Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 8. Bezejmenná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 8. Bezejmenná."— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 8. Bezejmenná

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist S rozumnou mírou jistoty můžeme závěrem říct, že existuje Někdo, kdo:

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 1) existuje nezávisle na čemkoli jiném, je nadčasový, neomezený prostorem a hmotou (protože stvořil čas, prostor i hmotu, existuje mimo čas, prostor i hmotu – je bez hranic, nekonečný) 2) je nepředstavitelně mocný, protože celý vesmír stvořil „z ničeho“ 3) je osobní, protože se rozhodl změnit stav nicoty a vytvořit časoprostorový hmotný vesmír (neosobní síla by neměla schopnost se rozhodovat)

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 4) je neobyčejně inteligentní, protože vytvořil život a vesmír neuvěřitelné složitosti a přesnosti 5) má určitý plán, protože vytvořil různé formy života, aby žily v různých typech prostředí 6) je absolutně morálně čistý – on je neměnným měřítkem morálky, na jehož základě lze hodnotit všechny činy; toto měřítko zahrnuje nekonečnou spravedlnost a nekonečnou lásku

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Tento pohled na svět, který uznává existenci Boha s popsanými rysy, se nazývá teizmus

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist všechny tyto závěry byly učiněny na základě vědecké metody pozorování, logického zvažování faktů a filosofického hledání správných závěrů pro praktický život bez jakékoli náboženské knihy

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   otázkou nyní je:   pokud s rozumnou mírou jistoty můžeme říci, že existuje Někdo s uvedenými vlastnostmi (má plán, je spravedlivý a milující) – chce tento Někdo dát lidem poznat více o tom o o jaký je On? o o jaký je jeho plán pro život lidí?   pokud Bůh chce lidem sdělit více, jakým způsobem to udělal nebo dělá?   v dávných dobách vlastnili králové pečeť, která byla zárukou pravosti pro příjemce dopisu – jak můžeme poznat, že nějaké poselství (zpráva) je od Boha? Co by mohlo být takovou pečetí pravosti?

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   možná by tou pečetí potvrzující pravost zprávy od Boha mohl být

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   možná by tou pečetí potvrzující pravost zprávy od Boha mohl být zázrak   zvláštní čin vykonaný Bohem, který je v rozporu s normálním během věcí

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   pokud by k zázrakům docházelo (pokud bychom rozeznali Jeho pečeť – že se jedná o zázrak způsobený Bohem), mohli bychom bezpečně naslouchat tomu člověku, který nám chce to poselství říct, nebo bezpečně věřit danému dopisu

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   slovem „zázrak“ nemám na mysli:   kouzlo (David Copperfield), trik (= podvod)   psychosomatické jevy … sny, představy, halucinace, uvolnění ze stresu o o člověk může být uzdraven z jistých nemocí psychického charakteru o o určitými pochody v těle se ztratí rakovina   prozřetelnost … např. při vylodění v Normandii byla mlha o o někdo říkal, že jde o zázrak o o jiný řekne, že to je náhoda

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   „zázrak“   je náhlý výskyt mocného skutku, který nelze vysvětlit přirozeně (= působením fyzikálních zákonů nebo čehokoli jiného v tomto vesmíru) … pak by to totiž byla rozeznatelná pečeť mocného Boha, který stvořil vesmír o o něco, co může udělat jen Bůh   má smysl a cíl, chce něco sdělit … pak by to bylo v souladu s inteligentním Bohem, který má určitý plán o o nebude dělat něco jen tak pro zábavu, stejně jako pozemští králové užívali pečeť jen z vážných důvodů o o pokud nemá smysl a cíl, asi není od Boha

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   je spojen se spravedlností a dobrým jednáním … v souladu s charakterem Boha, který je spravedlivý a dobrý o o zvláštní znamení spojené s nespravedlností nebo nemorálností asi není od Boha

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   jsou vůbec takto definované zázraky možné?   pokud jsme přijali, že Bůh stvořil vesmír, pak se ten největší zázrak už stal a věřit jakémukoli dalšímu zázraku je celkem snadné   někteří popírají, že Bůh stvořil vesmír, a popírají i možnost jakýchkoli dalších zázraků

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   v diskusi mezi teisty a ateisty se v historii objevily dva argumenty proti existenci zázraků   první z nich vyslovil kolem roku 1670 Benedikt Spinoza: fyzikální zákony jsou nezměnitelné, proto zázraky nejsou možné

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   podrobněji Spinozův argument:   1) zázraky jsou porušením fyzikálních zákonů   2) fyzikální zákony jsou nezměnitelné   3) je nemožné změnit nezměnitelné zákony   4) proto jsou zázraky nemožné

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce a):   Spinoza předem ze svých úvah vyloučil existenci Boha – ale pokud Bůh existuje, neplatí premisa 2   stvoření světa je totiž ukázkou toho, že fyzikální zákony lze měnit – fyzikální zákony totiž neumožňují, aby z „ničeho“ vzniklo „něco“ (ale přesto při vzniku vesmíru k něčemu takovému došlo)

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce b):   dejme tomu, že po stvoření vesmíru už fyzikální zákony skutečně měnit nelze   ale fyzikální zákony jsou jen popisem, nikoli příčinou těch věcí, které se dějí   příčinou těchto dějů jsou různé síly, které lze přerušit, vyvážit nebo přemoci   a to se děje každý den o o hráč baseballu chytí míček a vyváží gravitaci o o letadlo překoná gravitaci o o raketa přemůže gravitační pole Země   pokud lidé jsou schopni přerušit gravitaci, pak o to víc Bůh, který gravitaci vytvořil

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist druhý argument proti existenci zázraků vyslovil David Hume (1711-1776): zázrakům nelze věřit

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist podrobněji Humeova argumentace: 1) fyzikální zákony jsou popisem jevů, ke kterým dochází pravidelně 2) zázrak je událost, ke které dochází zřídka 3) důkazy pravidelných jevů jsou vždy větší než důkazy událostí, ke kterým dochází zřídka 4) moudrý člověk vždy zakládá svou víru na větším množství důkazů 5) proto by moudrý člověk neměl věřit zázrakům

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist podrobněji Humeova argumentace: 1) fyzikální zákony jsou popisem jevů, ke kterým dochází pravidelně 2) zázrak je událost, ke které dochází zřídka 3) důkazy pravidelných jevů jsou vždy větší než důkazy událostí, ke kterým dochází zřídka 4) moudrý člověk vždy zakládá svou víru na větším množství důkazů 5) proto by moudrý člověk neměl věřit zázrakům kdyby platily premisy 1 až 4, tak závěr 5 z nich už plyne, ale premisa 3 neplatí

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce a):   důkazy pravidelných jevů nejsou vždy větší než důkazy událostí, ke kterým dochází zřídka   stačí uvést jediný protipříklad   uveďme jich několik – všechny pocházejí z Humeova vlastního materialistického pohledu na svět

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   protipříklad 1:   ke vzniku vesmíru došlo pouze jednou   jednalo se o neopakovatelnou událost, ke které dochází zřídka   přesto každý materialista věří důkazům velkého třesku

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   protipříklad 2:   ke vzniku života došlo jen jednou   jednalo se o neopakovatelnou událost, ke které dochází zřídka   přesto jsme tady a jedná se o nevyvratitelný fakt, kterému věří většina lidí na této zemi

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   protipříklad 3:   ke vzniku různých forem života došlo jen jednou   jednalo se o neopakovatelnou událost, ke které dochází zřídka   přesto většina materialistů dogmaticky tvrdí, že k tomu došlo makroevolučním procesem (který nikdy nebyl vědecky potvrzen a pozorován, tj. dochází k němu zřídka)

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   protipříklad 4:   celá historie světa se skládá z neopakovatelných událostí, ke kterým dochází zřídka   např. David Hume se narodil jen jednou, ale neměl problémy věřit, že k tomu došlo !!   tj. premisa 3 neplatí, tj. celý argument neplatí

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce b): i kdyby Humeův argument byl pravdivý, zaměňuje uvěřitelnost a možnost 1) některé věci jsou těžko uvěřitelné, ale jsou možné

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   např. kdyby někdo byl osobně svědkem toho, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých (např. byl osobně v tom hrobě, ověřil, že Ježíšovo tělo je mrtvé, a pak ho uviděl vstát a odejít z hrobu), tak Humeův argument mu říká, aby tomu (jako „moudrý člověk“) nevěřil   není něco v nepořádku na argumentu, který říká, abyste nevěřili tomu, o pravdivosti čeho jste se přesvědčili?

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Humeův argument zaměňuje pravděpodobnost a důkazy 2) některé události jsou málo pravděpodobné, ale jejich pravost lze ověřit dobrými důkazy   Hume místo aby zvážil důkazy pro událost, ke které dochází zřídka, prohlásil, že protože pravděpodobnost pravidelných jevů je větší, zřídkavé události nejsou hodny naší důvěry

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   ale v životě se dějí mnohé věci, ke kterým dochází zřídka a jejichž pravosti nemáme problém věřit o o v golfu jamka na jeden úder (určitě hráči neřekneme: protože důkazy pro pravidelné jsou vždy větší než důkazy pro mimořádné, nevěřím tomu, dokud to nezopakuješ pětkrát za sebou) o o desetkrát při hodu kostkou nepadne 1, tj. je málo pravděpodobné, že by při jedenáctém hodu padla – ale pokud se tak stane, proč bychom tomu neměli věřit?   důkazy pro mimořádné jsou větší než důkazy pro pravidelné

31 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   střízliví očití svědci poskytnou více důkazů pro jamku jedním úderem bez ohledu na to, kolikrát v minulosti se to danému hráči nepodařilo   otázkou tedy není, zda se jedná o jev pravidelný nebo mimořádný, ale zda máme pro danou událost dobré důkazy

32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 3) Hume argumentuje v kruhu (ukrývá svůj závěr v premise svého argumentu)   nesprávně předpokládá, že veškerá lidská zkušenost mluví proti zázrakům (jak to může vědět? )   aniž by zvážil důkazy, předpokládá předem, že jakékoliv svědectví o zázraku je falešné

33 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 4) i když Hume správně mluví o zázraku jako o mimořádné události, hned nato ji jako mimořádnou událost trestá   vlastně říká: „zázrakům by bylo možno uvěřit, kdyby se děly častěji“   ale kdyby se zázraky děly častěji, řekněme pravidelně, pak už by to přestaly být mimořádné události (a bylo by možné je považovat za přirozené nebo zatím nevysvětlené přírodní jevy)

34 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   ale pokud bychom je považovali za přirozené, už by nezískaly naši pozornost jako zvláštní skutky Boha   mimořádnost je právě tou charakteristikou, která odlišuje zázrak od čehokoli jiného !!!

35 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Humeova logika tedy říká, že i když existuje Bůh, který koná zázraky, neměli bychom žádnému jeho zázraku věřit, protože se nejedná o pravidelný jev   není něco v nepořádku na argumentu, který říká, že zázrak nesmí být zázrakem, abychom mu mohli věřit?

36 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Humeova kritika zázraků není rozumná, protože celá historie sestává z jednorázových mimořádných neopakovatelných událostí, tj. z jeho pohledu bychom nemohli věřit ničemu, co se v historii událo   je to zázrak, že Humeovým argumentům dnes ještě věří spousta lidí

37 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   shrnutí postoje k zázrakům: 1) některé věci jsou těžko uvěřitelné, ale jsou možné 2) některé události jsou málo pravděpodobné, ale jejich pravost lze ověřit dobrými důkazy 3) je nerozumné existenci zázraku předem vyloučit, aniž bychom zvážili důkazy v jeho prospěch 4) neříkejme „zázrakům nebudu věřit, protože k nim dochází jen občas“

38 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist závěr této kapitoly: díky morální povaze Boha bychom očekávali, že nám Bůh podrobněji sdělí svůj plán – a že použije zázraků jako pečeti, podle které rozeznáme, že se jedná o poselství od něj

39 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých

40 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   tím zázrakem potvrzujícím pravdivost zprávy od Boha bylo vzkříšení Ježíše Krista – proto bychom měli naslouchat Ježíšovu poselství, které je zaznamenáno v Bibli   předchozí slova by měla být přece jen objasněna trochu více – je to téma hodné minimálně takového rozsahu jako všechno to, co bylo až dosud řečeno (viz pokračování na www.rozhovor.cz v dalším odstavci části „intro“)www.rozhovor.cz


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 8. Bezejmenná."

Podobné prezentace


Reklamy Google