných regionálních nástrojů v disparitních regionech  Modifikace nástrojů regionální politiky  Nalezení společného konsenzu nejdůležitějších aktérů  Nejčastěji jsou vymezována „problémová“ území („území s kumulací nepříznivých jevů“). Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 20088

9 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VYMEZOVÁNÍ „DISPARITNÍCH“ ÚZEMÍ V KRAJÍCH  Značné diference mezi jednotlivými kraji:  Prostorové jednotky (okresy, ORP, POÚ, obce)  Jen disparitní regiony X klasifikace celého území  Typologie vymezovaných regionů (ano X ne, jaká)  Používané ukazatele  Metodiky zpracování ukazatelů  Nezbytnost prostorové skladebnosti: Správní obvody x území mikroregionů („rozvojové“ obvody)  Otázka aplikace na svazky obcí. Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 20089

10 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ K VYMEZOVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ V KRAJÍCH Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 200810

11 Společnost pro regionální ekonomické poradenství Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 200811

12 Společnost pro regionální ekonomické poradenství Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 200812

13 Společnost pro regionální ekonomické poradenství NÁVRH NOVÉHO PŘÍSTUPU – STUPEŇ ROZVOJE POÚ JMK Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 200813

14 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZÁVĚRY  Zvýšit účinnost řešení rozvojových problémů lze vnitřní aktivizací regionů směrem zdola, úkolem regionální politiky na všech úrovních realizace je toto úsilí podpořit.  Řada přístupů k identifikaci rozvojových problémů na regionální úrovni, avšak implementační deficit disponibilních rozvojových nástrojů. Pro koncepční rozvoj jsou důležité:  Aktivní účast relevantních aktérů ve fázi zpracování a realizace koncepčních dokumentů.  Rozvinutí komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem. Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionůÚÚR Brno, 26. 11. 200814

15 Společnost pro regionální ekonomické poradenství Děkuji za pozornost. Ing. Jan Binek, Ph.D. PhDr. Iva Galvasová GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství nám. 28. října 3 602 00 Brno www.garep.cz garep@garep.cz Tel. : 545 242 846 ÚÚR Brno, 26. 11. 200815Spolupráce v procesu strategického plánování mikroregionů


Stáhnout ppt "Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPOLUPRÁCE V PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MIKROREGIONŮ VYUŽITÍ METODICKÝCH PŘÍSTUPŮ K PROBLEMATICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google