Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová. Obsah:  Definice  Schéma  Masmédia  Znaky masmédií  Hlavní funkce  Přínos masmédií x negativa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová. Obsah:  Definice  Schéma  Masmédia  Znaky masmédií  Hlavní funkce  Přínos masmédií x negativa."— Transkript prezentace:

1 MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová

2 Obsah:  Definice  Schéma  Masmédia  Znaky masmédií  Hlavní funkce  Přínos masmédií x negativa

3 Definice  Masová komunikace je druh jednosměrné komunikace (bez okamžité zpětné vazby), kterou jsou informace předávány najednou velkým (masovým), anonymním a různorodým (heterogenním) skupinám osob.  Probíhá prostřednictvím masmédíí (masových sdělovacích prostředků), tj. novin, rozhlasu, televize a internetu.

4  Masová komunikace – komunikace směřující od „jednoho k mnohým. Masová komunikace tak kontrastuje s komunikací interpersonální, kde komunikuje „jeden s jedním“, nebo v malé skupině (ani jednoho s jedním, ani jednoho k mnohým), masová komunikace je především asynchronní – živá obousměrná komunikace probíhá zřídka (např. vstupy posluchačů do rozhlasového vysílání). Médii masové komunikace jsou především rozhlas, televize, film, fotografie, noviny, časopisy, knihy). ( Sociologický slovník, Jandourek)

5  Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované skupiny využívají masová média pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, anonymnímu, nesourodému a široce rozptýlenému publiku. (Sociologie v kostce, A. Sekot)  Masová komunikace je jedna z rovin sociální komunikace, vyznačující se tím, že veškeré komunikační aktivity se dějí v institucionalizované podobě – prostřednictvím masových médií. (wikipedie)

6 Schéma masové komunikace sdělení (komuniké) komunikátor komunikant komunikační kanál

7 Masmédia  hromadné sdělovací prostředky (televize, rozhlas, noviny, časopisy, internet, reklama)  masová komunikace se rozšířila ve třech vlnách: 1.formou písemnou, rozhlasovou a filmovou – informace se dostávají ke všem  vynález knihtisku (15. st., 1650 – první noviny v Evropě, 1719 – první české noviny, 1833 – USA, skutečně aktuální a masově dostupné noviny, periodika)  počátek 20. století – rozhlas, film 2.rozšíření televize (po 2. světové válce, 1955 – 1960 ČSSR) 3.prudký rozvoj výpočetní techniky, internetu (80. léta)

8 Znaky masmédií  jsou jednosměrná  jejich příjemce je anonymní  skupina příjemců je různorodá  maximální šíření v populaci za cenu standardizace předmětu šíření  všeobecná dostupnost  rychlý zdroj nových poznatků a informací

9 Hlavní funkce masmédií  orientační a informační  + jsou zdrojem informací  - ale i dezinformací, určují priority, o kterých se informuje  interpretační  + formují veřejné mínění  - ale s ním i manipulují, jak informace chápat  zábavní a oddechová  + nabízejí zábavu  - snižují úroveň zábavy, kultura se stává předmětem komerce  socializační  + předávají informace dalším pokolením a kulturám  - výběrem toho, co reprodukují negativně ovlivňují kulturu  veřejná kontrola moci

10 Přínos masmédií  rychlý příjem informací  vysoké možnosti vzdělávání  rozvoj komunikačních dovedností  nové formy a způsoby trávení volného času

11 Výhrady k masmédiím  kvantita sdělení přesahuje schopnost jedince přijímat a vyhodnocovat informace  funkce propagandy a reklamy  úmyslná manipulace s informacemi  negativně působí na sociální citlivost dětí a mládeže  masová média přispěla negativně ke změně vzorců chování v rodině  dochází k narušení rovnováhy mezi soukromým a veřejným životem  napomáhá ke snižování kvality interpersonální komunikace

12 Kritika masmédií  pasivní přijímání  likvidace tradičních kultur  manipulace s člověkem  ohrožuje celkovou kulturní úroveň populace

13 Seznam použitých zdrojů:  PARKAN, František. Přehled učiva k maturitě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 215 s. ISBN 80-716-8970- XPARKAN, František. Přehled učiva k maturitě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 215 s. ISBN 80-716-8970-X.  BARTONÍČKOVÁ, Klára.Občanský a společenskovědní základ- přehled středoškolského učiva.Vyd. 1.Brno: Computer Press, 2009, 272 s. Maturity. ISBN 978-80-251-2631-8.  HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. Maturity. ISB978-807-3581-633.  Http://cs.wikipedia.org/wiki/Masov%C3%A1_komunikace. [online]. [cit. 2014-03-16].  Http://cs.wikipedia.org/wiki/Masov%C3%A1_komunikace#.C3.9A.C4.8Dinky_m.C3.A9di.C3.AD. [online]. [cit. 2014-03-16].  Http://cs.wikipedia.org/wiki/Masm%C3%A9dia. [online]. [cit. 2014-03-16].  Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krameriovy_noviny.gif?uselang=cs. [online]. [cit. 2014-03-16].  Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RadioPreparation1918.gif. [online]. [cit. 2014-03-16].  Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Connected-world.jpg?uselang=cs: conected world. MELO, Junior. [online]. [cit. 2014-03-16].  Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Televize_Z1_studio.jpg?uselang=cs. [online]. [cit. 2014-03-16].  Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kencf0618FacebookNetwork.jpg. [online]. [cit. 2014-03-16].


Stáhnout ppt "MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová. Obsah:  Definice  Schéma  Masmédia  Znaky masmédií  Hlavní funkce  Přínos masmédií x negativa."

Podobné prezentace


Reklamy Google