Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 5. Opakování – obsluha základních druhů frézek a příprava stroje před obráběním Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na opakování dvou témat, která byla již dříve probrána. Jednalo se o obsluhu základních druhů frézek a přípravu stroje před obráběním.

3 (popisovali jsme si celkem 6 typů strojů)
Jak dělíme frézky podle konstrukčních znaků a druhu prací, pro které jsou určeny? Frézky existují ve více variantách lišících se podle jejich konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny. Frézky se rozděluji do několika skupin – do kterých? Malá nápověda: (popisovali jsme si celkem 6 typů strojů)

4 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Podle konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny, rozdělují se frézky do několika skupin: a) frézky konzolové b) frézky bezkonzolové c) frézky nástrojařské d) frézky rovinné e) frézky kopírovací f) frézky zvláštní

5 (popisovali jsme si celkem 3 základní provedení tohoto stroje)
Popište frézky konzolové, na co se tyto stroje využívají a jak se dále rozdělují? Na jaké práce lze využívat frézky konzolové, co tyto stroje spojuje a v jakých třech základních provedeních jsou tyto stroje vyráběny? Malá nápověda: (popisovali jsme si celkem 3 základní provedení tohoto stroje)

6 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Frézky konzolové jsou nerozšířenějším typem frézek (jsou určeny pro běžné frézovací práce). Mají svisle přestavitelnou konzolu s příčnými saněmi a podélným stolem – tyto frézky jsou vyráběny ve třech základních provedeních: frézky svislé, frézky vodorovné, frézky univerzální

7 Dle přiloženého obrázku popište svislou frézku:

8 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…

9 Jak byste popsali u svislé frézky stojan?
Při popisu frézek konzolových – svislá frézka, byl popsán stojan. Z čeho se skládá a jaké jsou jeho funkce? Malá nápověda: (popisujte od spodu nahoru)

10 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Dolní část (základní deska): je zde uložena nádrž na chladící kapalinu STOJAN: hlavní podpěrná část frézky nese ostatní mech. frézky vyroben z litiny (skříňový tvar) uvnitř vyztužený žebry (tuhost) motor pro hlavní pohyb Přední část (podpírá a vede): stolovou konzolu a vřeteník

11 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Dolní část (základní deska): schéma nádrže pro chladící kapalinu (toto schéma je platné i pro ostatní typy frézek)

12 Jak byste popsali u svislé frézky konzolu?
Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byla popsána konzola. Z čeho se skládá a jaké jsou její funkce? Malá nápověda: (po čem a jak se posunuje a jaké vedení je v její horní části)

13 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
KONZOLA: litinový odlitek uložený ve svislém vedení stojanu pohybuje se nahoru a dolů podepření a svislé přestavování zajišťuje pohybový šroub (ve svislé poloze) Horní plocha konzoly: má vedení pro příčné saně

14 Jak byste popsali u svislé frézky příčné saně?
Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byly popsány příčné saně. K čemu tyto příčné saně slouží? Malá nápověda: (podpírají a nesou ..., jsou uloženy … a slouží k …)

15 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
PŘÍČNÉ SANĚ: podpírají a nesou podélný stůl uloženy v příčném vedení konzoly slouží k příčnému nastavování podélného stolu

16 Jak byste popsali u svislé frézky podélný stůl?
Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byl popsán podélný stůl. K čemu tento podélný stůl slouží? Malá nápověda: (podpírá a nese ..., je uložen … a slouží k …)

17 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
PODÉLNÝ STŮL: uložen v podélném vedení příčných saní pohyb - podélně ve vodorovné rovině pracovní plocha stolu je opatřena podélnými drážkami tvaru „T“ pro upínání (svěráků, mat. atd.)

18 Jak byste popsali u svislé frézky vřeteník?
Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byl popsán vřeteník. Z čeho se skládá a jaké jsou jeho funkce? Malá nápověda: (kde je uložen …, co umožňuje … a co je v něm uloženo …)

19 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
VŘETENÍK: uložen v horní části stojanu tento typ vřeteníku - umožňuje posuv vřetene ve svislém směru (např. vrtání) natáčení vřetena pro frézování šikmých ploch některé jiné typy - pevně ve vřeteníku je uloženo duté vřeteno přenášející otáčivý pohyb na nástroj upnutý v kuželové dutině ve spodní části

20 (je to především v uložení … a dále nemají …)
Jaká hlavní změna je u konzolových frézek mezi frézkou svislou a frézkou vodorovnou? Při popisu frézek konzolových – byla popsána také frézka vodorovná. Jak se odlišuje od frézky svislé? Malá nápověda: (je to především v uložení … a dále nemají …)

21 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
frézky vodorovné mají vřeteno uloženo ve vodorovné poloze (na stojanu nemají samostatný vřeteník) ostatní funkce a charakteristické vlastnosti jsou stejné jako u frézek svislých

22 (zaměřte se na stůl … a speciální příslušenství …)
Jaký rozdíl je u konzolových frézek mezi frézkou vodorovnou a frézkou univerzální? Při popisu frézek konzolových – byla popsána také frézka univerzální. Jak se odlišuje od frézky vodorovné? Malá nápověda: (zaměřte se na stůl … a speciální příslušenství …)

23 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
u frézek univerzálních lze navíc natáčet stůl na určený úhel (např. frézování šroubovitých drážek atd.) existuje také speciální příslušenství - výměnný vřeteník se svisle uloženým vřetenem, obrážecí hlava atd. (stupnice natáčení stolu)

24 Jaké pohyby jsou realizovatelné na svislých frézkách ručními posuvy?
Popište, jaké pohyby lze ručně realizovat na svislých frézkách a co konkrétně se při otáčení jednotlivých klik (koleček) posunuje a na co si máme dávat pozor? Malá nápověda: (popsány byly celkem čtyři možné pohyby …)

25 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
Pohyby, které je možné realizovat na této frézce ručními posuvy

26 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem) zde existuje určitá vůle vždy musíme tuto vůli první vymezit, abychom odjeli požadovaný rozměr opravdu přesně (při změně směru otáčení ji poznáme tak, že otáčíme lehčeji)

27 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
praktické doporučení při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem) vzhledem k popisované vůli - jestliže při nastavování rozměru přetáhneme, musíme se vrátit zpět asi o ½ otáčky a rozměr nastavit znovu

28 (co musíme udělat …, rozsah …, po nastavení …)
Jak je možno na svislých frézkách natáčet vřeteník (umožňuje-li to stroj)? Popište postup při natáčení vřeteníku na svislých frézkách (umožňuje-li to stroj) na požadovaný úhel a zpět? Malá nápověda: (co musíme udělat …, rozsah …, po nastavení …)

29 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
nejprve “jemně“ povolit matice zajišťující polohu vřeteníku vůči stojanu frézky (někdy je zde také pojistný kolík v 0 ̊ - musí se vysunout) možnost nastavit až o 45 ̊ na obě strany po nastavení opět dotáhnout povolené matice

30 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
po ukončení práce s vytočeným vřeteníkem (opětovné vyrovnávání vřeteníku na 0 ̊ ) je postup následující: povolit jemně matice zajišťující vřeteník, natočit vřeteník od 0 ̊, vrátit zpět pojistný kolík (ještě před dotažením - pokud je na frézce), nakonec dotáhnout matice a překontrolovat 0 ̊

31 Podle čeho volíme upínací prostředky na frézkách?
Popište podle čeho volíme upínací prostředky na frézkách? Malá nápověda: (byly popsány celkem čtyři základní možnosti …)

32 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
PODLE ČEHO VOLÍME UPÍNACÍ PROSTŘEDKY: velikost a tvar upínaného obrobku druh a způsob frézování požadovaná přesnost množství obráběných obrobků

33 (byly popsány dvě možnosti upnutí …)
Jaké dva druhy upnutí se provádí u strojního svěráku při upínání na podélný stůl frézky? Popište možnosti upnutí strojního svěráku ve vztahu k drážkám podélného stolu, ale také se zamyslete nad tím, jaké obrobky se do strojního svěráku nejčastěji upínají? Malá nápověda: (byly popsány dvě možnosti upnutí …)

34 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
do strojního svěráku upínáme nejčastěji menší obrobky upnutí svěráku může být provedeno ROVNOBĚŽNĚ nebo KOLMO na drážky stolu

35 Jaké POSTUPY SE POUŽÍVAJÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLE STROJNÍHO SVĚRÁKU?
Popište možnosti zajištění a kontroly strojního svěráku a zároveň uveďte, na co zde nesmíme nikdy zapomenout? Malá nápověda: (byly popsány tři možnosti …, pokud měříme, tak dbáme na …)

36 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA STROJNÍHO SVĚRÁKU: vodícími pery nebo kalenými kameny vyrovnávacími úhelníky číselníkovým úchylkoměrem u všech zmiňovaných postupů je důležité dbát na čistotu všech dosedacích ploch

37 (jsou přišroubovány … a zapadnou do …)
popište POSTUP při zajišťování stroj. svěráku vodícími pery nebo kalenými kameny: Popište možnosti zajištění strojního svěráku pomocí vodících per nebo kalených kamenů – jak přesně postupujeme? Malá nápověda: (jsou přišroubovány … a zapadnou do …)

38 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
vodící pera nebo kalené kameny jsou přišroubovány v průběžné drážce na základové ploše svěráku a při vyrovnávání svěráku pak zapadnou do podélných drážek na horní ploše podélného stolu

39 (používají se obvykle dva úhelníky, přičemž …)
Jaký POSTUP volíme při kontrole strojního svěráku vyrovnávacími úhelníky? Popište možnosti kontroly vyrovnání strojního svěráku za pomoci vyrovnávacích úhelníků: Malá nápověda: (používají se obvykle dva úhelníky, přičemž …)

40 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
pro vyrovnávání úhelníky se využívají obvykle dva úhelníky – první z nich upneme do svěráku a druhým doměřujeme pravý úhel podle vodící plochy pro konzolu na přední části stojanu

41 (upnutí, postup, zajištění …)
jak se postupuje při kontrole vyrovnání stroj. svěráku číselníkovým úchylkoměrem? Popište postup při kontrole vyrovnání strojního svěráku na frézkách za pomoci číselníkového úchylkoměru: Malá nápověda: (upnutí, postup, zajištění …)

42 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (1 ze 6): dokonale očistíme styčné plochy (podélný stůl frézky a dosedací plochu svěráku) usadíme strojní svěrák na požadované místo nasadíme šrouby s podložkami a u “vizuálně“ vyrovnaného svěráku jeden šroub dotáhneme a druhý necháme částečně povolený (utažený šroub nám vytvoří “otočný bod“)

43 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (2 ze 6): upneme do čelistí svěráku broušenou desku připravíme si číselníkový úchylkoměr tak, aby se jeho dotyk dotýkal broušené plochy upnuté desky

44 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (3 ze 6): najedeme si na okraj měřící desky a na číselníkovém úchylkoměru si nastavíme “0“ (začínáme na straně s utaženým šroubem)

45 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (4 ze 6): přejedeme na druhý konec měřící desky a porovnáme případnou odchylku – ideální stav je na obou stranách stejná hodnota, např. “0“ (pozor na funkčnost číselníkového úchylkoměru)

46 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (5 ze 6): případnou odchylku (v tomto případě 0,1 mm) můžeme opatrně doklepat rukou na požadovanou hodnotu jestliže se ručička úchylkoměru pohybuje směrem do “+“ musíme na svěrák poklepat tak, aby se vyrovnávací deska od úchylkoměru vzdálila na hodnotu “0“ (dle úchylkoměru)

47 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (6 ze 6): nakonec dotáhneme částečně povolený šroub a ještě jednou přejedeme dotykem číselníkového úchylkoměru celou kontrolovanou plochu, zda se nám poloha svěráku při dotahování nějak nezměnila

48 jak máme správně postupovat při upínání obrobků do strojních svěráků?
Popište správný postup při upínání obrobků do strojních svěráků: Malá nápověda: (4 základní body)

49 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
dodržujte čistotu a menší obrobky upínejte vždy do středu čelistí svěráku používejte pouze přesné kalené podložky upínejte obrobky vždy tak, aby byla co největší část obrobku upnutá ve svěráku (pevnost upnutí) při upínání doklepávejte obrobek paličkou a to jako poslední operaci (pak již nedotahujeme)

50 jak máme správně postupovat při upínání obrobků za pomoci upínek?
Popište správný postup při upínání obrobků za pomoci upínek: Malá nápověda: (4 základní body)

51 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
UPÍNÁNÍ OBROBKŮ UPÍNKAMI upínací šrouby umisťujeme co nejblíže k upínanému obrobku druhý konec upínky se musí opírat o podložku, která není menší než upínaný obrobek upínací tlak musí působit více na plochu obrobku než na podložku upínací tlak nesmí deformovat upnutý obrobek

52 jak je možno postupovat při upínání válcových součástí?
Popište postup při upínání válcových součástí na frézkách: Malá nápověda: (do čeho je možno válcové součásti na frézkách nejčastěji upínat … - popsány dvě možnosti)

53 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
UPÍNÁNÍ VÁLCOVÝCH SOUČÁSTÍ upínaní do prismatických svěráků (různé typy – osa obrobku horizontální nebo vertikální) upínání do univerzálních sklíčidel (možno také v dělících přístrojích)

54 (popsány byly tři druhy umožňující až dva pohyby)
jaké typy strojních svěráků je možno využívat pro frézování šikmých ploch? Popište druhy strojních svěráků, které je možno využívat při frézování šikmých ploch: Malá nápověda: (popsány byly tři druhy umožňující až dva pohyby)

55 Správnou odpovědí na předešlou otázku je…
PRO FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH SE VYUŽÍVAJÍ: sklopné svěráky otočné svěráky univerzální speciální svěráky (nastavení sklopné i otočné) (shora – nastavení sklopné, nastavení otočné)

56 Zdroje pro textovou část
PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, s. 9–16. VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966.

57 Seznam zdrojů pro použité obrázky
Snímky 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 50, 52 a 54 - [cit ]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: < Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie.


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák"

Podobné prezentace


Reklamy Google