Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_20

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_20"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_20
Název materiálu: Test čj 2 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit kontrolní didaktický materiál pro studenty tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede přiřadit správné odpovědi k zadaným otázkám. Klíčová slova: pravopis, slovní druhy, funkční styly Metodika: Materiál slouží jako kontrolní, lze ho promítnout elektronicky pro celou třídu nebo žákům okopírovat či rozeslat v elektronické verzi. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Mgr. Monika Rubešová Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Test český jazyk

3 Větné členy – přiřaď správné odpovědi
Na podmět se ptáme? Mezi hlavní větné členy patří? Na předmět se ptáme? Mezi vedlejší větné členy patří? KOHO, CO? KDO, CO? přívlastek přísudek

4 Správné řešení Na podmět se ptáme? Mezi hlavní větné členy patří?
Na předmět se ptáme? Mezi vedlejší větné členy patří? KDO, CO? přísudek KOHO, CO? přívlastek

5 Skloňování zájmena „já“
Odešli beze Viděli Mluvili o Dej to mně

6 Správné řešení Odešli beze Viděli Mluvili o Dej to mně

7 Funkční styly Žádost E-mail Referát Báseň umělecký styl
administrativní styl styl prostě sdělovací odborný styl

8 Správné řešení Žádost E-mail Referát Báseň administrativní styl
styl prostě sdělovací odborný styl umělecký styl

9 smazat vzplanout shromáždit se zčervenat Předpony s, z, vz Směr vzhůru
Směr dohromady Změna stavu Z povrchu pryč smazat vzplanout shromáždit se zčervenat

10 Správné řešení Směr vzhůru Směr dohromady Změna stavu Z povrchu pryč vzplanout shromáždit se zčervenat smazat


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_20"

Podobné prezentace


Reklamy Google