Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přísudek a podmět Český jazyk – 7. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přísudek a podmět Český jazyk – 7. ročník."— Transkript prezentace:

1 Přísudek a podmět Český jazyk – 7. ročník

2 Přísudek (lat. predikát) Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová
Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha, 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií, Olomouc, 1996. P. Jindra: Píšeme souvětí nejen v hodinách českého jazyka, Třebíč, 1999.

3 Přísudek P Otec spí. Sestra je lékařkou. Děti měly radost z výhry.
vyjadřuje, co dělá podmět podtrhujeme jej vlnovkou

4 Rozlišujeme: přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný beze spony
přísudek slovesný přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný beze spony

5 Přísudek slovesný slovesný tvar jednoduchý
Studujeme. Bratr studuje. Matka je na venkově. slovesný tvar složený Bratr by studoval. Bratr bude studovat. Studoval jsem v Olomouci. Byl bych studoval v Praze. vyjádřený způsobovým = modálním = slovesem s infinitivem (moci, muset, smět, chtít, mít) Zdena nemůže tancovat. vyjádřený fázovým slovesem s infinitivem (začít, počít, přestat, ustat ….) Zdena začíná psát.

6 Sloveso mít je mám chodit včas plnovýznamové mám peníze (vlastním)
způsobové ve spojení s infinitivem mám chodit včas plnovýznamové mám peníze (vlastním) sponové Evičku máme nemocnou.

7 Přísudek jmenný Beze spony Se sponou Mladost – radost.
Vstup volný. Sliby – chyby. Se sponou být, bývat, stát, stávat se Radka je nejlepší žákyní ve třídě. Verča je zvědavá. Ten dům je náš. Tyhle boty mi jsou dobře. Aničce je smutno. Stal se kapelníkem.

8 Přísudek může být vyjádřen citoslovcem.
Žába žbluňk do vody. (=skočila, žbluňkla) Kanárek frr (=vyletěl) z klece ven.

9 Přísudek je: holý Bratr studuje. rozvitý Bratr dobře studuje.
několikanásobný Voda se vzdouvala, čeřila a pěnila.

10 Za několikanásobný přísudek považujeme hlavně:
slovesa se společnými rozvíjejícími členy Ovce žerou a spásají všechnu zelenou trávu. synonymní nebo významově blízká slovesa Hosté se radují a jásají. doplňující a překrývající se významy sloves, která jsou složkami jednoho obrazu Chůva princeznu česala a hladila. stupňující se výrazy Jeho svaly rostly, sílily a mohutněly.

11 Za souvětí považujeme spojení:
sloves samostatně rozvitých Hned po výstřelu vyrazili závodníci vpřed a řítili se nezadržitelně do cíle. sloves s různými významy Televize informuje, vzdělává a baví. sloves v jiném významovém poměru než ve slučovacím Odjíždíme, neboť musíme. přísudků rozdílných typů, slovesného a slovesně jmenného Tráva byla nízká a nevoněla.

12 Máme-li určen přísudek, hledáme
Podmět (lat. subjekt, S)

13 Podmět vyjadřuje: Původce děje Tatínek čte Vítkovi pohádku.
Nositele vlastnosti nebo stavu Sníh je bílý.

14 Na podmět se ptáme otázkou kdo, co?, podtrhneme jej rovnou
čarou. Bývá vyjádřen: Přídavné jméno Modrá je nejhezčí barva. Podstatné jméno Žákyně píše test. Zájmeno Kdosi v sále vykřikl. Číslovka Čtvrtý přišel na řadu.

15 Infinitiv slovesa Žít znamená pracovat. Citoslovce V sále se ozvalo tichounké psst. Částice Jejich důrazné ne mě překvapilo. Příslovce Každé proč má své proto.

16 Podmět: vyjádřený Náš vedoucí je spolehlivý člověk. nevyjádřený Pracuji. (já) Vlaštovka seděla na drátě. Něco vypravovala. (Rozumí se vlaštovka) Pilně se učila. (Rozumí se žákyně, o které se mluví v článku.) všeobecný (ve všech osobách kromě 1. os. sg.) Jak si usteleš, tak si lehneš. Jako by hrách na stěnu házel. Sníh ušleháme v míse. Během letu nekuřte! Hlásili to v rádiu. Často se také stává, že podmět není vůbec vyjádřen.

17 Podmět bývá: holý otec rozvitý dobrý otec několikanásobný otec a matka
Pavel s Jirkou šli hrát kopanou. ne však! Pavel šel s Jirkou hrát kopanou.

18 Shoda přísudku s podmětem
Koncovka sloves v příčestí minulém se řídí rodem podmětu. Rod podmětu Koncovka M živ. -i M než. -y Ž S -a

19 M živ. Chlapci přijeli. -i M než. Autobusy startovaly. -y Ženský
Rod podmětu Příklad Koncovka M živ. Chlapci přijeli. -i M než. Autobusy startovaly. -y Ženský Dívky si hrály. Střední Děvčata si hrála. -a

20 Tato podstatná jména jsou mluvnicky životná, přestože mají neživotnou koncovku. Lidičky (hrady) Rodiče (stroje) Koně (stroje) Rodiče jeli na dovolenou. Lidičky se vrátili. Bujní koně se vzpínali.

21 Dřevěné houpací koně stály na návsi.
V tělocvičně byly připraveny koně.

22 Dny plynuly pomalu. Dni plynuly pomalu. Dnové plynuli pomalu.

23 davy tisíce skupiny miliony lidí stály.

24 Několikanásobný podmět
Hoši, dívky i malé děti si hráli. -i Sešit a kniha ležely na stole. -y Kotě a štěně běhaly. Koťata a štěňata běhala. -a Na výlet jeli (jely) dívky i chlapci. -i,-y Večer šli (šla) matka i otec do divadla. -i,-a

25 Téma: Podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem – 7. ročník roč.
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Přísudek a podmět Český jazyk – 7. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google