Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Infekční nemoci drůbeže Klasifikace podle OIE. OIE OFIICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES List A List A A 150 Highly pathogenic avian influenza /HPAI/ A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Infekční nemoci drůbeže Klasifikace podle OIE. OIE OFIICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES List A List A A 150 Highly pathogenic avian influenza /HPAI/ A."— Transkript prezentace:

1 Infekční nemoci drůbeže Klasifikace podle OIE

2 OIE OFIICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES List A List A A 150 Highly pathogenic avian influenza /HPAI/ A 150 Highly pathogenic avian influenza /HPAI/ vysoce pathogenní influenza ptáků vysoce pathogenní influenza ptáků A 160 Newcastle disease A 160 Newcastle disease Newcastleská nemoc Newcastleská nemoc

3 OIE list B B301 Avian infectious bronchitis infekční bronchitída B302 Avian infectious laryngotracheitis infekční laryngotracheitída B303 Avian tuberculosis ptačí tuberkulóza B304 Duck virus hepatitis virová hepatitída kachen B305 Duck virus enteritis virová enteritída kachen B306 Fowl cholera cholera drůbeže B307 Fowl pox neštovice /difterie/ drůbeže B308 Fowl typhoid tyf drůbeže B309 Infectious bursal disease / Gumboro dis./ infekční burzotída B310 Marek´s disease Markova nemoc B311 Mycoplasmosis / M.gallisepticum/ mykoplasmóza drůbeže MG B312 Avian chlamydiosis chlamydióza / ornitóza / B313 Pullorum disease pullorová nákaza- bílá úplavice kuřat úplavice kuřat

4 Způsoby šíření nákaz Horizontální - přímé – kontakt s nakaženými jedinci nepřímé – kontakt s kontaminovaným prostředím nepřímé – kontakt s kontaminovaným prostředím nářadí, oděv, krmivo, voda apod. nářadí, oděv, krmivo, voda apod. Vertikální / transovariální / - snesená násadová vejce od nemocných jedinců obsahují infekční agens ve žloutkové kouli jedinců obsahují infekční agens ve žloutkové kouli Transovální - vejce při průchodu kloakou se povrchově kontaminuje infekčními zárodky, které po snesení aktivně pronikají infekčními zárodky, které po snesení aktivně pronikají přes skořápku do vaječného obsahu přes skořápku do vaječného obsahu

5 INFLUENZA PTÁKŮ – influenza avium, Flu,klasický mor drůbeže Původce: čeleď: orthomyxoviridae, rod Influenza A Na základě antigenních vlastností se virus rozlišuje na 15 subtypů hemaglutiniteinů H 1 – 15 9 subtypů neuraminidázy N 1 - 9 9 subtypů neuraminidázy N 1 - 9 Pro přesné označení je používán způsob podle WHO kde je uváděno: typ viru původní hostitel původní hostitel geografická oblast geografická oblast číslo kmene číslo kmene rok izolace rok izolace subtyp H a N subtyp H a N

6 Historie Influezy avium 1878-1900 - diferenciace původce influenzy od bakteriál- 1878-1900 - diferenciace původce influenzy od bakteriál- ních onemocnění – ultrafiltrabilní ních onemocnění – ultrafiltrabilní 1934 - pomnožování viru AI ve vejcích 1934 - pomnožování viru AI ve vejcích 1955 - zařazen jako virus influenza A 1955 - zařazen jako virus influenza A 1959 - první identifikace HPAI viru H5N1 ve Skotsku 1959 - první identifikace HPAI viru H5N1 ve Skotsku 1961 - první izolace viru AI u divokých ptáků v jižní 1961 - první izolace viru AI u divokých ptáků v jižní Africe. A/tern/S.Africa/61 (H5N3) Africe. A/tern/S.Africa/61 (H5N3) 1970 - odhaleny rozsáhlé rezervoáry IA u divoce žijících 1970 - odhaleny rozsáhlé rezervoáry IA u divoce žijících ptáků, zvláště vodního ptactva ptáků, zvláště vodního ptactva

7 Virulence viru AI LPAI – „low path“ virus influenzy A, který je diagnostikován u ptáků a má velmi nízkou morbiditu a mortalitu u ptáků a má velmi nízkou morbiditu a mortalitu HPAI – „high path“ virus influeny A, který je vysoce patogenní / 75% zárodků/ s vysokou mortalitou patogenní / 75% zárodků/ s vysokou mortalitou až 100 % ( H5 a H7 ) až 100 % ( H5 a H7 ) I viry LPAI mohou mutovat na viry HPAI a naopak

8 Šíření nemoci a vnímavost Infekce se šíří horizontální cestou – kontaktem s nemocnými, převážně divokmi ptáky zvláště vodním ptactvem, které migruje – hledá si na jaře hnízdště. Pasivní přenos lidmi, kontaminovaným nářdím, krmením, uhynu- lými ptáky lými ptáky Vnímavost – krůty, dom. drůbež, kachny, ale i perličky, husy a křepelky, bažanti a koroptve. Dále volně žijící ptactvo z nichž hlavně bažanti a koroptve. Dále volně žijící ptactvo z nichž hlavně dvoké kachny jsou nejčastějším vektorem. dvoké kachny jsou nejčastějším vektorem.

9 Výskyt influenzy v Evropě 1959 A /chicken/ Scotland /59 H5N1 1959 A /chicken/ Scotland /59 H5N1 1963 A/turkey/England/63 H7N3 1963 A/turkey/England/63 H7N3 1979 A/chicken/Germany/79 H7N7 1979 A/chicken/Germany/79 H7N7 1979 A/chicken/England/199/79 H7N7 1979 A/chicken/England/199/79 H7N7 1983 A/turkey/Ireland/1378/83 H5N8 1983 A/turkey/Ireland/1378/83 H5N8 1992 A/turkey/England/50-92/91 H5N1 1992 A/turkey/England/50-92/91 H5N1 1997 A/chicken/Italy/330/97 H5N2 1997 A/chicken/Italy/330/97 H5N2 1999 A/turkey/Italy/99 H7N1 1999 A/turkey/Italy/99 H7N1 2003 A/chicken/Netherlands/03 H7N7 2003 A/chicken/Netherlands/03 H7N7 1997 A/chicken/Hong Kong/97 H5N1 1997 A/chicken/Hong Kong/97 H5N1

10 Klinické příznaky AI Závislé na virulenci viru AI, druhu ptáků,věku, pohlaví, sekundární infekci a faktorech prostředí:  Mortalita  Výrazná deprese  Snížení aktivity, posedávání  Snížený příjem krmiva  Hubnutí  Snížení snášky  Střední až silné respiratorní příznaky, pokašlávání, slzení  Nahrbení, zježení peří  Otoky hlavy  Cyanóza neopeřených částí kůže  Nervové příznaky /pokud je napaden nervový systém/  Průjem při napadení zažívacího traktu

11 Pathologicko anatomicý nález Pitevní nálezjevariabilní a odpovídá stupni postižení.  hemorhagická septikémie s překrvením a hemo- ragiemi na sliznicích a serózách, ragiemi na sliznicích a serózách,  nekrobiotické změny na kůži, hřebínku a lalůčcích  konjunktivitida, sinusitída,  degenerativní změny v játrech, slezině a plicích  serofibrinózní zánět seróz  zánět vzdušných vaků

12

13 Stanovení diagnózy V prvé řadě je třeba vyloučit: ND, difterii, mykoplasmózu, staphylokoková onemocnění, a respiratorní nemocnění. a respiratorní nemocnění. Vlastní diagnostika spočívá v izolaci a kultivaci viru AI A stanovení jeho virulence subtypizací hemaglutininu a neuraminidázy Jinak je možno použít běžné serologické metody založené na hemaglutinaci, případně inhibici hemaglutinace AGP test, virus neutralizační test

14 Terapie a profylaxe Specifická terapie dosud není známa. Podáním ATB lze příznivě ovlivnit sekundární infekce pokud u méně virulentních infekcí bude Jakákoliv léčba povolena! Profylaktická opatření spočívají v naprosté izolaci chovů, omezení přesunů drůbeže, výstav a svodů. Izolace od volně žijícího ptactva a pod. Pro značnou antigenní variabilitu se obvykle nepodaří včas vyvinout vakcínu, která by zachytila počátek infekce a výskyt HPAI viru obvykle končí likvidací ohniska a vyhlášení ochranných pásšem

15 NEWCASTLESÁ NEMOC – ND – pseudomor drůbeže  Etiologie Paramyxovirus – 1 NDV Paramyxovirus – 1 NDV Patogenicita lentogenní kmen NDV Patogenicita lentogenní kmen NDV mezogenní kmen NDV mezogenní kmen NDV velogenní viscerotropní kmen VVMDV velogenní viscerotropní kmen VVMDV veogenní neurotropní kmen VNNDV veogenní neurotropní kmen VNNDV

16 Přenos a vnímavost ND Přenos: vysoce kontagiózní onemocnění, šíří se hori- Přenos: vysoce kontagiózní onemocnění, šíří se hori- zontálně kapénkovou infekcí a sekrety dýchacích zontálně kapénkovou infekcí a sekrety dýchacích cest. Pasivní přenos kontaminované nařadí, lidé, cest. Pasivní přenos kontaminované nařadí, lidé, dopravní prostředky, volně žijící ptactvo dopravní prostředky, volně žijící ptactvo Inkubační doba „ 3 – 6 dní Vnímavost: domácí a volně žijící ptáci

17 Klinické příznaky Podle virulence NDV  Deprese  Respiratorní příznaky  Nervové příznaky  Vysoká mortalita  Pokles produkce vajec ( špatná kvalita skořápky )  Paralýza, tortikolis  Pískání  Otoky hlavy  Průjem  Naježené peří

18 Patologicko anatomický nález PA nález je variabilní podle virulence  Krváceniny na serózách a sliznicích, v orgánech a tuku  Hemoragické až nekrotické změny ve střevech a ileocékálních tonzilách  Krváceniny na sliznici žlaznatého žaludku  Plíce a vzdušné vaky vykazují serózní až hlenovitý výpotek  Srdce překrvené s krváceninami  Krevní výrony do žloutkových koulí  Slezina může být zvětšená

19

20 Diagnostika ND  Vzhledem k plošnému používní vakcín je nutno:  Provést izolaci viru a stanovení virulence  Serologické vyšetření – HIT ELISA ELISA PCR PCR Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit infekční bronchitidu a ILT

21 Terapie a prevence ND  Terapie se neprovádí  Při výskytu jsou ochranná opatření obdobná jako u influenzy ( izolace, likvidace nakažené drůbeže, influenzy ( izolace, likvidace nakažené drůbeže, vytyčení ochranných pásem se zákazem přesunů vytyčení ochranných pásem se zákazem přesunů drůbeže s výjimkou přesunu na porážkovou linku drůbeže s výjimkou přesunu na porážkovou linku  Prevence: plošná vakcinace drůbeže živými a inaktivovanými vakcínami vyrobenými z lento- genních NDV genních NDV

22 Infekční bronchitída - IB Původce: coronavirus /1968/ - IBV – RNA velikost 80-200 nm velikost 80-200 nm Nejčastěji se vyskytují kmeny: USA: Massachusetts /41,42,33/ EVROPA: Massachusetts Arkansas 99 D 274 Arkansas 99 D 274 Iova B 793 Iova B 793 Connecticut B 1648 Connecticut B 1648 Delaware 072 It 02 Delaware 072 It 02 Georgia GA 98 Georgia GA 98

23 Infekční bronchitida Historie: 1930 – Hawn a Schalk popsali respiratorní onemoc- 1930 – Hawn a Schalk popsali respiratorní onemoc- nění madých kuřat nění madých kuřat 1940 – popsáno u dospělých slepic-snížená snáška 1940 – popsáno u dospělých slepic-snížená snáška líhnivost,špatná kvalita skořápky líhnivost,špatná kvalita skořápky 1940 – poprvé zjištěn kmen Massachusetts v Evropě 1940 – poprvé zjištěn kmen Massachusetts v Evropě 1950 – první vakcíny 1950 – první vakcíny 1962 – Winterfield - nefropatogenní kmen Australie T2 1962 – Winterfield - nefropatogenní kmen Australie T2 1963 – nefrpatogenní kmeny v USA 1963 – nefrpatogenní kmeny v USA 1984 – identifikován kmen D 274 v záp. Evropě 1984 – identifikován kmen D 274 v záp. Evropě 1984 – v Belgii nefropatogenní kmen B1648 1984 – v Belgii nefropatogenní kmen B1648 1990 – v Anglii identifikován serotyp B 793 1990 – v Anglii identifikován serotyp B 793

24 Infekční bronchitída Synonyma kmenů v Evropě Synonyma kmenů v Evropě Massachusetts 41 Ma 5, H 120, H 52 Massachusetts 41 Ma 5, H 120, H 52 D 274 D 274 D 274 D 274 B 793 4/91, CR 88, Arkansas B 793 4/91, CR 88, Arkansas B 1648 CR 8880, kmen T, NIBV B 1648 CR 8880, kmen T, NIBV

25 IB – přenos a vnímavost Horizontální šíření – přímým kontaktem, pasivně auty, lidmi pracovními pomůckami. Volně lidmi pracovními pomůckami. Volně žijící ptáci přenášejí virus IB pouze žijící ptáci přenášejí virus IB pouze pasivně. Vzduchem se šíří až 1000 m. pasivně. Vzduchem se šíří až 1000 m. Inkubační doba: 1 – 3 dny Vnímavost: pouze kur domácí

26 IB – klinické příznaky u kuřat MASSACHUSETTS MASSACHUSETTS  Ztížené dýchání, kašel, rýma  Otoky hlavy, zánět spojivek a dutin  Spolu se sekundární infekcí přecházi ve formu respi- ratorní choroby ratorní choroby B 793 B 793  zvýšený úhyn bez sekundární infekce  Pozdní mortalita – ke konci výkrmu  Nejsou zřejmé respiratorní příznaky  Průjem – virus se pomnožuje ve střevech  Svalovina je po infekci ochablá, dehydrovaná B 1648 B 1648  výrazné poškození ledvin  Vysoká morbidita, dehydratace a úhyn

27

28 IB - patologický nález Ovlivněn tropizmem a virulencí viru a věkem drůbeže  Serózní, mukózní až mukopurulentní exudát trachei  Zmnožení nosního odměšku  Zduření hglavových dutin  Vzdušné vaky zakalené až pokryté kaseozním exudátem  Hypoplasie a chronický zánět vejcovodu  Nefrogenní kmeny způsobují zduření ledvin, které jsou bledé barvy a močovody silně naplněny uráty  dehydratace

29 IB - diagnostika  Izolace viru  Virus neutralizační test  Hemaglutinačně inhibiční test  ELISA  TR PCR Diferenciální diagnostika: NDV, ILT

30 IB – terapie a prevence Terapie není známa, sekundární infekce lze léčit ATB Terapie není známa, sekundární infekce lze léčit ATB Prevence – jsou vypracovány účinné vakcinační Prevence – jsou vypracovány účinné vakcinační programy spočívající v kombinaci známých programy spočívající v kombinaci známých serovarů / Ma, D 274 a B 973 / serovarů / Ma, D 274 a B 973 /

31 Markova nemoc, MD Původce: herpesvirus MDV 1. serotyp 1 – onkogenní viry MD 2. serotyp 2 – neonkogenní / apatogenní / viry MD 3. serotyp 3 – krůtí herpetický virus HVT Serotyp 1 se liší virulencí: Serotyp 1 se liší virulencí: MDV MDV vMDV vMDV vvMDV vvMDV +vvMDV +vvMDV

32 Markova nemoc – přenos a vnímavost Horizontální – kontaminované prostředí / nedezinfikováno/ Horizontální – kontaminované prostředí / nedezinfikováno/ virus přežívá v prostředí až jeden rok virus přežívá v prostředí až jeden rok kontakt s drůbeží starší 40 dnů, která pro- kontakt s drůbeží starší 40 dnů, která pro- dukuje virus přes peřové folikuly dukuje virus přes peřové folikuly Vnímavost: kur domácí. Kuřata jsou vnímavější, vnímavost klesá během měsíce na minimum klesá během měsíce na minimum

33 Markova nemoc – klinické formy Klasická forma – Marek 1903 –nervová forma MN, proje- Klasická forma – Marek 1903 –nervová forma MN, proje- vující se paralýzou končetin, nemožností vující se paralýzou končetin, nemožností přístupu k potravě a vodě – úhynem přístupu k potravě a vodě – úhynem Akutní forma – nádorové změny na orgánech nebo kůži, Akutní forma – nádorové změny na orgánech nebo kůži, deprese paralýza a úhyn. Kuřata hynou deprese paralýza a úhyn. Kuřata hynou někdy i bez příznaků někdy i bez příznaků „ kožní forma“ - zjišťuje se obvykle až při porážení, různý počet zduřelých peřových folikulů počet zduřelých peřových folikulů

34

35 Markova nemoc – patologický nález Klasická forma – postižení nervů – charakteristická ztráta příčného žíhání, žluté zabarvení nervů, edematózní zduření. Změny mohou být pouze jednostranné Akutní forma – lymphoidní tumory v různých orgánech a tkáních. Tyto tumory jsou neodlišitelné od tumorů při lymphoidní leukóze s výjimkou BF kde se nodulární tumory vyskytují pouze u LL. U MD burza atrofuje a tkáních. Tyto tumory jsou neodlišitelné od tumorů při lymphoidní leukóze s výjimkou BF kde se nodulární tumory vyskytují pouze u LL. U MD burza atrofuje „Kožní forma“ - změny v kůži jsou obvykle zánětlivé, ale mohou být i proliferativní, jsou lokalizovány kolem folikulů

36 Markova nemoc - diagnostika  izolace a identifikace viru  Serologické vyšetření imunodifuzí AGP  Nepřímá imunofluorescence  Virus neutralizační test  ELISA

37 Markova nemoc – terapie a profylaxe Terapie - 0 Profylaxe – dokonalá asanace izolace jednodenních kuřat izolace jednodenních kuřat vakcinace jednodenních kuřat v líhních vakcinace jednodenních kuřat v líhních RCH a UCH RCH a UCH výběr vakcín podle stupně virulence MDV výběr vakcín podle stupně virulence MDV HTV nebo MDV ser. 1 HTV nebo MDV ser. 1

38 Infekční burzitída – nemoc GUMBORO Původce – birnavirus IBDV serotyp 1 2 formy – klasický a velmi virulentní 2 formy – klasický a velmi virulentní IBDV vvIBDV IBDV vvIBDV Přenos: Virus je velmi odolný, eradikace infekce z chovu je velmi obtížná. Šíří se přímým kontaktem, trusem. velmi obtížná. Šíří se přímým kontaktem, trusem. Pasivně jej roznášejí lidé / oděv, nářadí/ Pasivně jej roznášejí lidé / oděv, nářadí/ Vnímavost: kur domácí a krůta

39 IBD – klinické příznaky Objevují se ve věku 4 – 8 týdnů. Kuřata jsou netečná, bledá a shlukují se. Mortalita od 5 do 60 %. bledá a shlukují se. Mortalita od 5 do 60 %. Subklinická forma – poškozená burza Fabricií Subklinická forma – poškozená burza Fabricií proto narušen imunitní systém – imunosuprese proto narušen imunitní systém – imunosuprese U brojlerů je snížení přírustků a zhoršení kon- U brojlerů je snížení přírustků a zhoršení kon- verze krmiva. verze krmiva.

40 IBD – patologický nález Při akutním průběhu je BF zbytnělá, krváceniny a nekrózy svalové krváceniny svalové krváceniny bledé ledviny bledé ledviny atrofie burzy – destrukce tkáně atrofie burzy – destrukce tkáně Chronický průběh atrofie burzy

41

42 IBD – diagnostika  Izolace a identifikace viru  Imunodifuze AGP  Virus neutralizační test  ELISA  Histologické vyšetření BF

43 IBD – terapie a profylaxe Terapie: O Profylaxe: zamezení styku drůbeže s infekcí asanace – dezinfekce / 5% roztok formaldehydu asanace – dezinfekce / 5% roztok formaldehydu chloramin, jodové prep./ chloramin, jodové prep./ vakcinace -. Použití vakcín podle virulence viru vakcinace -. Použití vakcín podle virulence viru

44 Difterie drůbeže / ptačí neštovice / Původce: pox virus / avipoxvirus / Vnímavost: kur domácí, krůty, bažanti, holubi Přenos: přímý kontakt s nemocnými jedinci, bodavý hmyz působí jako vektor. Nepřímo vodou a krmivem působí jako vektor. Nepřímo vodou a krmivem Inkubační doba: od 4do 20 dní

45 Difterie drůbeže – klinické příznaky  Neštovičné změny na hlavě, hřebínku a lalůčcích, barvy žluté až tmavě hnědé žluté až tmavě hnědé Vnitřní nešt. změny v zobáku, jícnu a průdušnici jsou Vnitřní nešt. změny v zobáku, jícnu a průdušnici jsou žlutobílé sýrovité žlutobílé sýrovité sklíčenost sklíčenost nechutenství nechutenství ztížený dech ztížený dech snížená produkce vajec snížená produkce vajec Mortalita: 1 – 40 % Mortalita: 1 – 40 %

46 Neštovice drůbeže – patologický nález  Patologický nález je stejný jako klinický

47 Neštovice drůbeže - diagnóza  Kinický nález  Izolace viru  Histologické vyšetření – inluzní Bollingerova tělíska  AGP  Virus neutralizační test  ELISA

48 Neštovice drůbeže- terapie a profylaxe Terapie: lokální ošetření změn na kůžia sliznicích po odstranění změněných tkání odstranění změněných tkání Prevence: vakcinace v zamořených chovech

49 Mykoplasmóza drůbeže Púvodce: Mycoplasma gallisepticum /MG/ jako sekundární infekce obvykle Escherichia coli Vnímavost: kur domácí a krůta Přenos: vertikální i horizontální kontaktem, vzduchem, i pasivně Inkubační doba: 4 dny až 3 týdny

50 Mykoplasmóza – klinické příznaky Mladá drůbež - dýchací potíže snížený příjem krmiva snížený příjem krmiva zmenšení přírustků zmenšení přírustků zhoršená konverze krmiva zhoršená konverze krmiva Dospělá drůbež – respiratorní příznaky / kýchání, výtoky pokles snášky 20-30% pokles snášky 20-30% mortalita poměrně nízká mortalita poměrně nízká otoky dutin otoky dutin

51 Mykoplasmóza drůbeže – patologický nález  zánět průdušnice  sýrový exudát vdutinách  zpěněný exudát ve vzdušných vacích  oteklé orbity u krůt

52 Mykoplasmóza - diagnostika  Serologicky – rychlá sklíčkova aglutinace  Izolace a identifikace mykoplasmat  ELISA  PCR Diferenciálně diagnosticky odlišit od ND, IB a Coliinfekce

53 Mykoplasmóza – terapie a prevence Terapie -Antibiotický program specifickými ATB Prevence: produkce kuřat pouze ze zdravých chovů v chovech kde nelze pro neustálé doplňování v chovech kde nelze pro neustálé doplňování drůbeže zajistit odpovídající úroveň ochrany drůbeže zajistit odpovídající úroveň ochrany lze použít vakcinaci živou vakcínou lze použít vakcinaci živou vakcínou

54 Cholera drůbeže - pasteurelóza Původce: Pasteurella multocida – různé serotypy Vnímavost: Kur domácí, krůta (vnímavější), volně žijící ptactvo ptactvo Přenos: horizontální – přímým kontaktem, nepřímo kontaminovanou vodou, krmivem, hlodavci, potkani a myši

55 Cholera drůbeže – klinické příznaky Akutní forma - anorexie sklíčenost sklíčenost snížený příjem krmiva snížený příjem krmiva načepýřené peří načepýřené peří výtok ze zobáku výtok ze zobáku průjem průjem pokles produkce vajec pokles produkce vajec vyšší mortalita vyšší mortalita Chronická forma – otoky kloubů, lalůčků sinů nízká mortalita nízká mortalita

56 Cholera drůbeže – patologický nález krváceniny na orgánech hlavně na srdci krváceniny na orgánech hlavně na srdci degenerace jater – drobné nekrózy degenerace jater – drobné nekrózy slezina nezměněna slezina nezměněna u chronické formy nacházíme ve změněných lalůčcích u chronické formy nacházíme ve změněných lalůčcích sýrovitý exudát sýrovitý exudát

57 Cholera drůbeže – terapie a prevence Diagnostika: kultivace Diagnostika: kultivace Terapie: vhodná ATB, sulfonamidy, opakovaně Prevence: odstranit případné bacilonosiče důrazná deratizace důrazná deratizace vakcinace vakcinace

58 Tuberkulóza Původce : Mycobakterium avium Vnímavost: veškerá drůbež a drobné ptactvo Přenos: vertikální i horizontální, hlavně infikovanými vejci kontaminovanou potravou kontaminovanou potravou Inkubační doba: až několik měsíců

59 Tuberkulóza – klinické příznaky  skleslost  inapetence  občasný průjem, později trvalý s vysokým příjmem vody vody  hubnutí  pokles snášky  anemie  kulhání  profusní průjem

60 Tuberkulóza – patologický nález  Specifické granulómy na všech orgánech  Tuberkly jsou prominující, snadno vyloupnutelné  Drobné uzlíky – forma miliární  Vělké tuberkuly – forma uzlíkovitá až uzlová  Ve stěně střevní – forma vředová

61 Tuberkulóza -diagnostika  Tuberkulinace  Bakteriologické vyšetření / Ziehl-Neelsen /  PA nález Prevence: tuberkulinace s vyřazením pozitivních Prevence: tuberkulinace s vyřazením pozitivních reagentů – opakovaně reagentů – opakovaně zkrátit dobu chovu na 2 roky zkrátit dobu chovu na 2 roky po depopulaci 1 rok nechovat drůbež po depopulaci 1 rok nechovat drůbež

62 Salmonelózy drůbeže epidemiologickáklasifikace salmonel  Serotypy adaptované serotypy neadaptované salmonella gallinarum- avšak invazní salmonella gallinarum- avšak invazní pullorum salmonella enteritidis pullorum salmonella enteritidis S. dublin S. typhimurium S. dublin S. typhimurium S. cholerae suis S. jawa S. cholerae suis S. jawa Serotypy neadaptované neinvazní S. agona S. agona S. infantis S. infantis S. montevideo a ostatních 1700 S. montevideo a ostatních 1700

63 Salmonelózy drůbeže  Původce: různé serotypy salmonel  Šíření: horizontálně i vertikálně / s.pullorum, enteritidis, arizonae, krmivem, vodou,v líhních, čmelíky, arizonae, krmivem, vodou,v líhních, čmelíky, hlodavci hlodavci  Vnímavost: většina teplokrevných i studenokrevnýc živočichů živočichů

64

65 Salmonellózy Klinické příznaky: netečnost shlukování shlukování svěšená křídla svěšená křídla průjem průjem dýchací potíže dýchací potíže Patologický nález: vyhublost dehydratace dehydratace nekrózy v játrech nekrózy v játrech nekrózy v srdeční svalovině nekrózy v srdeční svalovině katar střev katar střev

66 Salmonellózy  Diagnostika: bakteriologické vyšetření – identifikace rychlá sklíčková aglutinace rychlá sklíčková aglutinace ELISA ELISA  Terapie: ATB – antibiogram  Profylaxe: pravidelná bakt. Kontrola / metodika SVS/ ochranná opatření ochranná opatření DDD DDD vakcinace vakcinace


Stáhnout ppt "Infekční nemoci drůbeže Klasifikace podle OIE. OIE OFIICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES List A List A A 150 Highly pathogenic avian influenza /HPAI/ A."

Podobné prezentace


Reklamy Google