Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 5. Opakování – obsluha základních druhů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 5. Opakování – obsluha základních druhů."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 5. Opakování – obsluha základních druhů frézek a příprava stroje před obráběním Název sady: Frézování v odborném výcviku (pro 1. - 4. ročník technických oborů SŠ) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Frézování v odborném výcviku (pro 1. – 4. ročník technických oborů SŠ) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při frézování.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při frézování na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na opakování dvou témat, která byla již dříve probrána. Jednalo se o obsluhu základních druhů frézek a přípravu stroje před obráběním. 2

3 3  Frézky existují ve více variantách lišících se podle jejich konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny. Frézky se rozděluji do několika skupin – do kterých?  Malá nápověda: (popisovali jsme si celkem 6 typů strojů)

4 Podle konstrukčních znaků a podle druhu prací, pro které jsou určeny, rozdělují se frézky do několika skupin:  a) frézky konzolové  b) frézky bezkonzolové  c) frézky nástrojařské  d) frézky rovinné  e) frézky kopírovací  f) frézky zvláštní 4

5 5  Na jaké práce lze využívat frézky konzolové, co tyto stroje spojuje a v jakých třech základních provedeních jsou tyto stroje vyráběny?  Malá nápověda: (popisovali jsme si celkem 3 základní provedení tohoto stroje)

6  Frézky konzolové jsou nerozšířenějším typem frézek (jsou určeny pro běžné frézovací práce).  Mají svisle přestavitelnou konzolu s příčnými saněmi a podélným stolem – tyto frézky jsou vyráběny ve třech základních provedeních: 1. frézky svislé, 2. frézky vodorovné, 3. frézky univerzální 6

7 7

8 8

9  Při popisu frézek konzolových – svislá frézka, byl popsán stojan. Z čeho se skládá a jaké jsou jeho funkce?  Malá nápověda: (popisujte od spodu nahoru) 9

10 Dolní část (základní deska):  je zde uložena nádrž na chladící kapalinu STOJAN:  hlavní podpěrná část frézky  nese ostatní mech. frézky  vyroben z litiny (skříňový tvar)  uvnitř vyztužený žebry (tuhost)  motor pro hlavní pohyb Přední část (podpírá a vede):  stolovou konzolu a vřeteník 10

11 Dolní část (základní deska):  schéma nádrže pro chladící kapalinu (toto schéma je platné i pro ostatní typy frézek) 11

12  Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byla popsána konzola. Z čeho se skládá a jaké jsou její funkce?  Malá nápověda: (po čem a jak se posunuje a jaké vedení je v její horní části) 12

13 KONZOLA:  litinový odlitek  uložený ve svislém vedení stojanu  pohybuje se nahoru a dolů  podepření a svislé přestavování zajišťuje pohybový šroub (ve svislé poloze) Horní plocha konzoly:  má vedení pro příčné saně 13

14 14  Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byly popsány příčné saně. K čemu tyto příčné saně slouží?  Malá nápověda: (podpírají a nesou..., jsou uloženy … a slouží k …)

15 PŘÍČNÉ SANĚ:  podpírají a nesou podélný stůl  uloženy v příčném vedení konzoly  slouží k příčnému nastavování podélného stolu 15

16 16  Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byl popsán podélný stůl. K čemu tento podélný stůl slouží?  Malá nápověda: (podpírá a nese..., je uložen … a slouží k …)

17 PODÉLNÝ STŮL:  uložen v podélném vedení příčných saní  pohyb - podélně ve vodorovné rovině  pracovní plocha stolu je opatřena podélnými drážkami tvaru „T“ pro upínání (svěráků, mat. atd.) 17

18  Při popisu frézek konzolových – svislá frézka byl popsán vřeteník. Z čeho se skládá a jaké jsou jeho funkce?  Malá nápověda: (kde je uložen …, co umožňuje … a co je v něm uloženo …) 18

19 VŘETENÍK:  uložen v horní části stojanu  tento typ vřeteníku - umožňuje posuv vřetene ve svislém směru (např. vrtání)  natáčení vřetena pro frézování šikmých ploch  některé jiné typy - pevně  ve vřeteníku je uloženo duté vřeteno přenášející otáčivý pohyb na nástroj upnutý v kuželové dutině ve spodní části 19

20 20  Při popisu frézek konzolových – byla popsána také frézka vodorovná. Jak se odlišuje od frézky svislé?  Malá nápověda: (je to především v uložení … a dále nemají …)

21  frézky vodorovné mají vřeteno uloženo ve vodorovné poloze (na stojanu nemají samostatný vřeteník)  ostatní funkce a charakteristické vlastnosti jsou stejné jako u frézek svislých 21

22 22  Při popisu frézek konzolových – byla popsána také frézka univerzální. Jak se odlišuje od frézky vodorovné?  Malá nápověda: (zaměřte se na stůl … a speciální příslušenství …)

23  u frézek univerzálních lze navíc natáčet stůl na určený úhel (např. frézování šroubovitých drážek atd.)  existuje také speciální příslušenství - výměnný vřeteník se svisle uloženým vřetenem, obrážecí hlava atd. (stupnice natáčení stolu) 23

24 24  Popište, jaké pohyby lze ručně realizovat na svislých frézkách a co konkrétně se při otáčení jednotlivých klik (koleček) posunuje a na co si máme dávat pozor?  Malá nápověda: (popsány byly celkem čtyři možné pohyby …)

25  Pohyby, které je možné realizovat na této frézce ručními posuvy 25

26 26  při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem) zde existuje určitá vůle  vždy musíme tuto vůli první vymezit, abychom odjeli požadovaný rozměr opravdu přesně (při změně směru otáčení ji poznáme tak, že otáčíme lehčeji)

27 27  praktické doporučení při změně směru posuvu (otáčením ruční klikou nebo kolečkem)  vzhledem k popisované vůli - jestliže při nastavování rozměru přetáhneme, musíme se vrátit zpět asi o ½ otáčky a rozměr nastavit znovu

28 28  Popište postup při natáčení vřeteníku na svislých frézkách (umožňuje-li to stroj) na požadovaný úhel a zpět?  Malá nápověda: (co musíme udělat …, rozsah …, po nastavení …)

29  nejprve “jemně“ povolit matice zajišťující polohu vřeteníku vůči stojanu frézky (někdy je zde také pojistný kolík v 0 ̊ - musí se vysunout)  možnost nastavit až o 45 ̊ na obě strany  po nastavení opět dotáhnout povolené matice 29

30  po ukončení práce s vytočeným vřeteníkem (opětovné vyrovnávání vřeteníku na 0 ̊ ) je postup následující: povolit jemně matice zajišťující vřeteník, natočit vřeteník od 0 ̊, vrátit zpět pojistný kolík (ještě před dotažením - pokud je na frézce), nakonec dotáhnout matice a překontrolovat 0 ̊ 30

31 31  Popište podle čeho volíme upínací prostředky na frézkách?  Malá nápověda: (byly popsány celkem čtyři základní možnosti …)

32 PODLE ČEHO VOLÍME UPÍNACÍ PROSTŘEDKY:  velikost a tvar upínaného obrobku  druh a způsob frézování  požadovaná přesnost  množství obráběných obrobků 32

33 33  Popište možnosti upnutí strojního svěráku ve vztahu k drážkám podélného stolu, ale také se zamyslete nad tím, jaké obrobky se do strojního svěráku nejčastěji upínají?  Malá nápověda: (byly popsány dvě možnosti upnutí …)

34  do strojního svěráku upínáme nejčastěji menší obrobky  upnutí svěráku může být provedeno ROVNOBĚŽNĚ nebo KOLMO na drážky stolu 34

35 35  Popište možnosti zajištění a kontroly strojního svěráku a zároveň uveďte, na co zde nesmíme nikdy zapomenout?  Malá nápověda: (byly popsány tři možnosti …, pokud měříme, tak dbáme na …)

36 ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA STROJNÍHO SVĚRÁKU: 1. vodícími pery nebo kalenými kameny 2. vyrovnávacími úhelníky 3. číselníkovým úchylkoměrem  u všech zmiňovaných postupů je důležité dbát na čistotu všech dosedacích ploch 36

37 37  Popište možnosti zajištění strojního svěráku pomocí vodících per nebo kalených kamenů – jak přesně postupujeme?  Malá nápověda: (jsou přišroubovány … a zapadnou do …)

38  vodící pera nebo kalené kameny jsou přišroubovány v průběžné drážce na základové ploše svěráku a při vyrovnávání svěráku pak zapadnou do podélných drážek na horní ploše podélného stolu 38

39 39  Popište možnosti kontroly vyrovnání strojního svěráku za pomoci vyrovnávacích úhelníků:  Malá nápověda: (používají se obvykle dva úhelníky, přičemž …)

40  pro vyrovnávání úhelníky se využívají obvykle dva úhelníky – první z nich upneme do svěráku a druhým doměřujeme pravý úhel podle vodící plochy pro konzolu na přední části stojanu 40

41 41  Popište postup při kontrole vyrovnání strojního svěráku na frézkách za pomoci číselníkového úchylkoměru:  Malá nápověda: (upnutí, postup, zajištění …)

42 KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (1 ze 6):  dokonale očistíme styčné plochy (podélný stůl frézky a dosedací plochu svěráku)  usadíme strojní svěrák na požadované místo  nasadíme šrouby s podložkami a u “vizuálně“ vyrovnaného svěráku jeden šroub dotáhneme a druhý necháme částečně povolený (utažený šroub nám vytvoří “otočný bod“) 42

43 KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (2 ze 6):  upneme do čelistí svěráku broušenou desku  připravíme si číselníkový úchylkoměr tak, aby se jeho dotyk dotýkal broušené plochy upnuté desky 43

44 KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (3 ze 6):  najedeme si na okraj měřící desky a na číselníkovém úchylkoměru si nastavíme “0“ (začínáme na straně s utaženým šroubem) 44

45 KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (4 ze 6):  přejedeme na druhý konec měřící desky a porovnáme případnou odchylku – ideální stav je na obou stranách stejná hodnota, např. “0“ (pozor na funkčnost číselníkového úchylkoměru) 45

46 KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (5 ze 6):  případnou odchylku (v tomto případě 0,1 mm) můžeme opatrně doklepat rukou na požadovanou hodnotu 46  jestliže se ručička úchylkoměru pohybuje směrem do “+“ musíme na svěrák poklepat tak, aby se vyrovnávací deska od úchylkoměru vzdálila na hodnotu “0“ (dle úchylkoměru)

47 KONTROLA ČÍŠELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM – POSTUP PŘI UPÍNÁNÍ A KONTROLE (6 ze 6):  nakonec dotáhneme částečně povolený šroub a ještě jednou přejedeme dotykem číselníkového úchylkoměru celou kontrolovanou plochu, zda se nám poloha svěráku při dotahování nějak nezměnila 47

48 48  Popište správný postup při upínání obrobků do strojních svěráků:  Malá nápověda: (4 základní body)

49  dodržujte čistotu a menší obrobky upínejte vždy do středu čelistí svěráku  používejte pouze přesné kalené podložky  upínejte obrobky vždy tak, aby byla co největší část obrobku upnutá ve svěráku (pevnost upnutí)  při upínání doklepávejte obrobek paličkou a to jako poslední operaci (pak již nedotahujeme) 49

50 50  Popište správný postup při upínání obrobků za pomoci upínek:  Malá nápověda: (4 základní body)

51 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ UPÍNKAMI  upínací šrouby umisťujeme co nejblíže k upínanému obrobku  druhý konec upínky se musí opírat o podložku, která není menší než upínaný obrobek  upínací tlak musí působit více na plochu obrobku než na podložku  upínací tlak nesmí deformovat upnutý obrobek 51

52 52  Popište postup při upínání válcových součástí na frézkách:  Malá nápověda: (do čeho je možno válcové součásti na frézkách nejčastěji upínat … - popsány dvě možnosti)

53 UPÍNÁNÍ VÁLCOVÝCH SOUČÁSTÍ  upínaní do prismatických svěráků (různé typy – osa obrobku horizontální nebo vertikální)  upínání do univerzálních sklíčidel (možno také v dělících přístrojích) 53

54 54  Popište druhy strojních svěráků, které je možno využívat při frézování šikmých ploch:  Malá nápověda: (popsány byly tři druhy umožňující až dva pohyby)

55 PRO FRÉZOVÁNÍ ŠIKMÝCH PLOCH SE VYUŽÍVAJÍ:  sklopné svěráky  otočné svěráky  univerzální speciální svěráky (nastavení sklopné i otočné) (shora – nastavení sklopné, nastavení otočné) 55

56  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983. s. 9–16.  VACH, Josef. Frézař: Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. 3. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1966. 56

57  Snímky 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 50, 52 a 54 - [cit. 2012-20-08]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Pro všechny ostatní snímky byly používány pouze vlastní fotografie. 57


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, Bc. Jaroslav Mudrák Název prezentace (DUMu): 5. Opakování – obsluha základních druhů."

Podobné prezentace


Reklamy Google