Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová."— Transkript prezentace:

1 MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová

2 Obsah: Definice Schéma Masmédia Znaky masmédií Hlavní funkce
Přínos masmédií x negativa

3 Definice Masová komunikace je druh jednosměrné komunikace (bez okamžité zpětné vazby), kterou jsou informace předávány najednou velkým (masovým), anonymním a různorodým (heterogenním) skupinám osob. Probíhá prostřednictvím masmédíí (masových sdělovacích prostředků), tj. novin, rozhlasu, televize a internetu.

4 Masová komunikace – komunikace směřující od „jednoho k mnohým
Masová komunikace – komunikace směřující od „jednoho k mnohým. Masová komunikace tak kontrastuje s komunikací interpersonální, kde komunikuje „jeden s jedním“, nebo v malé skupině (ani jednoho s jedním, ani jednoho k mnohým), masová komunikace je především asynchronní – živá obousměrná komunikace probíhá zřídka (např. vstupy posluchačů do rozhlasového vysílání). Médii masové komunikace jsou především rozhlas, televize, film, fotografie, noviny, časopisy, knihy). ( Sociologický slovník, Jandourek)

5 Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované skupiny využívají masová média pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, anonymnímu, nesourodému a široce rozptýlenému publiku. (Sociologie v kostce, A. Sekot) Masová komunikace je jedna z rovin sociální komunikace, vyznačující se tím, že veškeré komunikační aktivity se dějí v institucionalizované podobě – prostřednictvím masových médií. (wikipedie)

6 Schéma masové komunikace
sdělení (komuniké) komunikátor komunikant komunikační kanál

7 Masmédia hromadné sdělovací prostředky (televize, rozhlas, noviny, časopisy, internet, reklama) masová komunikace se rozšířila ve třech vlnách: formou písemnou, rozhlasovou a filmovou – informace se dostávají ke všem vynález knihtisku (15. st., – první noviny v Evropě, 1719 – první české noviny, 1833 – USA, skutečně aktuální a masově dostupné noviny, periodika) počátek 20. století – rozhlas, film rozšíření televize (po 2. světové válce, 1955 – 1960 ČSSR) prudký rozvoj výpočetní techniky, internetu (80. léta)

8 Znaky masmédií jsou jednosměrná jejich příjemce je anonymní
skupina příjemců je různorodá maximální šíření v populaci za cenu standardizace předmětu šíření všeobecná dostupnost rychlý zdroj nových poznatků a informací

9 Hlavní funkce masmédií
orientační a informační + jsou zdrojem informací - ale i dezinformací, určují priority, o kterých se informuje interpretační + formují veřejné mínění - ale s ním i manipulují, jak informace chápat zábavní a oddechová + nabízejí zábavu - snižují úroveň zábavy, kultura se stává předmětem komerce socializační + předávají informace dalším pokolením a kulturám - výběrem toho, co reprodukují negativně ovlivňují kulturu veřejná kontrola moci

10 Přínos masmédií rychlý příjem informací vysoké možnosti vzdělávání
rozvoj komunikačních dovedností nové formy a způsoby trávení volného času

11 Výhrady k masmédiím kvantita sdělení přesahuje schopnost jedince přijímat a vyhodnocovat informace funkce propagandy a reklamy úmyslná manipulace s informacemi negativně působí na sociální citlivost dětí a mládeže masová média přispěla negativně ke změně vzorců chování v rodině dochází k narušení rovnováhy mezi soukromým a veřejným životem napomáhá ke snižování kvality interpersonální komunikace

12 Kritika masmédií pasivní přijímání likvidace tradičních kultur
manipulace s člověkem ohrožuje celkovou kulturní úroveň populace

13 Seznam použitých zdrojů:
PARKAN, František. Přehled učiva k maturitě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 215 s. ISBN XPARKAN, František. Přehled učiva k maturitě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 215 s. ISBN X. BARTONÍČKOVÁ, Klára.Občanský a společenskovědní základ- přehled středoškolského učiva.Vyd. 1.Brno: Computer Press, 2009, 272 s. Maturity. ISBN HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. Maturity. ISB [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. conected world. MELO, Junior. [online]. [cit ]. [online]. [cit ]. [online]. [cit ].


Stáhnout ppt "MASOVÁ KOMUNIKACE Božena Genrtová."

Podobné prezentace


Reklamy Google